Immagini della pagina
PDF
ePub

EXCUDEBAT FIRMINUS DIDOT,

REGIS ET GALLICARUM ACADEMIARUM TYPOGRAPHUS.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][graphic][subsumed][merged small]

HISTORIARUM

AB URBE CONDITA

LIBER XXI.

BREVIARIUM.

H

CAP. I; Bellum punicum secundum, maxime omnium memorabile, quod parat Hannibal, a patre olim jurejurando adactus, et jam ante Hamilcar meditatus erat.-II; In Hispania Hamilcar perit, et Hasdrubal, gener ejus, imperium obtinet. Is fœdus renovat cum Romanis, et a barbaro quodam obtruncatur.-III; Ei succedit Hannibal, militum, plebis et Barcinæ factionis favore adjutus, nequidquam refragrante Hannone-IV; Hannibalis ingenium, virtutes et vitia. -V; Hannibal Olcades, Vaccæos, Carpetanos, omnesque trans Iberum populos, præter Saguntinos, Romanorum socios vincit. — VF; Cerami serit inter Saguntinos et Turdetanos: hi ab eo juvantur; illi auxilium orant Romanorum, qui legatos ad Hannibalem, atque inde Carthaginem mittunt. — VII-VIII; Saguntus jam summa vi tum oppugnatur; tum obsistit, et ipse Pœnorum dux vulneratur. IX; Legati romani non admittuntur, et Carthaginem eunt. -X; Ibi Hanno unus causam fœderis et Romanorum agit. XI; Senatus carthag. prope omnis Hannibali favet. Saguntini in ipsa urbe cum hostibus fortiter pugnant, sed jam laborant inopia omnium. Oretani Carpetanique opprimuntur.-XII; Arx Sagunti oppugnatur, et exigua pacis spes tentatur per Alconem et Alorcum. - XIII; Ille manet apud hostem : hic duras pacis conditiones affert et suadet. XIV; Quibus auditis, multi se suaque in ignem conjiciunt. Mox expugnatur urbs, omnesque puberes interficiuntur. XV; Capta Saguntus cum ingenti præda octavo mense. XVI; Romanorum mæror, misericordia sociorum,

pudor non lati iis auxilii, ira in Pœnos, et metus de summa rerum. -XVII; Bellum a Romanis paratur, et copiæ scriptæ dividuntur inter P. Cornelium Scipionem et Ti. Sempronium Longum consules. - XVIII; Legati mittuntur Carthaginem, et bellum indicunt. XIX; Perversa Ponorum disceptatio de foederum jure et violatione. Legati romani ab Carthagine in Hispaniam trajiciunt, multosque trans Iberum populos in societatem perliciunt; sed a Volcianis aliisque haud benigne excipiuntur. — XX; Iidem animos Gallorum, ab Hannibale jam præoccupatos, frustra sollicitant, nec nisi a Massiliensibus grata ferunt responsa. -- XXI; Hannibal, Carthagine nova hibernans, hispanici generis militibus commeatum dat, et Gades profectus tum vota exsolvit Herculi, tum novis se obligat. Inde supplementum exercitus ex Africa petit, eodemque mittit Hispanorum ferme XVI millia. - XXII; Hasdrubali fratri Hispaniam provinciam, et tam copias, maxime africas, quam classem dat. Tum ex hibernis movet, et in quiete videt juvenem divina specie, qui se ab Jove dicit ducem ipsi in Italiam missum. XXIII; Hoc visu lætus exercitum (90 millia peditum et 12 millia equitum) Iberum traducit, et, subactis Ilergetibus, Bargusiis, Ausetanis Lacetanisque, Hispaniæ cis Iberum præficit Hannonem; multos vero Hispanos, quos militia sentit gravari, domos remittit. - XXIV; Pyrenæum transgreditur, donisque capit regulos Gallorum. XXV; Ejus ope freti Boii et Insubres agros Placentiæ Cremonæque, coloniarum romanarum, infestant, et Mutinam obsident. Adversus eos male rem gerit L. Manlius prætor; – XXVI; cui C. Atilius prætor Roma auxilio mittitur. Scipio consul Massiliam pervenit, vixdum satis credens, Hannibalem superasse Pyrenæos montes. Is vero, jam in Volcarum progressus agrum, et ad ripam Rhodani, naves undique contrahendas fabricandasque curat.-XXVII; Præmittit Hannonem cum parte exercitus, insciis Gallis, qui adversam obtinebant ripam, et mox ipse reliquas copias, -XXVIII; atque elephantos Rhodanum. trajicit. — XXIX; Interim 500 Numidæ, ad castra romana missi, occurrunt 300 equitibus romanis, ad exploranda omnia a Scipione præmissis, et ab his pugna atroci vincuntur. Hannibal, incertus, utrum revertatur, an ire pergat, ad cœptum in Italiam iter continuandum inclinatur consiliis et pollicitationibus legatorum Boiorum regulique Magali.-XXX; Itaque varie militum versat animos castigando adhortandoque. - XXXI; Tum me

-

[ocr errors]
« IndietroContinua »