Immagini della pagina
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors]

CODIC V M LATINOR V M

BIBLIOTHECAE MEDICEAE LAVRENTIANAË

SVB AVSPICIIS

PETRI LEOPOLDI

REG. PRINC. HVNG. ET BOIOH. ARCH. AVSTR. M. E. D.

ANG MAR BANDINIVS I. V. D.

REG. BIBLIOTHECARIVS RECENSVIT ILLVSTRAVIT EDIDIT

TOM VS S III

In Quo Medici, Chirurgici, Philosophi, Politici, Nomici, Tam Veteris, Quam
Recentioris Aevi Accuratiffime Recenfentur, Operum Singulorum Notitia
Datur, Plura Nondum Vulgata Indicantur, Aut Proferuntur, Edita
Supplentur Et Emendantur.

ACCED V N T

CODICES LATINI OMNES BIBLIOTHECAE GADDIANAE,
NVNG MEDICEAE.

LOVE

F2871

PATRIF

3A 250 A/3

FLORENTIAE ANNO CIO. 13. CC. LXXVI.

PRAESIDIBVS ADN VENTIBVS.

[ocr errors]

ANGELVS MARIA BANDINIVS.

A

Bfoluta Graecorum Codicum MEDICEAE LAVRENTIANAE Bibliothecae Manufcriptorum recenfione, tribus in fol. Voluminibus iam typis vulgata, publica perfuafit utilitas, ut ad exemplar Graecae, Latinam quoque fupellectilem, nulla interpofita mora, patefacerem & illuftrarem. Bonarum fiquidem litterarum cultoribus rem perquam gratam & utilem faciunt infigniorum Bibliothecarum Praefecti, qui earumdem Catalogos, numeris omnibus abfolutos adornari, & imprimi curant, ut thesauri, quibus fervandis praeponuntur litterarium Orbem amplius non lateant, utque ab iis, quorum ius eft penes paucos, cultae quaeque nationes, quoad fieri poffit, uberrimum fru&um confequantur. Quapropter in hoc improbo fane, & numquam intermiffo labore viginti ferme annos infumpfi; ac licet progreffu temporis variis iactatus cafibus, & viribus ferme fractus, ac taedio confumptus fuerim, numquam tamen e tabula manum fuftuli; quin etiam, ubi ad Latinos deveni, ut ex duobus fuperioribus Voluminibus videre per fe quifque poterit, non animi repreffi impetum, ardoremque reftinxi, fed Codicem unumquemque, etiamfi difficillimis, & compendiariis notis, five aevi diuturnitate evanefcentibus, aut detritis litteris exaratum, ita evolvere, recenfere, ac defcribere potiffimum laboravi, ut ipfemet Codex, omni difficultate remota, fub ipfis legentium oculis fifti videatur. Hinc factum eft, ut praeter ampliffimam veterum Scriptorum notitiam, anecdota bene multa ad omnigenam eruditionem, ac praecipue ad litterariam Italiae praefertim hiftoriam, magis magisque illuftrandam pertinentia, e ruderibus ociofae, despectaeque vetuftatis eruta, veluti telluris incognitae dete&tor, ne quid huic inftructiffimo fcientiarum omnium domicilio fplendoris deeffet, & ornamenti, referatis totius Bibliothecae forulis, publicam in lucem emiferim. In fpeciminibus

a 3

au

« IndietroContinua »