Immagini della pagina
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Apud J. B. G. M u s 1 E R filium, Bibliopolam, ad
Ripam Auguftinianorum, fub figno S. Stephani,

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

LECTORIBUS MONITUM.

D E eo quem Bibliophilis offerimus Catalogo, longius dicere inutile prorfus arbitramur.

Vaftâ eruditione, linguarum græcæ latinæ & exterarum fcientiâ , judicio que exquifitiffimo hanc Bibliothecam confe&tam fuiffe ex libris ipfis intelligere eft. Quem in noftrâ Parifiorum urbe de libris competitorem non habuit Dominus DE SENIcouRT , quifve de illius Bibliophiliâ inficias ibit ?

Non litteris tantum, fed & animi ingeniique præftantiffimis dotibus valuit. Jam de focialibus & civilibus virtutibus effet dicendum, illius quem reclamat Themis *, defiderat illuftriffimus Patronorum ordo, etiam num lugent amici , diuque porro lkgebunt. Sed à nobis egre ferentibus conceffum filentium , tenuitati noftræ congruit.

Nobis itaque ad hocce noftrum Catalogi officium à poffeffore defignatis, de libris ipfis dicendum eft.

* M. de Senicourt &toit Bailli à Poiffy, & par les. fervices différens qu'il y a rendu, fa mémoire y fcra cherie long-temps.

- Hanc Bibliothecam multis rariffimis , prætiöfiffimis, innumeris præftantiâ & prætio libris ita refertam annuntiamus, ut unaquaquæ facultatum fubdivifio alicujus momenti fit habenda. Quamvis enim prætiofam Theologiæ claffem omittam, quot & quantæ tum in Jure Publico , Civili, Gallico divitiae exponuntur : quis nobifcum de Jure Extraneo contenderet? De quo : le corps Diplomatique, Pandæåæ Florentinæ, Antonius Augufiinus de nominibus propriis , les Mémoires du Clergé de France ; innumeri Jurifconfultorum Galliæ prætiofi tractatus teftes erunt. Sapientiæ & naturæ ftudio, rebus forenfibus tempus ereptum dabat Philofophus. Quid mirum fi inter alios philofophos Jamblichus , Plato ex editione Serrani, Pereiræ Antoniana Margarita, emineant. ¥, Naturæ fcrutatoribus facilis aderit triumphus. H linius Harduini carta majori , Pluckenetius, Pythantoza lconographia, Aldrovandi , Jonffoni h^illugbei , Ronde/etii , Salviani opera , fuas quafque divifiones, plenas ditant. Reliquæ tum Scientiæ, Medecina , Geometria tum Artes plurimis ad huc fulgent fcintillis. Humanarum litterarum græco-latinos autores ex primariis, nec non 4ldorum , Manuciorum,

LECTORIBUS MONIT U M. v

Gryphiorum , Plantinorum, El{eviorumque editionibus catervatim colle&os litteratis hominibus effe fatisfa&uros haud difficile credimus. Quin imò variis in linguis differtationum ludicrarum & philologicarum cupidis , hocce noftro ornatiffimo in horto flofculos licebit

decerpere. Si quos Theologiae altitudo fcolafticae ve

fubtilitas efferat, quos legum repellit inextricabilis finuofitas ; hiftoricam in facultatem recumbent.

Hiftoria Ecclefiaftica fingularis admodum , Corpus Hiftoriæ Byzantinæ, Extranearum Regionum annalium haud fpernanda coliectio , Galliae noftræ antiquiffimi hiftorici tra&atus, de Numifmatibus , Monetis, Monumentis, aliâque antiquariâ fupelleétile fcriptores congefti, inter quos Grævii & Gronovii Thefaurus antiquitatum , Europæ Procerum hiftoria genealogicohæraldica, ut hiftoriam litterariam & bibliographicam taceam , hujufce mufæi nullam portiunculam fuiffe negle&am fatis indicabunt.

De cujus litterarii thefauri, aut præftantiâ, excellentiâ ve librorum nihil dicimus : & quid nobis tironibus poft Bibliographiam inftructivam , notafque præliminares nuper in Catalogis ufitatas fupereffet dicendum. O nos beatos fi libros in fuis quofque locis apte videbimur difpofuiffe.

« IndietroContinua »