Immagini della pagina
PDF

BIBLI0TEKA RACZYNSKICH W P0ZNANIU. RACZYNSKISCHE BIBLI0THEK IN POSEN,

KATALOG

BIBLIOTEKI RACZYŃSKICH

W

POZNANIU.

OPRACOWALI

M. E. SOSNOWSKI, BIBLIOTEKARZ,

I

L. KURTZMANN.

TOM I.

Biografia hr. Edw. Raczyńskiego. Historya biblioteki.
Rękopisma. Dyplomata i przywileje. Inkunabuły. Teo-
logia. Prawnictwo Filozofia. Pedagogika. Matematyka.
Nauki przyrodzone. Gospodarstwo Przemysł. Handel.
Sztuka. Sztuka wojenna. Medycyna,

POZNAN.
DRUKARNIA NADWORNA W. DECKERA I SP. (E. RÖSTEI).

1885.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Biographie des Grafen Eduard Raczyiiski. Geschichte
der Bibliothek. Manuscripte. Urkunden. Inkunabeln.
Theologie. Rechtswissenschaft. Philosophie. Paedagogik.
Mathematik. Naturwissenschaften. ILandwirthschaft.
Gewerbe. Handel. Kunst. Kriegswissenschaft. Medicin.

[ocr errors][ocr errors]

HARWARD C0LLEGE LIBRARY
BOUGHE FROM
DUPLI CATE MONEY

DEC 5 1938

Kürzung und Redaction der Titelcopien für dem Druck, sowie Correctur des Drucks von L. Kurtzmann.

Vom 2. Januar bis 1. April 1885.

« IndietroContinua »