Immagini della pagina
PDF
ePub

facta esset, vates, qui eam rem interpretaretur, de bostibus captus est. Furius Camillus dictator decem annos obsessos Vejos cepit: simulacrum Junonis Romam transtulit: decimam partem praedae Delpbos Apollini misit. Idem tribunus militum, quum Falıscos obsideret,

2

4

Berg. et Boenderm. ut et codd. qui simulacrum Junonis Monetae quos Hearne consuluit; nisi quod vocat, et Plutarchi in vita Ca. priscis edd. consentiens Norvic. milli p. 132. qui äpałua tiís "H. habeat in lacu.

pas yocat. Recte igitur in editio. Ab hoftibus captus est) Vet. lib. Junonis, quomodo praefert etiam

ne Vascos. repositum simulacrum de hoftibus. praeclare. Erat enim Leid. Praeterea Romae ftatuit vates ille unus ex hoftibus. SIG.

Voll. i. ab hoftibus apud me superest in transtulit Berg. deportare Romam

et Boenderm, Romae Voff. 1. Leid. Berg. Boenderm. Livius dixit 5, 22, 4. et Hearnii Norvič. ex hoftibus Vol. 2. 3. 4. et exc. Pithoei. In.

Decimam partem praedae Delphos super to est omittit Vol. 2.

Apollini misit) decimam partem Furius Camillus dictator decem Delphos Apollini misit Vol. 1. de. annos obsessos Vejos cepit] Vocem cimam praedae Delphos , Apollini dictator

non agnoscunt Leid. misit. Vof. 2. 3. 4. Leid. Berg. et Berg. Sed Camillum in dicta. Norvic. et Exc. Pithoei. Unus tura Vejos cepifle non modo tantum Boenderm. vulgatum tue. Livius narrat 1. 5, 19. et seqq. nibus

editis. Livius in hac hilo,

tur, quod etiam superest in om. verum etiam Plutarch. in Camili. p. 131. Oros. 2, 19. Zonar. 6. ria vocem partem vel addidit, vel Annal. 21, aliique. Tum decem omisit. Addidit infra h. lib. c. annis obsessos Leid. et Vol. 1. 2.

21, 2. Tibi hinc decimam partem ac 3. Livius 5, 23, 2. Quia tot an.

praedae voveo. c. 23, 8. Apollini nis varie ibi bellatum erat. Oros.

se decimam vovisse praedae partem 1. !. Obsidio Vejorum decem conti. quum diceret Camillus. et c. 25, 7. nuis annis magis obsessores, quam

Ejus partem decimam Apollini sa. obsessos, detrivit. Reliqui codd.

cram esse. Omisit eodem c. 25,6. editorum lectionem decem annos

Quod ex ea tantum praeda , quae tuentur. Et ita Livius hoc lib.

rerum moventium sit , decima dec. 22, 8. Decem aeflates hiemes que

signetur. continuas circumsessa.

Idem tribunus militum quum Fa. Simulacrum Junonis Romam liscos obsideret) Item Camillus quum transtulit) Vet. lib. Romae flatuit, Faliscos Leid. Item tribunus mili. DELRIUS. Vor Junonis deficit in turn quum Faliscos Vos. 1. et Berg. Volianis quatuor, Berg: excer- Item tribus militum quum Faliscos ptis Pithoei, et edd. vetustis. Dia. Vol. 2. 3. 4. Voces idem et item nae simulacrum, pro simulacrum Ju. er prava minus distincte praenonis,praefert Boenderm.Sed non euntis pronunciatione facile con. modo contra Livium, qui Junonis fundi potuerunt, et nonnum. Reginae simulacrum fuise refert quam ctiam confusae sunt in infra c. 12. verum etiam contra Mftis. Exempla v. infra ad Epit. narrationem Valer. Max. 1, 8,3. Liv. I. 69.

[ocr errors]

proditos boftium filios parentibus remisit: statimque deditione facta, Faliscorum victoriam juftitia consecutus est. Quum alter ex censoribus C. Julius deceffillet, in locum ejus M. Cornelius subfectus est. nec id poftea factum est : quoniam eo lustro a Gallis Roma capta est.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

Preditos kostium filios parenti- filium eductum, quam jure gentium bus remisit] Cum in vet. lib. sit, victor occupaverat? Rapiam taprodites a magistris hoflium filios: men sibi esse victoriam ejus ab illego, proditos a magistro hoftium lis. Nec tamen inconcinne ed. filios, Livii, Flori, Valerii, et Junt. victoriae jus, quod probat Plinii (Aurclii Victoris) auctori. Graevius; cujus judicium etiam tatem secutus. Ad hunc autem alii viri docti secuti sunt. Et ita perfidum proditorem Vari 1. 2. MS. Bodl. in variis lect. Bur. Excellentium verficulos, qui apud manni, et liber scriptus AcadePriscianum exftant, refero: miae Duisburgensis. DUK. de di.

ctione facta Faliscorum jufticiam
Tum litterator creditus, victoriam consecutus est Berg. a
Ludo Faliscúm liberos m. 1. in quo a manu altera emen.
Caussatus in campi patens

datum victoriam jufticiam consecu.
Extraque muros ducere, tus est.
Spatiando paulatim trahis
Hoftilis ad valli latus.

Quum alter ex censoribus Julius

decessisset) Vet. lib. C. Julius. Seu tute malis hospites,

itemque Livius (5, 31, 6.] SIG, Seu tute captivos, habes.

aliter, pro alter, Berg. Deinde

Emilibus decessisset Boenderm. DELR. Meorum nullus a vulgata Vol. 2. 3. 4. et codd. Hearnii,

C. Julius decessisset Leid. Berg. scriptrra recedit. Versiculos au. tem, quos Varo Delrius adscri. Eo etiam ducunt vestigia Vod. 1. psit, sub Alphei Aviti nomine qui Civilibus decessissei praefert. laudavit Priscian. 1. 8. p. 823. et In locum ejus M. Cornelius sub. 1. 12. P: 947. Eosdem huc perti- fectus est. nec id poftea factum nere observavit etiam Henr. Va est) et in locum ejus M. Cornelius les. in notis ad Excerpta. Peiresc. suffectus esset Berg. et in locum p. 82. ubi, pro hospites, male- praeferunt etiam Leid. et Vol.

i. Prius autem est et vocula id

deficiunt in eodem Leid. ne, pro Deditione facta, Faliscorum vic sec, habet Berg. ctoriam justitia consecutus est] Pos. set videri diftinguendum, dedi.

Quoniam eo lustro a Gallis Roma tione facta Faliscorum, victorian capta est) Haec verba exsulant

Conveniunt tajuftitia consecutus est. Sed retine. a Boenderm. ri potest dilinctio vulgata. Faa men illis, quae Liv, refert infra liscorum victoria est victoria de

c. 31, 6. Faliseis. Justin. 5, 4. Non Sici. Quum ei dies a L. Apulejo tria liae illis adversa pugna in ore est, buno plebis dicta esset, in exsilium sed Graeciae victoria. Et sic deo abiits Appulejus duobus pp scri. fendi potest, quod in eodem le. bi debet, si sequimur nummos gitur, 1. 38, 5. Non Cappadocia argenteos et lapides Capitolinos.

[ocr errors]

Furius Camillus , quum ei dies a L. Appulejo tribuna plebis dicta esset, in exsilium abiit. Quum Senones Galli Clusium obsiderent, et legati, a senatu mifi ad componendam inter eos et Clufinos pacem, pugnantes contra. Gallos in acie Clufinorum stetissent ; boc facto eorum concitati Senones urbem infefto exercitu petierunt, fufisque ad Alliam flumen Romanis, cepere urbem praeter

SIG. To ei non adparet in Vox. starent in acie Clusinorum Voll.a. 1. Sed dictionibus trajectis quum 3. et 4. Clusinas, pro Clufinorum, dies ei praefert Berg. Tum a Nu. insuper Voll, 1. rio Aquilejo Leid. ab L. Appulejo Vorr. 2. 3. et 4. De orthographia petierunt) infenso exercitu Boen.

Senones urbem infefto exercitu vocis Appulejus v. Sigonium in. derm. Sed vulgatum, pro quo fra ad Liv. 5, 32, 8. et 10, 6, 1. Graeci unico re 'A rovarios dixe: stant reliqui codd. et omnes edi. runt. V. Polyb. in Exc. legat. Non alio ante bello infestior Roma.

ti, satis placet. Liv. 2, 46, 3. num. 128. Plutarch, in Camill. p. 134. Appian. 1. bell. Civ. p. nus proelium iniit. 45, 8, 1. Con. 367. et alibi, Dion. Cast. l. 51.

tra populum Romanum bellum tam p. 457. et alibi. Etiam APVLEIVS infefto animo suscepisset. Ambo in nummo contorniato, quem edi.

haec vocabula saepc confundun. dit Morell. in specim. rci numm.

tur in scriptis. V. ad Liv. 2, 46, tab. 3. ut utroque modo olim er.

7. Tum petiverunt Leid. aratum fuiffe pateat. V. ctiam Cl. Fusisque ad Alliam flumen RoDuker. ad Flori 3, 12, 8. Deni. manis cepere urbem ) Aliam scri. que in exsilium abit Vol. 2. 3. et bendum uno 1, et dies Aliensis. 4. V. supra ad 2, 4. 2.

Hanc enim habent scripturam Quum Senones Galli Clusium ob plerique veteres libri, item Grae, siderent] Quum Senones ei Galli ci scriptores: apos'Aliav nora.

Quum Galli Senones Leid, mov et Aliada juépav, ut Plu. et Berg.

tarchus (in Camill. p. 137.] Ser

vius etiam in 7. Aen. (717.) do. Legati a senatu missi ad compo, cet, a Poëtis Alliam duobus 11 nendam inter eos et Clusinos pacem) dici metri causa , ut Relliquias. legati senatu missi Berg. legati ad sig. Conjunctio que non exstat senatum missi Vol. 1. Tum ad in Vorr. 1.' Tum Åliam scribunt componendum pacein Boenderm. et editi usque ad Sigonium, cujus et Hearnii Oxon. C. reliqui con.

et Vol. 2. 3. 4. Berg. Boenderm. editio recepit componendam. Et ita reliqui scripti. Denique inter tra Alliam. In ipso autem Liv.

5, 37, 7. c. Gallos et Clusinos Leid.

39, 6. et 8. c. 40, 5.

53, 5. 6, 1, 11. c. 28, 6. et 6. Pugnantes contra Gallos in acie c. 29, 1. 7, 13, 5. et alibi jidem Clusinorum stetissent) Ultima vox codd. modo Alia, modo Allia, abest a Voll. . et Berg. pugnae obferunt; alii vero in Alia , alii ront contra Gallos in acie Ciusino. in Allia ubique conspirant. De yum, eadem omilla voce, prae. orthographia hujus nominis v. fert Leid. pugnantes contra Gallos Cl. Dukerum ad Flori 1, 13, ?.

Voll. i.

[ocr errors]

a

[ocr errors]

Capitolium, in quod se juventus contulerat: majores natu, cum insignibus bonorum, quos quisque gesserat, in vestibulis aedium sedentes, occiderunt. et quum per Eersam partem Capitoli jam in summum evafillent, proditi clangore anserum, M. Manlii praecipue opera dejecti sunt. coactis deinde propter famem Romanis descendere, ut mille pondo auzi darent, et boc pretio finem

[ocr errors]

et quos ibi laudavit: quibus ad. let, eam delendam esse; ut ita de Catalion, ad Rutil. Itiner. 1, scribi voluerit quos quique ges135. Merul, ad Ovid. 1. Art. Amat. - serat. 413. et Dausquej. in Orthogr. In veflibulis aedium sedentes oc. part. sec. hac voc. ubi apud Lu. cideruni) in vestibulis eorum sedenal can, 7, 633. Quas Aliae ciades de

tes Vol. 1. in vestibulis eorum aeelade Aliensi accipiens eumdem dium sedentes, juncta utraque le. committit errorem, quem Micyl. ctione, Boenderm. Insuper ceci, lus in Merul. ad d. loc. Ovidii, derunt Vof. 2. et 3. v. ad 36,

et alii in Serfio ad Virgil. 7. Aen. 36, 6. | 717. notarunt. V. viros doctos ad d. loc. Lucani. Adde Cluverium

Per aversam partem Capitolii jam 2. Ital. Ant. 10. p.709. Praeterea in summum evasissent) per adver. For fiumen non est in Leid. Voll. sam partem Leid. Vol. 1. 2. 3. quatuor, Berg. Boenderm. Hear. Berg. et Boenderm. Voces hae nii Norvic. atque excerptis Pi. saepe commutantur. V. supra ad thoei; quam tamen oditt. omnes

2, 31, 6. Tum Capitolium Vof, 1. agnoscunt, et Livius etiam addi. Deinde in summum Senonenses eva. dit 5, 37, 7, et 6, 28, 5. V. su.

sissent Vol. 2. et in marg. 3. sine pra ad 2, 32, 2.

Tandem ce

dubio er interpolatione librarii. gerant arbem Voll, 1. Berg. et Proditi clangore anserum ,

M. Boenderm.

Manlii praecipue opera dejecti sunt) In quod se juvenes contulerant) clangore anseris Vol. 2. 3. et 4. Veteres libri in quod se juventus

Sed anseres numero multitudinis contulerat. SIG. in quo Leid. Vof, memorat etiam Livius c. 47, 4. quatuor, et Berg. quo Boenderm. Tum M. Manilii Vol. 1. v. infra Hinc se juvenes contulerunt Voff.i. ad Liv. 34, 53, 2. se juvenes contulerant Boenderm. praecipue, trajectis vocibus,Boen. Korvic. et cditt. ante Sigonium. derm. Tandem deterriti sunt Voll. se juventus secum tulerat Volll. 3,

1. ct Boenderm. detecti sunt Von. se juventus se contulerat Voff. 3. 2. 3. 4. et Berg. Alibi interdum se juventus contulerat Leid. Voll. 4. confundi solent, V. Nic. Heins.

voces dejectus et detectus in Mstis et Berg. Cum insignibus honorum , quos detecti sunt Galli scandentes, sive

ad Claud. bell, Gildon. v. 247. quisque gesserat) cum insignibus ineribus scribae inertia Boen. proditi sunt, ut inquit auctor hu, derm. Deinde quos quinque gesse

jus Epit. clangore anserum, sed tar Voff. 3. et 3. In eorum tamen dejecti sunt opera Manlii, pokeriore literae n nota addita Coactis deinde propter famem Ro. est, qua librarius indicare soé manis descenderoj Alii despondere.

Hinc opera

[ocr errors]

obsidionis emerent; Furius Camillus, dictator absens creatus, inter pendendum aurum cum exercitu verit, et Gallos post sextum mensem urbe expulit, ceciditque. Aedes Ajo Loquutio facta, quo loco ante urbem captam

[ocr errors]

Male quidem; sed et illud juvan. Ut mille pondo auri darent, et hoc dum videtur. propter famem Ro- pretio) ut decem pondo auri darent manis eo descendere. Dicuntur ali. Vol. 2. 3. et 4. Forte numerus quo descendere, qui ad gravem ali. per notam ut co pondo scriptus quam conditionem inviti neces. fuit, eamque non adsecuti libra. sitate veniunt. Cicero pro Quin. rii decem dederunt, vel x. ut ali. ctio ( 16.) Viri boni cum palam bi etiam factum est. V. infra ad fraudantur, cum experiundi pote- 33, 14, 5. Deinde ut hoc pretio Ras non est, timide iamen et pede. Leid. 1. et Voff. quatuor. Vocu. tentim iftuc descendunt, necessitate lae hae saepe in Mitis commutan. coacti, inviti. Pro Fontejo (1.) tur. V. infra ad 21, 28, 8. Videte, quo descendam, judices : Camillus dictator absens creatus) quam longe videar a consuetudine absens accitus Boenderm. absens et cautione ac diligentia discedere. 2. de Invent. [58. Qua in re vel recepta, Berg. To creatus tamen

creatus accitus, utraque lectione concedere alteri, vel ad conditionem adjectae notae indicant, libra. alterius descendere, et in praesentia rium eam vocem delendam exi. quiescere, atque aliud tempus et. ftimale. spectare oportebit. Caes. i. Civ. (8.) Sed tamen ad omnia se descen.

Inter pendendum aurum cum ex. dere paratum, atque omnia pari ercitu venit) Vet. lib. inter ipsum reipublicae caussa. I. FR. GRON. colloquium , , quo de pacis condi. despondent Berg. et Boenderm. tionibus agebatur. SIG. Vet. lib. despondere Norvic. et editi usque inter ipsum colloquium, quo de pa. ad Gruter. qui in poftrema anni cis conditionibus agebatur. DELR. 1628. descendere restituit. coacti Eamdem lectionem, quam Sigo. demum propter famem Romani de- nius et Delrius, non modo Hear. scendere pacti sunt Leid. Demum

ne etiam invenit in Norvic. et et deinde saepius in Máis inter se

Exc. Pithoei; sed et mihi obvia confunduntur. V. infra ad 40, fuit in Leid. Vos. 1. 4. Berg. et 22, 1. Omnes Voff. vulgatum

Boenderm. Neque dissentiunt tuentur, quod probat etiam Gro. Vol. 2. ct 3. nisi quod eloquium, nov, adjecta tamen vocula Ro. pro colloquium, praeferant. de manis eo descendere, et vim ver

quo errore v. ad 7, 14, 8. bi descendere optime exposuit.

Aedes Loquutio facta) Liviani Ita et Liv. hoc verbo usus est libri veteres Alloquutio habent. 23, 14, 3. Ad ultimum prope de. Hunc Deum Gellius 16, 17. Ajum speratae reipublicae auxilium, quuin vocat. Cicero de Divin. [1, 45. honefta utilibus cedunt, descendit. et 2, 32.] Ajum Loquentem. ex 45, 15, 5. Poftremo eo descensum quo ego suspicatus sum, Ajo Lo. est, ut ex quatuor urbanis tribu. quuto et hic et apud Livium elle bus unam palam in atrio Liberta- legendum. Verba Ciceronis sunt tis sortirentur. Frontin. 2, 10, 1. haec l. 2. At paulo post audita vox Victos se esse secundum eam dinu. est monentis , ut providerent , ne a merationem argumentati, ad condi. Gallis Roma caperetur; ex eo Ajo tiones imperatoris descenderuns. Loquendi aram in nova via conse

« IndietroContinua »