Immagini della pagina
PDF
ePub

Froman 5-26-25 11782

PRAEFATIO

Qui factum fit, vt ego ad parandam Crispi editionem nouam animum adiicerem, quidue ab isthoc instituto ope. raque noftra expectandum videatur, paucis in limine operis monendum existimo. Iam pridem equidem, qui taber. nae Orellianae praesunt, , de edendis , et qua textus adcuratione, et qua formae externae ceterarumque rerum tum commoditate tum splendore, elegantiorum literarum hominibus ftudiofis fefe maxime commendarent, Romanis, primum historici, ac deinde omnis gene

4

ris scriptoribus meditabantur. Simul cgo rogatus, vt hoc, quidquid erat laboris, defungerer, vel quod consilium per se mihi valde probaretur, vel quia olim animus ad illas literas inclinaret, aequissimae honestorum virorum petitioni obtemperandum sum arbitratus. Initium factum ab Sallustio , historia. rum inter Romanos scriptores facile prine cipe, et quo a primis annis veteris me. moriae auctorem alium neminem nec faepius nec lubentius lectitaueram. In quo ornando, quo potissimum animum intenderim, ne quando inuidiae fit , ea non praestitisse videri, quae tamen inftituti ratio ipfa minime patiebatur, breuiter explicandum mihi video.

Itaque auctorem ipsum ad Cortii, quo doctorum virorum de Crispo melius al.

[ocr errors]

ter nemo meruit, editionem, ubique suo loco, quae in calce libri omissa ille notauerat , insertis , quam fieri pote. rat adcurate typis exscribendum curaui. Addita funt, ne quid Salluftij defide.. raretur , eius fragmenta vel vera vel supposita omnia, non item, quae fere vna edi folita, veterum Historicorum : quippe quae illos, a quibus isthac mea opella aliquam vel gratiam vel laudem meriturum fperabam, abesse aequo ani. mo passuros arbitrabar. Quemadmodum igitur illos, qui longe aliam atque 110s propositi rationem tenentes, maxi. ma minima, integra, corrupta, aliena, mança colligunt, iufta fua laude mini. me defraudandos cenfeo, ita viciffim noftram, quam minus rei literariae ipsi, quam hominibus elegantioribus et libc

ralioris ingenii iuuenibus, vtilem commodamque operam praestare cupio, ea. dem, qua illos, lege minine iudicandam arbitror. Idem plane consilium in variantium lectionum dilectu me secu. tum profiteor. Aliis igitur vel mininam, quam fcribae non animo et ne oculo quidem fed penitus manu aberrantis calamus peperit, diuersitatem notasse laudi ducatur. Non equidem ego illam doctorum virorum industriam tan, tam reprehendo, quam contemnere aut vituperare , nisi homo imperitus , totiusque eius generis ignarus, nemo potest. Neque enim ignoro, quantum, ab istis paruis et contemtis rebus, praefidii studio critico faepe oriatur , vt cognito librariorum more, deprauationisque causa et quadanı quasi historia,

« IndietroContinua »