Immagini della pagina
PDF
ePub

HISTORIARUM AB URBE CONDITA

LIBRI QUI SUPERSUNT XXXV.

Recensuit , & notis ad ufum Scholarum ac-

commodatis illustravit J. B. L. CREVIER,
Emeritus Rhetorica Professor in Collegio
Dormano-Bellovaco Universitatis Paris.

TOMUS PRIMUS,

PARS ALTERA,

PARISIIS,
Apud Fratres BARBOU, vià Mathurinenfium,

MDCCXCIII.

1

[ocr errors][ocr errors]

EPITO ME LIBRI SEXTI LIVIANI. Res

ES adversies Æquos & Volscos & Prænestinos profperè gestas continet. Quatuor tribus additæ, Stellatina, Sabatina, Tromentin.2, Amienfis, M. Minlius , qui C.zpitolium a Gallis defenderat , quum obftri&tos are clieno liberaret, nexos exfolveret , crimine affect.sti regni damnatus, de faxo Tarpeio dejectus est : in cujus notam senatufconfultum fizetvm , ne cui' de Manlia gente Marco (1) cognomen effet. C. Licinius & L. Sextius tribuni plebis legem promulgarunt , ut confules etiam ex plebe fierent , qui ex Patribus creabantur : earnque legein cum magna contentione repugnantibus Patribus, quum eidem tribuni plebis per quinquennium foli magistratus fuifsent, pertulerunt : & primus ex plebe conful L. Sextius creatus est. Lata est altera lex , ne cui plus quingentis jugeribus agri liceret pofidere,

1 Cognomen ] Hic pro est procul dubio nomen aut voce cognomen reponendum prænomen.

LIBER V I.

[ocr errors]

1. v & ab condita urbe Roma (1) ad captam U.c 3650 eamdem urbem Romani sub regibus primùm , a.C.387.

I Ad capiam eamdem ur. cem , quæ nullo modo nea bem] Dele poftremam vo- cellaria eft.

A ij

511955

7877,

1714

una

DA.

U.c.365.consulibus deinde ac dictatoribus , decemvirisque a.C.35. ac tribunis confularibus geffere, foris bella , domi

Clarior feditiones , quinque libris expofui : res quum vejam cer tuftate nimia obscuras , veluti quæ magno ex intiorque tervallo loci vix cernuntur; tum quòd & (2) raræ Historia Roma. per eadem tempora litteræ fuere , custodia

fidelis memoriæ rerum geftarum ; & , quòd etiam li quz in commentariis pontificum , aliisque pue blicis privatisque erant monumentis , incensâ urbe pleræque interiere, (3) Clariora deinceps certioraque , ab fecunda origine velut ab ftirpibus lætiùs feractùsque renatæ urbis gesta domi militiæ, que exponentur. Ceterùm quo primo adminiculo erecta erat, eodem innixa M. Furio principe ftețit ; neque eum abdicare se dictaturâ, (4) nifi anno circumacto, paili funt. Comitia in insequentem annum tribunos habere, quorum in magifstratu capta urbs esset, non placuit ; res ad interregauın rediit. Quum civitas in opere ac la

bore affiduo reficiendæ urbis teneretur, interim Q. Fe

Q. Fabio, simul primùm magiftraru abiit , ab C. bius ac

Marcio tribuno plebis dieta dies est, quòd legacusatus

tus in Gallos, ad quos missus erat orator, conporitur.

tra jus gentium pugnaffet : cui judicio eum mors adeo opportuna, ut voluntariam magna pars crederet, fubftraxit. Interregnum initum : P. Cornelius Scipio interrex , & post eum M. Furius

.

2 Rara... litteræ fuere] rursum emittit , ita por Vix quidquam literis confi. cladem fæcundiore virtue Enabatur.

tum magnarumque rerum 3. Clariora deinceps ] Di- proventu refloruit. ftinctiora , notiora , & cere Nisi anno circumacte ] giora çrunt , quæ deinceps Circumacto anno currente exponentur gesta doni mi- ut dictator pariter cum tri. litiæque , ab fecunda ori- bunis militum magistratum eine urbis ; quæ , velut af: deponeret. Quod probant bor excifa læ iores ab ftir- yesba, proxime sequentier pibus feraciorefque ramos

1

[ocr errors]
[ocr errors]

Camillus iterum. Is tribunos militum confu-0.c.366. lari potestate creat, L. Valerium Poplicolam a C.356. iterum, L. Virginium, P. Cornelium , A. Man-, L. Valium , L. Æmilium , L. Poftumium. Hi ex inter

lerio II. regno quum extemplo magistratum iuiffent , nulla &c. Tr.

Mil. de re priùs quàm de religionibus senatum consue luere. In primis fædera ac leges (erant autem ex duodecim tabulæ, & quædam regiæ leges) conquiri quæ comparerent, jusserunt : (5) alia ex eis edita etiam in vulgus ; quæ autem ad facra pertinebant, a pontificibus maximè, ut religione cbstrictos haberent multitudinis animos, fuppressa. Tum (6) de diebus religiosis agitari coeptum diemque ante diem xv. Kalendas Sextiles duplici clade insignem (quo die ad Cremeram Fabii cæsi: quo deinde ad Alliam cum exitio urbis fædè pugratum) a posteriore clade Alliensem appellarunt , infignemque rei nulli publicè privatiinque agendæ fecerunt. Quidam , quòd poftridie Idus Quintiles non litafset Sulpicius tribunus militum , (7) neque inventâ pace deûm poft diem tertium cbjectus hosti exercitus Rom. esset , etiam poftridié Idus rebus divinis supersederi jussum ; inde , ut poftridie Kalendas quoque ac Nonas eadem religio eflet, traditum putant.

II. Nec diu licuit quietis consilia erigendæ ex tain gravi cafu reipublicæ fecum agitare. Hinc Volsci veteres hoftes ad exstinguendum nomen Rom. arina ceperant; hinc Etruriæ principum ex omnibus populis conjurationen de bello ad fanum

rem

[ocr errors]

5 Alia ex eis ) Alia ea- divinas facere & run legum capita publica. quampiam novam exordiri runt, quæ ad facra pertinetemperandum eft. bant suppressa.

7 Neque inventá pace 6 D: diebus religi jis ) deúm ! Et, licèt nulla imReligiosi dies dicuntur petrata effent figna propitiæ trili omine infames impe- deam voluntatis. ditique , in quibus & res

>

« IndietroContinua »