Immagini della pagina
PDF
ePub

deinde suppleta 31, 49. Venu-l sidio obtinet C. Aemilius trih.
siam fugit post cladem Cannen- milit, 5, 28.
sem cos. Rom. 22, 49. tum re- Verulanus populus, Hernicac
liquiae exercitus 54. cf. et gentis 9, 42. leges suas , quam
27, 2, 20 et 41.

civitatem Rom. malunt 43.
Venusini profugos a Cannensi Verutum, telum 8, 18. 10, 29.
pugna benigne et hospitaliter 21, 56.
excipiunt 22, 54. Romanis fidi, Vescelia, opp. Hisp. 35, 22.
dum aliae coloniae detrectant Vescellium, oppidum Hirpino-
imperium 27, 10.

rum 23, 37.
Ver sacrum vovetur 22, 9 et 10. Vescia, urbs Ausonum 8, 11. 9,
id ex pontificum iussu consu-

25. venit in potestatem Roma-
les faciunt 33, 41. instauratur

norum, ibid.
34, 44.

Vescini 10, 20.
Veragri 21, 38.

Vescinus ager 10, 21 et 31. sal.
Verbenae 30, 43.

tus 10, 21.
Vercellium, oppidum Hirpino- Veseris 8, 8. 10, 28.
rum, vi receptum per M. Vale- Vesta 1, 20 et 52. Vestae aeter.
rium praetorem 23, 37.

ni ignes, ibid. et 26, 27. Vestae
Vergae, oppidum, a Poenis de-

pulvinar in lectisternjo 22, 10.

eius aedes ab incendio servata
ficit ad Romanos 30, 19.

opera servorum 26, 27. in ae-
Vergestanus princeps venit ad

dis penetrali conditam fatale
Catonem, consulem 34, 21. Ver- pignus imperii Kemani, ibid.
gestani venati, ibid.

Vestac penetralis ignis exstin-
Vergiliarum sidus 21, 35. ctus 28, 11. 41, 2. supplicatio
Vergium, castrum in Hispania, ad Vestae 28, 11.
capitur a Catone, consule 34, Vestalis Rhea Silvia, mater
21.

Romuli 1,3 et 4. Vestales vir-
Vermina, filius Syphacis 30, gines a Numa Pompilio lectae
40. mittitur adversus Masinis- 20. jis stipendium de publico
sam, eumque in fugam vertit statutum, ibid. virginitate aliis-
29, 33, Carthaginiensibus venit que caerimoniis sanctae factae,
auxilio 30, 36. eius exercitus ibid. Vestales virgiues sacra-
caeditur et fugatur, ibid. legal que in plaustrum imponit L.
ti petunt a senatu, ut rex so- Àlbinius et Caere pervehit 5,
cius et amicus appelletur 31, 40. Vestalis virgo incestns rea
11. legatis Kom. obviam pro- absolvitur, sed iubetur abstinc-
greditur, et ab iis leges pacis re iocis, colique sancte potius,
accipit 19. ad confirmnandam quam scite 4, 44. Vestalis viryo,
pacem inbetur legatos Romam incesti comperta, viva defodi-
mitterc, ibid.

tur 8, 15. 22, 57. Vestalis, cu..
Verona urbs 5, 35.

ius custodia eius noctis fuerat,
Verrugo, oppidum 4, 1. recipi- qua ignis in Vestae aede ex.
tur 55. praesidiurn Verrugine stinctus, iussu pontificis caesa
amittitur 58. Verruginem prae- est flagro 28, 11. 41, 2. Vesta.

pot. 5, 13.

lium hospitium a Caeritibus 22, 33. censor 27, 6. moritur,
religiose cultùm 7, 20.

ibid. cf. et 34.
Vestem mutare solent rei et eo- L. Veturius Philo, aedilis curu-
rum propinqui 2, 61. 6, 20. ve- lis 27,6. praetor, ibid. sortitur
stes strägulae pretiosae ex A- iurisdictionem peregrinam et
sia Romam advectae 39, 6. Galliam 7. propraetor Galliae
Pestia Oppia, Attellana mulier, 22. legatus 28, 9. a M. Livio
quae quotidie sacrificarat pro dictatore cos. creatur, et Brut-
salute et victoria populi Rom. tii provincia ipsi decernuntur
in possessionem bonorum liber- 10. eius res gestae 11. habet
tatemque restituitur 26, 33 et comitia consularia 38. magister
34.

equit. 29. 11. a Scipione ex A-
Vestimenta ad exercitus missa frica mittitur Romam 30, 38.
32, 27. 44, 16. in vestimentum exponit victoriam Scipionis
petitionis causa album addi ve.

40.
titum 4, 25.

M. Veturius, trib. milit. cos.
Vestina cohors 44, 40.
Vestinus populus coniungit se

T. Veturius Calvinus cos. crea-
Samnitibus 8, 29. jis bellum in-

tur 8, 16. iterum 9, 1. sub iugum
dictum, ibid. vincuntur uno

mittitur 6. deditur Samnitibus

10.
proelio, ibid. cum iis foedus
ictum 10, 3.

T. Veturius Geminus, cos. Vol.

scos fundit fugatque 3, 8. ovans
Vesuvius, mons 8, 8.
Veterani donantur agris 31, 4.

urbem ingreditur 10.

T. Veturius Gracchus Sempro
Veteres campi 25, 16
Veto, vox tribunorum interce-pronii Gracchi, sufficitur 41,

niunus, augur, in locum Sem
dentium 6, 35.

26.
Vettii, gens Macedonica belli-Ti. Veturius Philo creatur fla-
cosa 45, 30.

men Martialis in locum M. Ae.
Veturia, materCoriolani, profi- milii Regilli 29, 38.
ciscitur in filii castra, eiusquec. Vetusius cos. 2, 19.
flectit animum 2, 46.

T. Vetusius, cos. 2, 28. contra
Veturia, centuria iuniorum 26, Aequos, qui agrum Romanum
22. seniorum, ibid.

invaserant, proficiscitur 30.
C. Veturius, cos. 3, 31. ei ab L. Vexillarius 8, 8. 35, 5.
Allieno dies dicta, ibid. in lo-Vexillum 8, 8. in hostes iactum
cum C. Horatii Pulvilli augur 20, 14. vid. Signum.
lcgitur 32.

Vfentina tribus addita 9, 20.
C. Veturius, trib. milit. cos. pot. Vffugum, oppidum, deficit a
6, 32. secundum 36.

Poenis ad Romanos 30, 19.
L. Veturius, decemvir 3, 33. Via Aeinilia, a M. Aemilio Le.
L. Veturius, trib. milit. cos.pot. pido munita 39, 2. Appia 7,
6, 38.

39. quando munita 9, 29. cf. et
L. Veturius Philo, dictator co- 22, 1 et 55. Flaminia, C. Fla-
mitiorum habendorum causal minii censoris opus 22, 11. a

C. Flaminio cos . perducta a runcandam Deûm iram 8, 6. vi.
Bununia ad Arretium 39, 2. via etimae maiores caesae 30, 21.
per Formianum montem 44. 36, 38. victimae aliaque, quae
Gabina 2, 11. 3, 6. 5, 49. Lati- ad sacrificium pertinent, ina.
na 2, 39. 10, 36. 26, 8. Lavica- gistratibus e publico pracbita
na 4, 41. a Martis silice ad Bo- 45, 44.
villas perstrata 10, 47. Nomen- Victimarius 40, 29. 41, 19.
tana, eailemque Ficulnensis 3, Victoria aurea pondo trecen.
52. Sacra 2, 13. 45, 14. Sala- tûn vigiuti, ab Hierone sena-
ria 7, 9. fornicata Romae 22,

tui Rom. dono missa, in Capi.
36.

tolio locatur 22, 37. Victoria in
Viae per agros a censoribus pu- culmine acdis Concordiae ful.
blica impensa factae 9, 43. vi- mine icta 26, 23. Victoriae ae-
as sternendas silice in urbe, des, facta ex mulctaticia реси-
glarea extra urbem substernen- nia, dedicatur a L. Postumio,
das marginandasque censores cos. 10, 33. Victoriae aedes in
lucant 41, 32.

Palatio 29, 14. Victoriae Vir.
Viutor mittitur a tribuno ad ginis aedicula prope aedem Vi.
consulem 2, 56. a consulibus ad ctoriae 35, 9. Victoriae mons
matronas 8, 18. viatores aedi- 24, 41.
litii 30, 39.

Victoriati nummi 41, 17.
Vibius Accuaeus, praefectus Q. Victorius, primipili centu.
cohortis Pelignae, arreptum rio, signum adeuntun signifero
vexillum trans vallum hostium iacit in hostem 34, 46.
traiicit 25, 14. ob strenuum fa- Victumviue, emporium, captae,
ctum donatur, ibid.

21, 57.
Vibius Virrius, unus e legatis Victumuli, vicus 21, 45.
Campanis, ad Varronem con- Vicus Cyprius 1,48. Insteius, 24,
sulem missis, suadet suis defe-10. Jugarius 24, 47. 27, 37. 35,
ctionem ab Romanis 23, 6. de- 21. Longus 10, 23. Tuscus 2,
speratis Capuae rebus, senato- 14. 27, 37. 33, 26. vicos cur non
res Campanos ad mortem sibi direxerint Romani 5, 55.
consciscendam adhortatur 26, Viduae equitibus, qui equos
13. cum septem et viginti se- alerent, attributae 1, 43. vi.
natoribus Campanis venenum duarum pecuniae in aerarium
bibit 14.

collatae 24, 18.
Vibirs et Pactius fratres 27, 15. Vigiliis quatuor distincta nox
Vibonem colonia deducta 35, 40. quaelibet; hinc vigilia prima
Vibonensis ager 21, 51.

5, 44. 9, 36. 10, 34. 21, 27. 23,
Vibulanus. vid. Fabius.

35. 27, 15. 30, 6, 35, 13. secun-
Vicaepotae aedes 2, 7.

da 7, 35. tertia 9, 44. 10, 20 et
Vicesima manumissorum, de 40. 25, 38. 27, 42. 28, 7. 35, 1.
qua lex in castris lata 7, 16.

36, 19. 40, 4. quarta 9, 37. 21,
Vicilini Lovis templum in agro 47. 24, 46. 25, 13. vigiliae vica-
Cumpsano 24, 44.

tim Romae exactae 10, 4. 32,
Victimae caeduntur ad aver-1 26. vigiiiae nocturnae per ur.

bem minoribus magistratibus | Viminalis collis additus urbi a
mandatae 39, 14 et 16. vigilia- | Servio Tullio 1, 44.
rum munus a senatoribus obi-Vincula demta Romae vinctis
tum 3, 6. vigiliae militares 44, in celebritate primi lectisternii
33. vigiliae ab exercitu Hanni.

5, 13.
balis per quatriduum et tres Vindiciae secundum libertatem
noctes toleratae 22, 2.

3, 44.
Villa publica in campo Martio Vindicius, servus, coniuratio-
aedificata 4, 22. ibi primum nem ad revocandos reges ini.
census populi actus, ibid. re- tam prodit 2, 4. ei pecunia ex
ficitur et amplificatur 34, 44. aerario, libertas et civitas da-
inea hospitium legatis hostium tur 5. quidam vindictae nomen
praebetur 30, 21. 33, 24. ab illo tractum putant, ibid.
- L. Villius, trib. pl. legem anna- Vinearum usus in oppugnatio.

riam fert 40, 44. inde cogno- nibus 5, 7. 10, 34. 21, 61. 23,
men familiae inditum, ut An- 18. 32, 4. 35, 22.
nales appellarentur, ib. creatur Vinum publice in sacrificiis
praetor 42, 28. sortitur iurisdi. praebitum 10, 23. in Galliam
ctionem inter peregrinos 31. invectum illiciendae gentis
L. Villius Toppulus, aedilis causa 5, 33.

plebeius, aliquot matronas pro-Vir virum legens 9, 39. 10, 38.
bri accusat 25, 2.

viri maioris species, quam pro
L. Villius Tuppulus, praetor humano habitu, augustiorisque

31, 49. ei evenit Sardinia 32, 1. in quiete visa utrique consuli
P. Villius, trib, pl. 3, 54.

8, 6. virorum omne genus in in-
P. Villius Tuppulus, ex aedili- sula Lemno coniuratione mu-
tate plebeia praetor 29, 38. liebri sublatum 34, 2. virorum
sortitur Siciliam 30, 1. decem- inter se plura stupra in Bac-
vir agris dividundis 31, 4. cos. chanalibus, quam feminaruni
49. proficiscitur in Macedoni. 39, 13.
am 32, 3. nihil memorabile ab | Virga circumscribitur.Antiochus
eo actum 6. legatus suh T. rex a Popillio, legato Rom. 45,
Quinctio 28. iubetur esse in 12. virga lictor Sulpicii, tribu.
numero decem legatorum, ex ni militum domum intrantis,
quorum consilio pacis leges forem percutit 6, 34. virgis
Philippo daret T. Quinctius caedi civem Romanum vetuit
33, 24. it ad Antiochum 35. lex Porcia 10, 9. virgis caesi
eius et collegarum congressus et securi percussi in medio fo-
cum rege 39 et 40. rursum mit- ro trecenti quinquaginta octo
titur ad Antiochum 34, 59. delecti nobiles Tarquinienses
Elaeam venit 35, 13. congredi- 7, 19. virgis sese caedunt mu-
tur cum Hannibale 14. cum tuo quitlam Lucanorum in in.
Antiocho 15. legatus in Grac- vidiam Romanorum 8, 27.
ciam 23. tentat Magnetas 39. Virginia, Auli filia, patricia,
P. Villius eques Rom. fulmine

nupta Volumnio, consuli ple-
exanimatir 33, 26.

beio 10, 23. exclusa sacris Pu

dicitiae patriciae a matronis ; L. Virginius, trib, milit. eos.
patriciis, dedicat aram Pudici- pot. 6, 1.
tiae plebeiae, ibid.

L. Virginius, trib, milit. 27, 43.
Virginiae infelix forma, mors Opiter Virginius, cos. cum col-
miserabilis, et ultio 3, 44- 48 lega Pometiam primo vi, dein.
et 58.

de operibus oppugnat 2, 17.
4. Virginius, cos. 2, 28. contra triumphat, ibid.
Volscos proficiscitur, eosque Opiter Virginius, cos. 2, 54.
fundit 30.

Proc. Virginius, cos. 2, 41. eius
A. Virginius, cos. 2, 51.

cum collega de lege agraria
4. Virginius, cos. 2, 63. contra contentiones, ibid.
Aequos proficiscitur, ibid. v

Sp. Virginius, cos. 3, 31.
d. Virginius, triumvir agro

T. Virginius cos. 2, 21.
dando 3, 1.

T. Virginius, cos. 2, 48.
A. Virginius, trib. pl. Caeson: 1. Virginius Rutilus, augur,
Quinctio capitis diem dicit, moritur 3, 7.
unde magnae contentiones 3, T. Virginius Coelimontanus,
11 -13.

cos. 3, 65,
A. Virginius, postquam tribu-Virgines ter novenae,perurbem
natu pl. abierat, accusatur, et euntes, carmen canuntin Iuno-
denis millibus gravis aeris con- nem Reginam 27, 37. 31, 12.
demnatur 5, 29.

virgines decem, et deccm inge-
L. Tirginius, Virginiae pater

nui pueri, patrimi omnes ma-
3, 44. eius de filia cum Ap. trimique, ad sacrificium adhi-
Claudio contentio 47. filiam

biti 37, 3. ob virginem excita-

tum Ardeae bellum 4, 9. virgi.
suam occidit 48. orta inde cer-
tamina in urbe 49. et motus in nem captivam parentibus red-
- castris 50. consilium ab eo mi.

dit Scipio 26, 50. virginem

Chalcidenscm in medio ardore
litibus datum, de creandis de-
cem tribunis militum, quorum

belli ducit uxorem Antiochus
in numero esse recusat 51:

36, 11.
creatur tribunus pl. 54. Appio Virtutis et Honoris aedes, vo-
diem dicit 56. et eum in carce-

tae a M. Marcello, et exstru.
rem duci iubet 57. remittit ul- ctae 27, 25. a filio eilis dedica.
timam poenam M. Claudio, as-

ta Virtutis aedes 29, 11.
sertori Virginiae 58.

Visceratio populo data a M.
L. Virginius,cos.4,21. iterum 23. Flavio in funerc matris 8, 22.
L. Virginius, trib. milit. cos.

cf. et 39, 46. 41, 33.
pot. 5, 8. invisus infestusque Vitellia, oppidum 2, 39. 5, 29.
collegae Sergio, ei non fert'itruvius Vaccus, Fundanus,
auxilium, ibid. ante diem ipse vastat Setinum Norbanumque
et collega abdicare coguntur 9. agrum 8, 19. in potestatem ve-
accusatur a tribunis plebis 11. nit Romanorum 20. asscrvatur
decem millibus aeris gravis in carcere, ibid. verberatus ne-
condemnatur 12.

catur, ibid, aedes eius diraun

1

« IndietroContinua »