Immagini della pagina
PDF
ePub

pro Ætolis modò, fed ne pro fe quidem ipfo, momenti ullius futurum apud Romanos. Hæc vicit fententia, imperatoremque regem appellandum censuerunt : & triginta principes, cum quibus, fi qua vellet, consultaret, delegerunt.

XLVI. Ita dimiffo concilio multitudo omnis in suas civitates dilapla est. Rex poftero die cum apocletis eorum, unde bellum ordiretur, consultabat. Optimum visum est, Chalcidem, fruftra nuper ab Ætolis tentatam, primùm aggredi : & celeritate in eam rem magis, quàm magno conatu & apparatu, opus esse. Itaque cum mille peditibus rex, qui ab Demetriade fecuti erant, profectus per Phocidem eft. & alio itinere principes Ætoli, juniorum paucis evocatis, ad Chæroneam occur. rerunt : & decem constratis navibus fecuti sunt. Rex ad Salganea caftris pofitis, navibus ipse cum principibus Ætolorum Euripum trajecit. & quum haud procul portu egressus esset, magistratus quoque Chalcidenfium & principes ante portam procefferunt. Pauci utrimque ad colloquium congressi sunt. Ætoli magnopere fuadere, ut falva Romanorum amicitia regem quoque assumerent focium atque amicum. Neque enim eum inferendi belli, sed liberanda Grecia caussa in Europam trajeciffe ; liberanda verò re, non verbis der simulatione, quod feciffent Romani. Nihil autem utilius Gracia civitatibus effe, quàm utramque complecti amicitiam. ita enim ab utriusque injuria tutam alterius semper presidio do fiducia fore. Nam, fi non recepifsent regem, viderent quid patiendum iis extemplo foret : quum Romanorum procul auxilium, hoftis Antiochus, cui refiftere viribus suis non poffent, ante

porn

C4

portas effet. Ad hæc Mictio, unus ex principibus, Mirari se dixit, ad quos liberandos Antiochus, reliso regno fuo, in Europam trajecisset. Nullam enim civitatem se in Grecia nelse, quæ aut præfidium babeat, aut ftipendium Romanis pendat : aut, fædere iziquo alligata, quas nolit leges patiatur. Itaque Chalcidenses neque vindice libertaris ullo indigere, quum liberi fint : neque presidio

, quum pacem ejufdem populi Romani beneficio de libertatem habeant. Amicitiam regis non aspernari, neque ipforum Ætolorum, id primum eos pro amicis facturos, fe insula ercedant, atque abeant. nam ipsis certum esse, non modò non recipere mænibus, fed ne focietatem quidem ullam pacisci, nifi ex auctoritate Romanoruin.

XLVII. Hæc renunciata regi ad naves, ubi reftiterat, quum effent ; in præsentia (neque enim iis venerat copiis, ut vi agere quicquam poffet) reverti Demetriadem placuit. ibi, quoniam primum inane coeptum evasisset, consultare cum Ætolis rex, quid deinde fieret. Placuit Achæos & Amynandrum regem Athamanum tentare. Boeotorum gentem averfàm ab Romanis jam inde à Brachyllæ morte, & quæ fecuta eam fuerant, cenfebant, Achæorum Philopcemenem principem, æmulatioue gloriæ in bello Laconum, infeftum invifumque eile Quintio credebant. Amynander uxorem Apamiam, filiam Alexandri cujusdam Megalopolitani, habebat: qui, fe oriundum à Magno Alexandro ferens, filiis duobus Philippum atque Alexandrum & filiæ Apamiam nomina imposuerat : quam, regiis inclytam nuptiis, major ex fratribus Philippus fecutus in Athamaniam fuerat. Hunc fortè ingenio vanum Ætoli & Antiochus impulerant in fpem, quòd is

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

verè regum ftirpis effet regni Macedoniæ, fi A-mynandrum Athamanesque Antiocho conjunxisset. & ea vanitas promifforum non apud Philippum modò, fed etiam apud Amynandrum valuit.

XLVIII. In Achaja legatis Antiochi Ætolorumque coram T. Quintio Ægii datum eft concilium. Antiochi legatus prior, quàm Ætoli, est auditus. Is, ut plerique quos opes regiæ alunt, vaniloquus, maria terrasque inani fonitu verborum complevit. Equitum innumerabilem vim trajici Hellefponto in Europan : partim loricatos, quos fa-taphractos vocant : partim sagittis ex eguo utentesg do, à quo nihil fatis tecti fit, auerfos refugiente equo certis figentes. His equeftribus copiis (quanquam vel totius Europe exercitus in unum coachi obrui poffent) adjiciebat multiplices copias pedituna, ego nominibus quoque gentium vix fando auditis tertrebat ; Dabas, Medos, Elimaos que en Caddosios appellans. Navalium verò copiarum, quas nulli i portus capere in Grecia poffent, dextrum cornya Sidonios e Tyrios, finiftrum Aradios ex Pampbyliga: Sidetas tenere ; quas gentes nulla unquam nec arte nec virtute navali &quaffent. Jam pecuniam, jamo alios belli apparatus referre supervacaneum effe. scire ipsas, abundásle femper auro regga Alie. itaque non cum Philippe nec Annibale rem futuran : Romanis; principe altero civitatis, altero Macedonia tantum regni finibus inclufo: fed cum magno Alice totius partisque Europa rege. Eum tamen, quam · quam ab ultimis orientis terminis Ad liberandan Graciam, venint, nihil poftulare ab Achais, in quo fides, eorum adverfus Romanos priores focios atque Amicos Judaem. Now.enjin, * fecum aduerfus eos

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

C5

ArmA

arma capiant, fed ut neutri parti fefe conjungant, petere. Pacem utrique parti, quod medios deceat amicos, optent : bello se non interponant. Idem ferme & Ætolorum legatus Archidamus periit : ut, quæ facillima & tutiffima effet, quietem præftarent; spectatoresque belli, fortunarum alienarum eventum sine ullo discrimine rerum suarum opperirentur. Provectus deinde est intemperantia linguz in maledicta, nunc communiter Romanorum, nunc propriè ipfius Quintii : ingratos appellans, da exprobrans non victoriam modò de Philippo virtute Ætolorum partam, sed etiam salutem : ipfumque con exercitum sua opera servatos. Quo enim ilLum unquam imperatoris functum officio effe ? aufpicantem immolantemque, don vota nuncupantem for crificuli vatis modo in acie vidisse; quum ipse corpus fuum pro eo telis hoftium objiceret.

XLIX. Ad ea Quintius, Coram quibus magis, quàm apud quos verba faceret, dicere, Archidamum rationem habuisse. Achaos enim probè fcire, Ætolorum omnem ferociam in verbis, non in fattis ofe: in conciliis magis concionibufque, quàm in acie, apparere. itaque parvi Achæorum exiftimationem, quibus notos effe fe fcirent, feciffe : legatis regis, com per eos absenti regi eum fe jačidle. Quod fi quis antea ignorâfet, qua res Antiochum e Ærolos conjunxisset, ex legatorum fermone potuisse apparere : mentiendo invicem jactandoque vires

, quas non haberent, inflasje vana fpe, atque inflatos effe: dum ii ab fe Philippum victum, fua virtute proteEtos Romanos, dos qua modò audiebatis, narrant ; vos ceterafque civitates en gertes, fuam fe&tam effe fecuturas : rex contra peditum equitumque nubes

jattat,

[ocr errors]

nus,

jadat, es confternit maria fuis claffibus. Et astem res fimillima coena Chalcidensis hofpitis mei, hominis ego boni don sciti convivatoris. apud quem folftitiali tempore comiter accepti, quum miraremur, unde illi eo tempore anni tam multa dos varia venatio ; homo, non quàm ifti funt gloriofus, renidens, condimentis ait varietatem illam dgn speciem ferina carnis ex mansueto fue factam. Hoc dici aptè in copias regis, qua paullo ante jactatæ fint, poffe. Varia enim genera armorum, dy multa nomina gentium inauditarum, Dabas, don Medos, e Caddusios, Elya maos ; Syros omnes effe : haud paullo mancipiorum melius, propter servilia ingenia, quàm militum ge

Et utinam subjicere oculis veftris, Achæi, porfem concursationem regis magni ab Demetriade, nunc Lamiam in concilium Ætolorum, nunc Chalcidem. Videretis vix duarum malè plenarum legiuncularum inftar in caftris regis. videretis regem nunc mendicantem prope frumentum ab Ætolis, quod militi admetiatur : nunc mutuas pecunias foenore in ftipendium quærentem : nunc ad portas Chalcidis ftantem: dos mox inde exclufum, nihil aliud quàm Aulide atque Earipo spectatis, is Ætoliam redeun

Male crediderunt Antiochus Ætolis don toli regia vanitati. Quo minùs vos decipi debetis, fed expert & toties spectateque Romanorum fidei credere. Nam quod optimum effe dicant, non interponi vos bello : nihil imò tam alienum rebus veftris eft. quippe fmegratia, fine dignitate premium victoris eritis,

L. Nec abfurdè adverfus utrofque respondisse visus eft. & facile erat orationem apud faventes xquis auribus accipi. nulla enim nec difceptatio gec dubitatio fuit, quin omnes, eofdem genti A

chæorum

[ocr errors][ocr errors]

tem.

« IndietroContinua »