Immagini della pagina
PDF
ePub

terram milites in magno periculo essent. Victus deinde Pompeius in Asiam ex Sicilia profugit. M. Lepidus, qui cx Africa velut ad societatem belli contra Sex. Pompeium a Cæsare gerendi traiecerat, quum bellum Cæsari quoque inferret, relictus ab. exercitu, abrogato triumviratus honore vitam impetravit. M. Agrippa navali corona a Cæsare donatus est, qui honos nulli ante eum habitus erat,

EX LIB. CXXX.

M. Antonius dum cum Cleopatra luxuriatur, tarde Mediam ingressus bellum cum legionibus XVII et XVI equitum Parthis intulit, et quum, duabus legionibus amissis, nulla re prospere cedente retro rediret, insecutis subinde Parthis, et ingenti trepidatione et magno totius exercitus periculo in Armeniam reversus est, XXI diebus CCC millia fuga emensns. Circa VIII hominum tempestatibus amisit. Tempestates quoque infestas super tam infeliciter susceptum Parthicum bellum culpa sua passus est, quia hiemare in Armenia nolebat, dum ad Cleopatram festinat.

EX LIB. CXXXI.

Sex. Pompeius quum in fidem M. Antonii veniret, bellum adversus eum in Asia moliens oppressus a legatis eius occisus est. Cæsar seditionem veteranorum cum magna pernicie motam inbibuit, Iapydas et Dalmatas et Pannonios subegit. · Antonius Artavasden Armeniæ regem fide data perductum in vincula coniici iussit, regnumque Armeniæ filio suo ex Cleopatra nato dedit, quam uxoris loco iam pridem captus amore eius habere cæperat.

EX LIB. CXXXII.

Cæsar in Illyrico Dalmatas domuit. Quum M. Antonius ob amorem Cieopatræ, ex qua duos filios habebat, Philadelphum et Alexandrum, neque in urbem venire vellet neque finito triumviratus tempore imperium deponere bellumque moliretur, quod urbi et Italiæ inferret, ingentibus tam navalibus quam terrestribus copiis ob hoc contractis remissoque Octaviæ sorori Cæsaris repudio, Cæsar in Epirum cum exercitu traiecit. Pugnæ deinde navales et prælia equestria secunda Cæsaris referuntur.

EX LIB. CXXXIII.

M. Antonius ad Actium classe victus Alexandriam profugit, obsessusque a Cæsare, in ultima desperatione rerum, præcipue occise

Cleopatræ falso rumore impulsus se ipse interfecit. Cæsar, Alexandrii in potestatem redacta, Cleopatra, ne in arbitrium victoris veniret, voluntaria morte defuncta, in urbem reversus tres triumphos egit, adem ex Illyrico, alterum ex Actiaca victoria, tertium de Cleopatra, imposito fine civilibus bellis altero et vicesimo anno. M. Lepidus, Lepidi, qui triumvir fuerat, filius, coniuratione adversus Cæsarem facta bellom moliens oppressus et occisus est.

EX LIB. CXXXIV.

C. Cæsar rebus compositis et omnibus provinciis in certam formam redactis * * Augustus quoque cognominatus est, et mensis Sextilis in honorem eius appellatus est. Quum ille * * conventum Narbone egit. Census a tribus Galliis, quas Cæsar pater vicerat, actus. Bellam adversus Basternas et Mæsos et alias gentes a M. Crasso gestus refertur.

EX LIB. CXXXV.

Bellum a M. Crasso adversus Thracas et a Cæsare adversus Hispanos gestum refertur, et Salassi, gens Alpina, perdoniti.

EX LIB. CXXXVIII. Ræti a Tiberio Nerone et Druso, Cæsaris privignis, domiti. Agrippa Cæsaris gener mortuus.

A Druso census actus est.

EX LIB. CXXXIX. Civitates Germaniæ cis Rhenum et trans Rhenum positæ oppug. nantur a Druso, et tumultus, qui ob censum exortus in Gallia erat, componitur. Ara Cæsari ad confluentem Araris et Rhodani dedicata, sacerdote creato C. Iulio Vercondaridubno Æduo.

EX LIB. CXL. Thraces domiti a L. Pisone, item Cherusci, Tencteri, Chanci aliæque Germanorum trans Rhenum gentes subactæ a Druso referuntur. Octavia soror Augusti defuncta, ante amisso filio Marcello, cuius monumenta sunt theatrum et porticus nomini eius dicata.

EX LIB. CXLI. Bellum adversus Thransrhenanas gentes a Druso gestum refertur; in quo inter primores pugnaveruntt C. Humstinctus et A. Vectius tribuni ex civitate Nerviorum. Dalmatas et Pannonios Nero, frater Drusi,

subegit. Pax cum Parthis facta est signis a rege eorum, quæ sub Crasso et postea sub Antonio capta erant, redditis.

EX LIB. CXLII. Bellum adversus Germanorum trans Rhenum civitates gestum a Druso refertur. Ipse ex fractura, equo super crus eius collapso, tricesimo die, quam id acciderat, mortuus. Corpus a Nerone fratre, qui nuntio valetudinis evocatus raptim accucurrerat, Romam pervectum et in tumulo C. Iulii reconditum. Laudatus est a Cæsare Augusto vitrico, et supremis eius plures honores dati.

[ocr errors]

INDEX

RERUM VERBORUMQUE IN PRÆFATIONIBUS COMMEMORA-

TORUM.

Ab Heraclea, i. e. Heracleensis

Vol. IV p. I, pag. 15.
Ablativus apud infinitivum III,

1, 20.
Accommodatio verborum ad proxi-

ma 1, 1, 19; I, 2, 16.
Accusativus (tantum) apud com-

parativos I, 2, 19.
Ad (supra) octingenti? I, 2, 19.

II, 2, 12.
adversum significatione non lorali

apud Livium I, 2, 8. (Etiam
XXIX, 37, 10 Puteaneus ad-

versum se.)
Ætolicus ager, non Ætolus IV, 1,

18 n.
Alienum æs (pro æ. al.) I, 2,

spectum apud Livium III, 2, 7;
causa inter duos genitivos (de-
dicationis causa templi) III, 2,

25.
Celeber homo II, 2, 6.
Codices Livii. Veronensis I, 2, 4.

Puteaneus II, 1, 4; in eo ex
primis syllabis verba effecta II,
1, 15; verba transposita II, 1,
11 et 2, 15. Archetypus decadis
quartæ III, 1, 19 et 2, 18.
Moguntinus et Bambergensis
III, 1, 3 sqq. et 2, 3 sqq. Falsæ
additamentorum in Mog. suspi-
ciones III, 1, 9 et 25. Mog.
in extrema parte lib. XL III,
2, 6.

Cod. Gelenii in lib.
XXXI et XXXII III, 1, 1 sq.
(Spirensis appellatur ad XXXVI,
22, 8.) Vindobonensis IV, 1,

8

4 sqq.

Collectiva. Populus mirantes pra-

(cfr. Sall. Catil. 14).
Anacoluthon in membrorum con-

junctorum structura II, 2, 19.

(Add. Gell. XIX, 1, 10.)
Antrones, olim Antron IV, 1, 9.
Appellere II, 2, 22.
Asyndeta prava II, 1, 6; II, 2, 17.
Atrium regium II, 2, 10.
Axes, asses IV, 1, 18.

vum I, 1, 12.
Comparandi brevitas (maiore quam

prorimo conatu) III, I, 28.
Coniurare de militibus II, 1, 15.
Corunanum tum numerus, tum

pondus indicatur III, 2, 22.
Culmina legationis IV, 1, 21.
Cum cura, non cura pro adverbio

IV, 2, 4

Blanda oppidum II, 1, 26.
Bæoti, non Bæoti II, 2, 14 et

III, 1, 20.

Capere ex hostibus II, 1, 26.
Captivus ager, similia II, 2, 9.
Catonis Origines a Livio excerptæ

III, 1, 25.
Causa sacrorum (hoc ordine) su-

Dativus substantivis rerbalibus ad-

iunctus IV, I, 15. (Sed insidias
legatorum, quæ legatis factæ
essent, dixit Liv. XXXIX, 26, 3.)

Decemvirum pro nominativo? I, 1,

19, II, 2, 10.
Deceptus, in quo quis decipitur, I,

2, 10.
Delium, templum Beotiæ, IV,

1, 13.
Depopulari non dicitur absolute

II, 1, 21.
Dicendi verbum varie omissum

I, l, ll (post quum) et 26; III,

2, 15 (post et).
Dicto audiens IV, 1, 12.
Die ac nocte III, 1, 21.

ad Att. VII, 20: coniungendi cum

tyranno).
Graius in prosa orat. III, 1, 9.
Gratia In gratiam IV, 1, 14 (in

præteritam iudicii gratiam VIII,

22, 4).
Grynæus, S., IV, 1, 8.

Hæc pro I, 1, 7.
Hic, huius temporis, I, 1, 13.
Humanus pro e. q. e. homo I, 2, 10.

Esquiliarum nomen ut urbium con-

struitur 1, 1, 14.
Esse. Est (sunt) non omittitur

apud participia post verbum
finitum et et (de eodem subiecto)
II, 2, 7. Coniunctivus modus
ante aliud verbum copulatum
omissus apud Tacitum, non apud
Liv. IV, 1, 19. Est a librariis
om. post participium in us IV,

1, 10, IV, 2, 9.
Et

quoque pravum II, 2, 22.
Et et præpositione non gemi-

nata III, 2, 13.
Etiam atque etiam II, 1, 12.
Ex. Heraclea ex Sintis (pro in S.)

IV, I, 15.
Ex vero et similia I, 2, 18 (ex

aperto XXI, 32, 10).
Eccedere urbe, non urbem I, 1, 21,

II, 1, 19, II, 2, 19.

lacio. Compositorum præsens et

perfectum confusa I, 1, 12, I,

2, 17 et 19.
Iamiam prave pro iam II, 2, 7.
Illyrius prave pro e. q. e. Illy-

ricus IV, I, 18 n.
Implicitus et implicatus I, 1, 11

(vid. tamen XXVI, 24, 16 et

XXXII, 4, 4).
Immixtus, permixtus II, 2, 25.
In non omittitur ante nomina

terrarum I, 2, 19.
Inde II, 1, 26 (add. IX, 20, 9).
Indicativus et coniunctivus post

ut quisque III, 1, 27; indic. perfecti

pravus post quum II, 2, 14.
Inducere in aciem II, 2, 10.
Infinitivo ablativus adiunctus præ-

cedente ablativo III, 1, 20.
Infin, non

recte pro gerundii
genitivo II, 1, 18; dure in
sententia relativa positus II, 1,

24, III, 1, 26.
Inopinantem aggredior, non inopi-

natum II, 1, 8.
Inquit iteratum in media oratione

II, 1, 20; om. post et III, 2, 15;
pro coniunctivo (post ut et ni)
et pro infinitivo II, 2, 13 (add.
XXXV, 14, 11, XXXIX, 42,

11).
Interamna Succasina I, 2, 14.
Interiacere II, 2, 12.
Interrogatio pendens post perinde

valet I, 1, 21.
Interturbare II, 1, 19.
It et iit terminatio in perfecto

quartæ I, I, 7 n.
Iubeo ferre pro ferri male scriptum

I, 2, 14. lubeor petam non
Livianum III, 1, 17.

Frobeniana Livii editio utraque

III, 2, 5 et 6.

Gelenii codices et ambiguitas in

jis appellandis III, 1, ll, cor-

rertiones tacitæ ibd. 10.
Genitivi usus quidam I, 1, 16.
Gerere ingentem virum, gerere se

IV, 2, 8.
Gerundij dativus accusativum non

regit in prosa orat. II, 1, 8; abla-
tivus a præposit pendens quate-
nus accusat. regat, II, 2, 23;
(gerundivum verb. transitivorum
genitivo et nominativo casu) in-
transitive aut reflexive positum
III, 1, 29 (add. IX, 37, 3, Cic.

« IndietroContinua »