Immagini della pagina
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Milius conful , Liguribus subactis , viam à Placentia ufque Ariminum perductam Flaminia junxit. Initia luxuriæ introducta ab exercitu Asia

tico referuntur. Ligures , quicumque citra Apenninum erant , fuba&ti sunt. Bacchanalia, Sacrum Græcum, e quidem nocturnum , fcelerum omnium seminarium , quum ad ingentis turbe conjurationem perveniffet , à consule investigatum , & multorum pæna fublatum eft. A cenforibus L. Valerio Flacco, SW M. Porcio Catone viro & belli , ex pacis artibus maximo , motus eft senatu L. Quintius Flamininus, T. Quintii frater , eo quòd quum Galliam provinciam

conut obtinuerat , rogatus in convivia à Philippo Pæner

[ocr errors]
[ocr errors]

quem amabat , fcorto nobili , Gallum quemdam: suâ manu occiderat : five , ut quidam tradiderunt , unum damnatorum securi percufferat , rogatus à meretrice Placentina , cujus amore deperibat. Exstat in eum M. Catonis oratio. Scipio Literni decefsit. Et , tanquam jungente fortuna circa idem tempus duo funera maximorum virorum , Annibal à Prusia Bithyniæ rege , ad quem victo Antiocho canfugerat , quum dederetur Ramanis , qui ad expofcendum illum T. Quintium Flamininum miserant , veneno fibi mortem conscivit. Philopamen quoque , dux Achæorum , vir maximus , à Messeniis interemptus veneno , quum ab iis bello captus esset.. Coloniæ Pollentia , Pisaurum , & Mutina, do Parma deductæ sunt. Præterea res adversùm Celtiberos profpere geftas , e initia caufasque belli Macedonici continet : cujus origo inde fluxit, quòd Philippus ægre ferebat regnum suum imminui à Romanis , & quòd cogeretur à Thracibus aliisque locis præfidia den ducere.

L I B E R XXXIX..

ho D Roma-aguntur, confules ambo in Ligu

Um hæc (.) Ligures boles per. ribus gerebant bellum. Is hoftis velut natus ad petui P. continendam : inter magnorum intervalla bel

lorum Romanis militarem disciplinam erat: nec alia provincia militem magis ad virtutem acuebat. Nam Asia & amoenitate urbium, & copiâ, terreftrium maritimarumque rerum, & molli- U.c.566. tiâ hoftium , regiisque opibus , ditiores quàm a.C. 1870 fortiores exercitus faciebat. præcipuè fub imperio Cn. Manlii folutè ac negligenter habiti sunt. itaque afperius paulo iter in Thracia , & exercitatior hoftis magnâ clade eos caftigavit. In Liguribus omnia erant, quæ militem excitarent: Joca montana & aspera , ' quæ & ipfis capere labor elt , & ex præoccupatis dejicere hoftem : itinera ardua , angusta, infefta infidiis : hoftis levis , & velox , & repentinus ; qui nullum usquam tempus , nullum locum quietum aut securum effe finerer : oppugnatio necessaria munitorum caftellorum , laboriosa fimul periculofaque : inops regio , qux parfimoniâ adftringeret milites , prædæ haud multum præberet. Itaque non lixa sequebatur, non jumentorum longus ordo agmen extendebat : nihil , præter arma & viros omnem spem in armis habentes, erat. Nec deerat

1 Inter magnorun inter- ne malè concurrant sibi mur. valle bellorum ] Aliquot li- tuò hæ duæ voces inter. bri, per exhibent pro inter: intervallas. quod admittendııın videtur,

unquam

cum is vel materia belli , vel caufa : 3 quia propter domefticam inopiam vicinos agros incursabant ; nec tamen in discrimen fummæ rerum pugnabatur.

II. C. Flaminius consul, cum Friniatibus Li- Adverslas. guribus in agro eorum pluribus præliis fecun- cos com dis factis, in deditionem gentem accepit, & gefla,

lum res ,

2 Qua de ipfis capere la- ferendă sunt ad ea quæ præbor eft. Lege, qua ipsa ceffere , vel materia belling capere labor esét. Ipfa, id vel causa. Nunquam deerat eft, etiamfi nemo obstaret. causa belli , quia Ligures: esset firmanr ea quæ fe- semper vicinos agros ineurquunrur verba , subjun&ivi sabant : nunquam deerat omnia modi, hoftis... qui... materia , quia non cum iis fineret ; inops regio, qua... ita pugnabatur , ut decernen adftringeret.

retur de fumma rerum, u 3 Quia propter ... nec ta- tota natio jam ferre jugum. wen]

Hæc duo membra cen subastâ cervice cogeretur,.

U.c.565. arma ademit. ea quia non sincerâ fide trade2. C.187.bant , quum caftigarentur , relictis vicis , in

montem Auginuin confugerunt. confeftim fecutus eft consul. Ceteri effufi rursus , & pars maxima inermes, per invia & rupes deruptas præcipitantes fugerunt , quá sequi hoftis non pofTet : ita trans Apenninum abierunt, qui caftris se tenuerant , circumsesli expugnati sunt. Inde trans Apenninum ductæ legiones. ibi montis, quem ceperant, altitudine paulisper se tutati mox in deditionem concefferunt. tum conquisita cum intentiore cura arma , & omnia adempra. Translatum deinde ad Apuanos Ligures bellum , qui in agrum Pifanum Bononienfemque ita incursaverant , ut coli non poffet. His quoque perdomitis, consul pacem dedit finitimis. Et quia , à bello quieta ut esset provincia , effecerat, ne in otio militem haberet, ' viam à Bononia perduxit Arretium. M. Æmilius alter consul agros Ligurum , vicofque, qui in campis aut vallibus erant , ipfis montes duos Ballistam Suismontiumque tenentibus, deuffit depopulatusque eft. deinde eos qui in montibus erant adortus , primò levibus præliis fatigavit , poftremò coactos in aciem descendere justo prælio devicit : in quo ædem Dianæ vovit. Subactis cis Apenninum omnibus , tum transmontanos adortus : in his & 2 Friniates Ligures erant, quos non adierat C. Flaminius. Omnes Æmilius subegit , armaque.

[ocr errors]

i Viam à Bononia perdye telligi debent ii Friniarium xit Arretium ] Hæc via di- Ligurum , quos Flaminius versa fuit ab via Flaminia, non adierat. Atque ideo nide qua egimus in not. 2.ad mirum adjecit Livius omnes XXII. 11.

ab Æmilió subactos , quòd

pars tantùm eorum à Flaa Fximates Ligures ] In- minio domita fuerat,

1

« IndietroContinua »