Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]

inde, velut imperato quod res poposcisset, recipiendi se ad tyrannum. Sed quem diem patrando facinori ftatuerat, eo paullifper cum tyranno vectatus, quum ad suos concessisset, cum equitibus ab domo fecum missis, Agenda, inquit, res eft, juvenes, audendaque, quam me duce impigre exfequi jufli eftis. Parate animos dextrasque, ne quis in eo, quod me viderit facientem, ceffet. Qui cun&tatus fuerit, do fuum confilium meo interponet, sciat sibi reditum ad penates non effe. Horror cunctos cepit : & meminerant, cum quibus mandatis exiffent. Tyrannus ab lævo cornu veniebat. Ponere haftas equites Alexamenus jubet, & fe intueri. colligit & ipse animum confusum tantæ cogitatione rei. Posteaquam appropinquabat, impetum facit : &, transfixo equo, tyrannum deturbat. Jacentem equites confodiunt. multis fruftra in lori.

cam ictibus datis, tandem in nudum corpus vul下

nera pervenerunt: &, priusquam à media acie suçcurreretur, exfpiravit.

XXXVI. Alexamenus cum omnibus Ætolis citato gradu ad regiam occupandam pergit. Corporis custodes, quum res in oculis gereretur, pavor primò cepit : deinde, posteaquam abire Ætolorum agmen videre, concurrunt ad relictum tyranni corpus : & fpectatorum turba ex cuftodibus vitæ mortisque ultoribus facta. Nec movisset se quisquam, îi extemplo positis armis vocata in concionem multitudo fuisset, oratio habita tempori conveniens, frequentibus inde retentis in armis Ætolis, fine injuria cujufquam: sed, ut oportuit in confilio fraude coepto, omnia in maturandam perniciem eorum, qui fecerant, funt acta.

Duk

[ocr errors]

1

[ocr errors]

ere

75. Tis

TUK

curd

Dux regia inclufus diem ac noctem in fcrutandis thefauris tyranni confumpfit : Ætoli velut capta urbe, quam liberaffe videri volebant, in prædam versi. Simul indignitas rei, simul contemptus, animos Lacedæmoniis ad coëundum fecit. alii dicere, exturbandos Ætolos, & libertatem, quum restitui videretur, interceptam repetendam. alii

, ut caput agendæ rei effet, regii generis aliquem in fpeciem affumendum. Laconicus ejus ftirpis erat puer admodum, educatus cum liberis tyranni. eum in e quum imponunt, & armis arreptis Ætolos vagos per urbem cædunt. Tum regiam invadunt. ibi Alexamenum, cum paucis resistentem, obtruncant. Ætoli circa Chalcicecon (Minervæ est templum æreum) congregati cæduntur. Pauci armis abjectis, pars Tegeam, pars Megalopolim perfugiunt. ibi comprehenfi à magiftratibus fub corona venierunt. XXXVII. Philopæmen, audita cxde tyranni

, profectus Lacedæmonem, quum omnia turbata metu invenisset; eyocatis principibus, & oratione habita, qualis habenda ab Alexameno fuerat, focietati Achæorum Lacedæmonios adjunxit: co etiam faciliùs, quòd ad idem fortè tempus A. Atilius cum quatuor & viginti quinqueremibus ad Gythium acceslit. iisdem diebus circa Chalcidem Thoas per Euthymidam principem, pullum opibus eorum qui Romanæ focietatis erant poft T. Quintii legatorumque adventum, & Herodorum Cianum mercatorem, sed potentem Chalcide propter divitias, præparatis ad proditionem iis qui Euthymidæ factionis erant, nequaquam eandem fortunam, qua Demetrias per Eurylochum occupata erat, habuit

. Euthy

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Euthymidas ab Athenis (eum domicilio delegerat locum ) Thebas primùm, hinc Salganea procefsit. Herodorus ad Thronium, inde haud procul in Ma

liaco finu duo millia peditum; & Thoas ducentos equites, onerarias leves ad triginta habebat. eas cum fexcentis peditibus Herodorus trajicere in Infulam Atalantam juffus: ut inde, quum pedestres

copias appropinquare jam Aulidi atque Euripo fenfiffet, Chalcidem trajiceret, ipse ceteras copias nocturnis maximè itineribus, quanta poterat celerita-te, Chalcidem ducebat.

XXXVIII. Mi&tio & Xenoclides, penes quos tum fumma rerum pulfo Euthymida Chalcide erat, seu ipfi per fe fufpicati, seu indicata re, primò pavidi, nihil ufquam fpei nifi in fuga ponebant: deinde, posteaquam refedit terror, & prodi & deferi non patriam modò sed etiam Romanorum focietatem cernebant, consilio tali animum adjecerunt. Sacrum anniversarium eo fortè tempore Eretrix Amarynthidis Dianæ erat, quod non popularium modò, fed Carystiorum etiam coetu celebratur. Eò miserunt qui orarent Eretrienses Carystiosque, Ut d fuarum fortunarum in eadem insula geniti misererentur, eo Romanam societatem respicerent, ne finerent Ætolorum Chalcidem fieri. : Euboeam habituros, fi Chalcidem habuiffent. Graves fuiffe Macedonas dominos, multo minùs tolerabiles futuros Ætolos. Romanorum maximè refpectus civitates movit;, & virtutem nuper in bel-10, & in victoria justitiam benignitatemque expertas. itaque quod roboris in juventute erat, utraque civitas armavit misitque. His tuenda mgenia Chalcidis oppidani quum tradidiffent, ipfi, omnibus

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

copiis

ythi

ܨܶܢܺܐ0

ear.

71 divid

7),

habari Euth

copiis tranfgrefli Euripum, ad Salganea pofuerunt caftra. inde caduceator primùm, deinde legati ad Ætolos milli percunctatum, quo fuo dicto factove socii atque amici ad fe oppugnandos venirent ? Refpondit Thoas, dux Ætolorum, Non ad oppugnandos, sed ad liberandos ab Romanis venire sese. Splendidiore nunc eos catena, sed multo graviore vinetos effe, quàm quum præsidium Macedonum in arce babuiffent. Se vero negare Chalcidenses aut fervire ulli, aut presidio cujufquam egere: Ita digressi ex colloquio legati ad suos. Thoas & Ætoli, ut qui spem omnem in eo, ut improvisò opprimerent, habuiffent, ad justum bellum oppugnationem que urbis mari ač terra munitæ haudquaquam pares, domum rediere. Euthymidas, pofteaquam caftra popularium ad Salganea esse, profectosque Ætolos audivit, & ipfc à Thebis Athenas rediit. Et Herodorus quum per aliquot dies intentus ab Atalanta signum nequicquam exspectasset, missa speculatoria nave, ut, quid moræ effet, sciret; pofteaquam rem omissam à fociis vidit, Thronium, unde venerat, repetit.

XXXIX. Quintius quoque his auditis, ab Corintho veniens navibus, in Chalcidis Euripo Eumeni regi occurrit. Placuit, quingentos milites præsidii caussa relinqui Chalcide ab Eumene rege : ipfum Athenas ire. Quintius, quo profectus erat, Demetriadem contendit ; ratus Chalcidem liberatam momenti aliquid apud Magnetas, ad repetendam focietatem Romanam, facturam. &, ut præfidii aliquid effet suæ partis hominibus, Eunomo prætori Thessalorum scripsit, ut armaret juventutem. & Villium ad Demetriadem præmifit ad ten

tandos

[ocr errors]

tandos animos: non aliter, nifi pars aliqua inclinaret ad respectum priftinæ focietatis, rem aggreffurus. Villius quinqueremi nave ad oftium portus est invectus. Ed multitudo Magnetum omnis quum fe effudisset, quæfivit Villius, utrùm ad av micos an ad hostes fefe venisse mallent? Refpondit Magnetarches Eurylochus, Ad amicos veniffe eum : fed abftineret portu, do fineret Magnetas in concordia de libertate effe, nec per colloquii fpeciem multitudinem sollicitaret. Altercatio inde, non sermo fuit : quum Romanus, ut ingratos, increparet Magnetas, imminentefque prædiceret clades ; multitudo obftreperet, nunc fenatum, nunc Quintium accufando. Ita irrito incepto Villius ad Quinrium fefe recepit. At Quintius, nuncio ad prætorem miffo, ut reduceret domum copias, ipfe navibus Corinthum rediit.

XL. Abtulerunt me velut de fpatio Græciæ res immixtæ Romanis: non quia ipfas operæ precium effet perfcribere, sed quia cauffa fuerunt cum Antiocho belli. Confulibus designatis (inde namque diverteram ) L. Quintius & Cn. Domitius consulės in provincias profecti sunt: Quintius in Ligures, Domitius adverfus Bojos. Boji quieverunt, atque etiam senatus eorum cum liberis, & præteeti cum equitatu (summa omnium mille & quingenti) consuli dediderunt sese. Ab altero consule ager Ligurum latè est vastatus, castellaque aliquot capta : unde non præda modò omnis generis cum captivis parta, fed recepti quoque aliquot cives fociique, qui in hoftium potestate fuerant. Eodem hoc anno Vilonem colonia deducta eft ex fenatufconsulto plebeique scito. tria millia & feptingenti VOL, V.

с

pedites

0

« IndietroContinua »