Immagini della pagina
PDF
ePub

20

simą imposita bis die, lumborum dolores sedat. Sanguinem sistit ex ariete succida, articulos" extremitatum præligans. Laudatissima omnis e collo: natione vero Galatica, Tarentina, Attica, Milesia. Succidam" imponunt et desquamatis, percussis, lividis, incussis, collisis, contritis, dejectis, capitis et aliis doloribus, stomachi inflammationi, ex aceto et rosaceo. Cinis ejus illinitur attritis, vulneratis, ambustis". Et in oculorum medicamenta 5 additur": item in fistulas, auresque" suppuratas. Ad hæc detonsam" eam, alii evulsam, decisis summis partibus siccant, carpuntque, et in fictili" crudo componunt, ac melle perfundunt, uruntque. Alii assulis teda subjectis,

[ocr errors]

17. Articulos. Extremitates corporis, ut dictum est lib. XXVIII, cap. 17, perstringendo. Cels. lib. IV, cap. 4 de tussi : Si ex faucibus interioribusque partibus sanguis processit.... imponenda extrinsecus supra id quod dolet, lana succida ex aceto est, et id spongia subinde refrigerandum. Erasistratus horum crura quoque, et femora brachiaque pluribus locis deligabat. Id Asclepiades adeo non prodesse, ut etiam inimicum esset, proposuit. Sed id sæpe commode respondere, experimenta testantur. Neque tamen pluribus locis deligari necesse est: sed sat est infra inguina et super talos, summosque humeros, etiam brachia. » HARD.

18. Præligans. Vinculis adstrictione valida dolorem excitantibus. DALEC.

26

23

intingues, et supra tempora dolentis ligabis: lanam arietis de fronte velles, atque ex aceto fronti illines.. Vide etiam Dioscor. lib. II, cap. 82, ubi hæc verbis totidem exstant. HARD.

21. Ambustis. Ne absurditatis incusa virum : nam potuit abeunte lana in cinerem e vestigiis alkali quoddam colligi; neque ignoratur ambustis alcalescentes materias continuo applicari, qualis est e sodio, potassio aut ammoniaco dissolutio. AJ.

22. Et in oculorum medicamenta additur. Dioscorid. lib. II, cap. 83. HARD.

23. Auresque. Marc. Emp. cap. Ix, pag. 79. HARD.

24. Ad hæc detonsam eam. Totidem verbis Diosc. lib. II, c. 83. H. 25. In fictili. Non cocto, iv u

19. Succidam. Hæc pariter Diosc. xúτpa. Diosc. 1. c. Hard. lib. II, cap. 182. HARD.

20. Capitis. Marc. Emp. lib. II, cap. 37, ad capitis dolores : « Lanam de ovicula inter femora velles, et combures, et in aceto

26. Alii. Diosc. 1. c. Exidaxaç Sadíwv ioyvàs, xai ếpia évadλà§, etc. « Assulas tenues, et lanas vicissim intersternunt, etc. Assula, vel Astula, ut alibi diximus, pars est

et subinde interstratis, oleo aspersam accendunt, cineremque in" labellis aqua addita confricant manu, et considere patiuntur, idque sæpius mutantes aquam, donec linguam astringat leniter, nec mordeat. Tunc cinerem reponunt. Vis ejus septica" est, efficacissimeque genas purgat

30

X. Quin ipsæ sordes pecudum, sudorqué feminum, 1 et alarum, adhærentes lanis (osypum vocant) innumeros prope usus habent. In Atticis ovibus' genito palma. Fit pluribus modis: sed probatissimum3, lana ab his partibus recenti concerpta, aut, quibuscumque sordibus succidis primum collectis, ac lento igni in æneo" subfervefactis, et refrigeratis, pinguique quod supernatet, collecto in fictili vase, iterumque decocta priori materia: quæ

ligni concisi minuta. Egimus de ea voce lib. XVI, cap. 23. HARD.

27. In labellis. In vasculis Diosc. ἐν κεραμέῳ κρατῆρι, in vase fictili : Labellum fictile novum impleto paleis, inquit Columella lib. XI, cap. 43, hoc est, vas fictile. H.

[ocr errors]

28. Reponunt. Recondunt. H. 29. Vis ejus septica. Pœni editorum infantium venas in capite lana succida inurunt, ut defluentem pituitam sistant. Pari consilio Ethiopes statim natorum frontem urunt, ut capitis et oculorum supervacuum humorem exsiccent. Alexander ab Alexandro, lib. II, cap. 25. DALEC.

30. Genas purgat. Palpebras. H. X. 1. Quin. Hæc deinceps totidem verbis Diosc. lib. II, cap. 54: Οἴσυπος δὲ λέγεται τὸ ἐκ τῶν εἰσυπηρῶν ἐρίων λίπος, ο κατασκευάσεις cũto. « ŒEsypum dicitur e succidis lanis collecta pinguitudo, quam sic præparabis, etc. » HARD.

5

2. In Atticis ovibus. Quæ thymo pascuntur. DAL.

[ocr errors]

3. Sed probatissimum. Et hunc modum affert Diosc. 1. c. Item auctor libri de simpl. med. ad Patern. tom. XIII Opp. Galeni, pag. 1005 : OEsypum, inquit, est quasi sordes et succus lanarum succidarum, quod hac ratione colligitur. Lanas succidas sordidissimas, et jam mox detonsas mittimus in vas quod habeat calidam aquam : et aquam succendimus, ut aliquantulum ferveat: deinde refrigeramus: et quod supernatat in modum pinguedinis, abradimus manu, et in vase stanneo absternimus: et sic ipsum vas aqua pluviali implemus, et rursus delimpidamus et tunc œsypum reponimus. » HARD.

4. Lana. A feminibus et aliis. HARD.

5. In aneo. Subintellige, vase: neque enim hanc vocem probatæ fidei codices habent. HARD.

10

8

pinguitudo utraque frigida aqua lavatur, et in linteo saccatur, ac sole terretur, donec candida fiat ac translucida. 2 Tum in stannea pyxide conditur. Probatio autem, ut sordium virus oleat, et manu fricante ex aqua non liquetur, sed albescat ut cerussa. Oculis utilissimum contra inflammationes, genarumque callum "°. Quidam" in testa torrent, donec pinguitudinein amittat, utilius tale existimantes erosis et duris genis", angulis scabiosis et lacrymantibus. Hulcera non oculorum modo sanat, sed oris etiam et genitalium, cum anserino adipe. Medetur et vulvæ inflammationibus, et sedis rhagadiis, et condylomatis cum meliloto ac butyro. Reliquos usus ejus suo loco digeremus. Sordes 15 quoque caudarum concrete in pilulas,

3

[ocr errors][merged small]

τες...

· γίνεται δὲ ὁ τοιοῦτος λευκότερος. Sic etiam Auct. libri de simpl. med. ad Pat. tom. XIII Opp. Gall. pag. 1003. HARD.

7. Siccatur. An saccatur? ut lib. XX, cap. 19, id est, per colum transmittitur. Dioscorides tamen habet, in fictilem patellam conjici, quæ aquam calidam habeat : linteo vas operiri, insolari, donec candida fiat et satis crassa. DAL.

8. Probatio. Totidem verbis Diosc. lib. II, cap. 48. HARD.

9. Oculis. Diosc. 1. c. HARD.
10. Genarumque callum. Cilio-

13

rum, Tov Bλspάpwv. DALEC. Ge-
narumque. Palpebrarum. Dioscor.
Ποιεῖ δὲ πρὸς βλέφαρα τετυλωμένα
καὶ τριχοῤῥοοῦντα.
Ad palpebras
callosas, et ciliorum defluvio labo-
rantes. " Marc. Emp. cap. VIII,
pag. 70. HARD.

[ocr errors]

II. Quidam in testa torrent. Diosc. loc. c. ad verbum. HARD.

12. Genis. Palpebris, angulis oculorum scabie laborantibus et lacrymas guttatim effundentibus. ED.

13. Sed oris. Ita MSS. librique publici. At si Dioscoridem audimus qui hæc cæteroquin verbis totidem repræsentat, sed auris potius scribendum, sane fuerit. Sic enim ille lib. II, cap. 84 : Πρὸς τὰ ἐν ὠσὶ καὶ ἐν αἰδοίῳ σὺν χηνείῳ ςέατι. HARD.

14. Medetur. Diosc. pariter loc. cit. HARD.

15. Sordes. Q. Serenus, cap. xv de dentium et oris vitiis, pag. 134:

Si vero infandum proserpit ad intima vulnus, Aut tu sume pilam, quæ caudis hæret ovinis: Hæc siccata dabit molles, et fracta, fari

[ocr errors]

ac siccatæ per se tusæque in farinam et illitæ dentibus mire prosunt, etiam labantibus: gingivisque, si carcinoma serpat. Jam vero pura vellera, aut per se imposita cæcis doloribus 16. aut accepto sulphure et cinis eorum genitalium vitiis. Tantumque pollent, ut medicamentis quoque superponantur. Medentur ante omnia et pecori ipsi, si fastidio non pascatur. Cauda enim quam arctissime præligata, evulsa illa lana statim vescuntur. Traduntque quod extra nodum sit e cauda præmori.

XI. (111) Lanæ habent et cum ovis societatem simul 1 fronti imposita contra epiphoras. Non opus est eas in hoc usu radicula' esse curatas, neque aliud, quam candidum ex ovo infundi, ac pollinem thuris. Ova3 per se infuso candido oculis epiphoras cohibent, urentesque refrigerant. Quidam cum croco præferunt, et pro aqua miscent collyriis. Infantibus vero contra lippitudines vix aliud reme

[merged small][ocr errors][merged small]

pueris, feminis et infirmis stomachis maxime idoneum. Vitellus præstat tum sapore, tum quod facilius concoquitur. Piscium, testudinum ova in deliciis; quanquam piscium quorumdam ovis inesse virus aiunt, non jure suo. AJ.

2. Radicula. To spaudio. Nam, ut Dioscorides ait, Τούτῳ ἐριοπλύται χρῶνται πρὸς κάθαρσιν τῶν ἐρίων. Quidam inepte legit, rudicula. DAL.

Radicula. Herba, quæ lavandis lanis succum habet. De ea ante egimus lib. XIX, cap. 18. HARD.

3. Ova. Diosc. II, 55, totidem verbis. Plin. Val. I, 14: « Ovi album infusum oculis, epiphoras curat, et uredines mitigat. » Item Sext. Pl. parte II, cap. 9, de gallina, t. 1. HARD.

4. Quidam cum croco præferunt. Marc. Emp. cap. vIII, pag. 67. H.

2

8

5

dium est, butyro admixto recenti. Eadem cum oleo trita ignes sacros leniunt, betæ foliis superilligatis. Candido ovorum in oculis et pili reclinantur Hammoniaco trito admixtoque. Et vari in facie cum pineis nucleis ac melle modico. Ipsa facies illita sole non aduritur. Ambusta' aquis si statim ovo occupentur, pusulas non sentiunt. Quidam admiscent farinam hordeaceam, et salis parum. Hulceribus vero ex ambusto, cum candido ovorum tostum hordeum, et suillo adipe, mire prodest. Eadem curatione ad sedis vitia utuntur : infantibus quidem, etiam si quid ibi procidat. Ad pedum rimas ovorum candido decocto cum cerussa denariorum duum pondere, pari spumæ 3 argenti, myrrhæ exiguo, deinde vino. Ad ignem sacrum, candido ovorum trito cum amylo. Aiunt et vulnera candido glutinari, calculosque pelli. Lutea ovorum cocta ut indurescant, admixto croco modice, item melle et lacte mulieris illita, dolores oculorum mitigant. Vel" cum rosaceo et mulso lana oculis imposita, vel cum trito apii

5. Eadem cum oleo trita, etc. Sext. Plat. 1. c. t. 3, ad ignem sacrum: « Ovo crudo linies corpus, ubi fervor fuerit, et desuper folium betæ impones : miraberis sanitatem. Sic etiam Plin. Val. III, 34, ad verbum. HARD,

6. Ipsa facies. Diosc. II, 55: Τὸ δὲ λευκὸν αὐτοῦ... πρόσωπά τε ἀνεπίκαυςα τηρεῖ. Seneca in eam sententiam apposite, ep. 123, pag. 515 Omnium pædagogia oblita facie vehuntur, ne sol, aut frigus teneram cutem lædat turpe est, neminem esse in comitatu puerorum, cujus sana facies medicamentum desideret.» HARD.

7. Ambusta. Quæ sunt aqua ferventi adusta. Totidem verbis Diosc. loc. cit. Κατακαύματα οὐκ ἐᾷ φλυ

ΤΟ

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
« IndietroContinua »