Immagini della pagina
PDF
ePub
[merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

878 S 1807

V.

Fromann
5-26-25
1182
C. CRISPI SALLUSTII

V I T A

AUCT ORE

IOANNE CLERICO.

*C: CRISPUS SALLUSTIUS natus Amiterni,

, 1 in Sabinis, apud quos exstant etiamnum antiquae severitatis reliquiae, anno ab Urbe condita DCLXIX. 2 L. Cornelio Cinna III. & Cn. Papirio Carbone Coss. Hi Sullae infenfi bellum civile concitarunt; quod non defiit, nifi poftquam Sulla, triennio poft, rerum potitus eft. His annis omnis generis flagitia in Italia commissa, plebeiaeque & nobiles familiae graviffimas calamitates paflae sunt: unde intelligere licet, miserrimo & flagitiofiffimo aevo natum effe Sallustium , & quo multo plura, quae vitaret, quam quae sequeretur, videbat. Parentes tamen eius inculpatae vi

و

* Omifimus exordium in mo- pravitatem morum fùae aetatis dum chriolae fcriptum, neque homines. Sed & funt, qui SallyClerico dignum, quo is Sallu- ftium a ia&tis in ipfum probris de ftium gravius reprehendit, quod fendant : quam operam fibi fumipfe virtutis defensor vitiis om- fit doctissimus interpres Sallunibus contaminatus fuerit. Si ftii Gallicus, Thyronius ,, in noquidem vera sunt, quae de eius tis vitae a Clerico scriptae submoribus fert communis aut vul- ditis. garis opinio, facilius hodie: feria B Vide Eufeb. in Chr, ad an. mus Sallustium bonarum artium patronum, quam eum tulere ob 2 A. C. LXXXV.

>

MDCCCCXXXI.

tae fuiffe credibile fit, quod priscus Declamator, qui nomine Ciceronis in Sallustium invectus eft, omniaque conquisivit, quae in eum dici poffent , nihil in fama rumoribusque subsequentis aetatis invenerit, quod iis exprobraret. Patrem certe Sallustii se praeterire ait; qui si, inquit, nunquam in vita fua peccasset, tamen maiorem iniuriam Reipublicae facere non potuisset. quam quod eum talem filium genuerat. Subiicit, se non exfequi. fi qua in pueritia peccaset Sallustius, ne parentem eius accufare videretur . qui eo tempore summam eius poteftatem habuit. Quae verba fatis oftendunt, probra nulla in Historici nostri parentes tunc temporis iacta: neque enim iis vehemens declamator peperciffet , ut Sallustii nequitiam credibiliorem redderet.

Plebeiam eius familiam, non patriciam, ut nonnulli volunt, fuiffe liquet, ex eo quod tribunus plebis fuerit: ac fane ubique in nobiles invehitur, praesertim in Historia belli Iugurthini, & pofteriore Epistola ad C. Caesarem de Republica ordinanda.

A teneris annis excultam eloquentiam, & operam diligentem literis a Sallustio datam, fatis oftendunt eius scripta : neque enim ita scribunt, qui serius sese ad literarum ftudia contulerunt. Ideo fidem ei minime detraxerim dicenti Epift. II. ad Caesarem , poftquam fibi aetas ingeniumque adoleviset. Je haud ferme armis atque equis corpus exercuisse. sed animum in literis agitasse; b. quod natura firmius erat, ingenium in laboribus ha

[ocr errors]
« IndietroContinua »