Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors]

tertio, ac decadis quintae dimidia parte, sive codicum Bambergensis et Vindobonensis auctoritatem, sive coniecturae probabilitatem secutus, locis permultis suppleverim atque emendaverim, Ernestii editio a me recognita novam veluti editionum familiam ducat. Quod quum, tribus editionis nostrae voluminibus evulgatis, Tafelius intellexisset, mercenariam Livio edendo ita navavit operam, ut lectiones optimas et maxime genuinas, quas non ex codicibus Bambergensi et Vindobonensi promiscue, id quod ille falso opinatus est 12), sed ex solo Bambergensi petitas esse, tam res ipsa , quum hos libros codice Vindobonensi non contineri, inter omnes constet, quam Goelleri liber, quem plane ignorasse videtur , eum docere potuisset, in imo paginarum margine poneret, Heusingeri autem coniecturis, quae, licet hic Livii interpres, qua ratione librarii peccare potuerint, operose et putide demonstraverit, non nisi raro cordatioribus placebunt, in textum recipiendis orationem Livianam mirum quantum interpolaret. Circumspectius quidem rem gessit Baumgarten-Crusius, recentissimus Livii editor, qui in textu passim refingendo, uti codicum a Drakenborchio aliisque adhibitorum lectionibus, ita Bambergensis quoque copiis rectius est usus, et, quum typographus (quo iure, ipse viderit) quarti editionis nostrae voluminis plagulas nondum evulgatas illi subministrasset , eos etiam locos, quos codicis Vindobonensis auctoritate emendavi, integriorcs cxhibuit. Sed quum idem pari

12) In Praefatione enim, tomo tertio praefixa, haec scripsit: „Quantam lucem Kreyssigius, vir doetissimus, postrcmis quin„ que libris c codice Bambergensi atque Vindobonensi adfusurus „ sit, ex his, quae iam protulit, lacte auspicari licet.“

a

a

ter ac Tafelius, ex cuius editione textum, vitiis operarum non ubique sublatis, describi iussit, quibus in locis a Drakenborchii recensione sive mecum sive cum aliis discessisset, non accurate significaverit, atque praeterea, quum ingenii, quo pollet, acumine in hoe labore festinantius profligato uti nollet, ne unum quidem, quantum memini, Livii locum palmaria coniectura persanaverit et in varias erroris ac negligentiae reprehensiones incurrerit 13), de Livii editionibus horum duumvirorum opera paratis alio tempore ac loco sine ira et studio eopiosius exponam.

Praeter cos autem , qui omnes omnino Livii libros ex opere ingenti reliquos ediderunt atque interpretati sunt, post Drakenborchium permulti exstiterunt, qui vel de Livii ingenio, de lactea eius ubertate ccterisque orationis virtutibus et fide historica recte aestimanda , id quod Ioecherum 14), Mirum 15), Schwabium 16), Eschenbachium 1'), Brieglebium18), Ernestium 19), Klotzschium 20),

13) Uno nanc defungar exemplo, quod in Comm. de locis Gellii Noctt. Att. Lib. VI. cap. 1. et Lactantii Epit. Inst. Div. cap. 29. Misenae, 1827. p. 19. proposui; posthac plura allaturus.

14) Chr. G. loecheri Disp. de suspecta Livii fide. Lips. 1743. quae editionis Drakenborcbianae Tom. VII. p. 230. sqq. conti. netur. Eiusd. Disp. de lactea Livii ubertate. Ibid. 1746.

15) A. G. Miri, Livius Augusti Caesaris adulator in historia de Cossi spoliis opimis caute legendus. Helmstad. 1767.

16) S. C. Schwabii Vindiciae credulitatis Livii, cuius ob sae. pius recensita prodigia insimulatur. Gotting. 1773.

17) C. G. Eschenbachii Diss. qua fides Livii defenditur adversus Ioecheri aliorumque obiectiones. Lips. 1773.

18) 1. Christoph.Brieglebii Diss. de Livio eiusque virtutibus. Coburg. 1778.

19) A. Guil.ErnestiiProgr.de paneg. Livii eloquentia. Lips. 1787. 20) 1. G. C. Klotzschii Diss. de diligentia Livii in enarrandis prodigiis reete aestimanda. Viteberg. 1789.

17

[ocr errors]

Wachterum 21), Meierottonem 22), Schellium23), Wyttenbachium 24), Hegewischium 25), Krusium26), Wachsmuthium7), Lachmannum28) alios, que fecisse constat,subtiliter et copiose disputarent, vel singulos Livii locos, de quibus Trekëllius 29), Heumannus :'), Semlerus: ), Foersterus:2), Eck

[ocr errors]

31

[ocr errors]

21) Chr. Fr. Wachteri Progr. T. Livius Patavinus a reprehensione superstitionis defensus. Cliviae, 1792.

22) I. H. L. Meierottonis Progr. de candore Livii. Berol. 1796. Eiusd. Progr. de testimoniorum Livii fide. Ibid. 1797. Eiusd. Progr. de Livii arte narrandi. Ibid. 1798.

23) C. G. Schelle, Welche alte klassische Autoren, wie, in welcher Folge und Verbindung mit andern Studien soll man sie auf Schulen lesen? Leipzig, 1804. Vol. I. p. 240. sqq.

24) Dan. Wyttenbach de Livio Historico, in Bibliotheca Cri. tica Amstelodamensi, Vol. III. Part. IV. p. 27. sqq. sive in eius Opusculis selectis ed. Friedemann. Vol. I. p. 212. sqq.

25) H. Hegewisch, Ueber die politische Denkungsart des Livius, in eius

Neuer Sammlung kleiner historischer und litera. rischer Schriften. Altona, 1809. No. IV. p. 166. sqq.

26) Chr. Krusii Diss. de fide Livii recte aestimanda. Lips.1812.

27) W. Wachsmuths Aeltere Geschichte des römischen Staates. Halle, 1819. p. 32. sqq.

28) Fr. Lachmanni Comm. de fontibus Historiarum T. Livii. Gotting. 1822.

29) A. D. Trekells Anmerkungen über das erste und den An. fang des zweiten Buchs von Livius, in eius Kleinen deutschen Aufsützen, gesammelt und herausgegeben von Chr. G. Haubold. Leipzig, 1817. p. 3. sqq.

30) Christoph. Aug. Heumanni Emendationes plurium locorum Livii et Quinctiliani, in Ikenii Symbolis literariis, Tom. I. Part. IV. p. 403. sqq. et in Sylloge dissertationum, Part. II. p.

31) I. S. Semleri Epistola ad Christoph. Aug. Heumannum, qua respondet ad appendicem ad Emendationes Livii. Halae, 1750. 32) Locos quosdam Polybii a Latinis interpretibus Livio, Ca.

a saubono et Valesio perperam translatos proponit atque exami. nat C. Christoph. Foersterus. Lips. 1755.

33) I. F.Eckhardi Prolus. de comparatione Alexandri Magni

487. sqq.

hardus 33), Martinius 34), Schellerup-5), Heinzius 36), Uhlius 37), Brendelius 38), Müllerus 3'), Vossius 40), Krausius 41), Bredenkampius *»), Boettigerus,13) Vincentius, 44) Matthiaeus, 45) He

43

cum imperatoribus Romanis a Livio Lib. IX. cap. 17. facta. Ise. naci, 1760.

34)G.H.Martinii Coniecturae in aliquot Livii loca. Annaberg. 1762. Eiusd. Coniecturarum Livianarum periculum I-III. Ratisbon. 1766 - 68.

35) I. 1. G. Schelleri Animadversionum criticarum in T. Livii libros Spec.I.II.Lubbenac, 1769.70. quae inserta sunt cius Observationibus in priscos scriptores quosdam. Lips. 1785. p. 248. sqq.

36) 1. M. Heinzii Observationum Livianarum Spec. I - III. Vinariae,1771–77. quae rclata sunt in eius Syntagma Opusculorum scholasticorum varii argumenti. Gotting. 1788. p. 182. 899.

37) I. Christoph. Uhlius locos quosdam Livii breviter illustrat. Oettingae, 1773.

38) G. Chr. Brendelii Observationes in quaedam Livii loca. Part. I-IV. Isebergac, 1787 – 90.

39) Chr. Godofr. Mülleri Specimen Observationum Liviana. rum. Cizac, 1789.

40) Aenderungen verschriebener Stellen im Livius, von I. H. Voss, in Wiedeburgii Humanistischem Magazin, Vol. III. Part. IV. p. 289. sqq. et Vol. V. Part. III. p. 239. sq9

41) I. Chr. H. Krause Erläuterung einer Rede des Camillus beyrn Livius L. V. c. 44. in Magazin für öffentliche Schulen und Schullehrer, Vol. I. Part. I. p. 59. sqq.

42) H. Bredenkamps Bemerkungen über einzelne Stellen des Livius, in eodem Maguzin etc. Vol. I. Part. II.p. 444. 899. coll. Vol. II. Part. I.

p. 187. sq. 43) C. 4. Boettigeri Progr. de somnio Annibalis apud Lir. XXÍ, 12. Vinariae, 1792.

44) G. Vincentii de legione Manliana quaestio ex Liv, VIII, 8. desumta. Lond. 1792.

45) Fr. Chr. Matthiae Einige Anmerkungen zum XXI. Bu. che des Livius, vom 1. bis zum 38. Capitel. Worms, 1793. Eiusd. Untersuchung über einen etwas undeutlichen Punkt im XXII. Buche des Livius, in Rupertii et Schlichthorstii Ma. gazin für Philologen, Vol. I. p. 11. sqq. Eiusd. Bemerkungen zu den Livianisch - Polybischen Beschreibungen der Schlacht bey Cannae und der Belagerung von Syrakus. Frankf. a. M.

r'oldus46), Benedictus?), Nyhoffius48), Bothius? '), Eichhoffius 59), Becherus : 1), Rostius 52), Halbkurtus 5:), Faehsius 14), Walchius 55), Lindavius, 56), Büttnerus57), Langius 58), Lehnerus 59), Lach

5

5

>

1807. Eiusd. Bemerkungen zu drey Stellen im Herodot, Cicero und Livius. Ibid. 1810.

46) 1. C. Heroldi Obss. in Liv. VII, 37. et XXIII, 17. Isleb. 1798.

47) T. Fr. Benedicti ad quaedam Livii loca observationes. Part. I - VI. Torgaviae, 1799–1808.

48) Sam. Nyhoffii Diatribe critica in Livium, in Actis literariis Societatis Rheno-Traiectinae, Tom. III, p. 194. sqq. et Tom. IV. p. 300. 899.

49) F. H. Bolhii Animadversiones ad Livii libros quinque priores, in Commentariis Societatis Philologicae Lipsiensis, Vol. III. Part. I. p. 29. sqq. et in Bothii Opusculis criticis et poeticis. Berol. 1816. p. 37. sqq.

50) Nic. Godofr. Eichhoffii Animadversiones in T. Livii lo. ca quaedam difficiliora. Part. I-III. Wetzlariae et Giessae, 1803, 1807. et 1813.

51), Fr. L. Becheri Observationes criticao ad quosdam scripto. res utriusque linguae. Lips. 1808. p. 72. sqq.

52) Fr. Guil. E. Kostii Explicatio quorundam locorum T. Li. vii. Lips. 1810.

53) C. Guil. Halbkarti Tentamina Criseos in difficilioribus quibusdam auctorum veterum et Graecorum et Latinorum locis vel emendandis vel meliusexplicandis sumta. Vratislav.1812.p.15.sqq.

54) Godofr. Faehsii Observationes criticae in T. Livii Patavi. ui loca quaedam, in eius Sylloge Lectionum Graecaruni, Glossa. rum, Scholiorum in Tragicos Graecos atque Platonem etc. Lips, 1813. p. 459. sqq.

55) G. L. Walchii Emendationes Livianae. Berol. 1815.

56) A. F. Lindavië Spicilegium criticum in Thucydidem et Livium. Vratislav, 1817.

57) Fr. Büttneri Observationes Livianae. Primislav. 1819, quibus ailde eiusdem annotationes ad C. L. Baueri Liviana Excerpta sive Chrestomathiam Livianam. Lips. 1324.

58) A. G. Langii Silvae Portenses, in Actis Philologorum Monacensium ed. Fr. Thiersch, Tom. III. Fasc. I. p. 47. sqq.

59) 1. F. C. Lehneri Aliquot emendationes Livianae et lectio. nes Catullianae codicis nondum tractati, in iisdem Actis Philo. logorum Monacensium, Tom. III. Fasc. II. p. 211. sqq.

« IndietroContinua »