Immagini della pagina
PDF
ePub

eo tutius iter, tanquam indicibus positis, per fyrtes ac fcopulosum mare fieret. Sed enim, quae in aliis probandit maxime atque laudabilis sedulitas, eam noftri instituti ratio nec poftulare nec ferre omnino vifa eft. Igitur ad Catilinam et sugurtham lectionis varie. tatem dedimus nonnisi illam, quae aliquo suo interno pretio ac momento see fe commendaret. Quod quidem ipfum consilium , quo optime modo perficeretur , diu incerti ac haesitantes, dum rem in omnes partes animo versare.

eam tandem rationem, quae cae. teris omnibus praeftaret, reperiffe nobis videmur.

Ac primum quidem animo arridebat illa cogitatio, vti, quamcunque «lectionem immerito fede pulfam a Cortio

mus ,

probabili indicio animaduerterem , ei
antiquam poffeffionem in contextu ipfo
vindicarem. In quo confilio, fi per-
ftitiffem, aliquoties fortaffe habebam,
quae aequis peritisque rerum iudicibus
contra Cortium abunde probarem. Non
hoc eu dico, quo viri magni , et quem
Germania, sine faftu, multis aliarum
gentium ac nationum in illo doctrinae
genere claris hominibus vnum oppo.
nat, laudes arrodendo, tenuitati meae
inanem gloriolam quaeram.
fi niortalium vlli, ciuicam se debere
Crispus, fi in vitam redeat, ipfe fa-
teatur. Verum fi ingenue fateri licet,
quod res est, egregio viro et scripto-
ris, quem tractabat, summa notitia , et
regularum criticarum eximius vfus, et
maxime immenfae doctrinae copia, quae

Cortio ,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

artes toties nostro salutares , eaedem erroris ac licentiae , ne temeritatem dicam, interdum causa fuere. Non idem illi quod Grutero accidiffe dicam, qui, nobilitatae scilicet illius Sallustianae bre.

uitatis nimio ftudio, vbique fere eli. minando, contrahendo, vrendo deni. que ac secando, intoleranda audacia in alieno, tanquam in fuo prorsus domi. cilio, graffatus est. Sed profecto, quod iam olim, vir doctus, nescio quis , in Miscellanearum obferuationum criticarum volumine VI. aliquoties monuit , neque Cortius fatis interdum fibi. temperauit. Qui fi femper cogitaffet, quae recte vereque

de emendandis veterum libris praecipiuntur, vbi fingula seiuncta ab fe inuicem auulfaque adhi. beantur, fuepe nos in errorem ,

nedum

illi caueant, inducere ipsa, ac, nisi qui fingulis rerum momentis inter fe collatis expensisque, computando, vtra plus valeant, effecerit, versari in hac re tu. to neminem poffe, faepe auribus et ingenio minus contra codicum fidem in. dulliffet. Veruntamen haec aliaque plus ra vtcunque viderentur, non tamen exi. stimabam me, contra tantae auctorita. tis virum, quidquam fine arrogantiae fpecie nouaturum, eo minus, quod ar. cti limites, quibus opus terminandum viderem, rationes, vti par erat, ex. plicandi copiam ac facultatem negarent.

Subiit quidem aliquando, poftquam id consilii abiecissem, neque tamen lectionis folam, fine iudicio, varietatem fatis cum fructu me expositurum sperarem , addita vbiuis breui commentatio

ne, ad iudicanda discernendaque omnia legentibus viam praeire. Ad quam rem, cum et proprias opes anquirere cepilfem, codicem manuscriptum , quem collegii Carolini fcrinia feruant, haud contemnendum conferendi facultas oblata est : fimul alium librum, qui tamen Catilinam modo exhiberet, hibliotheca publica suppeditauit. Et superiores qui. dem illas membranas ad dimidium fere Catilinam excufli, grauioris momenti lectiones cum reliquorum codicum varietate commentario amplexus, cum breui et huius consilii poenitentia subiisset. Enimuero illud mihi innotuit, quod et

ab aliis viris doctis antea obferuatum

erat, quo maior librorum numerus esset collatus, tanto minorem fructum ab nouislimo quoque, in hoc genere, labore

« IndietroContinua »