Samlade skrifter

Copertina anteriore
 

Cosa dicono le persone - Scrivi una recensione

Nessuna recensione trovata nei soliti posti.

Pagine selezionate

Altre edizioni - Visualizza tutto

Parole e frasi comuni

Brani popolari

Pagina 57 - Ut quis ex longinquo revenerat, " miracula " narrabant, " vim turbinum, et inauditas volucres, monstra maris, ambiguas hominum et belluarum formas :
Pagina 263 - Jove concipit iras, conciliumque voc'at ; tenuit mora nulla vocatos. est via sublimis, caelo manifesta sereno : Lactea nomen habet, candore notabilis ipso. hac iter est superis ad magni tecta Tonantis 170 regalemque domum ; dextra laevaque deorum atria nobilium valvis celebrantur apertis.
Pagina 182 - Mors media est. certe populi, quos despicit Arctos, Felices errore suo, quos ille timorum Maximus, haud urget leti metus. inde ruendi In ferrum mens prona viris, animaeque capaces Mortis : et ignavum rediturae parcere vitae.
Pagina 35 - Norden draga människans deltagande och uppmärksamhet till naturen och göra en närmare frändskap till henne och hennes hemligheter, ett både djupare och mer omfattande natursinne, till ett grunddrag hos utmärktare nordiska själar. Redan i Nordens äldsta gudalära och skaldekonst är det detta anlag, som i dunkla bilder och toner uttalar sig; det är ock detta, som, genom odlingen renat, sedermera i nordisk vetenskap och konst blivit mest utbildat.
Pagina 58 - Cimbri mediterranei." — iv. 28. " Promontorium Cimbrorum excurrens in maria longe peninsulam efficit, quae Cartris appellatur." — Ibid. 27. " Sevo Mons (the mountain-chains of Norway) immanem ad Cimbrorum usque promontorium efficit sinum, qui Codanus vocatur, refertus insulis, quarum clarissima Scandinavia est, incompertae magnitudinis.
Pagina 130 - Det första slag hon på Gullharpan slog, Så ljufligt det månde klinga, De vilda djur i mark och skog, De glömde hvart de ville springa.
Pagina 181 - ... accessi confinium mortis et calcato Proserpinae limine per omnia vectus elementa remeavi, nocte media vidi solem candido coruscantem lumine, deos inferos et deos superos accessi coram et adoravi de proxumo.
Pagina 341 - Et primum quidem de origine statuque gentis pauca expediam, solam pene famam sequens in hac parte, nimia vetustate omnem fere certitudinem obscurante. Nam super hac re varia opinio est, aliis arbitrantibus de Danis...
Pagina 33 - ... jag ej kan göra mig räkning; men visst är, att, om jag ville välja mig en boningsplats i Norden, jag skulle föredraga detta yttersta land framför alla andra mig bekanta. Den vilda, majestätiska naturen af dessa oändliga skogar, sjöar och branter hänryckte mig, och, ehuru jag ej ännu läst Ossian, föddes likväl i mig mänga af hans bilder, sådana jag återfann dem, då jag flera år derefter lärde känna honom».
Pagina 63 - Seneca the tragedian hath these verses: --Venient annis Saecula seris, quibus Oceanus Vincula rerum laxet, et ingens Pateat Tellus, Tiphysque novos Detegat orbes; nec sit terris Ultima Thule: a prophecy of the discovery of America.

Informazioni bibliografiche