Immagini della pagina
PDF
ePub

froman 5-26=25 11982

PRAEFATIO

[ocr errors]

Qui factum fit, vt ego ad parandam Crispi editionem nouam animum adiicerem, quidue ab isthoc instituto ope. raque noftra expectandum videatur, paucis in limine operis monendum existimo. Iam pridem equidem, qui taber. nae Orellianae praesunt, de edendis , et qua textus adcuratione, et qua formae externae ceterarumque rerum tum commoditate tum fplendore , elegantiorum literarum hominibus ftudiofis fefe maxime commendarent, Romanis, pri. mum historici, ac deinde omnis gene.

1

ris scriptoribus meditabantur. Simul cgo rogatus, vt hoc, quidquid erat laboris, defungerer, vel quod consilium per se mihi valde probaretur, vel quia olim animus ad illas literas inclinaret, aequissimae honeftorum virorum peti. tioni obtemperandum sum arbitratus. Initium factum ab Sallustio , historia. rum inter Romanos fcriptores facile prin. cipe, et quo a primis annis veteris me

moriae auctorem alium neminem nec

faepius nec lubentius lectitaueram. In quo ornando, quo potiffimum animum intenderim, ne quando inuidiae sit , ea non praestitisse videri, quae tamen

in. ftituti ratio ipfa minime patiebatur, breuiter explicandum mihi video.

Itaque auctorem ipsum ad Cortii, quo doctorum virorum de Crispo melius al.

[ocr errors]

ter nemo meruit, editionem, ubique suo loco, quae in calce libri omissa ille notauerat , insertis , quam fieri pote. rat adcurate typis exscribendum curaui. Addita funt, ne quid Sallustii desideraretur , eius fragmenta vel vera vel supposita omnia, non item, quae fere vna edi folita, veterum Historicorum : quippe quae illos, a quibus isthac mea opella aliquam vel gratiam vel laudem meriturum fperabam, abesse aequo ani. mo passuros arbitrabar. Quemadmodum igitur illos, qui longe aliam atque nos propositi rationem tenentes, maxima minima, integra, corrupta, aliena, manca colligunt, iufta fua laude mini. me defraudandos cenfeo, ita viciffim nostram, quam minus rei literariae ipsi, quam hominibus elegantioribus et libc. ralioris ingenii iuuenibus, vtilem conmodamque operam praestare cupio, ea. dem, qua illos, lege mininie iudicandam arbitror. Idem plane consilium in variantium lectionum dilectu me secu. tum profiteor. Aliis igitur vel minimam, quam fcribae non animo et ne oculo quidem fed penitus manu aberrantis calamus peperit, diuersitatem notasse laudi ducatur. Non equidem ego illam doctorum virorum industriam tan, tam reprehendo, quam contemnere aut vituperare , nifi homo imperitus , totiusque eius generis ignarus, nemo potest. Neque enim ignoro, quantum, ab istis paruis et contemtis rebus, praefidii studio critico faepe oriatur , vt cognito librariorum more, deprauatio-' nisque causa et quadanı quafi historia,

« IndietroContinua »