Immagini della pagina
PDF
ePub

ut

bat, quod LWinkler receptum vult, HJMüllero Jahresb. XIX p. 25 iure displicet). | (in)se recepit ex incerta coni. Weiss., cf. 39, 47, 7. Novak coni. (pollicitus in praetorium) se recepit). XV, 5 ortus est] ortus (est) et Luterbach. ortus et codd. 12 (pro M. Furius, quod est in codd., Lachmann de font. Liv. I, 97, Luterbach. scribunt Q. Servilius). XVI, 1 (Weiss. del. accepitque, haud scio an nimis violenter. Legem, rogationem accipere addito altero verbo vere Livianum est, v. 34, 3, 4 quam accepistis, iussistis suffragiis vestris legem. 33, 2, 6 rogatio.. suffragiis accipitur iubeturque. Zingerle coni. scivit iussitque). XVIII, 4 (esse, ut Madv. Em. 176. esset si PHM. esse, scilicet coni. HJM). XXI, 6 (Madv. [et] T. Aemilius). XXII, 10 Manlio Gnaeo] Sigonius. Nevio codd. praeter 2 recc. Non puto Livium hic praenomen postposuisse, sed scripsisse Gnaeo Manlio, si Nevio ex Gnaeo corruptum est; fortasse autem aliud quid latet (novus homo? cf. 37, 57, 12. 39, 41, 2), praesertim cum et Marcii praenomen hic desit). XXV, 2 (consulatum del. Döring, Madv. Em. p. 178). 7 (contendere Nipperdey, intendere Madv., extendere codd. Lectio dubia. Etiam Verg. Aen. VI, 806 vires extendere nonnulli codices exhibent et recepit Ribbeck. Fuitne vires expedire.. dilectu habendo (in Bereitschaft stellen)? cf. expedire arma; animos; rem; cetera, quae ad bellum opus sunt 27, 10, 11; in expedito habere copias 36, 16, 10. Tac. ann. 13, 7 expedire copias, v. Jahresb. XXIV p. 12). 7 coetus] quod est in codd., del. Madv., Gron. coni. foedus. Mendi correctionem nemo adhuc invenit). 8 (fort. post iuventute excidit participium, velut contracta, cf. 36, 15, 2, v. Jahresb. XXIV p. 12). XXVI, 1 (in add. Madv.) 3 deorum] decorum coni. Fuss progr. Strassb. 1895 p. 3; conf. praef. 6 quae.. poeticis decora fabulis. . traduntur. Codd. deorum. Lect. vulg. admodum artificiose interpretantur editores. Vitium subesse iam Walch em. Liv. p. 34 sensit, qui legendum coniecit auctum pro factum. XXVIII, 10 ex interregno] eo interregno Unger probante Luterbach. ex interregno, quod est in codd., aliud significat, atque quod h. 1. desideratur. XXIX,1 [et longinquitate vel regionum vel temporum [spatio]] sic codd. et vel longinquitate regionum vel temporum spatio Cornelissen probante HJM; spatio del. Gronov. 5 in Sidicino] in uncis inclusit Fügner probante HJM. XXX, 9 (fort. post inimicorum excidit numero vel numero vobis, cf. § 19, v. Jahresb. XXIV p. 12). 11 qui, ea implorantibus aliis [auxilium] dum supra vires suas praestant, (ante) omnes ipsi.. venerunt] sic Madv.; (ante) addidit Büttner; in codd. est: qui, eam . . auxilium . . praestant omnes venerunt. Loci corrupti vel interpolati correctio, a multis temptata, difficillima est. Dubitanter scripsi qui, (fidem su am implorantibus aliis [auxilium] dum . . praestant, inopes

=

ipsi.. venerunt. Fidem iam Weiss. coni., v. quae dixi Jahresb. XXIV p. 13. Si quis lenioribus remediis locum sanaverit, libenter cedam. 18 escendit] ascendit MP, escendit H, codd. recc. Gron. Drakenb. HJM. XXXI, 11 (astantibus teste Zingerleio coni. vir doctus in marg. ed. Curionis. At astare (adstare) non invenitur apud Livium, sed adsistere bis: 1, 16, 6. 3, 22, 8.) XXXIII, 2 (HJM Zeitschr. f. d. Gymnasialw. 1889 p. 83 coni. comis ac facilis). 12 ciet] cient 6 codd. recc., Drakenb., Luterb. ciet reliqui codd. HJM append. p. 299 praefert cient. 16 (voces in fugam delendas censet Eussner Phil. 1889 p. 339; alibi Livius dixit vertere in fugam; movere in f. videtur ἅπ. εἰρ.). XXXIV, 15 (ductis codd. Ducere hac significatione, non addito, quo quis ducatur, vel secum, alibi vix invenitur apud Livium; nam 3, 45, 3 ducere puellam (de adsertore dictum) aliud significat; 35, 10, 9 ducere idem est quod deducere; 30, 16, 15 ducere captivos tradere; 21, 1, 4 additum est in Hispaniam. Fuitne circumductis, vel (secum) ductis?) XXXV, 4 digni estis, qui, (ut) pauci .. tuleritis.. egueritis] ut additum erat ab HJM in ed. 1886; digni estis qui .. tuleritis.. egueritis codd.; hoc loco, a compluribus temptato, non mutandum esse vidit HJM Jahresb. XVI (1890) p. 156 seq. 10 (Güthling coni. est autem illud minus dubium; non est, cur mutetur, cf. quae dixi ad 2, 36, 8 ed. meae). XXXVII, 2 [singulis] bubus privis] sic Weissenb. Codicum PMFU auctoritatem secutus, quamquam in marg. P adscriptum est privisque tunicis, dedi cum ed. Camp., Par. 1510, Luterb.: singulis bubus binisque tunicis, v. HJM Jahresb. XIX p. 26. Singulis bubus privisque binisque tunicis RD. 4 (qua codd. quia Madv. Em. p. 182). 6 (ac) castrorum] ac deest in codd., ac vel et add. Weissenb., et recipiendum censet HJM Jahresb. XXI p. 42, cum c. Madv., castrorumque coni. Klockius. 11 interim et Romano] sic edd. vett. interim quieto Romano Lov. 4. Hertz, cf. Madv. Em. p. 182 adn. interim et quieto Romano ed. Parm. 1480. interim quia et Romano PLH, codd. recc. plerique. interimque et Romano D. Lov. 2. Harl. 2. interim Romano olim Madv., Luterb. XXXIX, 6 (exsectos Puteanus, eiectos codd. electos coni. Gebhard, Madv. Em. p. 183 adn.) 10 (fuitne: aut cui ex iniuria insanientis exercitus causa (cf. c. 41, 1 causam miserorum civium, c. 40, 7 iniuriis, superbae legis, crudelis senatus consulti) (coacto recte committatur vel coacto (pro recte) committatur? V. quae dixi Jahresb. XXIV p. 13. Coniectura Niemeyeri N. Jahrb. f. Phil. 1890 p. 707 sqq. cui ex incuria inscienti exercitus causa recte committatur probabilis non esse videtur). 17 Mamercum] Mamercinum, cf. c. I, 2. XL, 1 (et add. Duker) 2 tam] sic codd. et edd. vett. tum Harant et edd. recc., at non est, cur lectio codicum mutetur; v. quae dixi Jahresb.

=

XXIV p. 13. 4 publicos] auctore HJM append. p. 300 uncis inclusi. 5 (voti del. censet Cobet). 9. 10 neque hostis. ergo] Heusingerum et Madvigium secutus dedi: [ut] neque hostes ero. vos..; in codd. est ut neque.. hostes. ergo. XLI, 4 ne quis, qui tribunus militum fuisset, postea ordinum ductor esset] sic Madv. Em. p. 85; in codd. est ne quis ubi . . (ubi in qua legione); sed totus ordo verborum mutandus erat, v. quae dixi Jahresb. XXIV p. 13 sq. 6 (fuitne: denique ab Lautulis fugisset?). Lib. VIII. Cap. I, 1 Mamercus] Mamercinus Pigh., cf. 7, 1, 2. Mamercus codd. 10 (ut Samnites et ut Campani uncis incl. Eussner). II, 5 (usi fuerant codd. usuri fuerant coni. Madv. Copiae, quibus adversus Romanum bellum usi fuerant, sunt eae copiae, quas paraverant, quibus se muniverant, quae eis praesto fuerant (v. c. 1, 7) adversus (angesichts') imminens, suspectum Romanum bellum. De hac significatione vocis adversus v. 4, 2, 12. 1, 2, 4. 8, 3, 4. 7, 17, 7. 24, 44, 6 his copiis adversus multa simul aut mota aut suspecta bella muniverunt imperium Romanum). 10 victoriam suam] sic Weissenb. victoriam [quam] Duker, Madv. Em. p. 186 adn. Codd. victoriam quam. 12. 13 (Luterb. verba in foedere . . prohibeantur post alienarent transposuit; cf. HJM Jahresb. 1890 p. 157); III, 5 (is cod. rec. is deest in reliquis codd.) IV, 3 si foedus [est]] Madv. Scripsi: si foedus (sociale est vel si foedus (societatis) est. HJM: si foedus ratum vel aequum) est. Codd. si foedus est. De repetito est v. Weissenb. ad 3, 5, 14. | (consilia coni. Madv., consules codd.) 4 (esto Mehler. est codd.) V, 3 (nunc Latium codd. tunc Latium M, nunc delendum censet Madv. Em. p. 188 adn.) VI, 11 (in) somnio Wesenberg; Zingerle coni. in somnis; v. ad 2, 36, 4 ed. meae). 14 tunc uti] tunc utique Sigonius, v. Luterb. ad h. l.; uti codd.; nunc, tum, tunc utique apud Livium invenitur: 5, 53, 3. 21, 54, 9. 22, 24, 8; 27, 2. 45, 25, 10. 15 (in) iisdem] iisdem codd. (in) iisdem Wesenb., HJM. VII, 3 (Cornelissen pro utique scribendum esse censet utrimque; at utique vere Livianum est, cf. 22, 7, 11). 12 (fati codd. recc. facti PM, cf. § 8). 21 velut merso] scripsi demerso, v. quae dixi Jahresb. XXIV p. 14. Codd. emerso, Madv. Em. p. 188 merso. Zingerle veluti merso. VIII, 3 (phalanx similis Luterb.; v. HJM Jahresb. 1890 p. 157). | (postremi coni. Ortmann). 4 (duos codd. binos Huschke, Madv.; at v. Richter progr. Oldenburg 1880 p. 44). 7 (primam quamque JFrGronov. unam quamque codd.) | (primum del. Göttling). 8 (vexillum del. Lipsius). 11 ad triarios sensim referebantur] sic codd. ad triarios sensim se referebant Madv. praef. ed. p. VIII. Scripsi: pugnatum, <gradum) a prima acie ad triarios sensim referebant, v. Jahresb. XXIV p. 14. (proverbio increbuit codd. <pro> proverbio incr. Madv. praef. ed. p. VIII). IX, 7 (oroque Forch

[ocr errors]

hammer, feroque codd.) | (vim victoriamque P, vim victoriam M. Lov. 4. 5. Zingerle). 8 Quiritium] delevit HJM). 10 (humano codd. visus M. Lov. 4. visu P. Madv. Em. p. 192: 'non nego dubitationis aliquid habere humano pro homine positum'). 11 (prima Weiss., primo codd.) 12 (invectus est codd. invectus esset Siesbye, Madv.) | (scribendum censeo consternatae (ante) cohortes Latinorum, v. quae dixi Jahresb. XXIV p. 14. Fugam ac vastitatem facere non potest idem esse, quod fugere). 14 (addiderantque codd. adderantque M. addebantque Alsch., Hertz.) X, 3 (pellerent vi tamen codd. pellerentque tandem Madv., qua mutatione non opus est). 13 (verba sive hostia sive quo alio, quae in codd. post divo vovere volet exstant, huc transtulit Madv.) XI, 3 (Lavinio codd. Lanuvio AWZumpt, Madv.) 6 adfirmando] codd. Iure Madvig Em. p. 7 inter eorum et adfirmando quaedam excidisse suspicatur; puto haec fere Livium scripsisse adrenovandum bellum principes (cf. c. 3, 2) excitabat ad> firmando.., cf. 31, 1, 10; possis etiam, ad (rebellandum.., cf. 34, 46, 4; 60, 5. 40, 35, 12. 42, 52, 7. Luterb. pro adfirmando dedit adfirmabat. 11 (dodrante Linsmayer, dodrantem codd.) 16 (denarios del. Weissenb.) XII, 4 (Ti. nonnulli codd. recc., cf. Diod. 16, 91, titius PMD). 7 (Lanuvio MP. Lavinio D). 13 in Latino Falernoque [agro]] in Latino Falernoque agro codd. Agro, quod TFaber delendum censebat, fort. non magis offendit quam 26, 21, 13 in eodem agro Belligeni.. CCCC iugera agri decreta. 26, 34, 10. 16 (ventum sit del Madv. Em. p. 194). XIII, 2 (in addidit Madv.) 3 (HJM append. p. 301 scribendum esse censet haberet; [et] si . .) 5 (Asturae Sabellicus, saturae codd. plerique). 14 (deinde, quod om. M, Lov. 5, deest etiam 45, 24, 9 sit Rhodus in terris an funditus deleatur). 18 (quid edd. vett., Madv.) XIV, 6 (pondo assium Lachmann, assium Madv., passum codd.) XV, 4 (appellatur Lov. 4, Madv. Em. p. 197 ex usu Liv., cf. 26, 27, 2. 40, 3, 3; quae . . nunc appellata, quod est in codd., non invenitur apud Liv., sed qui (quae, quod) nunc appellatur (dicitur) vel quem (quam ..) nunc appellant). 8 (extra viam stratam cod. Helmstad., Madv. Em. p. 197, dextra viam stratam codd. optimi). 9 (tendente HL, intendente P, intendere M, Lov. 4; Zingerle coni. iam tendente, at v. HJM Jahresb. XVI p. 179). XVI, 13 (ei add. Madv.) XVII, 2 (conparato P, conparando M, Lov. 4). XVIII, 5 (pro referunt, quod est in codd., HJM Jahresb. XVI p. 209 scribendum censet deferunt, quia apud Liv. sollemnis formula est: ad magistratus deferre; interdum etiam ad senatum deferre usurpatur pro: ad senatum referre, v. Fügner lex. Liv. s. v. ad). 11 (pro visa Weissenb. ed Teubn. praef. p. XXVII coni. visae, fort. recte). 12 (fuisse Crévier., v. Madv. Em. p. 197. fecisse codd. fecisse (deos) coni. Wesenberg). XIX, 4 quae Vacci

prata] sic codd. qua Vacci prata dedi ex coni. Ungeri, cf. Madv Em. p. 462, HJM Jahresb. XIX p. 36. 10 (patriam Fundos codd. recc. patriam Fundanos rell. codd.) 11 (Fundanis pacem esse, quod est in codd., verum esse non posse vidit T. Faber, qui coni. Fundanis autem esse; v. d. Vliet Hermes 1885 p. 316 coni. Fundanis pacatos esse animos in Romanos; si codd. addicerent, scriberem: Fundanos pacem servasse et . . et.. civitatatis; probabilis emendatio nondum inventa est). XXII, 2 (Hernicorum ex coni. Alsch., Segninorum PD, Sidicinorum Sigonius). 4 praeteriti iam] sic HJM, praeteritam codd., praeteriti Wesenberg, praeteriti iam (diu) Grunauer. Ante aut post fuit fortasse excidit futuri, cf. 23, 45, 4. tribunatumque plebei petenĮ tibus proximis comitiis absens] tribunatumque plebei proximis comitiis petentibus absens Luterb. tribunatuque petentibus codd. tribunatumque plebei petentibus proximis comitiis absens HJM. tribunatumque proximis comitiis absens petens praesentibus v. d. Vliet. Loci corrupti nondum probabilis emendatio inventa est. 5 (duabus in urbibus coni. Wesenberg; sed cf. 2, 62, 4). 10 (ad Capuam add. HJM, Capuae v. d. Vliet). XXIII, 2 miserat [Romae conpertum] Cornelius] codd., Romae compertum del. Sigon.; dubitanter scripsi scripserat (ex coni. Luterbacheri) Romam, compertum <se habere> Cornelius (sc. scripserat). .; cf. 26, 48, 13. 3, 48, 1; HJM: (nuntium) miserat, Cornelius. 10 respondissent ***] Luter

absens

bacherum secutus sum addentem domum rediere. De lacuna inter respondissent et iam v. Madv. Em. p. 199. 17 (tandem codd. recc. tamen MP; delendum censet Grunauer). XXIV, 3 (transmisisse M, transmisit P). | (Apulorum addid. Weissenb. Consentiam h. 1. addid. Cluverius). 7 (inundatis Madv., inundates M, inundantes rell. codd.) XXV, 5 (fort. pro patiebantur, quod est in codd., scribendum est edebantur, cf. 25, 31, 9. 29, 9, 12; 18, 4; 18, 20; fiebant coni. Luterb.; patiebantur del. Gronov.) 6 (iam codd. iam (in) Douiatius, in Gronov., Luterb.). 12 inceptum] dedi inceptis ex M, in quo est inceptum is; Pi inceptius, PFRD inceptum, cf. HJM Jahresb. XIX p. 26 sq. XXVII, 9 (pro renovaretur cum Vascos. renovetur scribendum esse censeo et ex PFU recipiendum mittantur (M mitte | antur); cf. HJM ibid.) XXXII, 7 (Grunauer Progr. Winterthur 1882 p. 11 verba ita transponenda censet: adversus militarem disciplinam moremque maiorum; at cf. locum simillimum 28, 27, 12 quid adversus morem militiae disciplinamque maiorum ausi sitis. Omnia recte se habent). 11 (ultima in contione Wesenb., ultima iam in contione prius Heusinger, iam in contione M, iam in contione P, tumultum iam in contionem inicientes Harant., tumultu iam in contione gliscente coni. Zingerle; HJM Jahresb. XVI p. 179 lectionem codd. retinendam esse censet:

[ocr errors]
« IndietroContinua »