Immagini della pagina
PDF
ePub

expectari posse : non quin bonas ple. rasque lectiones ille liber offerret, fed earum maxima pars iam ex aliis codi. dicibus notata, cetera pauca erant, aut librarii maxime spectabant aberrationes. Porro autem, cum varia fubinde adno. tarem, paulatim et hoc, praeter opi. nionem, ita excreuisse sensi, vt paruae, quam pararem, editionis consilium aeque ac niodum excedere videretur. Melius igitur hoc omne ad maiorem Crifpi edi. tionem reponi ratus, fi tamen ad tale opus moliendum peritis rerum arbitris non ineptus omnino viderer, aliam mi. hi hoc tempore ineundam rationem exi. ftimaui.

Itaque, inter nimiam copiam ac penuriam medium iter ingreffus, ex omni quam Cortius, qui ipse , praeter editiones veteres bene multas, vltra triginta codices contuliffet, porro ex libris Gru. tero, Riuio, Wasseo aliisque excuflis, lectionis varietatem congefferat, duodecim praeterea Leidenfium, quos Ha. uercampus inspexit, ope adhibita, ut quaeque notatu digniora viderentur, ex. cerpfi. Qua quidem in re non ita me verfari potuiffe facile intelligo, vt, quem ego cunque dilectuin adhibuissem , il. lum, in tanta ingeniorum diuersitate, perinde omnibus probarem. Nam et profecto fcio, quantum ea res per se difficultatis habeat , et quam multa aliis alia, neque nobis ipfis quouis tempore eadem omnia videri foleant. Itaque, qui probé perspiciebam , aut faciendum , quod alii alio modo aestimarerit , aut totum hoc confilium abiiciendum fore,

[ocr errors]
[ocr errors]

in omnem euentum paratus , quo, poft multam momentorum inter fe conten, tionem , animus inclinaret, eo fequendum decreui. Ac primum quidem , vbicunque Cortius lectionem vulgatam , eam dico, quae editiones vulgo occupasset, seu recte seu perperam illud factum videretur , eam igitur vbi Cortius ita deferuiffet, vt grauior inde aliqua, vel sensus, vel ceterarum rerum commutatio consequeretur , cum codicum dissensum, tum consilii rationem paucis eiusdemque fere verbis exponere vifum. Ita, quae bene mutata forent, vindicanda, fimul legentibus, quae potiora viderentur, fuopte iudicio feligendi copiam faciendam cenfui. Non vero ficubi aut copulam aut verbum fubftantiuum, quod innumeris fere locis factum,

[ocr errors]
[ocr errors]

abegisset, aut vbi vox antique terminata, vel vncinis aliqua , tanquam ex abundanti, inclusa forent, et quae funt cetera horum fimilia , eius rei femper in. dicium proferre vel posse me vel debere exiftimaui.

Altera neque minor cura eorum fuit, quae Cortium, fecus atque oportebat, nouare credidissem. Tum igitur lectio. nem, quae meo arbitrio vera esset, pro. pofui , atque interdum etiam corruptas alias, fi ad cognoscendam deprauationis caufam ,et originem, aut denique alio modo disceptandam litem aliquid conferrent. Neque minus, vbi incertum fo. ret, ex binis vtra alteri praestaret, vtram. que contentionis causa proferebam. Ple. rumque autem fatis habebam, codicum ipfam discrepantiam notare : verum vbi

[ocr errors]
[ocr errors]

Cortius•lectionem, vt mihi videbatur , corruptam, ita adferuislet, vt facile ego videri possem temiere reuocaffe mendum, tum vero paucis rationes contrarias in medium afferendas putaui. In quibus omnibus ita me gestifTe fpero, vt, quamvis aliquoties libere diffenfum professus, numquam tamen ab illa , quam tanto viro a me deberi fentio, reuerentia disceffiffe videar.

Volebam et aliquando locorum, quae nonnulla habet Sallustius, difficiliorum breuem fubinde explanationem admiscere, verum et facile ita me voluminis magnitudinem fupra modum aucturum videbam. Acceflit quod iam initio nec pueris, nec hominibus non fatis antea vel linguae vel antiquitatis notitia instructis, isthanc meam operam medi

« IndietroContinua »