Immagini della pagina
PDF
ePub

1. Epiftola Ioannis Galeazii infcripta: Magnifico & praeftanti amico noftro bonorando D. Franciico Gaddio Excelfae Reip. Florentinae Oratori.

„Ioannes Galeaz Maria Sphortia Vicecomes, Dux Mediolani &c. Papiae, Angleriaeque Comes, ac Genuae, & Cremonae Dominus. Oratorio munere apud nos pro Excelfa Rep. Florentina perfunctus vir Magnificus D. Francifcus de Gaddis aliquandiu nobifcum verfatus eft, cuius praefentia, eloquio, & ceteris, quibus affatim pollet virtutibus mirificam cepimus volu tatem. Nunc autem evocatus ab eadem inclyta Republica quim repetere lares patrios conftituerit, profectionem fuam, & iter ubique turum liberumque fore cupientes, Illuftriffimos Dominos, Praeclaras Refpublicas, fratres, amicos, & benevolos noftros, tam Ecclefiafticos, quam faeculares affectuofe hortamur, & rogamus; Officialibus autem, gentibus armigeris, pedeftribus, & equeftribus, ac fubditis quibufcumque noftris praecipimus exprelle, atque mandamus, ut dictum Dominum Francifcum cum univerfa eius familia, cum fuis armis, arneliis, valiliis, libris, veftibus, impedimentis, captis, rebus & bonis omnibus, eundo, ftando, morando, & redeundo tam eques, quam pedes die noctuque, tam per terram, quam per aquam, per omnes paffus, portus, pontes, civitates, oppida, villas, terras, & loca, tam noftra, quam aliena, tute, libere, & expeditiffime, omnique impedimento reali, vel perfonali ceflante, fervatis tamen ordinibus noftris in facto peftilentiae editis, tranfire permittant, fibique affiftant quibufvis honoribus & favoribus opportunis; praefentibus menfes iv. proximos futuros valituris. Datum Mediolani fub fide noftri Sigilli die xxvII. Decembris MCCCCXXXV. "

B. Chalcus.

(Locus Sigilli )

II. Litterae autem, ut aiunt Credititiae Reipublicae Florentinae funt huiufmodi:

Illuftriffime Princeps, frater, & amice nofter chariffime falutem. Francifcus Gaddus Secretarius nofter reddet tibi has litteras credititias, & quae habet a nobis tibi coram explicabit. Ex Palatio noftro die III. Septembr. MCCCCLXXX

VIII. "

[ocr errors]
[blocks in formation]

Extra:

""

Illuftr. Principi & Excellentifs. D. Io. Gal. Mar. Sphortiae Vicecomiti, Duci Mediolani, & Papiae, Angleriaeque Comiti, atque Ianuae, & Cremonae D. &c. Fratri & amico noftro char. „,.

1. In Publico Tabulario adfervantur a Barptolemaeo Scala Reipublicae Florentinae a Secretis perfcripta Mandata Domini Francifci de Gaddis Oratoris ad Illuftriffimum Ducem Mediolani inter haec habentur : ", quae

"

"2

Ordinano a Fran

b 2

za romper la guerra al Pontefice &c. Et Lib. XXVI. Efendo da lui richiesti a mandar di nuova alcuno lor Cittadino a Virginio, mandandovi egli da Capo Marino Brancaccio, dettero quefta commef fione a Francefco Gaddi Segretario della Repubbli ca, il quale & col Brancaccio, & col Valori ufaf fe ogni opera di disporre Virginio all' accordo &c. Il Re Ferdinando dall'altro canto volendo dare al Papa ogni jodisfazione che foffe poffibile; poichè fi era accorto nè coll' Abate Roggio, nè col Brancaccio avere la durezza di Virginio potuto ammol lire, deliberò mandarvi D. Federigo fuo figliuolo. Vide & Iac. Gaddium loc. cit. pag. 253.

In Bibliotheca publica Magliabechiana Cl. XXV. Cod. 289. chart. in 4. adfervatur Liber autographus expenfarum Francifci Gaddii, cum hoc titulo: In questo libro fi farà nota di tutte le spese occboreranno nell' andata mia ad Milano allo

Illuftriffima Sig. Duca, mandato dall' Excelfa S. di Firenze, & farà compartito in questa forma: Da carte . infino a c. 5o. fi faranno debiti, e

crediti.

Populi Flor

[blocks in formation]
[blocks in formation]

A Firenze a' Signori Otto di Pratica.
Al Magnifico Lorenzo.

A di XI. di detto da Milano per Francefco del
Magno Cavallaro.

A Firenze a' Signori Otto di Pratica.

At Magnifico Lorenzo.

A Loretta mia donna.

Al Sig. Iacopo Ruffino.

A di XIV. di detto per mano di Accerito Portinari.

A Firenze a' Signori Otto di Pratica.
Al Magnifice Lorenzo &c.

a Francefco i Signori, che fi condolga col Duca della morte della Ducheffa di Calabria Ippolita Sforza &c.,, Idem teftantur:,, Adiunctiones factae commiffionibus D. Francifi de Gaddis Oratoris ad Illuftrifs. Ducem Mediolani,, nec non bac Litterae Publicae Ducis Mediolani;, Io. Galeaz &c. Revertitur in patriam Magnificus Dominus Fancifcus Gaddi, Civis, & Patritius Florentinus, qui his menfibus pro Excella Republica Flor, apud nos Oratorem egit. Cupimus &c. ut praefatum Oratorem cum omni eius familia ad numerum hominum XII. equitum, vel peditum, ac fuis armis &c. Datum xxv. Nov. MCCCCLXXXVIII. „ Itemque Commiffione di M. Francefco Gaddi Oratore a Milano, deliberata a dì III. di Sept. MCCCCLXXXVIII.

§. XV. Praeterea Francifcum Gaddium Florentina Refpublica, & Magnificus Laurentius Medices elegerunt ad componenda diffidia, quae inter Boccolinum) & Romanam Ecclefiam, a qua ille defecerat, intercefferant, qua qui, dem in re naviter peragenda tantum laboris infumpfit, ut die vi. Augufti relicto Pifauro, afflicta valetudine Florentiam reverti coactus fuerit, ubi ineunte menfe Novembris unus ex Octoviris belli, pacifque arbitris (2), & paullo poft, videlicet menfe Januario fummi Magiftratus a Secretis adlectus eft. Nec praetereundum, ipfum pridem, anno videlicet MCCCCLXXXVII. ad Innocentium VIII. Summum Pontificem Legati perfonam cum dignitate fuftinuiffe (3).

·

§. XVI. Ad Rempublicam quoque Venetam anno MCCCCXCII. Orator eligi tur ad procurandum, ut quae Florentinis mercatoribus fuerant ablata reftituerentur. Litteras publicas habuit pro Ferrarienfium Duce, ab ipfo Florentinae Reip. nomine conveniendo. Onus etiam illi impolitum eft ab Octoviris Practicae fub die xxvI. Decembris, Bononienfium Magiftratum, & Civitatis arbitrum Ioannem Bentivolum II. adeundi(4), nec non de negociis quibufdam cum Boccolino, Auximi arbitro, Virginio Vrfino, aliifque Regulis, inter fe odio, & capitali bello diffidentibus, agendi, quae quidem omnia ad exitum feliciter perduxit. Adeft fummi Magiftratus Diploma, in quo haec leguntur verba:,, cum octo equis & ornamentis legationis fuae Francifcus Gaddus Secretarius nofter, quem modo mittimus Venetias &c. Decretum autem electionis eft fub die xxvi. Augufti MD., Magnifici Domini &c. Elegerunt

99

(1) Iac. Gaddius 1. c. Epiftolam Boccolini citat infcriptam Celeberrimo Iur. V. Doct. & tamquam patri bon. Domino Francifco de Gaddis de Florentia dignifs. Oratori. Vbi fe fubfcribit: Filius Bocholinus Gonzonus P. Auxi. Eques ac Armorum Ductor M. Pp.

(2) Quae effet huiufmodi Magiftratus auctoritas eruitur ex infequenti Epiftola, quae exitat in Arma rio Publici Archivi fignato L. 1480. Petrophilo Pandolfino die 2. Maii 1480. Saremo &c. Habiamo creato un nuovo Magiftrato di LXX. & di quefti facto deputazione di Octo fopra le cofe externe & dello Stato e quali baranno nelle mani le cofe più fecrete, chiamanfi Octoviri Prattice R. F. Quan. do ti accaderà qualche cosa più fecreta potrai fcrivere a quefti Deputati, & il loro foprafcritto farà Magnificis Octoviris P. R. F. nell' altre cofe tutte fcriverai a noi, effendo mancato l'uficio de' X. per beneficio della pace.

(3) In Bibliotheca Magliabechiana Cod Chart. in fol. min. Claffe XXV. num. 288. exftat Liber autographus eiufdem Francifci Gaddii infcriptus: Quefto Libretto fervirà in quefta andata di Roma mandato da' noftri Magnifici Signori a Papa Innocentio VIII. parti di Firenze adi IX. d' Aprile 1487. farà compartito deco Libretto, come appresso :

r

Da carte 2. per infino a carte 40. fi faranno debitori, creditori.

[blocks in formation]

no ricordi appartenenti al viaggio della Marca, cominciando quefto di XV. di Giugno.

Pag. 43. b. 1488. Ricordo di una flima così indigroffo della valuta di quanto mi trovo di valfente quefto di primo di Settembre 1488. in Firenze &c. Ibi pag. ead. Et più mi trovo in volumi 153. di libri di diverfa forte legati, i quali mi ftauno in più che fior. 350.

(4) In eadem Biblioth. Magliab, Class. XXV. Cod. chart. in 4 num. 290. exftat Libellus item autographus infcriptus: In questo Quadernuccio fi farà nota di tut te fpefe, & altre cofe apartenenti nell andata a Vinegia mandato da mia Excelfi Signori ad quello Illa. ftriffimo Dominio, & farà divifo nell' infrafcritto modo: Da carte I. fino a cart. 20. faranno debitori & creditori.

Da carte 20. infino a carte 28. faranno diverfi_ri

cordi.

Da carte 28. infino al fine fi farà nota di lettere fi feriveranno.

Pag. 20. 1492. Appresso fi farà nota di diversi ricordi & prima.

A di XXVIII. di Dicembre in Venerdì mattina ufe di Firenze con VI. cavalli, & con un mulo per il carriaggio, & con due garzoni a piè.

A di XXX. di detto giunfi in Bologna, & prefentai le lettere al Reggimento, & a Meffer Gio. Bentivoglio.

A di primo di Gennaio giunfi in Ferrara, & vifitai la Excellentia di Madonna, & prefentai_le lettere s'addirizavano al Duca per esser lui absente. 4 dì II. di decto partì da Ferrara.

A di IV. di detto in Venerdì mattina giunfi in Vinegia, & alloggiai con 5. famigli in cafa Matteo Cini.

A di V. di detto Sabato mattina mi prefentai al Principe, & alla Signoria, & prefentate le lectere credentiali, expofi la mia commiffione &c.

Pag. 28. 1492. Nota di lettere fi scriverranno .
A dr XX. di Dicemb. da Bologna.
A Signori Otto di Pratica.

Al Magnifico Piero de Medicis &c.

gerunt extraordinarie Oratorem ad Bononienfes, & D. Ioannem Bentivolum, Ipectabilem Iurisconfultum Dominum Francifcum Gaddum, dederuntque illi in fua hac Legatione infrafcripta mandata.,, Eadem die,, Commiffion data a M. Francefco Gaddi. Andrete a Bologna fubito, & con ogni preftezza, dove prefentatovi alla Magnificentia di M. Giovanni (1) con le lettere di credentia che havete da noi &c.,, Litterae autem funt quae fequuntur:,, Magnifici Domini, Fratres, & Amici Chariffimi. Mittimus ad Magnificentias Veftras fpectabilem Iurisconfaltum, & nobiliffimum Civem noftrum D. Francifcum Gaddum, qui Oratoris munere apud eas fungatur, exponatque illis noftro nomine nonnulla, quae illi inandavimus, cui precamur fidem haberi certiffimam, non fecus, quam nobis. Ex Palatio noftro die xxxI. Aug. MD.,,

[blocks in formation]
[ocr errors]

(1) Exftat Epiftola Florentinae Reip. Procerum fub die v Sept. qua Francifco Gaddio iniungitur, ue gratias agat D. Joanni Bentivolo ob operam praeftitam ad pacanda Piftorienfium diffidia. Vid. Iac. Gadi. in Elog. pag. 237.

(2) Francifcus Pour in Elogiis Veronae impreffis A. MDCXXIX. 4 Franciseum Gaddium brevi, fed honorifico elogio honeftavic pag. xII., ut etiam Francifcus Maria Gualterottus Canonicus Florentinus, quod ad fert lac. Gaddius in Elog. pag. 218. feqq. Iulius Nigrius in Hiftor. Florent Scriptor. pag. 197. fubiungit Vi fono di lui: Vn Libro di Ricordi Ms. delle cofe accadute a' giorni fuoi nella fua Repubblica Molte Jue lettere Mss. fi ferbano nella Regale Bibliote ca di Francia. Videndae quoque funt Epiftolae plu res ad ipfum exaratae, quae adfervantur Florentiae in publico Tabulario, vulgo dicto Le Riformagioni, ab Anno MCCCCLXXV. ad MD. in tribus Voluminibus, necnon in altero, cui titulus: Inftrumenti dal MCCCCLXXX. al MCCCCXCV. Praeterea lac. Gaddius in Elog. Mss. in Bibl. Magliab. Cl. xxv. autogr. in fol. num. 292. ubi de eodem Fran. cifco loquitur, ait fe Epiftolas plures Pontificum, Regum, Cardinalium, Rerumpublicarum, Principum ad eumdem miffas exfcripfiffe, quarum non paucas fe

[ocr errors]

"9

Magnificis, & Potentibus D. Antianis, Confulibus, & Vexillifero Iuftitiae, necnon fexdecim Reformatoribus Status libertatis Civitatis Bononiae, fratribus, & amicis noftris chariffimis. ""

§. XVII. Poft annum Mo. nullam aliam invenio de Francifco noftro fieri mentionem, qui maxima dum vixit pietate in patriam, amore in fuos, benivolentia in alios, charitate in omnes excelluit, cunctis ideo hominibus, fummis. mediocribus,__ infimis gratiofus, a fuis Civibus, & a multis Italiae Civitatibus, Europaeque Principibus magnis honoribus infignitus. Numquam ei in difficilli. mis rebus confilium defuit, & in dubiis, atque afperis animus; fuit prudentif fimus in confulendo, trenuiffimus in agendo. Verum ei quum tam honesta, tam iufta, tam conftans, tam laudabilis vita fuerit, communem tamen mortalium fortem effugere non potuit, qui moriens maximum fui defiderium reliquit (2).

GADD.

"

PRAEF.

§. XVIII. Nec praetereundus eft Ioannes Gaddius, ut videtur Francifci fra- IOAN. ter, qui fupremum Reipublicae Magiftratum obtinuit Anno MCCCCLXXVII. Haec de CLASS. eo memoriae prodidit Iac. Gaddius (3). Giovanni fu de' Signori nel MCCCC-MARIT. LXXVII. e dovette effer Capitano d'un armata in mare, poichè una perfona degna di fede attefta di aver letto già in Cafa una Lettera di uno de' Pitti ch' era allora d'uno ufizio, il quale da parte della Signoria ordinava a Giovanni, che conduceffe alcune Galere ad un certo luogo, e che quefto Capitanato di mare fia confermato dalle buffole, e carte da navigare di cafa, oltre ad una medaglia molto bella, nella quale era Giovanni armato (4). Questa la vidi ancor io molti anni fono, e aggiungo, che Giovanni folo tra tutti gli uomini fegnalati della Famiglia, è dipinto armato in un quadro, e così nell'albero.

NICOL.

§ XIX. Nicolaus Gaddius, Thaddaei (5) filius, natus eft Florentiae die xxv. Maii GADD.

anno

CARD.

[ocr errors]

inferuiffe teftatur in Tra&tatu Hiftorico fuae Fami-
liae, quem patria lingua exaravit, fed nondum ab-
folvit. Sed in citato pluries Tractatu Hiftorico Pa
duae edito nullas certe ad Francifcum Epiftolas in lu-
cem extulit.

(3) Tract. Hiftor. pag. 34.

(4) Hoc numifma maximi moduli vidi nuper in Mu feo ampliffimi Marchionis Gabrielis Riccardi, Ecclefiae Florentinae Subdecani. Ex una parte vifitur lo. Gaddius galea armatus, adfcripto nomine fic: IOANNES DE GHADDIS. In poftica parte Aquila fupra quercus ramum fe fiftit, & in fafciola quae fupervolitat leguntur verba: TANT QVE IE VI

VRAI.

(5) Facobus Gaddius in cit. Tract. Hiftorico pag. 34. Taddeo effendo nel MCCCCXCVI. de' Dieci, operò co' fuoi Colleghi in modo, che la Repubblica coll' efercito racquistò molte Terre, e luoghi delle Colline di Pifa. Ter Magiftratum fummum geffit Thaddaeus, de quo vide lac. Nardium & Ben. Varchium in Hiftor. Flor. Iacobus vero Gaddius in Elogiis Hiftoricis pag. 250. ait exftare in Biblioth. Gaddiana eius Volumen Ms. in quo recenfentur nomina eorum, qui fummum in Rep. Magiftratum obtinebant, vulgo Prio

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

anno MCCCCXC. (1) Catharinae Mediceae Galliarum Reginae confanguineus, cui Leo X. datis litteris, fe in prima Cardinalium promotione Nicolaum facra purpura donaturum promiferat, Hic ex Clerico Apoftolicae Camerae (2), Litterarum Apoftolicarum, ut vocant, Abbreviatore, & electo Firmano Epifcopo, renunciatus eft die 1. Martii MDXXVII. S. Theodori, mox S. Mariae in Dominica, demum die XXIV. Iunii MDL. S. Mariae in Via lata Diaconus Cardinalis ; quam Ecclefiam, quantumvis iam Presbyteris Cardinalibus eflet adfcriptus, obtinuit, unde a nonnullis S. Mariae in Via lata Presbyter Cardinalis nuncupatur. Praefuit anno MDXXI. die VI. Octobris Epifcopus Ecclefiae Firmanae, Leonis X. Pont, Max. beneficio; nondum tamen auguratus, aliquot annos tranfegit, donec Hadrianus V. eamdem Ecclefiam a Legatorum Picentinae Provinciae poteftate liberavit (3) Rexit etiam Abbas Coenobium S. Leonardi in Apulia, Epifcopus Ecclefiam Sarlatenfem in Gallia (4, & Archiepifcopus Cufentinam (5), aliifque Sacerdotiis in Italia, & in Gallia Tranfalpina, ut ea ferebant tempora, ditatus eft.

§. XX. Vix Cardinalatus honore decoratus, poft Romanam cladem, ac depopulationem, dimiffumque Pontificem, inter obfides Caefarianis datus fuit, ut pactis induciis conftantior fides fervaretur, Hinc Neapolim ductus (6) diu in Arce Nova, velut in carcere fordidatus delituit. Romam reverfus, ubique, & femper Pontificis Clementis fortunam fequutus eft, Trucidato poftmodum Alexandro Mediceo Anno MDXXXVII. iis Cardinalibus imprudenter adhaefit, qui contra Cofmum Mediceum, mox exfpiraturam Florentinae Reipublicae libertatem feditionis confiliis vindicare moliti funt. Sed quum in irritum cecidiffent conatus una cum fociis, re infecta, in Vrbem remeavit; multo enim impar erat viribus & artibus Cofmi Medicei primi Magni Etruriae Ducis, qui incredibili quadam cal. liditate elatos Florentinorum animos ita paullatim depreffit, ut numquam attolli amplius potuerint (7),

,

§. XXI.

rifta nuncupatum, cum eiufdem notis, duofque iti
dem Libros fub titulo: I. Refoluzione di pratiche
fatte dall' Officio de' Dieci di Libertà. II Pratiche
"dell' anno MCCCCXCVI. in quo eligitur cum aliis Ci-
vibus ad perpendenda graviffima Reip negocia cum
Pontifice, Rege Galliae, & Aurelianenfium Duce. In
Collectione Epiftolarum, cui titulus Raccolta di
Lettere fulla Pittura, Scultura, ed Architettura
Roma per Niccolò, e Marco Pagliarini MDCCLVII. feqq.
Tomo III. pag. 223. fequentes duae Epiftolae ad
Thaddaeum adferuntur:

I. Al Sig. Taddeo Gaddi, Roma. Quorato, e mag.
gior mio. Ho ricevuto una vostra, per la quale mi
avvifate, che io addomandi a Řinieri feudi quaranta
di groff, i quali fubito che io li domandai, mi furono
pagati,& di tutto avvifo il Vefcovo per una, che
mandiate
fia fotto questa, la quale vi prego,
quanto più presto potele, e il fimile voi mi rac.
comandate il libro del Vefcovo; e u questo vi di-
co, che non bifogna, perchè per difagio che io
abbia avuto, non è reftato, che io non abbia fat
to più che non promifi al Vefcovo; e questo fo,
perchè voglio, che il Vefcovo fi poffa chiamare di
me beniffimo fervito, e anche perchè appartiene, e
importa più a me, che a nefun' altro. Non ac-
cade altro. Crifto felice vi confervi. Fatta pel va
firo.

Firenze 7. Febbraio 1483. Vante miniatore del Vefcovo di Dolo.

"

II. Onorato, e maggior wio. A quefti di è paffato di que M. Francefco nipote .. con una voftra Lettera ai Rinieri, per la quale, avvifate che mi fia pagato ducati 25., e che io debbo dare a detti il Meffale del Vefcovo, il quale io eo contento daobbligato per la fomma de' detti 25. ducati, ed effi vogliano il libro libero, e che io me ne ispo defti in tutto, il che non mi pare onefto, avendo io ad avere in fu detto libro più che CLX. ducati Pregovi, effendo beniffimo afficurato, che fiate contento farmegli pagare, perchè ne farete piacere a M. Francefco, e io ve ne refterò obbligatiffimo. E quando ifcrivete in Brettagna al Vefcovo, priegovi, che lo preghiate, che fia contento rimettere CXXV. ducati. Altro non accade. Crifto felice vi

:

[blocks in formation]

(2) Iac. Gaddius in cit, Elcg. Hiftor. pag. 249. & Tract Hiftoric. pag. 44. Francifcus Pona in Elogiis

pag. xv.

(3) Hoc Pontificium Diploma, datum Romae apud S. Petrum die xx11. Maii MDXXIII. adfertur a Ferdinando Vghellio Italiae Sacrae Tom. II. pag. 720. editionis Venetae apud Sebaftianum Coleti MDCCXVII.

fol.

(4) Sammartanus Galliae Chriftianae Tom. II. Parifiis typis Regiis MDCCXV. feqq. fol. pag. 1524. refert, Nicolaum Cardinalem Gaddium fub Paullo III. SS. Viti & Modefti in Macello Martyrum Titulum obtinuiffe, ac Catharina Medicea Galliarum Regina promovente, Ecclefiam Sarlatenfem a Francifco I. Galliarum Rege adeptum fuiffe, unde Petrus Arretinus fub die 11. Maii MDXXXVII. Cardinalem Gaddium exorat, ut Beneficium Ecclefiafticum pro Barptolemaeo Vitali obtineat, fubiungens: ficchè fatelo, Signore, fe volete che Iddio vi provvegga in altra maniera che non vi à provveduto la Maeftà Criftianissima. lo prego per un vostro fervo, e per un mio parentec. Vid. Lettere di Meffer Pietro Aretino Parigi appreffo Matteo il Maeftro MDCIX. 8. Tom. I. pag.

91. t.

ma

(5) A Clemente VII. Cufentini Archiepifcopatus adminiftrator perpetuus electus eft die Ianuarii ultiMDXXVIII. ubi fedit ad annum ufque MDXXXV. quo Thaddaeo ex fratre nepoti ceffit, tefte Iacobo Gaddio in Elog. cit. pag. 249. Vide etiam Ferd. VgbelLium loc. cit. Tom. IX. pag. 260.

[ocr errors]

(6) Vid. Iacobum Nardium Storie &c. Firenze per Bartolommeo Sermartelli MDLXXXIV. pag. 334.

(7) Nardius 1. c. Scipio Ammiratus Iftor. Fior. Tom.

§ XXI. Ipfum, affabilitate, humanitate, atque omnium fcientiarum genere praeftantiffimum fuis in Epiftolis Mss. vocat Antonius Milefius Legendus quoque Francifcus Pona in Elogiis, qui Nicolai virtutes ftylo uberiore perfequitur, Peffime tamen in fuis Litteris illi dixit Petrus Arretinus 2, qui multos in eum aculeos immifit. Exitant huiufce Cardinalis litterae ad Cardinalem Cybum datae in commendarionem Reipublicae Florentinae, eafque invenies inter Epiftolas Principum 3). Eidem quoque litteras dedit Nicolaus Ardinghellus 4. Ecclefiam S. Mariae in Via lata restauravit, exornavitque, ut eius infignia ex marmore ibidem exftantia, omnibus indicio funt. Firmanam vero Ecclefia tametti abfens adminiftrarit, in eam tamen omnia quae potuit ornamenta contulit, five facram fpectes fupellectilem, five Palatii Epifcopalis inftaurationem, quam poftea curis feffus, Laurentio Lentio Nobili Florentino (5) anno M XLIV. cum regreflu, refignavit (6). Dominus Collifcipuli, aliorumque oppidorum fuit. Pontificiis Comitiis interfuit, in quibus Paullus huius nominis III, renunciatus est Romanus Pontifex 7.

»

§. XXII. Luculentiffimum de eius virtute teftimonium dedit prae reliquis Francifcus Afulanus in Epiftola Nuncupatoria, praemila Claudiani Operibus, Venetiis impreffis 8, quae ita fe habet:,, Francifcus Afulanus Nicolao de Gaddis Fiorentino Epifcopo Firmano digniffimo S P. D. Quae antea ad nos conftanti omnium fermone de humanitate, & prudentia tua adferebantur, Nicolae, nos fuperioribus diebus, quum heic efles, agnovimus, atque ita probavimus, ut longe opinionem omnium, quae de tua virtute erat, viciffe videaris. Itaque tantum ad amorem, & meam in te obfervantiam acceffit, ut vehementer cuperem aliquod meae in te voluntatis fignum dare; id quod omnino mihi hoc tempore videbor confequutus, fi eo abs te animo haec accipientur, quo a nobis dantur; ego enim quum maiora per hoc tempus, neque poffim, neque udeam, quantum in me fuit, effeci, ut Claud. Claudianus quam emendatiffimus in lucem prodiret, & fub tuo nomine legeretur. Is enim demum eft Poeta, qui fingulares, atque incredibiles virtutes tuas divino illo fuo afilatu, & commode explicare, & ornate illuftrare potuiffet Sed nos in primis illud, apud eos omnes, qui Claudianum aliquando in manus fument, teftatum etiam atque etiam volumus, idcirco eum nos ita correctum, ac informatum tibi potiffimam mittendum curafparfo di non far motto prima che adeffo de la gran fumma de' denari, che nel vostro alloggiamento fi giocò il mio fervitore, tenendoci voi le mani; coŝa indegna a un harro, non che a un Cardinale &c. Et paucis interie&tis: Non mi fon potuto tenere di non far dell'ingiuria che mi avete fatto, la vendetta, che tofto fi vedrà nelle ftampe pubbliche. Mx epiftolam claudit ita: giurandovi, che in me fi defilera il grado che in voi fi vitupera Conftat tamen ex Epiftolis ad Arretinum datis Tomo II. pag. 206. 207. Ambrofium praedi&tum in aedibus Strozziorum, prae. fente Cardinale Gaddio, qui eum a ludendo fruftra revocare conatus fuerat, memoratae pecuniae iacturam feciffe.

2

Tom. III. pag. 440, feqq. Ioannes Bapt. Adriani Hiftor. Firenze appreffo i Giunti MDLXXXIII. fol. pag 15. Ludovicus Guicciardinus Commentari &c. In Venezia per Niccolò Bevilacqua MDLXV. 4. pag 16. Aldus Mannuccius, Vita di Cofimo de' Medici Dologna MOLXXXVI. fol. pag. 62. leqq & fufius I. Baptifta Cinius, Vita del Sereniffimo Cofimo de' Medici &c. In Firenze per i Giunti MDCXI. 4. pag. 38. feqq.

(1) Apud Ciacconium in Vitis Pont. & Card. Tom. III. pag. 481.

(2) Se in hunc Cardinalem infenfiffimum praebuit Arretinus. Vide Epiftolarum ad Arretinum fcriptarum Tom. II. pag. 206 207. apud C. Ioannem Mar. Mazzuchellium. Vita di Pietro Aretino in Padova per Giuseppe Comino MDCCXLI. 8. pag. 170. feqq. In Carmine ad Principem Salernitanum, quod legitur Libro III. Opere Burlefche pag. 14. ipfum fidei fra&torem compellat Arretinus his verbis:

Illuftriffima Principe per Dio

Che voi fate un gran carico a voi stesso
A non vi ricordar del fatto mio.
Stà bene di mancar ciò che ha promeffo
Al Cardinal de' Gaddi verbi gratia,
E non fo ancora fe gli foffe ammesso.
In alio Carmine ad Francorum Regem, quod ibi
dem exftat pag. 19. tali pacto in eumdem invehitur:
Se vaca Pieve, Commenda, o Badia,

[ocr errors]

Non l'abbia quelle beftie che non fanno
Il Pater nofter, nè l'Ave Maria.

lo lo vò dir, s'eil ha per mal, fuo danno:
Parvi che Gaddi, pazzo da catena,
Debba feroccar si grossa entrata l'anno?
Quum autem
in fufpicionem veniffet Arretinus,
Ambrofium de Eufebiis, familiarem fuum, DC. num.
morum aureorum, quos ad eum Galliae Rex dono, mi-
ferat, in aula Cardinalis Gaddii ludendo ia&turam fe-
ciffe, Epiftolam ad ipfum felle plenam (Tom. II.
pag. 304.) dare aufus eft, quae incipit: Egli mi è

ea

(3) Auguftinus Oldoinus in Atheneo Romano Perufiae MDCLXXVI. 4. pag. 54 ait: Exftant buiufce Cardinalis litterae ad Cardinalem Cybo datae in commendationem Reipublicae Florentinae inter Epiftolas. Principum pluries typis excufae..

(4) Idem Ciacconius loc. cit.

(5) Iacobus Gaddius in Tractatu Hiftor. pag. 44. haec memoriae prodidit: Effendo Vefcovo di Fermo, fece il Palazzo che ferve per gli Arcivescovi di tutto punto, quantunque esso autore non vi effe, ma governale quella Chiefa per un Suffraganeo," the fu il fuo nipote, Moufigno e Lenzi, tanto celebrito dal Varchi, e Prelato di molta qualità. Trovafi alla porta del Duomo, e nel foffitto dentr nella Chiefa; ficcome nel Campanile, credefi esser la nostra Croce da perfona degna di fede, & eru lita, la quale fcrive, che nella Vita del Cardinale del Mond vì fi fa menzione, che questi fi fu Miftro di Camera del "Card. Niccolò, il quale gli prediffe la dignità Cardinalizia.

(6) Vghellius loc. cit.

(7) Ciacconius, loc. cit Tom. III. pag 480 & 481. (8) In aedibus Aldi & Andreae Afulani foceri, menfe Martio MDXXIII.

« IndietroContinua »