Immagini della pagina
PDF
ePub

Sopater, Acarnan, praefectus Sosistheus Magnes, legatus Phi-

Chalcidis, interficitur 31, 23. lippi 23, 39.
Sopater, dux Persei, proelio Sotimus, minister ex regiis Ale-

interficitur a Rom. 42, 66. xandri Epirensis pueris 8, 24.
Sophonisba, uxor Syphacis, fi- Spadones regum 35, 15.
lia Hasdrubalis 30, 12. eius ad Sparta. vid. Lacedaemon. op-
Masinissam oratio, ibid. nubit pugnatur corona a T. Quin-
Masinissae, ibid. venenum, si-

ctio 34, 38 - 40. Sparta quon-
bi a Masinissa missum, baurit

dam sine muro 34, 38. 39, 37.
intrepide 15.

tyranni addiderant murum 34,
Sora, oppidum , capitur a Rom.

38. Spartae muri diruti 38, 34.
7, 28. interfectis Romanorum

Spartani disciplina dura et

horrida 38, 17.
colonis, deficit ad Samnites 9,
23. obsidetur a Romanis 24. ca-

Sparti ad rem nauticam usus 22,

20.
pitur, ibid. cxpugnatur a Sa-
mnitibus 43. reeipitur 44. So- Sparus, agreste telum 34, 15.
ram colonia quatuor millium Spectacula sibi Patres equites-
bominum missa 10, 1. de Sora,

que faciunt, alta duodenos pe-
quod milites pecuniamque Ro-

des: fori appellabantur 1, 35.
manis negarat, senatusconsul- Spectrum per quietem utrique

consuli visum 8, 6.
tum 29, 15.
Soranus. vid. Q. Valerius.

Specula in Tisaeo monte 28, 5.

Speculator Poenus, Romae dle-
Soranus ager 10, 14 et 33.
Sordidati rei et eorum cognati dimissus 22, 33. cunvivii male

prehensus, praecisis inanibus
esse solent 6, 20. vid. et 27, 34.
Sororium tigillum 1, 26.

exceptus 40, 7. speculator, con-

templatus regium agmen e spe-
Sors in sitellam posita 41, 22. cula, properat Athenas 31, 24,
sortes Caere extenuatae 21, 62. speculatores 9, 23. speculato-
22, 1. sortes oraculi Pythici 5,

res Hannibalis, excepti a cu-
15. Dodonaei Lovis 8, 24. stodibus Rom. iubentur a Sci.
Sosilaus 34, 30.

pione visere omnia 30, 29. di-
Sosis et Theodotus, interfecto mittuntur a Scipione, ibid.
Hieronymo, regiis equis Syra- Spei templum 2, 51, 24, 47. re-
cusas contendunt 24, 21. eos ficitur 25, 7. Spei aedes ad Ti-
alloquitur Andranodorus 22. berini 40, 51.
Sosis mittitur a Marcello ad Spelneum, prope Pellam locus
Philodemum, pracfectum arcis 45, 33.
Euryali 25, 27.

Spelunca in Vmbria, in qna ad
Sosis, faheracrarius, Syracusas duo millia armatorum absumta
Marcellu tradit 26, 21 et 30. fumo et vapore 10, 1.
cum corona aurca praecedit in Spercheus amnis 36, 14. 37, 4.
triumpho Marcelli, et, donatus Sperchiae 32, 13.
civitate Romana, accipit quin- Spinther. vid. P. Cornelius
quaginta iugera in agro Syra. Lentulus.
cusano 26, 21.

Spoletum frustra tentat Hanni-
T. Liv. Tom. VI.

0

bal 22, 9. cf. ct 24, 10. 45, 43. Statius Metius, praefectus
Spoletani a Romanis laudati 27, praesidii Casilini 24, 19.
10.

Statius Trebius pollicetur se
Spolia opima Iovi Feretrio a traditurum Compsam Hanni.
Romulo lata 1, 10. in aede Io-

bali 23, 1.
vis Feretrii, prope Romuli spo- T. Statius, trib. pl. diem dicit
Jia, ab A. Cornelio Cosso dono Sp. Servilio 2, 52.
fixa 4, 20 et 32. spolia eque- Statorius ad Syphacem, Numi.
stria 8, 7. spolia caesorum ho-

darum regem,

a Scipionibus
stium lecta 5, 36 et 39. 27, 42. mittitur legatuš 24, 48. ex il-
hostium Vulcano cremata 1, ventute regi pedites conscribit,
37. dicata Marti, Minervae,

et ad morem Rom. ordinat et
Luaeque Matri, et succensa instruit, ibid. vid. ct 30, 28.
45, 33. vid. et 8, 1. Iovi Victo- Statua Accio Navio Romae po-
ri vota 10, 29. spolia vetera ho- sita 1, 36. Antiochi in Miner.
stium templis porticibusque

vae Itoniae templo 36, 20. Ca-
detracta armando militi 22, 57. inilli et Maemii coss. in foro 8,
23, 14. spoliorum simulacra, ex 13. Cloeliae in Sacra via 2, 13.
mille pondo argenti facta, Del- Horatii Coclitis in comitio 2,
phos mittuntur 28, 45.

10. Anicii, Praenestinorum
Spongia pectori tegumentum praefecti, loricata 23, 19. Mar.

cii cos. in foro ante templum
9, 40.
Sponsionis foederisque discri- Castoris 9, 43. Philippi,

regis

Macedonum 31, 23 et 44. Ptole-
men 9, 5. sponsionis militaris
ritus 21, 45.

maei 23, 10. statua aurata omni-
Staius Minucius, dux Samni-

um in Italia prina Glabrioni
tium 10, 20. eum captum ad

posita 40, 34. statuae publice
cos. Rom. rapiunt, ibid.

in Rostris positae legatis Rom.

a Fidenatibus occisis 4,17. tres
Stans cibum potumque capere in monumento Scipionum 38,
iussus miles ignominiae causa 56. statuas auratas omnes ab

Dio rapit Perseus 44, 6.
Statarius miles 9, 19.

Stellates campi 9, 44. 10, 31.
Statiellas ager 42, 7.

vid. et 22, 13.
Statiellates Ligures vincuntur Stellatina tribus nova 6, 5.
a Romanis 42, 7. venduntur a Stena Graecis, fauces Latinis
cos. sed a senatu iubentur re- 32, 5.
dimi 8. caeduntur iterum a M. Stenius Ninnius Celer, hospes
Popillio 21. de iis rogatio, Hannibalis Capuae 23, 8.
ibid.in eorum gratiam senatus.C. Stertinius creatur praetor,
consultum 22.

et sortitur Sardiniam 38, 35.
Stationum ratio mutata a Paul-|L. Stertinius, proconsul, in Hi-
lo Aemilio 44, 33.

spaniam mittitur 31, 50. re-
Statius Gellius, imperator Sa. diens quinquaginta millia pon
mnitium, in prdeio capitur a do argenti in aerarium fert, et
Rom.9, 44.

de manubiis duos fornices fa-

24, 16.

[ocr errors]
[ocr errors]

cit 33, 27. Jegatus 35.

vim illata, adhibito cymbalo.
L. Stertinius, quaestor , cum rum et tympanorim pulsu, ne
muneribus mittitur ad Misage- vox quiritantis exaudiri posa
nem, Masinissae filium 45, 14. set 39, 10. stupra virorum in-
Stimon, oppidum 32, 14. ter se plura, quam feminarum
Stimulae lucus 39, 12.

39, 13.
Stipendium de publico quando Stymphalia terra 33, 14.
miles primum acceperit 4, 59. Stymphalis 45, 30. -
quando cques 5, 7. stipendium Subcenturio Rom. vincit Lati.
annuum, et trium mensium fru-

num centurionem 8, 8.
mentum accipit exercitus Rom. Subertanum forum 26, 23.
a Samnitibus mercedem indu- Subota,insula,interiecta Elaeae
ciarum 8, 2. stipendium impo- et Atho 44, 28.

situm Carthaginiensibus 21, 1. Subura, regio urbis Romae 3,
Stobi Paeoniae 33, 19. 45, 29. 13.
Stobos exercitum indicit Phi- Sucro, oppidum 28, 24.
lippus 40, 21. haud procul Sto- Sudibus, et saxis, et omni ge.
bis novam urbem , Perseida, nere telorum submoventur a
condit Philippus 39, 59.

vallo hostium Romani 34, 15.
Stragulae vestis pretiosae usus Suessa Pometia, urbs Volsco-
quando primum Romae coepe- rum 1, 41. vi capitur a Tarqui-
rit 39, 6.

nio Superbo 53.
Strategema Gallorum 23, 24. Suessa Aurunca 8, 15. eo colo.

Hannibalis 21, 27. 22, 16 et 17. nia deducta 9, 28. negat consile
Philemeni proditoris 25, 9. Po- libus milites et pecuniam 27, 9.
lyxenidae 37, 28. M. Porcii Ca- de hac re senatusconsultum 29.
tonis cos. 34, 12 et 13. T. Quin- 15.
ctii cos. 64. C. Sulpicii di- Sues ani, Hispaniae populus
ctatoris 7, 14.

25, 34. deficiunt ad Romanos
Stratius, medicus, speculatu- 34, 20. iis opem ferunt in ex-
rus, quae ab Attalo agerentur, pugnando Lacetanorum oppi-
ab Eumene mittitur Romam do, ibid. in Suessetanis A. Te.
45, 19.

sapientibus monitis rentius oppidum Corbionem
pravas Attali spes castigat, expugnat 39, 42.
ibid.

Suessetanum agrum depopula-
Stratonicea, urbs Cariae 33, 18. tur Mandonius 28, 24.
datur Rhodiis 30.

Suessula, urbs 7, 37. 23, 14, 17,
Stratonicensis ager 33, 18. 32 et 39. 24, 46. 25, 7 et 22.
Stratonidas Thebis perfugit 28, 9.
Tanagram 33, 28.

Suessulanis civitas sine suffra.
Stratus, urbs Aetoliae 36, 11. gio data 8, 14. cf. et 7, 38.
38, 4. 43, 23.

Suffetes, summus apud Poenos
Strymo, fluvius 44, 44 et 45. 45, magistratus 28, 37. 30, 7. 34, 91.
29.

Suffragia quomodo Romae la.
Stubera 31, 39. 43, 20, 22. ta 1, 43. vid. et 10, 13 et 21.
Stupra in Bacchanalibus per 24, 7 et 9. 25, 3. 40, 31. suffra.

COS.

gii lationem impertiri, populi, pit, ibid. dictator dictus 12
erat, non senatus 38, 36. suf- trahit bellum, aegre id feren.
fragii latio per censores adimi tibus militibus, ibid. Sex. Tul
non potest iniassu populi 45,15. li ad eum oratio 13. eius stra
Suggestus in foro Rom. ador- tegema 14. vincit Gallos, et
natus rostris navium Antia- triumphat 15. auri ex Gallicis
tm 8, 14.

spoliis magnum pondus, saxo
Suismontium, mons Liguriae quadrato septum, in Capitolio
39, 2. 40, 41.

sacrat, ibid. creatur interrex
Sulmo, oppidum 26, 11.

et tertium consul 17 et 18. quar-
Sulpicia, gravis femina, socrus tum 19. iterum interrex, et
consulis Postumii 39, 11, 12 et quintum consul 22.
13.

L. Sulpicius, trib. milit. 40, 27.
C. Sulpicius, legatus, qui idem P. Sulpicius, legatus consula-
videtur esse, uc C. Sulpicius ris, ad exercitum mittitur A-
Peticus, de quo infra, vincit

ventinum insidentem 3, 50.
Hernicos 7, 7.

P. Sulpicius, interrex 10, 11.
C. Sulpicius praetor creatur, P. Sulpicius Camerinus Athe-

et sortitur Siciliam 25, 41. nas missus legum causa 3, 31.
C. Sulpicius trib. pl. 43, 16. P. Sulpicius Galba , Servii fili-
C. Sulpicius Camerinus censor us, qui nullum antea cnrulem
creatur 6, 27. abdicat se magi- magistratum gesserat,
stratu, ibid.

creatur 25,41. magistratum init
C. Sulpicius Galba, pontifex 26, 1. Apuliam provinciam ob-
30, 39. moritur 32, 7.

tinet 22. in Macedoniam mitti.
C. Sulpicius Galba creatur tur, ibid. ei impcrium proroga-
praetor 42, 28. sortitur iurisdi. tum 28. etiam anno sequenti 27,
ctionem urbanam 31.

7, 10. iterum anno sequenti
C. Sulpicius Gallus, nomina- 22. ejus res gestae 31, 32 et 33.
tur patronus ab Hispanis 43, 2. eius res gestae anno sequenti
creatur praetor 13. delectum 28, 5 - 7. ei succedit P. Sem.
habet 16. sortitur iurisdictio- pronius 29, 12. creatur dicta-
nem urbanam, ibid. ab eo et tor 30, 24. iterum cos. 31, 4. de
collega M. Claudio consul acci- bello adversus Philippum re-
pit legiones 17. idem Gallus, fert ad senatum 5. ei evenit
trib. mil. secundae legionis, Macedonia provincia 6. roga-
pracdicit eclipsin lunae 44, 37. tioncm promulgat de bello Ma-
praecst castris Aemilii Paulli codonico, ibid. eius oratio 7.
45, 27. creatur cos. 44.

consulit feciales de bello, Phi.
C. Sulpicius Longus, cos. 8, 15. lippo regi indicendo 8. ei per.
iterum 37. tertium 9, 24. Sa- missum, ut de exercitu, quem
mnites vircit 27.

P. Scipio ex Africa deportas.
C.Sulpicius Peticus cos.7, 2.vid. set, vo rios, quos posset,
C. Sulpicius legatus. iterum duceret, ibid. paladatus cum
cos. 9. ducit exercitum in Her- lictoribus proficiscitur in Ma-
nicos, et Ferentinum urbem ca- cedoniam ' 14. circa Apollo-
4, 30.

niam hibernat 22. vid. et 27. Ser. Sulpicius Rufus, trib. mil.
eius res gestae 33 -- 40. lega- cos. pot. 6, 4. iterum 18. ter.
tus additur T. Quinctio 32, 28. tium 21.
legatus in decem ad res Mace- Ser. Sulpicius, trib. mil. cos.
doniae et Graeciae componen- pot. 6, 22. iterum 32. recipit
das 33, 24. legatus mittitur ad Tusculum 33. duxerat maio.
Antiochum 34, 59. venit ad Eu- rem M. Fabii Ambusti filiam
menem 35, 13 et 14. eius cum 34. trib. mil. cos. pot. tertium
Minione colloquium 16.

36. quartum 38.
P. Sulpicius Suverrio cos. crea- Sunium 28, 8. 31, 22. Atticae
tur 9, 45. ob rcs bene gestas terrae promontorium 32, 17.
adversus Aequos triumphat, Suovetuuriliu 1, 44. iis lustra-
ibid. censor 10, 9.

vit exercitum in campo Martio
H. Sulpicius, legatus dictatoris Servius Tullius, ibid. sulove-
A. Postumii 4, 27.

taurilibus Marti piaculum fa-
Q. Sulpicius Camerinus, trib. ctum 8, 10.
mil. cos. pot. 5, 8. iterum 14. Superstitio externa repressa
2. Sulpicius Longus, trib. mil.
cos. pot. 5, 36 et 47. paciscitur Supplicare coronati, et laure.
cum Brenno 48.

am in manu tenentes, iubentur
Ser. Sulpicius, cos. nihil di- omnes duodecim annis maiores

gnum memoria agit 2, 19. 40, 37.
Ser. Sulpicius, curio maximus, Supplicationes ad omnia delu-
moritur 3, 7.

bra 3, 7. duorum consulum no-
Ser. Sulpicius,cos. 3,10. decem- mine in unum diem 63. in quam
vir 33. legatus praeest equiti. triduum 5, 23. ob rem bene ge-
bus 70.

stam adversus Samnites 10, 21.
Ser. Sulpicius Camerinus cos. in biduum, prodigiorum aver-

creatur 5, 29. trib, mil. cos. pot. runcandorum causa 23. per u-
32. adversus Salpinates profi- num diem Aesculapio habita
ciscitur, ibid. creatur interrex 47. belli Carthaginiensis causa
6,5.

21, 17. 22, 10. per triduum ad
Ser. Sulpicius Camerinus, cos. omnia pulvinaria 22, 1. Fortu.
7, 28.

nae in Algido 21, 62. ad aedem
Ser. Sulpicius Galba, aedilis Herculis, ibid. supplicationes
curulis 27, 21. ad Attalum le- omnibus Diis, quorum pulvina-
gatus mittitur 29, 11. pontifex ria Romae sunt, indictae 24,
30, 26. moritur 32, 7.

[ocr errors]

10. ad omnia delubra 11. ad
Ser. Sulpicius Galba, aedilis omnia pulvinaria 27, 4 et 11.
curulis 38, 35. praetor, sortitur cf. et 25, 7. in unum diem 27,
iurisdictionem urbanam 42. et 7 et 37. per compita, tota urbe
39, 5. candidatus consulatus 32. 23. in triduum, celebratae a vi.
Ser. Sulpicius Galba, trib. mil. ris feminisque 51. in quatridina
secundae legionis, adversatur um 29, 14. 30, 1 et 17. per quin-
Aemilii Paulli triumpho 45, 35, que dies 30, 21. in triduum,

ob victum Hannibalem 40. ob

36.

« IndietroContinua »