Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors]

a

T. LIVII PATAVINI

HISTORIARUM

AB URBE CONDITA

LIBER VIGESIMUS SEXTUS.

EPITO ME

LIBRI XXVI. LIVIANI.

1

tavit, da

2

Nnibal ad tertium ab urbe Roma lapidem fuper Anienem castra pofuit. Ipse verò cum duobus millibus equitum 1 ufque ad ipfam Capenam por

tam, ut urbis fitum exploraret , obequiquum per

triduum in aciem utrimque exercitus omnis descendisset , certamen tempeftas diremit : 3 nam quum in caftra rediissent ,

? Ufque ad ipsam Cape. Serv. ad VIII. Æn. y. 110. nam portam ] ita quidem 2 Per triduum ] Imo bie Val. Maximus , l. III. c. 7. duum, ex Liv. infrà c. 11. D..10. Capenam portam ar,

3 Nam quum in caftra remis Annibale pulsante. Sed diisent ] Particula nam huc

c. 10. habet minimè convenit : nisi fortè portam Collinam : cui assen- aliquid ante eam intercidit , kiuntur Plin. xy. 18. & quale reperimus apud ipsum Tom. IV.

А

[ocr errors]

Livius infrà,

[ocr errors]

2

ftatim serenitas erat. Capua capta eft 4 à Q. Fulvio da Ap. Claudio consulibus. Principes Campanorum veneno sibi confciverunt mortem. Quum senatus Campanorum deligatus effet ad palos , ut

securi feriretur ; litteras à fenatu missas Q. Fulvius conful , quibus jubebatur parcere , antequam legeret, in finu posuit, & lege agi juffit , fupplicium peregit. Quum in comitiis apud populum quæreretur , cui mandaretur Hispaniarum imperium ; nullo id volente suscipere , P. Scipio P. filius , qui in Hispania ceciderat , professus est se iturum, & fuffragio populi consensuque omnium miffus , novam Carthaginem uno die expugnavit , quum ageret vigefimum quartum annum , viderea turque divina ftirpe creatus : quoniam & ipse pofteaquam rogam acceperat, quotidie in Capitolio erat ; & in cubiculo matris ejus 5 anguis fepenumero videbatur. Res præterea in Sicilia gestas continet, da amicitiam cum Ætolis junctam bellumque geftum adversùm Acarnanas, & Philippum Macedoniæ regem. Livium , infrà c. 11. In re- confulibus : ut & infrà scribi ligionem ea res apud Pænos debuit Q. Fulvius procona versa eft. Nam , &c. ful, vel proconfule.

4 À Q. Fulvio & Ap. ş Anguis saepenumero vig Claudio confulibus ] Imo pro- debatur ) Melius visus erat,

[ocr errors]

L I BE R. XXVI.

V.C: 5410 a.C.211, Cn. Ful.

vio,

N. Fulvius Centumalus
Halba
consules , quum idibus Martips mas

P. Sulpicius Sulpicio giftratum inifsent , senatu in Capitolium voca:

to, de republica , de administratione belli, de Provine provinciis exercitibusque Patres consuluerunt. dercitus. Q. Fulvio , Appio Claudio , prioris anni con

Coff.

cia

[ocr errors]

>

[ocr errors]

fulibus , prorogatum imperium eft ; atque U.c.541.

; exercitus, quos habebant , decreti : adjectuin. a.C. 211. que, ne à Capua , quam obfidebant , abfcederent , priusquam expugnassent. Ea tum cura maximè intentos habebat Romanos, ' non ab ira tantùm, quæ in nullam unquam civitatem juftior fuit, quàm quòd urbs tam nobilis ac potens , ficut defectione fuâ traxerat aliquot populos , ita recepta , inclinatura rursus animos videbatur ad veteris imperii respectum. Et 2 prætoribus prioris anni, M. Junio in Etruria, P. Sempronio in Gallia, cum binis legionibus quas habuerant , prorogatum eft imperium. prorogatum & M. Marcello , ut proconsule in Sicilia 3 reliquias belli perficeret eo exercitu , quem haberet. fi supplemento opus effet , suppleret de legionibus , quibus P. Cornelius proprætor in Sicilia præesset : dum ne quem militem legeret ex eo numero , quibus fenatus miffionem reditumque in patriam negasset ante belli finem. C. Sulpicio, cui Sicilia evenerat, duæ legiones, quas P. Cornelius habuiffet , decretæ : & supplementum de exercitu Cn. Fulvii , qui priore anno in Apulia

[ocr errors]

Non ab ira tantùm... M. Junio prætori prioris quàm] Non tam propter anni, P. Sempronio , qui iram, quàm quòd.... Non quum biennio antè prætu. rarò quàm & tantùm fibi ram gelliffet , priore anno invicem respondent. Teren- Galliam, prorogato impetius, Hec. Act. III. Sc. 4. rio, proprætor obtinuecat. Non hercle verbis dici poteft Jam observavimus ad l. tantum , quàm reipså navi- XXIII. ... 40. interdum à gare incommodum eft. Et Livio dici prætorem eum qui eodem ferè modo idem, cum prætorio imperio elt , Phorm. A&. II. Sc. I. Quo quamvis præturam non gemazis novi, tanto fæpius.

3. Reliquias belli ] Scripti 2 Pretoribus prioris anni ,, suadent “legendum reliqua M. / unis... P. Sempronio } belli.

rat.

U.c.541. fædè cæsus fugatusque erat. Huic generi mia.C. 211• litum senatus eumdem , quem Cannenfibus',

finem ftatuerat militiæ : additum etiam utrorumque ignominiæ eft , ne in oppidis hibernarent, neve hiberna propiùs ullam urbem decem millibus pafluum ædificarent, L. Cornelio in Sardinia duæ legiones datæ, quibus Q. Mucius præfuerat. supplementum , fi opus elfet, conlules scribere jussi. T. Otacilio & M. Valerio, Siciliæ Græciæque ora cum legionibus classibusque quibus præerant , decretæ. . 4 Quinquaginta Græci cum legione una, cen

tum Siculi cum duabus legionibus habebant 23. le- naves. Tribus & viginti legionibus Romanis giones.

eo anno bellum terrâ marique est gestum.

II. Principio ejus anni quum de litteris L. .: Mar- Marcii referretur, res geltæ magnifica senatui

visæ : titulus honoris ( quòd imperio , non populi jussu , non ex auctoritate Patrum dato Proprætor senatui scripserat) magnam partem hominum offendebat. Rem mali exempli elle , imperatores legi ab exercitibus : & i solenne auspicatorum comitiorum in castra & provincias, procul ab legibus magiftratibufque , ad militarem temeritatem transferri. Et quum quidam referendum ad senatum censerent, melius visum differri eam consultationem , donec proficiscerentur equites, qui ab Marcio litteras attulerant. Rescribi de frumento & veftimentis exerçitûs placuit: eam utramque rem cure fore senatui. adscribi autem, Proprætori L. Marcio, non placuit : ' ne idipfum, quod consultationi re.

Littera

cij,

[ocr errors]

I

2

4 Quinquaginta Greci] mitiorum ] Solenne inftituTuendæ Græcorum oræ tum, quo comitia auspicatò quinquaginta naves ; Sicu- Romæ habebantur. lorum , centum præerant.

2 Ne idipsum ... ferret] sSolenne auspicatorum co- Ne Marcius auferet, id eft.

« IndietroContinua »