Immagini della pagina
PDF
ePub

misit. - (51, 9.) Intěrim quotidie Caesar Aeduose frumen-
tum, quod essent publice pollicíti, flagitare.5 — (52, 17.)
Caesar hac oratióneb Lisci Dumnorigem, Divitiăci fratrem,
designārik sentiēbat, sed, quod pluribus' presentibus eas rest
jactāri nolēbat, celeriterm concilium dimittit, Liscum retinet : 5
quaerit ex solo" ea, quae in conventu dixěrat. Dicit liberiuso
atque audacius." -- (57, 5.) Postquam idP animum advertit,
copias suas Caesar in proximum collem subducit9 equitatum-
que, qui sustinēret hostium impetum, misit.

XIII. (58, 22.) Diu quum esset pugnātum,impedimen- 10
tis castrisque nostrio potīti sunt. — (71, 18.) Planitiese erat
magna, et in ea tumulus terrēnus satis grandis. Hic locus
aequo fere spatio ab castris Ariovisti et Caesăris aběrat.
Eo, ut erat dictum, ad colloquium venērunt. Legionem
Caesar, quam equis devexěrat,' passibus' ducentis ab eo tu- 15
mŭlo constituit. Item equites Ariovisti pari intervallo con-
stitērunt. Ariovistus, ex equis ut colloquerenturk et praeter
se denos ut ad colloquium adducérent, postulāvit. — (43,
10.) Post ejus mortem nihilom minus Helvetii id, quod con-
stituěrant,facere" conantur.o

20 XIV. (45, 5.) Caesar,* quod memoria tenēbat, L. Cassium consulem occīsumd exercitumque ejus ab Helvetiis pulsum et sub jugum missum, concedendum' non putābat.

[ocr errors]

H.- XII. •374. -?483; 501, I. -8545, 1. — 6414. — ' 545. — 1363. -*551, I. 1.-1430. -385 & 2. - 149. • 305. — P374, 6. — 4 467, III. -*500.

XIII. 6301, 3; 518, II. 1.0419, I. — 441, 1.-4471, II. -119. -'418; 378, 2.-8336. — 6414, 4. - 1472.-1177. - *489 & 1; 492 & 3.-172, 3; 179. — * 418. - 552, 1.-467, III.

XIV. * 367.— 6414. -545. - 1550. — 414, 5. • 229; 301, 2; 551, L1.

A. & S. - XII. • 231. - 260, & I. - $ 209, R. 5. - 247. - 239.1204. — *272. —257. - 192, II. 2. — 107.—194, 2. -P 233, & (1). — 145, I. 3. — '264, 5.

- (45, 11.) Legātisk respondit, diem sel ad deliberandum sumptūrumo: si quid' vellent, ad Idus' Aprilis" reverterentur. (61, 17.) Locūtus est pro his Divitiăcus Aeduus:

Galliae totius factiones esse" duas : harum alterius princi5 pātum tenēre Aeduos, alterius Arvernos. - (63, 7.) Hac oratione ab Divitiăco habita, omnes, qui aděrant, magno fletub auxilium a Caesăreo petěre coepērunt. Animadvertit Caesar, unos ex omnibus Sequănosť nihil earum rerum fa

cere, quas cetěri facerent, sed, tristes, capite' demisso, terram 10 intuēri. Ejus rei quae caussa esset,' mirātus ex ipsiso quae

siit. Nihil Sequăni respondēre,' sed in eadem tristitia taciti permanēre.

XV. (47, 17.) Aedui quum se suăque ab iis defenděre non possent, legātos ad Caesărem mittunt rogātum* auxilium. 15 — (60, 22.) Bello Helvetiorum confecto, totius fere Galliae

legāti, princípesb civitātum, ad Caesărem gratulātuma convenērunt. (100, 1.) Huic permīsit, si opus esse arbitrarē. tur, uti in his locis legiónem hiemandid caussa collocāret.®

(74, 15.) Dum haec in colloquio geruntur, Caesări nunciātum 20 est, equites Ariovisti propius tumŭlum' accedére et ad nostros

adequitāre, lapidest telăque in nostros conjicēre. Caesar loquendi finem facit, seque ad suos recēpit, suisque imperavit, ne quod omnino telum in hostes rejicérent. - (92, 3.) Atque

in altēram partem item cohortandid caussa profectus, pugnan23 tìbus occurrit.

XVI. (83, 18.) Nam quum tanta multitūdo lapides ac

H.- XIV. 6383; 384, I. - 6371. - 1545. — 1196, II. 2 ; 565. *189; 190, I. -1118, 1; 708, I. 3. -708, III. 2; 88, III. 1.-528; 530, I. & 1. —°374, 3, 4). — P395, 396, III. 2, 1). — 9476; 477.-P430. -5 525. — 545, 1. XV. 567 ; 568 ; 569.

363. 385. - 4559; 560; 563 ; 395. • 489, I. _'437, 1. - 6371.-385. 386.

A. & S. — XIV. 6223, R. 2. -229. - 239. — 148, 2, (a) & (b);

tela conjicērent," in muro consistendit potestas erat nulli..
Quum finem oppugnandi nox fecisset, Iccius Remus, sum-
ma' nobilitātes et gratia inter suos, qui tum oppido' praeěrat,
unus ex his, quilegāti de pace ad Caesărem veněrant, nun-
cium ad eum mittit. - (125, 15.) Navium' magnam copiam 6
ad transportandum" exercitum" pollicebantur. (66, 24.)
Quum tridui viamo processisset,a nuntiātum est ei,Ariovis-
tum cum suis omnibus copiis ad occupandum" Vesontionem,"
quod' est oppidum maximum Sequanorum, contenděre tridui-
que viamo a suis finibus profecisse. Id ne acciděret," magno 10
opěret sibi" praecavendum Caesar existimābat.

XVII. (41, 21.) His rebus adducti et auctoritāte Orgetorigis permoti constituērunt ea, quae ad proficiscendum pertinērent, comparāre. — (42, 2.) Ad eas res conficiendas biennium sibil satis esse duxérunt: in tertium annum profec- 15 tionem leges confirmant. (40, 5.) Horum omnium fortissimi sunt Belgae, propterea quod a cultu atque humanitāte provinciae longissime absunt, minimēqueh ad eos mercatores saepe commeant atque ea, quae ad effeminandos animos pertinent, important; proximīque sunt Germānis, qui trans 20 Rhenum incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt: qua de caussa Helvetii quoque reliquos Gallos virtūte praecēdunt, quod fere quotidiānis proeliist cum Germānis contendunt; quum aut suis finibus eos probībent, aut ipsi in eorum finibus bellum gerunt.

25

H.- XVI. •461 & 1. - 0563; 395. — 387.

-4518, II. 1. - 363. - 163, 3. — 6428.-445. — 1386. - 1362. — * 467, III. -89, 3, 1). – • 562. - 433. — 371, 1, 3). -"383 ; 384. — 9545. -"445, 4. — 489, I. -6414. -"388, I.

229; 301, 2; 551, I. I. XVII. *445. 559; 560; 565. — 4500 & 2. — 4 552, 1.- 562. 1384. — 6414, 4.

305.1991 & 1.5434, 8. * 414, 3. — -1425 & 2, 2). A. & S.-XVI. 209, R. 11.-5275, I.; 211. — ° 226. — 4 263, 5, R. 2. - 204. – 125, 4.-5211, R. 6. 201, 9. — 224. – 210, R. 3,

J

XVIII. (91, 9.) Caesăria omnia uno tempore erant agenda." — (65, 20.) Ad haecb Ariovistus respondit, jus esse belli, ut, quio vicissent,“ his, quos vicissent, quemadmodum

vellent, imperārenth: item populum Romānum victiss non ad 5 alterīus praescriptum, sed ad suum arbitrium imperāre' consuesse.) — (78, 8.) Reperti sunt complūres nostri milites, qui in phalangas insilīrent, et scuta manibus revellèrent, et desúper vulnerārent." — (89, 10.) His rebus cognitis, explora

tores centurionesque praemittit, qui locum idoneum castris? 10 deligant." — (110, 2.) Huic magnis praemiis pollicitationi

busque persuādet, uti ad hostes transeat, et, quidP fiéri velit, edocet.

XIX. (116, 13.) Suevõrum gens est longe maxima et bellicosissima Germanorum* omnium. Hi centum pagos ha15 bēre dicuntur, ex quibus quotannis singulal milia armatorum

bellandid caussa ex finibus edūcunt. Reliqui, qui domi mansērunt, se atque illose alunt. Hio rursus in vicem anno post in armis sunt, illic domi remănent. Sic neque agricultūra nec

ratio atque usus belli intermittitur. Sed privāti ac separāti 20 agris apud eos nihil est, neque longius annoh remanēre uno in

loco incolendi caussa licet. Neque multum frumento, sed maximam partem lactek atque pecorek vivunt multumque sunt in venationibus : quae res et cibi geněrem et quotidiāna

exercitationem et libertāte" vitae, quod a puěris nullo officio" 25 aut disciplīna" assuefacti nihil omnino contra voluntātem fa

ciant, et' vires alit et immāni corporum magnitudine' homines efficit.

[ocr errors]

H.- XVIII. 388, I. — 441 & 2. - 426. . 229. — 445, 6. 1531. – 8385. -489, I; 495, 2. — ' 552, 1. – 551; 530, I. — *501, I. 1391 & l. - 500 & 1. - 385. — 587. -P545. --9525.

XIX. *395 ; 396, III. 2, 3), (2). -5179. — 396, III. 2, 2). — 8 559, 563. – 450 & 1. – 427 & 1, (2); 418. — 8396, III. 2, 1). — 417. 1298. -1380, 2. — *414, 4.-1587, 5. — 414, 2. — 1414, 4. — °520, II.

A. & S.-XVIII. * 225, III. — 6205, R. 7, (2). — ° 253. — 4162, 15.

ECLOGAE CICERONIANAE.

NARRATIONS.

I. The Lacedemonians in Athens. Lysandrumo Lacedaemonium dicere aiunt solítum," Lacedaemonem esse honestissimum domiciliumo senectūtis'; nusquam enim 'tantum tribuitur aetāti, nusquam est senectus : honoratior. Quin etiam memoriae proditum est, quum Athēnisi ludisk quidam in' Stheātrum grandis natum venisset," in 5 magno consessu locumo ei° a suis? civibus nusquam datumo; quum autem ad Lacedaemonios accessisset," qui,q legāti quum essent," 'in loco certo conseděrant, consurrexisse omnes, et bsenem illum sessum recepisse. Quibus quum a cuncto consessu plausus esset" multiplex datus, dixisse ex iis quen- 10 dam, Atheniensese scire, quae" recta essent, sed facere nolle.

H.-1. *345, II. ; 347 ; 352 ; 357 ; 545. — 6363. — ° 552, 1. – 551, 1. 2; 272, 3. — 362 & 3, 1); 355, II. — '395 ; 396, I. - 5384. -573, Exc. 2; 115, 2. - 1301, 2. -1421, II. — * 426 & 1.-1435 & 1.- 429. -*518, II. & 1.-°451. - P449, II. 2. — 9445. — 0(2) 581, I. —+371.*567; 568 ; 569,1 & 4. — 453. — ° 445, 1 & 6. - - "528 ; 529.

A. & S. – I. 201, 1 & 2; 239 ; 272.-— 6205, R. 7, (1). — °271. – * 270, R. 3; 142, 2. - 201, 3; 203, 2; 210.-211. — 6223. — 167, 2. – '184, (a); 184, 2, (a); 209, R. 3, (5). —254. — * 253, & N. 1. — 235, (2). — * 250, 1. - 263, 5, R. 2. —207, R. 26, (a). —P 208, R. 37, (2). - 9 206, R. 19. - <2* 263, 5, R. 1. -*229. — 276, II. — * 206, R. 19, (17). - 205, R. 7, (2); 206, R. 19, (4). — " 266, 2.

« IndietroContinua »