Immagini della pagina
PDF
ePub

conquiescercm, cujus in sermone et suavitate omnes curas doloresque deponerem. Nunc autem hoc tam gravi vulnere etiam illa, quae consanuisse videbantur, recrudescunt. Non

enim, ut tum me a re publica maestum domus excipiebat, quae 5 levaret, sic nunc domo maerens ad rem publicam confugere possum, ut in ejus bonis acquiescam. Itaque et domo absum et foro, quod nec eum dolorem, quem a re publica capio, domus jam consolari potest, nec domesticum res publica. 3.

Quo magis te exspecto, teque videre quam primum cupio. 10 Major mihi levatio afferri nulla potest quam conjunctio

consuetudinis sermonumque nostrorum ; quamquam sperabam tuum adventum, (sic enim audiebam,) appropinquare. Ego autem quum multis de causis te exopto quam primum

videre, tum etiam, ut ante commentemur inter nos, qua ra15 tione nobis traducendum sit hoc tempus, quod est totum ad

bunius voluntatem accommodandum et prudentis et liberalis et, ut perspexisse videor, nec a me alieni et tibi amicissimi. Quod quum ita sit, magnae tamen est deliberationis, quae

ratio sit ineunda nobis, non agendi aliquid, sed illius concessu 20 et beneficio quiescendi.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

tonium quictus fui; cujus tanta est, &non insolentia, (nam id quidem vulgare vitium est, sed 'immanitas, non modo ut 'vocem, sed ne vultum quidem liberum possit ferre cujusquam. Itaque mihi maximae curae est, non de mea quidem vita, cui satisfeci vel aetate vel factis vel (si quid etiam hoc ad rem 5 pertinet) gloria ; sed me patria sollicitat, in primisque, mi Plance, exspectatio consulatus tui, quae ita longa est, ut 'optandum sit, ut possimus ad id tempus rei publicae espiritum ducere. Quae potest enim spes esse in ea re publica, in qua hominis impotentissimi atque intemperantissimi armis oppressa 10 sunt omnia, et in qua nec senatus nec populus vim habet ullam, nec leges ullae sunt, nec judicia, nec omnino 'simulacrum aliquod ac vestigium civitatis ? 2. Sed quoniam "acta omnia "mitti ad te arbitrabar, nihil erat, quod singulis de rebus scriberem. Illud autem erat amoris mei, quem a tua pueritia 18 susceptum non servavi solum, sed etiam auxi, monere te atque hortari, ut in rem publicam omni cogitatione curaque incumberes. Quae si ad tuum tempus perducitur, facilis gubernatio est ; ut perducatur autem, magnae quum diligentiae est, tum etiam fortunae. 3. Sed et te aliquanto ante, ut spero, 20 habebimus, et, praeterquam quod rei publicae consulere debemus, tamen tuae dignitati ita favemus, ut omne nostrum consilium, studium, officium, operam, laborem, diligentiam ad amplitudinem tuam conferamus. Ita facillime et rei publicae, quae mihi carissima est, et amicitiae nostrae, quam 25 sanctissime nobis colendam puto, me intelligo satisfacturum. 4. 13Furnium nostrum tanti a te fieri, quantum ipsius humanitas et dignitas postulat, nec miror het gaudeo ; teque hoc existimare volo, quidquid in eum judicii officiique contuleris, id its i accipere, ut in me ipsum te natem contulisse.

[ocr errors]

EPISTOLA XXXV.

(Scr. Romae initio Quintilis A. U. C. 711.)

A. U. C. 711. Ante C. N. 43. Anni Cic. 64.

Coss. C. Vilius PANSA, A. HIRTIUS.

XVII. Kal. Maias Antonius proelio ad Mutinam superatus est, in quo alter cos. Hirtius cecidit, alter Pansa vulneratus est et paucis post diebus Bononiae mortuus. Laeto autem nuntio de victoria Mutinensi Romam allato, Cicero ab ingenti multitudine, maximo plausu, in Capitolium ductus, in rostris collocatus, inde domum reductus est. IV. Kal. Jun. M Lepidus se cum Antonio, post proelium Mutinense Alpes transgresso, conjunxit, et prid. Kal. Quint. hostis judicatus est. Paullo post Caesar Octavianus causam optimatium deseruit, Antoniumque et Lepidum in Italiam arcessivit ; et cum Pedio consul creatus X. Kal. Oct. consulatum adiit. Deinde paco facta inter Caesarem Octavianum, Antonium et Lepidum, apud confluentes inter Perusiam et Bononiam congressos, convenit, ut ipsi triumviri rei publ. constituendae per quinquennium essent, et ut suos quisque inimicos proscriberet. Itaque Antonius in Ciceronem, qui urbe relicta Asturam confugerat, percussores immisit Herennium centurionem et M. Popilium Lae natem, a quibus VII. Id. Decembres interfectus est.

M. T. CICERO C. Cassio S. P. D. 1. Lepidus, 'tuus affinis, meus familiaris, pridie Kal. Quinotiles sententiis omnibus hostis a senatu judicatus est, ceterique, qui una cum illo a re publica defecerunt; quibus tamen

ad sanitatem redeundi ante Kal. Septembr. potestàs facta est. 5 Fortis sane senatus, sed maxime spe subsidii tui. Bellum

quidem, quum haec scribebam, sane magnum erat 'scelere et levitate Lepidi. Nos de Dolabella quotidie, quae volumus, audimus ; sed adhuc sine capite, sine auctore, rumore nuntio. 2. Quod quum ita esset, tamen litteris tuis, quas Nonis Mais

10Y

ont doton

ito

omt vriteti

tum quibuscunque potuero rebus ornabo; cujus rei tum tempus erit, quum, quid opis rei publicae laturus is exercitus sit aut quid jam tulerit, notum esse coeperit. Nam adhuc tantum conatus audiuntur, optimi illi quidem et praeclarissimi, sed gesta res exspectatur ; quam quidem aut jam esse aliquam 5 aut appropinquare confido. 3. Tua virtute et magnitudine animi nihil est nobilius. Itaque optamus, ut quam primum te in Italia videamus. Rem publicam nos habere arbitrabimur, si vos habebimus. Praeclare 'viceramus, nisi spoliatum, inermem, fugientem Lepidus recepisset Antonium. Itaque 10 nunquam tanto odio civitati Antonius fuit, quanto est Lepidus. Ille enim ex turbulenta re publica, hic ex pace et victoria bellum excitavit. Huic oppositos consules designatos habemus; in quibus est magna illa quidem spes, sed anceps cura propter incertos exitus proeliorum. 4. Persuade tibi igitur, 15 'in te et in Bruto tuo esse omnia ; vos exspectari, Brutum quidem jam jamque. Quodsi, ut spero, victis hostibus nostris veneritis, Stamen auctoritate vestra res publica exsurget et in aliquo statu tolerabili consistet. Sunt enim permulta, quibus erit medendum, etiam si res publica satis esse videbitur scele- 20 ribus hostium liberata. Vale.

15

LIST OF ABBREVIATIONS.

[ocr errors]

A., Arnold. Ad inito, at the beginning. Ad fin., at the end. A. & S., Andrews and Stoddard. Arch., Archias. A. U. C., anno urbis conditae. Bet., between. C. or Chap., chapter Caes., Caesar, Cat., Catiline. Cf., compare. Cic., Cicero. C. N., Christi natum. Cos., consul. Coss., consuls. D., Dietsch. Dist., distinguish. Död , Döderlein. Ec. Cic., Eclogae Ciceronianae. Epp Cic., Epistolae Ciceronis. F., filius. Gr., grammar. H., Harkness. L e., id est.

Jug., Jugurtha
K. or Küb., Kühner.
Lit., literal, or literally.
M. Matthiæ.
N. or n., note.
0., Orelli.
Opp., opposition, or opposed
Praet., praetor.
Praett., praetors.
R., Remark.
Ramsh., Ramshorn.
Sall., Sallust.
S. D., salutem dicit
Sc., scilicet, namely.
S., Schütz.
Sub., subject
Subj., subjunctive.
Syn., synonyms
Scr., scripta.
Tr. pl., tribunus plebis.
V., vide, see.
V. R. H., see references to Harkness.
V. R. K., see references to Kübner.
Z., Zumpt.

« IndietroContinua »