Immagini della pagina
PDF
ePub

Cassius, quia in agraria largitione ambitiosus in socios eoque 8 civibus vilior erat, ut alio munere sibi reconciliaret civium animos, iubere pro Siculo frumento pecuniam acceptam retribui

populo. id vero haud secus quam praesentem mercedem regni 9 5 aspernata plebes: adeo propter suspicionem insitam regni, velut

abundarent omnia, munera eius integris animis hominum respuebantur. quem, ubi primum magistratu abiit, damnatum 10 necatumque constat. sunt qui patrem auctorem eius supplicii

ferant: cognita domi causa verberasse ac necasse, peculiumque 10 filii Cereri consecravisse; signum inde factum esse et inscrip

tum , ex Cassia familia datum.“ invenio apud quosdam, idque 11 propius fidem est, a quaestoribus Caesone Fabio et L. Valerio diem dictam perduellionis, damnatumque populi iudicio, dirutas

publice aedes. ea est area ante Telluris aedem. ceterum, sive 12 15 illud domesticum sive publicum fuit iudicium, damnatur Servio

Cornelio Q. Fabio consulibus.

3. Das Decemvirat. (Liv. III, 33–37. 44-49).

XXXIII. Anno trecentesimo tertio quam condita Roma 1

Beschlusses unterblieb natürlich.
1. ambitiosus in socios, eifrig um
die Gunst der Bundesgenossen be-
müht. 3. pro Siculo frumento]
das während einer Theuerung an-
gekauft worden war, vgl. die Ge-
schichte des Coriolanus.

4. mercedem regni, Abfindung für die verlorne Freiheit, um den Preis der Freiheit; regnum ist die Sache, welche die Abfindungssumme zahlt.

8. patrem] dem kraft der patria potestas die vitae necisque potestas über den Sohn zusteht. Dem Vater gehört auch alles Eigenthum des Sohnes, der darum nur ein Spargut (peculium) wie der Sklave haben konnte. - 12. a quaestoribus] damals noch Untersuchungsrichter, jährlich wechselnde Magistrate. Die gerichtliche Entscheidung über Hochverrath (hier Streben nach Alleinherrschaft) hat das Volk, wobei die stores als Ankläger auftreten konnten. 15. 485 v. Chr.

immer im ausschliesslichen Besitz aller Staatsämter und zwar ohne bei Verwaltung derselben an bestimmte Gesetze gebunden zu sein; in ihrer Hand war die Kenntniss und Handhabung des Rechts u. der Verkehr mit den Göttern. Nun brachte der Tribun C. Terentilius Harsa (462) das Gesetz ein, dass eine Commission von 5 Männern, und zwar aus dem Plebeier-Stande, eingesetzt werden sollte, um für die Ausübung der consularischen Amtsgewalt bestimmte Gesetze aufzustellen und aufzuzeichnen. Nach langen Kämpfen brachte endlich (454) ein Tribun den vermittelnden Vorschlag ein, dass die Commission aus Patr. u. Pleb. bestehen u. dass diese Commission nicht blos Gesetze für das Consulat aufzeichnen, sondern ein Criminal- u. Civil-Gesetzbuch für das ganze Volk, Patr. wie Pleb., entwerfen sollte. Die Patricier gaben nun nach, hielten aber an der

18. Die Patricier waren noch

erat iterum mutatur forma civitatis ab consulibus ad decemviros, quem ad modum ab regibus ante ad consules, translato imperio. minus insignis, quia non diuturna, mutatio fuit. laeta enim principia magistratus eius nimis luxuriaverunt;

eo citius lapsa res est repetitumque, duobus uti mandaretur 5 3 consulum nomen imperiumque. decemviri creati Appius Clau

dius T. Genucius P. Sestius L. Veturius C. Iulius A. Manlius 4 P. Sulpicius P. Curiatius T. Romilius Sp. Postumius. Claudio

et Genucio, quia designati consules in eum annum fuerant, pro

honore honos redditus, et Sestio, alteri consulum prioris anni, 10 5 quod eam rem conlega invito ad patres rettulerat. his proximi

habiti legati tres, qui Athenas ierant, simul ut pro legatione

tam longinqua praemio esset honos, simul peritos legum pere6 grinarum ad condenda nova iura usui fore credebant. supple

vere ceteri numerum. graves quoque aetate electos novissimis 15

suffragiis ferunt, quo minus ferociter aliorum scitis adversa7 rentur. regimen totius magistratus penes Appium erat favore

plebis; adeoqne novum sibi ingenium induerat, ut plebicola

[ocr errors]

Forderung fest, dass nur Patr. in
die Commission gewählt werden
sollten. Es wurde zunächst eine
Gesandtschaft von 3 Männern nach
Athen geschickt, um die berühmten
Gesetze des Solon kennen zu lernen.
Nach ihrer Rückkehr (452) wurden
für das nächste Jahr alle übrigen
Magistrate suspendirt und an ihrer
Stelle decemviri legibus scribundis
mit unumschränkter Vollmacht und
Gewalt gewählt, selbst mit Aufhe-
bung der Provocation, modo ne
lex Icilia de Aventino aliae-
que sacratae leges abrogaren-
tur (Liv. III, 32). Die Patricier
setzten es auch durch, dass sämmt-
liche Decemvirn aus ihrer Mitte ge-
wählt wurden. 17. 451 v. Chr.
1. mutatur forma civitatis] dabei ist
an eine bleibende Einrichtung
und Verfassung nicht zu denken.
Vgl. c. 34, 7. Dion. X, 55: _vixa
δ' ή γνώμη, ην "Αππιος Κλαύδιος
πρώτος ερωτηθείς απεφήνατο, άν-
δρας αιρεθήναι δέκα τους επιφα-
νεστάτους εκ της βουλής: τούτους
δ' άρχειν εις ενιαυτόν αφ' ής αν
αποδειχθώσιν ημέρας, εξουσίαν έχον-
τας υπέρ απάντων των κατά την
πόλιν ήν είχον οι τε ύπατοι και έτι
πρότερον οι βασιλείς, τάς τ' άλλας

αρχάς απάσας καταλελύσθαι. - 4.
luxuriaverunt] das Bild vom Leben
der Pflanze. 5. res, die Regie-
rungsgewalt, Macht; citius gehört
auch zu repetitum. 7. Nach
Livius ist der Decemvir Claudius
der Enkel, nach den Capitol. Fasten
der Sohn des im J. 504 eingewan-
derten Attius Clausus. Nach Dion.
X, 54-56 setzt Appius die Wahl
der Decemvirn durch, selbst gegen
den Willen des Consuls P. Sestius.

- Sp. Postumius, Servius (sic. Dion.)
Sulpicius u. A. Manlius waren oi
κομίσαντες παρά των Ελλήνων τους
νόμους. 14. ad condenda nova
iura] = zur Abfassung eines neuen
Landrechts. Dies schliesst
nicht aus, dass die Devemvirn
hauptsächlich das alte Gewohnheits-
recht sammelten und feststellten.
Dion X, 55 (Fortsetzung von p. 76,
1): τούτους δε τους άνδρας έκ τε
των πατρίων ετών και εκ των Ελ-
ληνικών νόμων, ους εκόμισαν οι
πρέσβεις, εκλεξαμένους τα κράτιστα
και τη Ρωμαίων πόλει πρόσφορα
νομοθετήσεσθαι. Der concrete
Plur. im Lat. für das deutsche
Abstractum. 17. totius magi-
stratus, der ganzen Behörde, weil
die 10 Collegen zusammen eine

repente omnisque aurae popularis captator evaderet pro truci saevoque insectatore plebis.

Decumo die ius populo singuli reddebant. eo die penes praefectum iuris fasces duodecim erant, conlegis novem singuli 8 5 accensi apparebant. et in unica concordia inter ipsos, qui consensus privatis interdum inutilis est, summa adversus alios aequitas erat. moderationis eorum argrumentum exemplo unius rei notasse satis erit. cum sine provocatione creati essent, 9

defosso cadavere domi apud Sestium, patriciae gentis virum, 10 invento prolatoque in contionem, in re iuxta manifesta atque

atroci C. Iulius decemvir diem Sestio dixit, et accusator ad populum extitit cuius rei iudex legitimus erat, decessitque 10 ipse iure suo, ut demptum de vi magistratus populi libertati adiceret.

XXXIV. Cum promptum hoc ius velut ex oraculo incorruptum pariter ab iis summi infimique ferrent, tum legibus 1 condendis opera dabatur. ingentique hominum expectatione propositis decem tabulis populum ad contionem advocaverunt,

15

et, quod bonum faustum felixque rei publicae ipsis liberisque 20 eorum esset, ire et legere leges propositas iussere. se, quantum 2

decem hominum ingeniis provideri potuerit, omnibus, summis 3 infimisque, iura aequasse; plus pollere multorum ingenia consiliaque. versarent in animis secum unamque rem, agitarent deinde sermonibus atque in medium, quid in quaque re plus 4

Commission bilden. 4. decumo ius dicere oder reddere zu. 9. die] Immer an einem dies fastus apud Sestium] War nicht der Desprach ein Dec. Recht. Deutlicher cemvir, wie schon der Zusatz zeigt. Dion. X, 57: είς μέν αυτών τάς τε 12. cuius rei iudex erat] der ράβδους και τα λοιπά παράσημα Decemvir hätte (ohne Provocation) της υπατικής είχεν εξουσίας, δς in höchster Instanz selbst das Urβουλήν τε συνεκάλει και δόγματα theil sprechen können. - 13. dempεπεκύρου και τάλλα έπραττεν όσα tum : ut demeret et adiceret: er ηγεμόνι προσήκεν - είτ' αύτις will absichtlich seine Machtfülle έτερος αυτών επί την εξουσίαν κα

schmälern. θίστατο, και τούτ' εκ περινομής εγίνετο παραλλάξ, εκάστου την 15. hoc ius, das Recht, wie es ηγεμονίαν παραλαμβάνοντος εις im Vorausgehenden geschildert ist; συγκείμενόν τινα ημερών αριθμόν, promptum wird durch incorruptum άπαντες δ' εξ εωθινού καθεζό noch näher bestimmt und gehoben. μενοι διήτων τα τιδιωτικά συμ In promptum hoc scheint indessen βόλαια και τα δημόσια κτλ. Der ein Fehler verborgen zu sein. jedesmal an der Spitze stehende 20. ire et legere, Formel der AufforDecemvir ist praefectus iuris, wel derung: ite legite. Die Kunst des cher die Geschäfte an die übri Lesens war damals wohl noch nicht gen Decemvirn vertheilt, ähnlich allgemein; vgl. indessen c. 44, 6. wie später der praetor urbanus an 22. iura aequasse bezeichnet die die iudices (quaestionum etc.). Ihm Gleichheit vor dem Gesetz, nicht kommt deshalb auch allein das aber die staatsrechtliche Gleich

5 minusve esset, conferrent. eas leges habiturum populum Ro

manum, quas consensus omnium non iussisse latas magis quam 6 tulisse videri posset. cum ad rumores hominum de unoquoque

legum capite editos satis correctae viderentur, centuriatis comitiis decem tabularum leges perlatae sunt, qui nunc quoque 5

in hoc inmenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo 7 fons omnis publici privatique est iuris. vulgatur deinde rumor

duas deesse tabulas, quibus adiectis absolvi posse velut corpus

omnis Romani iuris. ea expectatio, cum dies comitiorum ad8 propinquaret, desiderium decemviros iterum creandi fecit. iam 10

plebs, praeterquam quod consulum nomen haud secus quam regum perosa erat, ne tribunicium quidem auxilium cedentibus

in vicem appellationi decemviris quaerebat. 1 XXXV. Postquam vero comitia decemviris creandis in

trinum nundinum indicta sunt, tanta exarsit ambitio, ut pri- 15 2 mores quoque civitatis — metu, credo, ne tanti possessio im

perii vacuo ab se relicto loco haud satis dignis pateret prensarent homines honorem summa ope a se inpugnatum ab

stellung der beiden Stände. 4. γαρ εις ενιαυτόν απεδείχθημεν, ουδ' correctae, cf. Dion. X, 57: dexo- εις άλλον τινά χρόνον ωρισμένον, , μενοι πάσαν επανόρθωσιν ιδιωτών αλλ' έως αν καταστησώμεθα πάσαν και προς την κοινήν ευαρέστησαν την νομοθεσίαν. συντελέσαντες ούν απευθύνοντες τα γραφέντα. 6. όσα κατά νούν έχομεν και κυρώleges perlatae sunt] Es wurde nicht σαντες τους λοιπούς νόμους τότ' ' über die Annahme der einzelnen αποθησόμεθα την αρχήν και λόγον Gesetze, wohl aber der einzelnen των πεπραγμένων τοϊς βουλομένοις Tafeln abgestimmt. 5. Tac. III, υμών υφέξομεν. 12. cedentibus 25: de principiis iuris et quibus invicem appellationi] die Provocation modis ad hanc multitudinem infi- an das Volk war aufgehoben, aber nitam ac varietatem legum perven- von dem einen Decemvir konnte tum sit, altius disseram. 7. fons, man an die Entscheidung des andas Recht wurde fortgebildet theils dern appelliren, da alle gleiches durch Interpretation der XII tabu- inperium haben. lae, theils durch das edictum per- 13. nundinum (ursp. noundinum, petuum, zum Theil auch durch Se- aus novendinum) ist ein Zeitraum natsconsulte und Plebiscite. Dazu von 8 Tagen; an jedem 9. Tage kamen immer neue Gesetze. 7. kamen die Plebeier ausserhalb Roms publici privatique iuris]=Criminal- in die Stadt zu Markte, zu Verund Privatrecht. Daher ist in den sammlungen oder Gerichten. Drei Worten (§ 3) summis infimisque iura Wochen muss jeder Gesetzesvoraequasse nicht an eine politische, schlag bekannt gemacht sein, am sondern nur an eine rechtliche folgenden Comitialtag kann dann Gleichstellung der Patricier u. Ple- die Verhandlung und Abstimmung beier zu denken. 9. Nach Dion. stattfinden. 15. primores, Dion. wird die Fortdauer des Decem- X, 58: μετήεσαν δε την αρχήν οι virats für 450 v. Chr. durch Be. εντιμότατοί τε και πρεσβύτατοι των schlüsse des Senats u. der Centuriat- natpixlov. Nach Dion. war die comitien bestimmt. Nach der Usur- strenge Aristokratie dem Plane des pation (449) erklärt Appius Clau- Appius,

eine Oligarchie zu gründen dius im Senat (Dion. ŠĪ, 6): où u. das Tribunat gänzlich zu besei

ea plebe, cum qua contenderant, suppliciter petentes. demissa 3 iam in discrimen dignitas ea aetate iisque honoribus actis stimulabat Appium Claudium. nescires, utrum inter decemviros

an inter candidatos numerares. propior interdum petendo quam 4 5 gerendo magistratui erat: criminari optimates, extollere candidatorum levissimum quemque humillimumque; ipse medius inter 5 tribunicios, Duellios Iciliosqne, in foro volitare, per illos se plebei venditare, donec collegae quoque, qui unice illi dediti

fuerant ad id tempus, coniecere in eum oculos, mirantes, quid 10 sibi vellet. apparere nihil sinceri esse; profecto haud gratu- 6

itam in tanta superbia comitatem fore. nimium in ordinem se ipsum cogere et volgari cum privatis non tam properantis abire magistratu quam viam ad continuandum magistratum

quaerentis esse. propalam obviam ire cupiditati parum ausi 7 13 obsecundando mollire impetum adgrediuntur. comitiorum illi

habendorum, quando minimus natu sit, munus consensu iniungunt. ars haec erat, ne semet ipse creare posset, quod praeter 8 tribunos plebi, et id ipsum pessimo exemplo, nemo umquam

fecisset. ille enimvero, quod bene vertat, habiturum se comitia 20 professus impedimentum pro occasione arripuit, deiectisque 9

honore per coitionem duobus Quinctiis, Capitolino et Cincinnato, et patruo suo C. Claudio, constantissimo viro in optimatium causa, et aliis eiusdem fastigii civibus, nequaquam splendore

vitae pares decemviros creat, se in primis, quod haud secus 10 25 factum improbabant boni, quam nemo facere ausurum crediderat. creati cum

eo M. Cornelius Maluginensis M. Sergius 11 L Minucius Q. Fabius Vibulanus Q. Poetilius T. Antonius Merenda K. Duellius Sp. Oppius Cornicen M'. Rabuleius.

tigen, nicht fremd. 1. demissa] die grosse Anzahl der Bewerber gab das Amt einer ungewissen Entscheidung (discrimen) anheim. 2. dignitas, des Appius. Ganz anders Dion. X, 58: ένθα δή πολύς υπό πάντων επαινούμενος ήν και της τότε δεκαδαρχίας ηγεμών'Αππιος, και πας και δημοτικός όχλος εκείνον επί της αρχής ήξίου κατέχειν, ώς ουκ άλλου τινός άμεινον ηγησομένου. Ο δ' άναίνεσθαι μεν προσεποιείτο κατ' αρχάς, τελευτών δ' ως ελιπάρουν αυτόν άπαντες, αυτός τε υπέμενε μετιέναι την αρχήν και των συμπαραγγελλόντων τους αρίστους αιτιασάμενος ουχ ήδέως προς εαυτόν έχειν δια τον φθόνον τους εαυτού φίλοις συνηγωνίζετο φανερώς. · 11. in ordinem cogere] Von der disci

plina militaris entlehnt. 19. enimvero, leider, gehört zum Hauptverbum pro occ. arripuit. 21. per coitionem wird erklärt durch Dion. τοϊς εαυτού φίλους συνηγωνίGato, vgl. Cic. Mil. 25 (Clodiu wünschte nicht, dass Milo fürs Jahr 52 Consul würde, daher) contulit se ad eius conpetitores, sed ita, totam ut petitionem ipse solus gubernaret, tota ut comitia suis umeris sustineret.

23. nequaquam pares] Es waren nämlich darunter 4, vielleicht 5 Plebeier, wie aus den Namen hervorgeht. Schon dieser Umstand, ebenso wie das folg. Cap. zeigt, dass eine Aenderung

mit der Organisation des Decemvirats vorging, welche nicht von dem Charakter des Appius und einem consensus

« IndietroContinua »