Immagini della pagina
PDF
ePub

ne nos in amicitiam accipiamur, sed ut vetustate et gradu honoris nos praestent: neque enim foedere Samnitium, ne qua nova 5 iungeretis foedera, cautum est. fuit quidem apud vos semper satis

iusta causa amicitiae, velle eum vobis amicum esse, qui vos appe- 6 5 teret: Campani, etsi fortuna praesens magnifice loqui prohibet,

non urbis amplitudine, non agri ubertate ulli populo praeterquam vobis cedentes, haud parva, ut arbitror, accessio bonis rebus vestris in amicitiam venimus vestram. Aequis Volscisque, 7

aeternis hostibus huius urbis, quandocumque se moverint, ab 10 tergo erimus et, quod vos pro salute nostra priores fece

ritis, id nos pro imperio vestro et gloria semper faciemus. 8 subactis his gentibus, quae inter nos vosque sunt, quod prope diem futurum spondet et virtus et fortuna vestra, continens

imperium usque ad nos habebitis. acerbum ac miserum est, 9 15 quod fateri nos fortuna nostra cogit: eo ventum est, patres

conscripti, ut aut amicorum aut inimicorum Campani simus. si defenditis, vestri, si deseritis, Samnitium erimus; Capuam 10 ergo et Campaniam omnem vestris an Samnitium viribus ac

cedere malitis, deliberate. omnibus quidem, Romani, vestram 11 20 misericordiam vestrumque auxilium aequum est patere, iis

tamen maxime, qui inplorantibus aliis auxilium dum supra vires suas praestant inopes ipsi in hanc necessitatem venerunt. quamquam pugnavimus verbo pro Sidicinis, re pro nobis, cum 12

videremus finitimum populum nefario latrocinio Samnitium 25 peti et, ubi conflagrassent Sidicini, ad nos traiecturum illud

incendium esse. nec enim nunc, quia dolent iniuriam acceptam Samnites, sed quia gaudent oblatam sibi esse causam, oppu- 13 gnatum nos veniunt. an, si ultio irae haec et non occasio 14

cupiditatis explendae esset, parum fuit, quod semel in Sidicino 30 agro, iterum in Campania ipsa legiones nostras cecidere? quae 15

est ista tam infesta ira, quam per duas acies fusus sanguis explere non potuerit? adde huc populationem agrorum, praedas hominum atque pecundum actas, incendia villarum ac ruinas,

omnia ferro ignique vastata: hiscine ira expleri non potuit? 35 sed cupiditas explenda est. ea ad oppugnandam Capuam rapit: 16

den Nutzen eines solchen Bünd- quam hostium more iniusta intulenisses und die Würdigkeit Ca- rant Sidicinis arma, cf. p. 124, 6. pua's; schliesslich die geringe 29. Die Naivetät dieses Urtheils Gefahr, welche damit verknüpft hat wahrscheinlich in dem rhetoriist. 11. semper, denn in Folge schen Eifer des Livius oder seiner der deditio können sie jeder Zeit Quelle ihren Grund. parum fuitzur Heeresfolge aufgefordert wer- genügte es nicht, wäre es nicht den. 17. si defenditis, wenn ihr

genug gewesen?

33. villarum, jetzt uns Schutz gewährt, daher darf bei dem in Capua herrschendas Praesens. 24. latrocinio, weil den griechischen Luxus auch für die Samniten praedonum magis jene Zeit nicht befremden.

21 ram.

17 aut delere urbem pulcherrimam aut ipsi possidere volunt. sed

vos potius, Romani, beneficio vestro occupate eam, quam illos habere per maleficium sinatis. non loquor apud recusantem

iusta bella populum; sed tamen, si ostenderitis auxilia vestra, 18 ne bello quidem arbitror vobis opus fore. usque ad nos con- 5

temptus Samnitium pervenit, supra non ascendet: itaque umbra vestri auxilii, Romani, tegi possumus, quidquid deinde habueri

mus, quidquid fuerimus, vestrum id omne existimaturi. vobis 19 arabitur ager Campanus, vobis Capua urbs frequentabitur;

conditorum, parentium, deorum inmortalium numero nobis eritis, 10

nulla colonia vestra erit, quae nos obsequio erga vos fideque 20 superet. adnuite, patres consripti, nutum numenque vestrum invictum Campanis et iubete sperare incolumem Capuam futu

qua frequentia omnium generum prosequente creditis nos illinc profectos? quam omnia votorum lacrimarumque plena 15

reliquisse? in qua nunc expectatione senatum populumque Cam22 panum, coniuges liberosque nostros esse? stare omnem multi

tudinem ad portas viam hinc ferentem prospectantes certum

habeo. quid illis nos, patres conscripti, sollicitis ac pendenti23 bus animi renuntiare iubetis? alterum responsum salutem victo- 20

riam, lucem ac libertatem, alterum ominari horreo quae ferat! proinde ut aut de vestris futuris sociis atque amicis aut nusquam ullis futuris nobis consulite.“

XXXI. Summotis deinde legatis cum consultus senatus esset, etsi magnae parti urbs maxima opulentissimaque Italiae, 25 uberrimus ager marique propinquus ad varietates annonae horreum populi Romani fore videbatur, tamen tanta utilitate

fides antiquior fuit, responditque ita ex auctoritate senatus 2 consul: „auxilio vos, Campani, dignos censet senatus, sed ita

vobiscum amicitiam institui par est, ne qua vetustior amicitia 30 ac societas violetur. Samnites nobiscum foedere iuncti sunt.

1

6. supra, darüber hinaus.

12. nutum, gewähret uns den Campanen. euren Wink (=Gebot), denn Rom darf nur gebieten u. sofort werden die Samniten sich zurückziehen; mit diesem nutus ist ein numen ein Wille verbunden, welcher den Bedrängten gleich dem Willen der helfenden Götter erscheint u. daher mit numen bezeichnet wird: numen steigert also nur den Begriff von nutus. 14. creditis ihr könnt euch kaum vorstellen, wie

gross die Menschenmenge war, welche etc.

20. salutem, sc. feret oder fert.

23. Verbinde de nobis consulite ut (cs) aut sociis vestris aut nusquam ullis futuris; ita consulite ut putetis etc.

25. „Capua war durch Handel u. Ackerbau der Grösse nach die zweite Stadt Italiens, die erste an Ueppikeitu. Reichthum.“ Mommsen.

26. ad varietates annonae] = für eine mögliche

Theuerung, Missernte.- 28. fides] Denn durch die Annahme des Bündnisses nahmen die Römer zugleich Partei gegen ihre bisherigen Bundesgenossen. - 28. ex auctoritate sen., auf Grund eines

itaque arma, deos prins quam homines violatura, adversus Samnites vobis negamus; legatos, sicut fas iusque est, ad so- 3 cios atque amicos precatum mittemus, ne qua vobis vis fiat.“

ad ea princeps legationis sic enim domo mandatum attu5 lerant , quando quidem" inquit „nostra tueri adversus vim

atque iniuriam iusta vi non vultis, vestra certe defendetis: 4 itaque populum Campanum urbemque Capuam, agros, delubra deum, divina humanaque omnia in vestram, patres conscripti,

populique Romani dicionem dedimus, quidquid deinde patiemur 10 dediticii vestri passuri.“ sub haec dicta omnes manus ad con- 5

sules tendentes pleni lacrimarum in vestibulo curiae procubuerunt. commoti patres vice fortunarum humanarum, si ille prae- 6 potens opibus populus, luxuria superbiaque clarus, a quo paulo

ante auxilium finitimi petissent, adeo infractos gereret animos, 15 ut se ipse suaque omnia potestatis alienae faceret. tum iam

fides agi visa, deditos non prodi; nec facturum aequa Samnitium populum censebant, si agrum urbemque per deditionem factam populi Romani oppugnarent. legatos itaque extemplo

mitti ad Samnites placuit. data mandata, ut preces Campa- 8 20 norum, responsum senatus amicitiae Samnitium memor, dedi

tionem postremo factam Samnitibus exponerent; peterent pro 9 societate amicitiaque, ut dediticiis suis parcerent, neque in eum agrum, qui populi Romani factus esset, hostilia arma in

ferrent; si leniter agendo parum proficerent, denuntiarent Sam- 10 25 nitibus populi Romani senatusque verbis, ut Capua urbe Cam

panoque agro abstinerent. haec legatis agentibus in concilio 11

Senatsbeschlusses, cf. § 8. 1.
violatura, die die Götter als foede-
rum testes et vindices verletzen wür-
den, die nicht minder vor der Gott-
heit als vor den Menschen einen
Vetragsbruch bedeuten würden.
6. iusta vi] Oxymoron, denn vis
und ius sind_Gegensätze. 6.
vestra certe] Durch die. Dedition
wird Capua Eigenthum der Rö-
mer, durch dessen Verletzung die
Samniten nun das Bündniss mit
Rom brechen würden. - 10. omnes,
die übrigen Mitglieder der Gesandt-
schaft stehen im vestibulum, wäh-
rend der princeps legationis in der
Curie selbst den Bescheid entgegen-
nimmt. 12. si ille] siquidem
causal. Merkwürdiger noch war,
dass die Campaner sich Rom unter-
warfen, um Schutz gegen ihre eig-

Stammgenossen finden.
Denn 424 v. Chr. hatten Sampiti-

sche Eroberer Capua den Etruskern entrissen. Allein die Samniten in Campanien hatten sich mit der im Lande vorhandenen Bevölkerung vermischt, griechische Weise und Stadtverfassung angenommen, so dass sie selbst Münzen mit griechischer Aufschrift schlugen, u. waren so ihren Stammgenossen in den Bergen Samniums entfremdet. Mommsen I, 356. 20. memor] Grammatisch zu responsum, logisch zu senatus gehörig.

25. Damit wird die Gesandtschaft bevollmächtigt, eventuell ein entschiedenes Últimatum zu stellen. Zu diesem Zwecke hatte man vorher einen Volksbeschluss erwirkt, populi Romani (vor senatus !) verbis, vgl. 128, 9. 26. in concilio Samnitium] Die 4 Samnitischen Völker Caudiner, Hirpiner, Pentrer u. Frentaner bildeten einen

nen

zu

5

1

Samnitium adeo est ferociter responsum, ut non solum gesturos se esse dicerent id bellum, sed magistratus eorum

e curia 12 egressi stantibus legatis praefectos cohortium vocarent iisque

clara voce imperarent, ut praedatum in agrum Campanum extemplo proficiscerentur.

XXXII. Hac legatione Romam relata positis omnium aliarum rerum curis patres fetialibus ad res repetendas missis belloque, quia non redderentur, sollemni more indicto decre

verunt, ut primo quoque tempore de ea re ad populum fer2 retur. iussuque populi consules ambo cum duobus exercitibus 10

ab urbe profecti, Valerius in Campaniam, Cornelius in Sam3 nium, ille ad montem Gaurum, hic ad Saticulam castra po

nunt. priori Valerio Samnitium legiones eo namque omnem belli molem inclinaturam censebant occurrunt. simul in

Campanos stimulabat ira, tam promptos nunc ad ferenda nunc 15 4 ad accersenda adversus se auxilia; ut vero castra Romana vide

runt, ferociter pro se quisque signum duces poscere; adfirmare

eadem fortuna Romanum Campano laturum opem, qua Cam5 panus Sidicino tulerit.

Valerius levibus certaminibus temptandi hostis causa haud ita multos moratus dies signum 20

pugnae proposuit, paucis suos adhortatus, ne novum bellum 6 eos novusque hostis terreret: quidquid ab urbe longius pro

ferrent arma, magis magisque in inbelles gentes eos prodire. 7 ne Sidicinorum Campanorumque cladibus Samnitium aestima

rent virtutem: qualescumque inter se certaverint, necesse fuisse, 25 alteram partem vinci. Campanos quidem haud dubie magis

nimio luxu fluentibus rebus mollitiaque sua quam vi hostium 8 victos esse. quid autem esse duo prospera in tot saeculis

bella Samnitium adversus tot decora populi Romani, qui triumphos paene plures quam annos ab urbe condita numeret, 30 qui omnia circa se, Sabinos Etruriam Latinos Hernicos Aequos

Bundesstaat. Nieb. R. G. I,

- 2. magistratus] Die Bundesbehörde, wahrscheinlich aus den summi magistratus der einzelnen Völker bestehend. 3. praefectos zur Bezeichnung der einzelnen Bundescontingente. Nach der obigen Darstellung bedrohte zugleich ein Samnitisches Heer Capua von Tifata aus.

421 sqq.

9. ad populum ferretur] Der Krieg kann nur iussu populi angekündigt werden; man hat deshalb eine doppelte Befragung des Vol. kes anzunehmen. 12. ad montem Gaurum] Zwischen Cumae u. Nea

polis; Saticula ist auf der West-
seite der Berge von Calatia, in der
Nähe der Caudinischen Pässe.
13. eo, nach Campanien hin, weil
sie glaubten, dass Rom vor allem
diese Landschaft schützen würde.
Noch erklärlicher wird dies, wenn
bereits in Campanien ein Samniti-
sches Heer stand. Dann ist es auch
wahrscheinlich, dass die Stellung
des Consuls im Winkel zwischen
Cumae und Neapolis keine frei-
willige war. - 23. in inbelles gentes]
Der Redner , stellt absichtlich die
Griechen in Unteritalien, die Apuler,
Lucaner und die Samniten in eine

Volscos Auruncos, domita armis habeat, qui Gallos tot proeliis caesos postremo in mare ac naves fuga conpulerit.

cum 10 gloria belli ac virtute sua quemque fretos ire in aciem debere,

tum etiam intueri, cuius ductu auspicioque ineunda pugna sit, 11 5 utrum, qui audiendus dumtaxat magnificus adhortator sit, verbis

tantum ferox, operum militarium expers, an qui et ipse tela tractare, procedere ante signa, versari media in mole pugnae sciat. facta mea, non dicta vos, milites, inquit, sequi volo 12

nec disciplinam modo, sed exemplum etiam me petere. non fac10 tionibus nec per coitiones, usitatas nobilibus, sed hac dextra

mihi tres consulatus summamque laudem peperi. fuit cum 13 hoc dici poterat: „patricius enim eras et a liberatoribus patriae ortus et eodem anno familia ista consulatum, quo urbs. haec

consulem habuit:" nunc iam nobis patribus vobisque plebei 14 15 promiscuus consulatus patet, nec generis, ut ante, sed virtutis

est praemium. proinde summum quodque spectate, milites, decus. non, si mihi novum hoc Corvini cognomen diis aucto- 15 ribus homines dedistis, Publicolarum vetustum familiae nostrae cognomen memoria excessit.

semper ego plebem Romanam 16 20 militiae domique, privatus in magistratibus (parvis magnisque],

aeque tribunus ac consul, eodem tenore per omnes deinceps consulatus colo atque colui. nunc, quod instat, diis bene 17 iuvantibus novum atque integrum de Samnitibus triumphum

mecum petite.“ XXXIII. Non alias militi familiarior dux fuit 1 25 omnia inter infimos militum haud gravate munia obeundo. in 2

ludo praeterea militari, cum velocitatis viriumque inter se aequales certamina ineunt, comiter facilis, vincere ac vinci vultu eodem nec quemquam aspernari parem, qui se offerret; factis benignus pro re, dictis haud minus libertatis alienae quam 3

Linie. 1. domita armis] Der Ilium etc. (die Zeit ist vorbei). Zweck des Redners gestattet nicht 12. patricius enim eras ] Ja historische Genauigkeit.

- 3. Nach (das ist kein Wunder) du warst den Siegen der Römer über die eben etc. 14. habuit] Vgl. Cic. Gallier in Latium (350 -349 v. Chr.) p. Sest. § 21. Omnes boni semper war das Resultat folgendes: primo nobilitati fav e mus et quia (Galli) per Volscos Falernumque utile est reip. nobiles homines esse agrum dissipati sunt, inde Apuliam dignos maioribus suis et quia valet ac mare inferum petierunt, Liv.c. 26,9. apud nos clarorum hominum et bene In der Schlacht vom Jahr 349 hatte de rep. meritorum memoria etiam Valerius Corvus den Zweikampf mortuorum.

17. Corvini cognomit einem Gallier bestanden. men] Eigentlich Corvus. 21. 5. audiendus dumtaxat ]

tribunus, sc. militum, cf. v. 3. man ihn eben nur hört = in con- 23. integrum, den bisher noch kein tionibus. - 10. factionibus] factio- Römer errungen hat. nes u. coitiones sind Verbindungen 24. familiarior, so vertraut, be(étaipeiat) der Optimaten, um die liebt. 25. in ludo] Militärische Ìhrigen bei der Bewerbung zu un- Uebungen und Wettkämpfe. – 28. terstützen. 11. fuit] Vgl. fuit parem] als Gegner.

parem] als Gegner. – 29. benignus Histor. Quellenbuch. II, 1. 2. Aufl.

9

wenn

« IndietroContinua »