Iamblichi Chalcidensis ex Coele-Syria De vita Pythagorica liber: Graece et Latine, Volume 1

Copertina anteriore
F.C.G. Vogelii, 1815
 

Altre edizioni - Visualizza tutto

Brani popolari

Pagina 117 - ... servire, alios pecuniae ; raros esse quosdam, qui ceteris omnibus pro nihilo habitis rerum naturam studiose intuerentur ; hos se appellare sapientiae studiosos, id est enim philosophos, et ut illic liberalissimum esset spectare nihil sibi acquirentem, sic in vita longe omnibus studiis contemplationem rerum cognitionemque praestare.
Pagina 401 - Consimilia hisce silentii etiam praecepta fuerunt, quae ad exercendam continentiam ducebant: cuius nimirum difficillimum genus est, linguam moderari. Ad temperantiam quoque referendum est, quod Crotoniatis Pythagoras persuasit, vt a profano et spurio pellicum commercio se abstinerent: item, quod musices beneficio adolescentem amoris oestro percitum emendauit, et ad sanam mentem traduxit: sed et dehortatio a lasciuia in eandem virtutem incidit. Atque haec suis discipulis ita tradidit Pythagoras, vt...
Pagina 207 - Considerabat etiam quaeuis alia: пггш scilicet affectai veliementiori et cupiditati succumberent : ñeque obiter transmittebat , quales in ira, quales in cupiditatibus se exhibèrent , an contentiosi, an ambitiosi essent; vtrum ad dissensionem potins, an ad amicitiam propenderent. Si iam ipsi omnia perscrutanti satis instructi a bonis moribus viderentur, turn porro in docilitatem et memoriam inquirebat: initio quidem, an promte et perspicue assequerentur , quae dicta erant : deinde , quo amore...
Pagina vi - ... hanc consarcinauerint; licet igitur tarn nulla arte et diligentia hie liber corrasus sit, idem tarnen cum Porphyrii libro eiusdem argumenti, deperditis maximam partem his scriptoribus , e quibus sua Porphyrius et lamblichus exscripserunt, in primariis fontibus est habendus, vnde accuratior et plenior Pythagorici sodalitii cognitio hauriatur. Kusterus de sua editione, quam anno 1707. Amstelodami vulgatam loanni Moro, Episcopo Noruicensi, inscripsit, in praefatione haec refert: „lamblichum No„...
Pagina 423 - SiSíditam, ас deinceps ab Aesculapio excultam fuisse. De generatione denique haec illos docuisse fertur: primo cauendum esse quod praecox dicitur: ñeque enim aut in plantis praecoces fructus, aut in animalibus immatures foetus bene se habere; sed deberé accederé temporis quoddam interuallum, antequam fructum ferant ; vt ex validis perfectisque corporibus semina et fructus proueniant. Ideoque pueros et virgines in. laboribus, exercitiis, et tolerantia conuenienti educar i , cibisque ali oportere,...
Pagina 351 - Kit st. et agendorum ratio: iterumque recordabatur, ciii primuin, domo egressus, cui deinde obuius fuerit: et qui primo, qui secundo, qui tertio loco sermo habitus esset; et sic deinceps. Omnia enim memoria repeleré allaborabat, quae toto die gesta erant; idque eo ordine, quo singula illorum euenerant. Si vero expergefacto plus otii superesset, turn etiam eorum, quae nudius tertius acta erant, eodem modo reminisci conabatur. Memoriam igitur potissimum exercere allaborabant : vtpote quum nihil sit,...
Pagina 255 - ... et vtrinque probabatur, concentum dia pason esse contextura quendam, iunctis siue dia pente et dia tessaron, quemadmodum ratio dupli composita est ex ratione hemiolii et epitriti , vt duodecim, octo, sex: siue vice versa dia tessaron et dia pente, vt ratio dupli ex ratione epitriti et hemiolii; exempli gratia, duodecim , nouem , sex. Нас ratione atque via quum et manum et auditum ad pondera appensa conformasset, atque secundum ea rationem proportionum stabiliuisset, facili ,,«<p...
Pagina 189 - Ilium omnibus hisce rationes demonstrationesque subiecisse; quia vero vulgo a pluribus, usque semper segnio-» ribus tradebantur, inde factum esse, vt rationibus detractis sola problemata reliqua manserint, Qui vero de Pythagoreis mathematici dicuntur, illi fatentur et istas rationes esse Pythagorae, et ipsi plura insuper tradunt, quaeque dicunt, ea contendunt vera esse: sed causara dissimilitudinis hancce fuisse aiunt: veiiisse Pythagoram ex Ionia 39) тог ftfV Aóyov] Sic recte MS. Antea vero...
Pagina 339 - Quae autem porro natura sciri non possunt, illorum non potest scientia excogitan: ñeque verieimile est, appetitum aliquem dari scientiae non subsistentis ; sed potius scientiae eorum, quae proprie entia sunt, quaeque semper circa eadem et eodem modo permanent, atque veré cum nomine suo coexistunt. Nam et horum intellectum sequi solet intellectus entium aequiuoce talium, etiamsi non intendatur eo Studium, perinde vt scientiam vniuersalium particularium scientia consequitur. Nam, qui de vniuersalibus...
Pagina 233 - ... potius debita iura studiosissime seruarent auctor extitit. Sed et ipse ita vixit, vt a carne animalium abstineret et ad aras adoraret sanguine nunquam adspersas: prouidebat insuper, ne et...

Informazioni bibliografiche