Immagini della pagina
PDF
ePub

8 et 18. Deûm, Alba diruta, rium 25, 6. propraetor in Etru.
temperatum 1, 29.

riam mittitur 27, 35. legatus
Tempsa 34, 45. Tempsam colo- nittitur ad Philippum 30, 26.
nia civium Rom. deducta, ibid. legatus in Africam mittitur 31,
Tempsanus ager de Brutiis ca 11. triumvir creatur ad sup-
ptus 34, 45.

plendum Venusinis colonorum
Tem pyrorum angustiae 38, 41.

numerum 49.
Tendeba, 33, 18.

C. Terentius Istra creatur
Tenedus 31, 16. 44, 28.

praetor 39, 56. sortitur Sardi.
Tensae 5, 41. 9, 40.

niam 40, 1. triumvir coloniae
Tenus, insula et urbs 36, 21. Graviscas deducendae 29.
C. Terentillus Arsa, trib. pl. ab. L. Terentius, legatus ad Antio.
sentibus consulibus in consula. chu missus 33, 35.
re imperium apud plebem in- L. Terentius Massiliota, aodi.
vehitur 3, 9. legem promulgat, lis plebis 31, 50.
ut quinque viri creentur legi- L. Terentius Massiliota crea-
bus de imperio consulari scri tur praetor et sortitur Sardini.
bendis, ibid.

am 38, 42. trib, milit. 40, 35.
Terentina tribus addita 10, 9. P. Terentius Tuscivicanus,, le-

4. Terentius Varro, ad custo gatus in Illyricum 45, 17.
- diendum iter legatorum Aeto- Q. Terentius, legatus 21, 63.
- lorum missus 37, 49. creatur Q. Terentius Culleo, senator,

praetor 39, 32. sortitur Hispa- apud Carthaginienses captivus,
niam citeriorem 38. eius res ge- Romanis redditur 30, 43. pileo
stae 41 et 56. vid. et 40, 2. capiti imposito, secutus est
ovans urbem ingreditur 16. Scipionem triumphantem 45.
4. Terentius Varro, legatus ad legatns 33, 47. 42, 35. praetor,
* Gentium, Illyriorum regem 42, sortitur iurisdictionem pere-

26. in Macedoniam 45, 17. grinam 38, 42 et 55. petit con-
C. Terentius Varro, humili et sulatum, frustra 39, 32. legatus
sordido loco natus, suasor legis ad Masinissam et Carthagini.
de aequando magistri equitum

enses 42, 35.
et dictatoris iure, creatur cos. Terina, urbs Bruttiorum, capta
22, 25 et 35. conciones multas ab Alexandro Epirensi 8, 24.
ac feroces habet 38. eius et Ae- Termessus, urbs 38, 15.
milii collegae discordia 41–44. Termessenses oppugnant arcem
signum pugnae ad Cannas pro-

Isiondensium 38, 15. mulctan-
: ponit 45. fugit Venusiam 49.

tur, ibid.
C. Terentio Varroni, redeunti | Terminalia festa 43, 13. 45, 44.
a clade Cannensi, obviam itum Terminus Deus 1, 55. 5, 54.
ah omnibus ordinibus 61. eius Termini fanum 1, 55.
ad legatos Campanos oratio Terra Mater 8, 6. terra Arpini
23, 5, proconsul iubetur Pice- campestri agro in ingentem si.
no agro praesidio csse 32. ei nun consedit 30, 2. terrae mo-
per omnes annos post fugam tus, qui multarum urbium Ita-
ab Canjus prorogatum impe-| liae magnas partes prostravit,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

B

Claud
RDON

los
Phil
32,1

cess

ned

non animadversus a pugnanti-| Thebae Phthioticae 28, 7. sive quo PI
bus 22, 5. cf. et 34, 55, 35, 40. Phthiae 39, 25. a Philippo cac mititu
40, 58.

ptae 28, 7. maritimum empori- Thespi.
Tessera 7, 35. 9, 32. vesperi per um 39, 25. vid. et 32, 33. 33, 5. Thespi
castra data 27, 46. 28, 14. tes. Thebani seditiones excitant 42, porive
Berarum ludus 4, 17.

43. Romanas partes sequuntur Therpa
Testudo e scutis densatis 10, 44.
29, 41 et 43, 31, 39. 34, 39. elus Thebes campus, 37, 19:
accurata descriptio 41, 9. te- Theium, oppidum Athamaniae score
studines, machinae ad oppu- 38, 1.

Epire
gnationem urbium 5, 5. testu- Themistus, Gelonis gener, ob Thesp
dini assimilata Peloponnesussociata cum Andranodoro con-
36, 32.

silia occiditur 24, 24 et 25.

Vace
Tetradrachmum 34, 52. 37, 46. Theodotus, unus ex coniuratis

Rom
Tetraphylia, urbs Athamaniae

in Hieronymi caeden, traditur
38, 1. ibi custodia regiae pecu Andranodoro torquendus 24,5.
niae, ibid. Tetraphylia expel- celat conscios, et Thrasonem
luntur Macedones, ibid.

insontem

consilii auctorem
T'eus, s. Teos, insula et oppidum mentitur, ibid.
37, 27.

Theodotus et Sosis, interfecto
Teuticus, legatus Gentii 44, Hieronymo, regiis equis Syra quie
31.

cusas contendunt 24, 21. eos
Thabusion castellum 38, 14.

alloquitur Andronodorus 22.
Thapsus, urbs Africae 29, 30.
cf. et 33, 48.

Theodotus, nobilis adolescens, lera
Thassus 33, 30 et 35.

Passaronis urbis portas aperitibic

35.

Romanis 45, 26.
Thaumaci ubi siti, et unde

an
pellati 32, 4. Thaumacos fru: Theogenes, dux Persei 44, 32.
stra tentatos deseritPhilippus, Theondas, summus magistratus
ibid. capiunt Romani 36,14. cf. Samothracae 45, 5.
et 32, 13.

Theoxena sibi cum marito et
Theuetetus, praefectus classis liberis sororis suisque necem
Rhodiae 45, 25. legatus mitti- affert 40, 4.
tur Romam cum corona viginti Theoxenus, dús Achaeorum, 59
millium aureorum, ibid.

Rhodiis militantium 33, 18.
Theatrum. In theatro Graeci
concionem habere solent 24, Thermopylne 33, 3 et 35. Ther-

ey
39. 33, 28. theatrum et prosce-) mopylis frequensGraeciae sta-
nium ad acdem Apollinis 40,

tis diebus solet esse conyen.
51. theatrum magnificum Te- tus, ibid. Thermopylarum sal-
geae Antiocbus Epiphanes fa-

tus et angustae fauces 28, 5 et

TA
cere instituit 41, 25,

7. 31, 23. 33, 3. ijs nomen indie
Thebae, caput Boeotiae 33, 1.

tum ab aquis calidis 36, 15.
42, 44. sunt in magno tumultu, Thesauri auri Gallici 6,14 et 15.

T
ibid. recipiuntur a Romanis

thesaurus publicus Messenae
63. diruunter 9, 18.

sub terra saxo quadrato septus,

Cla
egy
The

The

[ocr errors]

quo Philopoemen vinctus de-1 Theuma, vicus, expugnatur 32,
mittitur 39, 50.

13.
Thespiae 42, 43.

Thimarum, oppidum 32, 14.
Thespienses 36, 21. eorum em- Thoas, praetor Aetolorum, con-
porium Creusa, ibid.

queritur iniurias Romanorum,
Thesproti. Eorum auxilia Ap. et reges ad bellum concitat 35,
Claudius, acceptam in Illyrico

12. mittitur ab Aetolis ad An-
ignominiam corrigere cupiens, tiochum 32. et 36, 7. frustra
secum adduxit ad Phanotem,

tentat Chalcidem 35, 37. Han-
Epiri castellum 43, 21.

nibalem Antiocho suspectum
Thesprotius sinus 8, 24.

facit 42. eius cum Phaenea

contentio 45. mittitur iterum
Thessali adscripti a Philippo, legatus ab Aetolis ad Antio-
Macedoniae rege,

foederi cum
chum 36, 26. eum sibi dedi

po-
Romanis inito 29, 12. Thessa-

stulant Romani 37, 45. 38, 38.
los primos omnium liberandos

Thraces invadunt Manlii exer.
Philippo nominat T. Quinctius

citum, et praedae partem abi.
32, 10. liberi pronuntiantur 33,

gunt 38, 40. cf. et 46 et 49. 39,
32. iis, praeter libertatem con-

1. cur minus infesti fuerint
cessam, Achaei Phthiotae dati
34. Thessali, gens ingenio in- Scipioni 38, 41. assumuntur in

societatem a Romanis 42, 19.
quieto 34, 51. liberantur a T.

eorum rex Cotys, vid. Cotys.
Quinctio, et ex omni colluvio-

eorum legati Romam missi 45,
ne et confusione in aliquam to 42. Thraces pugnant longis
lerabilem formam reiliguntur, rhomphaeis 31, 39. cum cantu
ibid. eorum concilium Larissae

supersixa capita hostium por-
36, 8. 42, 38. impugnantur ah

tant 42, 60.
Antiocho 36, 9 et 10. eorum

Thracia 26, 25. in Thraciam ex.
querelae de urbibus suis a Phi.

ercitum ducit Philippus, ibid.
lippo possessis 39, 24 et 25. e0-
rum discordiae sopitae ab Ap: Thrasippus Eulyesta, praefe-

cam depopulantur Galli 44, 27.
Claudio legato 42, 5. Thessali

ctus agematis Macedonici 42,
equites 9, 19.

51.
Thessalici equitatus virtus 42, Thraso, familiaris Hieronymo,
59.

Syracusanorum regi24,5. nomi.
Thessalonica urbs 39, 27. 40, 4.

naturinter coniuratos,ibid.tra-
urbs celeberrima 45, 30. ibidem ditur ad supplicium insons ib.
erant navalia 44, 10 et 32. fru-Thrausi, gens Thracum 38, 41,
stra oppugnatur a C. Marcio Thronium 32, 36. 33, 3. 35, 37.
10. deditur Aemilio Paullo 45.

36, 20.
cf. et 42, 67. 44, 12. 45, 29. Thurias, sive Thurii, urbs in
Thetidium Pharsaliae terrae Sallentinis 9, 19. 10, 2, 25, 15.
33, 6 et 7.

27, 1.
Theudoria, urbs Athamaniae Thurini in fidem Romanorum re-
38, 1. Theudoria expelluntur deunt 25, 1. deficiunt ad Han.
Macedones, ibid.

nibalem 15. cf. et 27, 1.

Thurinus ager 34, 53. in eum Gallos benigne adiuvant com« LT
colonia deducta, ibid.

meatu 11. vincuntur, ibid. in 3.
Thyatira, oppidum 37, 8, 21 et festo agmine, primo noctis si-
37. se dedit Romanis 44.

lentio ad urbem Romam veni-
Thymbris, fluvius Bithyniae 38, unt 12. ad moenia Romae vin-
18.

cuntur, ibid. cum iis bellum
Thyrium, sive Tyrrheum oppi- geritur 18. coguntur dedere se

1.
dum Acarnaniae 36, 11 et 12. Romanis 19. triumphus de Ti-
38, 9.
burtibus, ibid. tuentur Peda.

M.
Thyrienses, Acarnaniae pop. nos 8, 12. eos vincit L. Furius
Antiocho regi respondent, nul. cos. 13. mulctantur agro 14. 4
lam se novam societatem, nisi Tichius, cacumen montis Detae
ex auctoritate Romanorum ac 36, 16 et 17
cepturos, 36, 12.

Ticinus, amnis 5, 34. 21, 39. Ro.
Thyrsis quidam Stuberaens in-

mani ponte Ticinum iungunt
tercludit Demetrio spiritum 21, 45. pugna equestris ad Ti-
40, 24.

cinum 46.
Tiberina insula 2, 5.

Tifata, mous 7, 29. 23, 36. 26, 3.
Tiberinus Silvius, decimus rex Tifernum, oppidum 9, 44. 10,14.
Albae, in Albula submersus Tifernus, mons 10, 30.
1, 3.

Tigillum Sororium I, 26.
Tiberinus amnis 5, 37. 29, 14. Timanora Dolopem iaculatori.
Tiberis, fluvius, olim Albula bus et funditoribus praeficit
dictus 1, 3. Tiberis dictus a re. Perseus 42, 58.
ge Tiberino , qui in traiectu Timasicrates Rhodius 37, 14.
submersus est, ibid. Tiberis ab Timasitheus, Liparensis, a le-
Hercule nando traiicitur 7. est gatis Rom. iniuriam opulari.
gelida hieme innavigabilis 5,

um arcet 5, 28.
13. eius inundationes maximae Timavi lacus 41, 5.
24, 9. 30, 38. 35, 9 et 21. 38, 28. Timocrates Pellenensis prae-
trans Tiberim emoti Veliterni

est Argis 34, 29 et 40.
8, 14. senatores Privernatium | Timón, princeps Thebartım
20. Campani 26, 34.

Phthioticarum 33, 5.
Tibicinum in ludis usus 7, 2. Timon praeponitur ab Antiocho
tibicines, vini avidum genus 9, Lydiae 37, 44.
30. prohibiti in aede Iovis ve- Timotheus, praefecius Persei
sci, uno agmine eunt Tibur, 42, 67.
ibid. vino onerati , somnoque Tirones ab decem et sex annis
victi, in plaustra coniicinntur, milites scribit Philippus 33, &
et Romam revehuntur, ibid. iis Tisaeum, mons 28, 5.
- restitutum ius vescendi in ae- Tisippi crudelitas in Aetolo-
de Lovis, ibid.

rum principes 45, 28.
Tibur 7, 11. 9, 30. 22, 11. 30. Tiso Patrensis 35, 26.
45. 43, 2.

Titienses, equitum centuria, et
Tiburtes , populi 7, 9. quare iis tribus antiqua 1, 13 et 36. 10, 6.
bellum indixerint Romasi, ib. I C.Titinius, trib. pl. 35, 8.

1

[ocr errors]
[ocr errors]

?

[ocr errors]
[ocr errors]

E L. Titinius, trib, milit. cos. pot., munita 35, 7 et 22. operibus

5, 12. iterum 18. profectus ad Toletum capit M. Fulvius No.
versus Faliscos, male rem ge- bilior, proconsul, ibid. vid. et
rit, ibid.

39, 30.
M. Titinius trib. pl. creatur 3, Tolistoboii Galli in Asia 38, 15.
54.

quonam modo eas ceperint se-
M. Titinius, magister equit. des 16. üis Romani bellum infe-
10, 1.

runt, ibid. et sqq. fugiunt in
M. Titinius, trib. pl. 35, 8. Olympum montem 18 et 19.
M. Titinius Curvus, praetor vincuntur 20 et 599.

40, 59. sortitur iurisdictionem Lar, sive Lartes, Tolumnius,
urbanam 41, 2. delectum Ro-

Veientium rex 4, 17. ad eum
mae habet 9. dat senatum Sem-

deficiunt Fidenae , ibid, inter-
pronio et Postumio 10.

fici iubet legatos Rom. ibid. in
M. Titinius,
praetor, sortitur

proelio occiditur a Cornelio
Hispaniam citeriorem 41, 2.

Cosso, trib. milit. 19.
cf. ct 19 et 31. accusatur ab

Tonitru ineunti magistratum
Hispanis 43, 2.
P. Titinius, legatus 31, 21.

superveniens,vitio creatum ar-
Sex. Titinius, tribunus pl. que: Tormenta bellica 24, 34.

guebat 23, 31.
ritur indignam mortem Maelii

Torone, urbs 28, 7. 44, 12. 45,
4, 16.
Titium atrium in Lautumiis 39,

30. eam incolunt profugi ab

Thebis Phthioticis 28, 7. capi.
44.
Titus Tatius, rex Sabinorum 1,

tur a Philippo, ibid.
10. ad eum congregantur rapta- Toronae promontorium 31, 45.
rum virginum parentes, ibid. Toronaicum mare 44, 11.
bellum parat, ibid. corrumpit Torquatus, cognomen T. Man-
auro filiam Tarpeii, quae Sa-

lio datum 7, 10. vid. Manlius.
binos in arcem accipit 11. pax Torquis aureus magni ponderis
convenit inter eum et Romu in Capitolio Iovi donum in ae-
Jum 13. eius mors 14.

de positus 33, 36. torques aul-
Toga praetexta ab Etruscis

reos mille quadringentos se-
sumta 1, 8. togam praetextam ptuaginta transtulit P. Corne-
sumunt, qui se pro populo de-

lius Scipio 36, 40.
vovent 8, 9. cf. et 10, 1. togae Tragula Hannibal ictus 21, 7.
practextae habendae ius, ut etiam Cn. Scipio 24, 42.
pontificibus, ita datum trium- Tralles, sive Tralli, Illyriorum
viris epulonibus 33, 42. prae genus 31, 35. 33, 4, 37, 40.
textis togís quinam uterentur Tralles, urbs Asiae, dedit se
34, 7. toga candida 39, 39. vid. Romanis 37, 43.
Album. picta 10, 7. togam pi. Transfugae verberati, et secil-
ctam Masinissa'e donat Scipio ri percussi 24, 30. nominis La-
30, 15. purpurea 27, 4. 31, 11. tini qui erant, securi percussi,
virilis 26, 19. 42, 34.

Romani in crucem sublati 30,
Toletum, urbs parva, sed loco 43. tranfugae nomen exsecra-

[ocr errors]
« IndietroContinua »