Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

T. LIVII PATAVINI

HISTORIARUM

AB URBE CONDITA

LIBRI.

EPITOME LIBRI TERTII.

Seditiones de agrariis legibus factae. Capitolium, ab exfulibus et servis occupatum, caefis iis receptum eft. Cenfus bis actus eft. priore luftro cenfa sunt civium capita centum quatuor millia ducenta quatuordecim, prae

Seditiones de agrariis legi bus factae] de agrariis legibus fuere Vol. 2. 3. et 4.

Capitolium, ab exsulibus et servis occupatum, caesis iis, receptum est] Capitoliumque Leid. Tum, praepositione ab indacta, exsulibus et servis occupatum Boend. Denique và cae. sis iis, receptum non adparent in Vol. 1. et Berg.

Census bis actus. priore lustro censa civium capita] Ita primum Parisiis anno 1573. editum vidi, quod poftea recentiores servarunt. Omnes antiquiores praeferunt, Census bis actus est. priore lustro censa sunt civium capita. quod in contextum recepi. Ita enim etiam legunt Leid. Vol. Livius. Tom. II.

2. 3. 4. Berg. et Hearnii Oxon. N. et Norv, nisi quod Voff. 3. a manu 2. habeat census bis auctus est. Leid, vero censa sunt capita civium. sed Voff. 1. et Boend. to est quidem agnoscunt, verum illud sunt ambo omiserunt.

Centum quatuor et viginti millia ducenta quatuordecim] Putaveram hoc loco corrigi debere quindecim ex Livio c. 3. quum contra vidi, illic in Mftis omnibus reperiri XIIII. Quare ego nullus dubitavi nunc ita edere. Sed et Sigonius ita invenit contra Rhenanum. JAC. GRON. Admodum in numero variant et scripti et editi. octo milia septingenta quatuordecim Leid, octo milia septingenta septemdecim

A

[ocr errors]

ter orbos orbasque. sequenti, centum septemdecim millia ducenta novemdecim. Quum adverfus Aequos res male gefta effet, L. Quinctius Cincinnatus dictator factus, quum rure intentus ruftico operi effet, ad id bellum gcrendum arceffitus eft. Is victos boftes sub jugum mifit. Tribunorum plebis numerus ampliatus eft, ut effent de

>

Voff. 1. VIII. milia DCCXIIII. CCXXIIII. Voff. 1. CXVII. Voff. 4. et exc. Pithoei. VIII. milia CCVIII. Voff. milia DCCCXIIII. Voff. 2. et 3. CXVII milia CCXVIIII. 2. et 3. CIII. M. CCXIX. Berg: Voff. 4. et Berg. CXVII. et CIIII. milia CC XIIII. Hearnii CCXVIII. Hearnii Oxon. N. Oxon.N.LXXX.M.CCLXIII CXVII. Boend. LXXX milia DCC XIIII. Boend. Norvic. et priscae edd. milia CC XLVIII. Norvic. et primae editt. Quae Quae nunc circumfertur loctio nunc exftat lectio, primum ad. iterum profluxit ex edit. Aldina, paruit in ed. Aldina. Ex his pa- nisi quod habeat novemdecim, tet, recte Jac. Gronovium infra pro quo Curio primus novem in Livio c. 3, 9. scribendum vi- repofuit. Aldus autem ita dedisdiffe quatuordecim, pro quinde- se videtur, ne Livius c. 24. hucim. Sed et reliquus numerus jus libri et auctor Epitomes de corruptus videtur, pro quo le. numero in diversa abirent. Ve. gendum puto centum quatuor rum quid de eo censendum sit, millia, ducenta quatuordecim. ibidem videbimus. Plerorumque Nam eo ducunt non modo om- codicum scriptura indicat, lenes codd. apud Livium d. cap. gendum effe centum septemde3. verum etiam quidam eorum hoc loco. Eodem etiam ducunt cim, quomodo etiam edi̟ curavi. cim millia ducenta novemde illi, in quibus VIII. vel octo nisi quis trecenta, pro ducenta, millia legitur. Nam ex CIII mallet; ut ita inter Epitomen et millia, duabus prioribus notis lectionem, quam Livio vindicanumeralibus in notam coales- vi, conveniret: quod tamen non centibus, facillime factum est neceffe arbitror. Rationem, cur VIII. Sed quum numerus ille numerus, qui in vulgatis exfiat, VIII. M. aperte vitiosus ac ju- jufto major videatur, infra dafto minor effet, eum alii mutarunt in LXXX. M. Praeterea inter haec et proxima verba is, bimus ad Liv. 3, 24, 10. Ceterum ex nota millenaria, quae ta- qui curavit edit. Londinensem men etiam in quibusdam codi- nuperam, sequentia interposuit, cibus literis perscripta fuit, formatum fuit D et DC. ut alibi Aequos superat. Tribunitium Fabius Vibulanus Volscos et saepe erratum eft. V. infra ad domi bellum. Aequi foedus rum39, 20, 3. vola neque veftigium in codd. punt. quorum omnium neque adparuit. Si ex ingenio addita sunt, ne quid eorum, quae Livius retulit, deeffet, eodem exemplo infinita alia addi potuissent. Sed vel sic lectoris inter

Centum triginta duo millia quadringenta novem] Et hic et iam multum variant manu et ty pis exarati. Centum decem et septem milia ducenta decem et novem Leid. CXVII. milia et

« IndietroContinua »