Immagini della pagina
PDF
ePub

TITI LIVI

AB VRBE CONDITA

LIBRI

EDIDIT

MARTINUS HERTZ.

VOL. II. PARS I.

EDITIO STEREOTYPA.

EX OFFICINA BERNHARDI TAUCHNITZ.

LIPSIAE MDCCCLX.

6

ceo vero ab eodem Alschefskio perjorthographicis hic illic optimi liunum lib. XXI. ubiubi igitur le-bri lectiones in adnotatione tanctioni post notam: propositae au- tum commemoravi, ne sive tironictorem additum non invenies, per bus sive evocatis molestias creapriorem partem libri XXI usque ad rem. scripturae compendiis in adn. initium cod. P scriptura illa extat crit. praeter codd. notas supra lauin CM, per reliquam in PCM, per datas, quibus eaedem literae milibros XXII et XXIII in PC, per nores" accedunt singulorum codd. XXIIII usque ad extremam libri manus alteras significantes, et XXX partem in P, in ipsa hac ex- praeter uncos cum rotundos tum trema parte in C et Bambergensi quadratos, quorum illi eximenda, (B), qui codd. MC est paulo infe-hi recens addita significant, usus rior. inter codd. reliquos, ne de sum his: Bas.a ed. Basil. a. 1531, perparvo quodam libri XXÝI frag- Bas. b.=ed. Basil. a. 1535, I.F. Gr. mento Gottingensi saec.XII loquar, = Ioannes Fridericus Gronovius, cuius lectiones potiores suo loco Drak.-Drakenborchius, Alsch. adnotatas invenies, cum Petavia- Alschefskius (per lib. XXX Alsch. nus eminet ab I.F.Gronovio saepius a ed. a. 1839 Alsch. b ed. a. 1844) in usum vocatus tum Cantabri-F=Fabri, cuius praeter librorum giensis a Iac. Gronovio collatus, XXI ac XXII (1837) et XXIII ac qui haud quidem raro optimi libri XXIIII (1840) editiones et excerlectiones servavit, non minus saepe pta ex cod. Bambergensi olim lautamen interpolationibus scatēt. data huc pertinet programma schoquibus ne purissimus quidem tex. lasticum Norimbergense a. 1842 tus Liviani fons omnino caret, per emendantur ex Livii libro vicerecentiores vero libros latissime simo sexto loci circiter centum,' propagatae sunt, ita tamen, ut hic Bött. I. F. Böttcheri ed. T. Livii illic lacunae ab optimo libro reli- de rebus Syracusanis capitum ctae ex genuino aliquo fonte Pu- Dresd. a. 1839, Bött. a = eiusdem teaneo pleniore in deteriore hac praefatt. libelli de reb. Syrac. ap. codicum classe (s) expletae esse Liv. et Plut. Dresd. a. 1838; W videantur, ut lib. XXVII, 34, 13; Weissenbornius (cuius nomini si XXVIII, 23, 8; XXVIIIÍ, 21, 4; nihil additum est significatur, ut in XXX, 4, 6. vix igitur ubivis certo priore volumine, lectio in utraque definiri poterit, quid ex limpido ed. vel recepta vel proposita, Wt hoc fonte haustum, quid ex inge- = ed. Teubneriana, Ww ed. nio a librariis additum sit; plera- Weidmanniana, Ww2=ed.Weidm. que tamen eius generis ad hos re- lib. XXI-XXIII altera, Wa vocanda esse patet, quae eo sane emendationes ad eosdem libros in non meliora fiunt quod ante ali- ed. Alschefskiana maiore III, 868 quot saecula excogitata sunt: sed sqq: propositae, WI lectiones cum ne deteriora quidem inde fiant, Livianae), H=Heerwagenius. (Hf ea servavi, ubicumque meliora iis ed. lib. XXI et XXII Fabriana nec ab aliis substituta inveniebam altera; Hm = iudicia eiusdem de nec ipse substituere poteram. uncis edd. aliisve scriptis ad literas Liquadratis [] ea quae ex codd. vel vianas pertinentibus nuntiis erudit. deterioribus recepta sunt tum de- Monac. inserta, Hw observatiomum inclusi, si apertissimam inter- nes a Weissenbornio commemorapolationis notam prae se ferrent. tae privatimque, ut videtur, cum praeterea in decade hac recen- eodem communicatae). quae et hi senda eandem normam secutus et alii ex recentioribus ad emensum quam in prima observaveram, dandos hos libros attulerunt sea superstitione aeque abhorrens dulo inspexi indeque quae vel veatque & prava licentia; in rebus ra vel probabilia viderentur in quibusdam minutioribus imprimis verborum ordinem recepi, quae

[ocr errors]
[ocr errors]
[subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small]

MARTINUS HERTZ
ALFREDO FLECKEISEN B.

eiusdem cod. ms. sive ab Alschefskio sive pro Alschefskio institutis

ytendum erat; ex eiusdem schedis Tibi, vir doctissime atque amicis etiam per rell. libros nonnullas sime, laborum meorum in Gellio etin lectiones a Beckero excerptas et Prisciano recensendis atque emen- ab eiusdem collatione discrepantes dandis positorum fido egregioque enotavi. de ipso codice hoc praeolim socio, lubens merito hoc vo- stantissimo reliquisque huius delumen eo ipso die do, dono, dedico, cadis codicibus breviter dixi vol. I. quo tu ante hos sex annos elegan-p.XXXVI. hic addendum est cod. tissimam tuam de veterum poeta- Puteaneum (P) saec. VIII literum Latinorum reliquiis apud Gel- ris maioribus scriptum praeter lalium servatis ad me misisti epistu- ceras quasdam prioris lib. XXI et lam. neque ipsa baec studia Liviana posterioris lib. XXX particulas ope tua omnino caruerunt, cum pro continere hanc decada inde a vocc. constanti tua erga me benevolentia lib. XXI, 41, 13 salute esset certaobservationes nonnullas a te partim men’usque ad verba lib.XXX,38,2 ipso institutas, partim olim excer-l'indutiae quae carthagi’ (sic). prima ptas mihi transmiseris. eodem vero eius codicis scriptura, quae una genomine gratiae mihi agendae sunt puinum ac firmum recensionis praeet Mauricio Hauptio et Gui- bet fundamentum, variis manibus lelmo Weissenbornio, qui sua correcta est, ita tamen, ut prima de nonnullis locis iudicia benigne (P pr.corr.), quae vix ab ipso libramecum communicaverunt. adiutus rio videtur profecta esse, ab altera praeterea sum Gustavi Beckeri (p) Beckero teste non ubivis satis beneficio in tertia hac decade Liviana tuto possit dignosci. Lubentissime recensenda altero exemplari colla- totam optimi libri collationem et tionis librorum XXIIII-XXVIIII ipse addidissem: quod cum adnocum cod. Puteaneo ad ed.Weis- tationis huius rationes defendesenbornii Teubnerianam ab ipso rent, ut iustum aliquod specimen institutae; altera eiusdem v. d. col- scripturae Puteaneae exhiberem, latione erat Weissenbor- plenam eam per libri XXI partem nius eamque ad calcem voluminum in codice superstitem proposui; V et VI editionis Weidmannianae per reliquos libros notabiliora inde a se procuratae textus sui rationi-excerpsi tantum non omnia. ad Pubus accommodatam proposuerat. teaneum, ita tamen, ut saepius cum utraque collatione inter se compa- alterius manus lectione conspirent, rata vidi quam sollerter et quam proxime accedere Colbertinum religiose uterque v. d. opera sua (C) saec. XII et Mediceum (M) functus sit: raras enim et plerum- saec. XI inter omnes constat: uterque satis leves discrepantias in- que passim olim collatus est, univeryeni; quas ut enotarem singulis sa vero varia lectio ex Colbertino lectionibus collationis meae a non nisi per lib.XXX partem posteWeissenborniana dissentientibus riorem a Millero in usum Alschefsasteriscos apposui. per libros XXI kii et per libros XXI–XXIII ab --XXIII et XXX collationibus Alschefskio enotata est, ex Medi

Usus

[ocr errors]

ed. Isler. 1 2. orantes om. M et aut assensum Lipsius l. l. non assensu oratum aut oraturi exspectatur' Wt. olim vg., I. H. Vossius Anm. U. | 8. Baebius Tamphilus) 'vet. ali- Randgl. p. 267 (qui proxime sqq. quot lib.' Sigonius: fabius pamphi- etiam manum admovit) prob. Walsus || VII, 2. Zacyntho] edd. vett.: chio em. Liv. p. 78 sqq. nec cum zagunto ś (Lov. 1) sagunto MCs || adsensu ci. Wat cf. ann. phil. 31, mixtique- nam ab A. R. quidam-- 179. I (cum assensu audientium) generis Nyhoffius l. l. III, 202, at Gruterus. || 3. per deos] s: per eos cf. Walchium em. Liv. p. 76 sq. Il qui- C reos postras. M. || testes monuisse dam] quondam M m. tert. in mg. || 5: testes hannonis suadentis sena3. (seumaritimis) Lipsius, at.v.Kreys- tum optestans ne romanū cum sasigium mel. II, 10. sl 6. muro] s ed. guntino suscitarent bellūmonuisse Ascens. a. 1513: muros MC5 muris s C testis (tum ras., qua vocc. hanno|| 10. incautus M m. pr. || subiit ad- nis suadentis videntur ab m deleta üersus C || VIII, 4. obeunda [dum] esse) senatum obtestans ne romamultifariam Hf cf.Hm XXIV,803. I num cum saguntino suscitarent bel[coepti] coeptis] scripsi: coeptillum monuisse M testis. oratio Hansunt libri coepti (sunt), nisi potius nonis suadentis senatum. obtestanpaulo ante qui vel quod post oppi- tis, ne Romanam cum Saguntino dani exciderit W v. ann. Ww2. | 4sq. suscitarent bellum. monuisse Et non (et non s) sufficiebant (Voss. Lov. 1); cum M fere concinit iam enim feriebantur arietibus mg. Oxon. N cf. Hearnii adn.; cum muris I. F. Gr. cf. G. Lorentzium m puncto post bellum posito facit progr. gymn. Fr. Guil. Colon. 1838 Alsch.; equidem lemma insiticium itep. 3. || tris deinceps turris] M: tris rum expunci || 4. (aluistis- ardetis) deinceps turres C || 7. conciri s Kiehlius mnemos. I, 97. || 6. nos] M (Lov. 3) Alsch.: consciri || 8. refe: Cant.: uos Cs. Il repetuntur) reperenti C. || inmitterent C. | 9. conferti tunt ş repetunt ut Ant. Perizonius 1. F. Gr. || magis om. M. l pugna- (Perizonius og Madvig' Ingersl.) || bant] m5: oppugnabant M pugna- post foedere repetuntur vocc. de re batur Cs. || 10. abiegno] Čant. s: repetuntur add. MCs, alia alii cf. ab ligneo | cetera] ed. Ascens. a. Kreyssigium l. l. || 7. quae] et quae 1513: cetero | liniebantque] Cant. $ (Hav.) quaeque Ant. Perizonius. !! s Bekkerus, Büchnerus ad Cic. pro 8. (id est Italia) Kiehlius mnemos. Roscio Am. or. p. 236: liniebantur- 97. || Sagunto] '

Mm. tert. 5: sagunti que M Cm. tert. liniebant s line- MC"Cant. 5. || 9. hominesque] homibanturque C linebaturque c line- nes

Madvigius op. acad. alt. p. 360 bantque edd. vett. || 11. habebant Mcf. Wann. ph. 67,187. || 12. deposcat I VIII, 3. eos ad se adituros coni. 5 depoposcerit'ci

. Wt. || accidere Wt. || efferatarum s Laur. Valla. || 1. F. Gr. || XI, 1. arguebat C m. pr. 4. Carthaginem protinus] M: pro- || 3. iram H. Sauppius ap. Ww. || tinus Carthaginem rell. || populo stimulanda I. F. Gr. at v. F

quaeRomano] Ant. Perizonius" ( Perizo-stionum Liv. decas Norimb. 1834 p. nius og Madvig' Ingersl.) Dobraeus 5 sq. || 9. quam qua] Alsch. Wa: adv. II, 380. cf. Kreyssigium mel. quam qui M qua qua C quam Cant. II, 10

W. act. ant. 1837,5 Gebhardus, İ. F. Gr.; rell. 6 lect. v. 1201 sq.: pro romanis || X, 1. suntį ap.Drak. || 11. in dies] ș(Hav.et fort. Mm. tert. s Lipsius "v. Kreyssigii Lov. 1) Laur. Valla: in diem || 12. melet. II, 11: non sunt || 2. adver- tam] ś: iam | XII, 2. aliquantum] sus senatum] Alsch.: adversu sena- CMm. tert. 5 (Berol.): aliquantutum M aduersum senatum C ad- lum M? rell. È l. l. p. 6 sq. || 4. uerso senatu ms auerso senatu s Alco] s? et sic certe c. XIII, 1: alcon (Lov. 4.) | non cum adsensu] Otto M Cant. alconus C. || insciis] 5: indiv. Liv. P. 17 sq., Alsch.: cum ad-consciis || se precibüs Kiehlius mnesensu MCs non adsensum s? non mos. I, 97 sq. 11 victore] s? edd. vett.:

sq.

« IndietroContinua »