Immagini della pagina
PDF
ePub

9 commemoravit, quantum essem periculi aditurus, si in Africam

traicerem, ut meam quoque non solum rei publicae et exercitus 10 vicem videretur sollicitus. unde haec repente cura de me

exorta? cum pater patruusque meus interfecti, cum duo exercitus eorum prope occidione occisi essent, cum amissae Hi- 5

spaniae, cum quattuor exercitus Poenorum quattuorque duces 11 omnia metu armisque tenerent, cum quaesitus ad id bellum

imperator nemo se ostenderet praeter me, nemo profiteri ausus

esset, cum mihi quattuor et viginti annos nato detulisset impe12 rium populus Romanus — quid ita tum nemo aetatem meam, 10

vim hostium, difficultatem belli, patris patruique recentem

cladem commemorabat? utrum maior aliqua nunc in Africa 13 calamitas accepta est, quam tunc in Hispania erat? an maio

res nunc sunt exercitus in Africa et duces plures melioresque

quam tunc in Hispania fuerunt? an aetas mea tunc maturior 15 14 bello gerendo fuit quam nunc est? an cum Carthaginiensi

hoste in Hispania quam in Africa bellum geri aptius est? facile est, post fusos fugatosque quattuor exercitus Punicos,

post tot urbes vi captas aut metu subactas in dicionem, post 16 perdomita omnia usque ad Oceanum, tot regulos tot saevas 20

gentes, post receptam totam Hispaniam ita, ut vestigium belli

nullum reliquum sit, elevare meas res gestas, tam hercule, 16 quam, si victor ex Africa redierim, ea ipsa elevare, quae

nunc retinendi mei causa, ut terribilia eadem videantur, verbis 17 extolluntur. negat aditum esse in Africam, negat ullos patere 25

portus: M. Atilium captum in Africa commemorat, tamquam M. Atilius primo accessu ad Africam offenderit; neque recordatur illi ipsi tam infelici imperatori patuisse tamen portus Africae, et res egregias primo anno gessisse, et quantum ad

Carthaginienses duces attinet, invictum ad ultimum permansisse. 30 18 nihil igitur me isto tu exemplo terrueris. si hoc bello, non

priore, si nuper et non annis ante quinquaginta ista clades accepta foret, qui ego minus in Africam Regulo capto quam der Gesinnung 5. anissae Hi- campum descendit; atque in magispaniae] cf. XXVI, 37, 8 ipsae quo- stratus versi circumspectant ora que Hispaniae, quo propius spem principum aliorum alios intuentium, venerant (sc. Carthaginienses) tantis fremuntque adeo perditas res despeduobus ducibus exercitibusque caesis ratumque de republica esse, ut nedebellatum ibi ac pulsos inde Ro- mo audeat in Hispaniam imperium manos esse, eo plus, ab L. Marcio accipere, cum subito P. Cornelius, tumultuario duce ad vanum et in- Publii, qui in Hispania ceciderat, ritum victoriam redactam esse in- filius, quattuor et viginti ferme andignationis praebebant. Die Worte nos natus, professus se petere in Scipio's sind also nicht frei von superiore (III p. 20 n.), unde conUebertreibung. - 8. nemo profi- spici posset, loco constitit. teri ausus esset] cf. Liv. XXVI, 18: memorare, vorhalten.

25. extolmaesta itaque civitas, prope inops luntur, cf. 108, 16. 32. annis ante consilii, comitiorum die tamen in L] Im J. 255. 33. qui ego minus,

12. com

Scipionibus occisis in Hispaniam traicerem? nec felicius Xan- 19 thippum Lacedaemonium Carthagini quam me patriae meae sinerem natum esse; cresceretque mihi ex eo ipso fiducia, quod

possit in hominis unius virtute tantum momenti esse. at etiam 20 5 Athenienses audiendi sunt, temere in Siciliam omisso domi

bello transgressi —; cur ergo, quoniam Graecas fabulas enar- 21 rare vacat, non Agathoclem potius Syracusanum regem, cum diu Sicilia Punico bello ureretur, transgressum in hanc eandem

Africam avertisse eo bellum, unde venerat, refers? XLIV. quid ? 10 ultro metum inferre hosti et ab se remoto periculo alium in

discrimen adducere quale sit, veteribus externisque exemplis admonere opus est? multum interest, alienos populere fines an 2 tuos uri exscindi videas; plus animi est inferenti periculum

quam propulsanti; ad hoc maior ignotarum rerum est terror: 15 bona malaque hostium ex propinquo ingressus fines aspicias. 3

non speraverat Hannibal fore ut tot in Italia civitates ad se 4 deficerent, quot defecerunt post Cannensem cladem: quanto minus quicquam in Africa Carthaginiensibus firmum aut stabile

sit, infidis sociis, gravibus ac superbis dominis! ad hoc nos 6 20 etiam deserti ab sociis viribus nostris, milite Romano, stetimus:

Carthaginiensi nihil civilis roboris est, mercede paratos milites habent, Afros Numidasque, levissima fidei mutandae ingenia. hic modo nihil morae sit: una et traiecisse me audietis et 6 ardere bello Africam et molientem hinc Hannibalem et obsideri

wie sollte ich da weniger wahr Ort für den Kampf zu bestimmen, lich ich wäre ebenso zuversichtlich daraus entsteht ein Gefühl militänach Afrika gegangen wie nach rischer Ueberlegenheit. Liv. XXI, 44 Spanien. 4. Welche Deutung sagt Hannibal: inferimus bellum würde posset statt possit zulassen? infestisque signis descendimus in

5. temere] Vorangestellt, weil Italiam, tanto audacius fortiusque in diesem Worte der Nachdruck, pugnaturi quam hostis, quanto maior d. h. die Widerlegung Scipio's ent spes, maior est animus inferentis halten ist. – 7. Agathoclem) die vim quam arcentis. Vgl. Mommsen ser fasste zuerst den scheinbar toll R. G. I, 583. – 14. ignotarum rekühnen Entschluss, Karthago in rum] der Ueberraschung: omne Afrika zu bekämpfen und sich ignotum pro magnifico est Tac. Agr. den Besitz Siciliens in Afrika 30. 16. Die Hoffnungen Hannizu erstreiten (310). Aber zuletzt bals haben sich nur zum geringen landete er als Flüchtling in Sicilien, Theil erfüllt. 17. quanto minus als sich das Kriegsglück in Afrika sit, um wie viel weniger lässt wieder auf die Seite der Karthager sich erwarten etc. 19. gravibus neigte.

ac superbis dominis] Eine Ver10. quid ... quale sit]

gleichung der Römischen und Karzu bedeuten habe, was es für ein thagischen Behandlung der UnterVortheil ist. alium, den Feind. thanen bei Mommsen R. G. I, 507.

13. uri exscindi enthalten einen 23. hic modo, nur hier im Senat Gesammtbegriff, das eine ergänzt mache man mir keine Schwierigdas andere; daher das Asyndeton. keiten, wenn man mich nur hier

plus animi] Wer die Offensive nicht zurückhält, so wird man erergreift, hat den Vortheil, Zeit und fahren etc. 24. molientem hinc Histor. Quellenbuch. II, 2. 2. Auf.

8

[ocr errors]

Carthaginem. laetiores et frequentiores ex Africa exspectate 7 nuntios quam ex Hispania accipiebatis. has mihi spes subicit

fortuna populi Romani, di foederis ab hoste violati testes,

Syphax et Masinissa reges, quorum ego fidei ita innitar, ut 8 bene tutus a perfidia sim. multa, quae nunc ex intervallo non 5

apparent, bellum aperiet. id est viri et ducis, non deesse for9 tunae praebenti se et oblata casu flectere ad consilium. habebo,

Q. Fabi, parem, quem das, Hannibalem; sed illum ego potius traham quam ille me retineat: in sua terra cogam pugnare

eum, et Carthago potius praemium victoriae erit quam semiruta 10 10 Bruttiorum castella. ne quid interim, dum traicio, dum expono

exercitum in Africa, dum castra ad Carthaginem promoveo,

res publica hic detrimenti capiat, quod tu, Q. Fabi, cum victor 11 tota volitaret Italia Hannibal, potuisti praestare, hoc vide ne

contumeliosum sit concusso iam et paene fracto Hannibale 15 negare posse P. Licinium consulem, virum fortissimum, prae

stare; qui, ne a sacris absit pontifex maximus, ideo in sortem 12 tam longinquae provinciae non venit. si hercule nihilo matu

rius hoc quo ego censeo modo perficeretur bellum, tamen ad dignitatem populi Romani famamque apud reges gentesque 20 externas pertinebat, non ad defendendam modo Italiam sed

ad inferenda etiam Africae arma videri nobis animum esse; 13 nec hoc credi volgarique, quod Hannibal ausus sit, neminem

ducem Romanorum audere, et priore Punico bello tum, cum de Sicilia certaretur, totiens Africam ab nostris exercitibusque 25

et classibus oppugnatam, nunc, cum de Italia certetur, Africam 14 pacatam esse. requiescat aliquando vexata tam diu Italia,

uratur evasteturque in vicem Africa; castra Romana potius 15 Carthaginis portis inmineant, quam nos iterum vallum hostium

ex moenibus nostris videamus; Africa sit reliqui belli sedes, 30 illuc terror fugaque, populatio agrorum, defectio sociorum,

ceterae belli clades, quae in nos per quattuordecim annos 16 ingruerunt, vertantur. quae ad rem publicam pertinent et

bellum, quod instat, et provincias, de quibus agitur, dixisse 17 satis est. illa longa oratio nec ad vos pertinens sit, si, quem 35 ad modum Q. Fabius meas res gestas in Hispania elevavit, sic ego contra gloriam eius eludere et meam verbis extollere velim. neutrum faciam, patres conscripti; et, si ulla alia re, 18

Hannibalem] mit Widerwillen von
Italien sich trennend, Ital. auf-
gebend. 4. ita innitar, ut] werde
zwar benützen, mich aber wohl
hüten. 6. apparent, zu Tage
liegen, Vortheile u. Hülfsmittel.
7. habebo parem, ich werde dort
als einen mir gewachsenen Gegner,
wie du ihn für mich bestimmst,
den Hannibal finden. -- 17. in sor-
tem venit] An der Verloosung (An-
theil) Theil nehmen. 18. si her-

cule, wenn wirklich, ja selbst wenn.
21. pertinebat

decebat, der Redner versetzt sich damit in die Zeit der Entscheidung, welche der Vergangenheit bereits angehört, wenn das im Bedingungssatz ausgesprochene Urtheil Realität gewonnen hat. 22. videri] dass man sehe, ähnlich I, 23, 7 audisse videor

bin mir bewusst. 27. pacatam, unbehelligt, in Ruhe und Frieden bleiben. - 35. pertinens sit] Eigent

modestia certe et temperando linguae adulescens senem vicero. 5 ita et vixi et gessi res, ut tacitus ea, opinione, quam vestra sponte conceptam animis haberetis, facile contentus essem.“

XLV. Minus aequis animis auditus est Scipio, quia volgatum erat, si apud senatum non obtinuisset, ut provincia Africa

sibi decerneretur, ad populum extemplo laturum. itaque Q. 2 10 Fulvius, qui consul quater fuerat, postulavit a consule, ut

palam in senatu diceret, permitteretne patribus, ut de provinciis decernerent, staturusque eo esset quod censuissent, an ad populum laturus. cum Scipio respondisset, se quod e re pu- 3

blica esset facturum, tum Fulvius: „non ego ignarus, quid 4 15 responsurus facturusve esses, quaesivi, quippe cum prae te

feras temptare te magis quam consulere senatum, et ni provinciam tibi quam volueris extemplo decernamus, paratam rogationem habeas. itaque a vobis, tribuni plebis, postulo 5

inquit „ut sententiam mihi ideo non dicenti, quod, etsi in 20 meam sententiam discedatur, non sit ratum habiturus consul,

auxilio sitis." inde altercatio orta, cum consul negaret aequum 6 esse tribunos intercedere, quo minus suo quisque loco rogatus sententiam diceret. tribuni ita decreverunt: „si consul senatui 7

de provinciis permittit, stari eo, quod senatus censuerit fieri, 25 placet.

nec de ea re ferri ad populum patiemur: si non perlich der Art, dass sie euch an- ein steifer und strenger Aristokrat. gehe; das Partic. in Beziehung auf 12. staturusque eo esset] ob er das Adjectiv longa.

Mit Scipio

an dem Beschlusse des Senats festtritt in der Politik u. Kriegführung halten, sich bescheiden wolle. Roms ein Wendepunkt ein: er ist

21. aucilio sitis] die Magistrate der Führer einer kühnen Partei, hatten nicht nur das Recht, die welche die griechische Bildung zur Senatoren zum Erscheinen im Senat grösseren Beweglichkeit in der Cu- zu nöthigen, sondern sie konnten rie, auf dem Forum und im Lager den einzelnen Senator auch durch zu verwenden versteht, gegenüber Strafen zwingen, über die vorgeder alten Partei des Q. Fabius Ma- legte Frage seine Stimme abzuximus, der noch an dem alten geben. altercatio orta] Es ist dies starren Römerthum festhält. Der ein die Umfrage unterbrechenNachfolger des Scipio wird bald der Wortwechsel der Magistrate T. Quinctius Flamininus, der des und der Senatoren oder Tribunen, Fabius M. Porcius Cato, ein ebenso cf. Cic. ad Att. I, 16, 8—10. heftiger und leidenschaftlicher Geg- 23. decreverunt] In wichtigen Anner des Flamininus. Die Entwick- gelegenheiten traten die Tribunen lung und Ausbildung des neueren bei Seite, beriethen sich über die Systems der Politik wird von Li- Frage und traten dann als Colvius XLII, 47 geschildert.

legium auf. 25. nec patiemur] 8. obtinere, durchdringen, seinen durch das Veto der Tribunen konnte Zweck erreichen, wozu der Satz mit der Magistrat verhindert werden, ut epexegetisch hinzutritt.

9. Q.

zu dem Volke zu sprechen oder Fulvius] der Eroberer von Capua, seine Rogation verlesen.

zu

13

mittit, qui de ea re sententiam recusabit dicere, auxilio erimus.“ 8 consul diem ad conloquendum cum collega petit. postero die

permissum senatui est. provincia ita decreta: data consuli Sicilia et triginta rostratae naves, quas C. Servilius superiore anno habuissel; permissumque, ut in Africam, si id e re pu- 5 blica esse censeret, traiceret.

Scipio cum ut dilectum haberet neque impetrasset neque magnopere tetendisset, ut voluntarios ducere sibi milites liceret

tenuit, et quia inpensae negaverat rei publicae futuram classem, 14 ut, quae ab sociis darentur ad novas fabricandas naves, acci- 10

peret. Etruriae primum populi pro suis quisque facultatibus 16 consulem adiuturos polliciti: Caerites frumentum sociis nava

libus commeatumque omnis generis, Populonienses ferrum,

Tarquinienses lintea in vela, Volaterrani inceramenta navium 16 et frumentum, Arretini tria milia scutorum, galeas totidem, 15

pila gaesa hastas longas, milium quinquaginta summam pari 17 cuiusque generis numero expleturos, secures rutra falces alveo

los molas, quantum in quadraginta longas naves opus esset,

tritici centum et viginti milia modium, et in viaticum decurio18 nibus remigibusque conlaturos; Perusini Clusini Rusellani abie- 20

tes in fabricandas naves et frumenti magnum numerum. abiete 19 ex publicis silvis est usus. Umbriae populi et praeter hos

Nursini et Reatini et Amiternini Sabinusque omnis ager milites

polliciti. Marsi Paeligni Marrucinique multi voluntarii nomina 20 in classem dederunt. Camertes cum aequo foedere cum Ro- 26

manis essent, cohortem armatam sexcentorum hominum mise

7. neque

5. permissumque] Dies geschieht
nur zum Schein, um den Unwillen
des Volkes zu vermeiden. Denn
mit einer Flotte von 30 Schiffen
konnte Scipio nicht nach Africa
übersetzen, vgl. § 13.
inpetrasset) Appian Lib. 7: oota uèv
εκράτησε πέμπειν ες Λιβύην Σκι-
πίωνα, ου μην συνεχώρησαν αυτό
καταλέγειν στρατον (= dilectum
habere) g 'Irallas. Dovtas ,
εί τινες ελεν, επέτρεψαν επάγεσθαι,
και τοίς αμφί την Σικελίαν έτι ούσι
zenomai. – 8. voluntarios) Plut.
Fab. (ο Φάβιος), χρήματα δοθη-
ναι προς τον πόλεμον ούκ είασε. .
χρήματα μέν ούν Σκιπίων εαυτό
πορίζειν αναγκαζόμενος ηγειρε
παρά των εν Τυρρηνία πόλεων
ιδία προς αυτόν οικείως διακειμέ-

το Σκιπίωνι κατεκώλυσε τους όρμωμένους αυτό συστρατεύεσθαι των νέων και κατείχεν εν

τε ταϊς βουλαίς και ταϊς εκκλησίαις βοών etc. 11. Etruriae primum populi] dieser Eifer für Scipio gegenüber ihrer Hinneigung zu den Puniern (zuletzt noch zu Mago) ist auffallend, doch aber erklärlich, wenn man annimmt, dass sie sich wieder mit Rom aussöhnen und ihre Schuld vergessen machen wollen. Mommsen nimmt an, dass es eine ausserordentliche Auflage zur Strafe gewesen sei. Dies stimmt aber nicht zu der Absicht des Senats, der den Scipio nicht fördern, sondern hindern wollte. 14. lintea in vela] Segeltuch.

inceramenta] Wachs und Pech zum Verstreichen der Schiffe. 17. alveolos] Schanzkörbe. 18. molas] Handmühlen. 19. decurionibus] Vielleicht die Unterbefehlshaber der Ruderreihen.

vov.

« IndietroContinua »