Immagini della pagina
PDF
ePub

CATALOGVS

CODICVM LATINO RV M

BIBLIOTHECAE LAVRENTIANAE

TOM VS TERTI V S.

[ocr errors]

CODIC VM LATINOR V M

BIBLIOTHECAE MEDICEAE LAVRENTIANAË

SVBA VS PICIIS

PETRI LEOPOLDI

REG. PRINC. HVNG. ET BOIOH. ARCH. AVSTR. M. E. D.

ANG MAR BANDINIVS I. V. D.

REG. BIBLIOTHECARIVS RECENSVIT ILLVSTRAVIT EDIDIT

[blocks in formation]

In Quo Medici, Chirurgici, Philofophi, Politici, Nomici, Tam Veteris, Quam
Recentioris Aevi Accuratiffime Recenfentur, Operum Singulorum Notitia
Datur, Plura Nondum Vulgata Indicantur, Aut Proferuntur, Edita
Supplentur Et Emendantur.

ACCED VN T

CODICES LATINI OMNES BIBLIOTHECAE GADDIANAE,
NVNC MEDICEAE.

PATRI

3A 250 A/3

FLORENTIAE ANNO CIO. 13. CC. LXXVI
PRAESIDIBVS ADN VENTIBVS.

[ocr errors][merged small]

ANGELVS MARIA BANDINIVS.

A

Bfoluta Graecorum Codicum MEDICEAE LAVRENTIANAE Bibliothecae Manufcriptorum recenfione, tribus in fol. Voluminibus iam typis vulgata, publica perfuafit utilitas, ut ad exemplar Graecae, Latinam quoque fupellectilem, nulla interpofita mora, patefacerem & illuftrarem. Bonarum fiquidem litterarum cultoribus rem perquam gratam & utilem faciunt infigniorum Bibliothecarum Praefecti, qui earumdem Catalogos, numeris omnibus abfolutos adornari, & imprimi curant, ut thesauri, quibus fervandis praeponuntur litterarium Orbem amplius non lateant, utque ab iis, quorum ius eft penes paucos, cultae quaeque nationes, quoad fieri poffit, uberrimum fru&um confequantur. Quapropter in hoc improbo fane, & numquam intermiffo labore viginti ferme annos infumpfi; ac licet progreffu temporis variis iactatus cafibus, & viribus ferme fractus, ac taedio confumptus fuerim, numquam tamen e tabula manum fuftuli; quin etiam, ubi ad Latinos deveni, ut ex duobus fuperioribus Voluminibus videre per fe quifque poterit, non animi repreffi impetum, ardoremque reftinxi, fed Codicem unumquemque, etiamfi difficillimis, & compendiariis notis, five aevi diuturnitate evanefcentibus, aut detritis litteris exaratum, ita evolvere, recenfere, ac defcribere potiffimum laboravi, ut ipfemet Codex, omni difficultate remota, fub ipfis legentium oculis fifti videatur. Hinc factum eft, ut praeter ampliffimam veterum Scriptorum notitiam, anecdota bene multa ad omnigenam eruditionem, ac praecipue ad litterariam Italiae praefertim hiftoriam, magis magisque illuftrandam pertinentia, e ruderibus ociofae, despectaeque vetuftatis eruta, veluti telluris incognitae dete&tor, ne quid huic inftructiffimo fcientiarum omnium domicilio fplendoris deeffet, & ornamenti, referatis totius Bibliothecae forulis, publicam in lucem emiferim. In fpeciminibus

a 3

au

« IndietroContinua »