Immagini della pagina
PDF
ePub

Rom. I, 276. C. 38. cum in A sit conlegar vulg. servavi; Alsch. cum collega - haberet scripsit, sed dubito, num causae significatio h. l. desideretur. C. 39. in optt. ducebant-transibant videtur legi; sed ducebant certe vix potest admitti, quod non ad gentes Hasdru. balem secutas sed ad ipsum Hasdrubalem referendum est. C. 40. cdd. Hannibalem gereret, ut etiam „Hannibalem bellum gereret" scriptum fuisse potuerit. C. 41. cdd. hannibale inde addidi „elabi, cf. 40, 23; 45, 2. C. 42. dubito, num „equites enimrecte habeat, cum enim ab. h. I. alienum esse videatur; ib. „victores iure Crevierio suspectum fuit. C. 45. ABD.: inare, quare de I. Gron. sententia „intrare“ recepi. paulo ante etiam „abire ab signis“ potest scriptum fuisse. U. 46. delerique in Apuliam cdd. optt.; reliqua in recc. addita sunt. C. 47. optt. cecinisse et quonam, quae in recc. leguntur recepi, ut sequentia intelligi possent, ambo autem pro duos posui. ceterum plura intercidisse et duos consulares exercitus convenisse dictum esse putaverim. ib. A dum luxiam ostendentissigna; correxit Alsch. ih. A ostendisset transiturus; addidi erat, sed nondum sanatum locum, et nonnullis verbis bis positis turbatum suspicor. C. 48. ubi cdd. antesignaromanos habent, Fabri „antesignanos romanos“ legendum censet. C. 49. A delerique supersint: fortasse alter infinitivus intercidit. C. 50. „atque hostem recte ni fallor BD. habent. C. 51. ea victoria inde haut A, addidi firmavit, ut meliorem statum factum esse appareret.

Lib. XXVIII, 1. magnum numerum BD., quod non spernendum est. C. 2. fortasse ,,iubet. ubi“, deinde nanctus" (in D nauctus est) scribendum. C. 3. hispaniae gentis“ D, nescio an aliquid omissum sit, velut ultimae. ib. BD. fructifer. ib. intrasset (D m. 1. intraret) sive poenus optt., neque constat, quid Liv. scripserit, C. 4. D'orongin aequasset reponendum fuisse docet. C. 5. siquo e D quod comparativus non sequitur recipere dubitavi. ib. „saltuscdd. scripturam mutasse iam paenitet. paulo ante recte fortasse D „sed et Achaei quoque". ib. A resideret; an fuit „res desideret“. ib. num Livius a Polybio discedens scripserit peltatis dubito. ib. „venturum magnis itineribus" optt. cdd., reliqua a Livio aut ab aliis e Polybio sunt addita. Alsch. his omissis paulo supra „iussit. ut" edidit. C. quae fluxa fuerant recte fortasse ]; itemque C. 7. „sui regni, ib. ita per cdd., addidi re; an fuit ,omnis res omissa? C. 8. quam ope cdd. Gron. malebat quam spe. ib. audierunt sociis D. ib. „hortatusque oppugnatiorum" optt.; reliqua in recc. addita, non minus incerta, quam quod Alsch. coni. „H. ne oppugnati Opuntiorum. C. 9. „provinciasAD. literas interposita. iid. „sed pro quisque“; reliqua ab Alsch. adiecta; ad rem fortasse aptius contingere aut osculari post cons. excidisse statuitur. ib. A vel partem ea bello vel spreteo triumpho gloriam, an fuit propter (ob?) partam vel sprelam- gloriam ? c. 10. habere placuisset

sup. cet."

D recte fortasse ib. BD. praeditis, an fuit praetori traditis? cf. Lecti. Livv. II, 11. C. 11. ad Véstam BD., probat Fabri et conferte iubet Heinrich ad luven. 9, 22. ib. posse sine convenire opli., reliqna in recc, cud. sunt, sed nec dedi pro non quod Alsch. 18 posuit, ut lacunae origo facilius intelligatur; vulg. minime. ib. loca tuta e Pal. 2 reduxi, optt. loca culta habent. C. 12. qui cum in optt. omissa sunt; deinde et exercitu Alsch., sed et in cdd. nok exstat. ib, de hispania res quadam A, reliqua in recc. addita; idem clarissimus adiecerunt. C. 13. Alsch. praeler pavorem dedit, nescio unde, neque satis perspicua est sententia, quare propter p. restitui. ib. deinde postquam D. ib. numquam in cdd. opit. omissum est. C. 14. hinc Carthaginienses D; recte fortasse, tum animo advertit ab Alsch. recte repositum puto. ibi extenderent Alsch.; sed unde ibi sit, non indicavit. ib. discernere auderent mediam aciem optt., quod Alsch. servavit, cum sententia parum perspicua esse videretur, revocavi vulgatam, discedere modo pro discurrere substitui; sed plura etiam omissa esse suspicor, cf. Polyb. p. 714, 5 sqq. C. 15. nam super celera in cdd, est, sed nescio an ian

praestet. ib. mallem quod etiam D habet cepissentque servassem, C. 16. Alsch. itaque -—- fuit edidit, et illud quidem in BD, all. est; hoc num in A legatur non indicavit. ib. „fuga alii dissipati“ suspicabar. ib. sunt civitates D; C. 17. cum in A sit praemoliendasibi reconciliandosque, non ausus sum praemoliendas - res scribere. C. 18. „illius viri“ ex A Alsch. petivisse vi. detur. C. 19, fortasse leg. „expetendas. et venisse, C. 20. B. subeuntibus scir quam, in quo quid lateat non constat; Alsch. $. contra qua reposuit. c. 21. fortasse additi - apparati scribendum est. C. 22. cdd. urbs Carthaginiensium; an „, C. semper fuerat partis" scriptum fuit? ib. pugnae eventus D. ib. egredi posse edd.; pro quo dedi „egredi obsessi“, sed fortasse aliud ulcus latet, cum ne ut quidem recte habeat. C. 23. optt. cdd. dimicantium pugnantisque edebā. an fuit „hostium ira concitatorum - dimicantiwn in armatos pugnantesque edebat? nihil nisi „in iratos“ Alsch addidit; alia recc. cdd. habent. C. 24. „,eorum autem, ut Alsch. dedit, erat servandum. ib. rumores non est in cdd. ib. „una ca re" dedi pro una ea spe, cf. Lectt. Livv. II, 10. ib. ultro si cdd.; servavi vulg. utro sibi; Alsch: ultro ipsi. ib. D habet: el adiri propinquas. C. 25. septem aqrti A, in quo missi vix potest latere, fortasse plura desunt, cf. c. 26. ib. BD. exasperali animo, quod non spernendum. ib. e BD. facere servavi, quod fecere non habet quo referatur, cf. Polyb. p. 716., paulo ante D habet res; recte fortasse. Č. 26. in tribunal ascendit D. C. 27. aul Lacetuni“ edd. scriptura servanda fuit. ib. nullum locum lota provincia nullos reco, cdd. habent. ib. A ubi vita esset sic mea, addidi invisa ubi facilius videtur potuisse intercidere. C. 28. nec populum Romanum vulg. nescio an rectius. ib. cdd. redieritis, qnod num ad vv. deT. LIVI PARS III.

b

ib. cum quo

asse

cedens relinquerem aptum sit dubitans vulg. servo.
quattuor exercitus recc., fortasse recte, iidem addiderunt: Flumi-
nio Paulo Graccho. ib. A, et D ut Fabri testatur, albius et urn-
brius, quare Alsch. nescio an recte Calenus Allius et Umber Atrius
scribat. C. 29. meeaquefecistis cdd. quod Alsch. servavit. id
cum obscurius dici videretur „et a mes scripsi. al me ex mea
ortum et tollendum est? D meaque habet. ib, ultra revocavi, quod
de futuro Scipio promittit. C. 30. per proditionemrestitui, quod
sequentia requirere videntur, cf. c. 23, et in D prodedicionem est.
ib. quinqueremi portu e BD. scribendum puto. C. 31. „nilibus equi-
tum“ interposui „peditum". C. 32. „non iam ad bellum D ne-
scio an recte. C. 33. campus arte montibus praestare credide-
rim, cf. Lectt. Livv. II, 2. ib. conlato pedestre A, quem Alsch.
secutus pede adiecit; neque tamen l, 29, 2. ad id defendendum vi-
detur facere, quare vulg. reduxi. ib. perculsi“ apte Rhen., cf.
Polyb. 721. tum pedites equiti recte fortasse D. ib. essetiberim
arna relinquere solutus enimos A, in quibus dubito, num libera
arma lateat, et satis fuit arma relinqui: an fuit ,se iubere iis arma
relinqui et soluto esse animo? C. 35. tantum devii" BD.; ib. fort-

Poenum perpulit“ scriptum fuit. tum cdd. pro animos, Alsch. „pro animisas quod num recte diceretur dubitans vulg. reduxi, eo magis quod D primos habet. C. 36. BD, coniungeret hannibali, et ne senescere,“ “ neutrum spernendum. ib. D ,,Cum diu milites". C. 37. BD. classe ad (cimbros), recte fortasse. ib. vv. „classis bona cum pace" BD. videntur habere, si quidem in A onnissa sunt. C. 38. pro provincia AC.; Alsch. e C 2. propraetoribus pr. dedit quod num certum sit, potest dubitari, cf. c. 46 perportantis. ib. decem. quattuor erat servandum. ib. „Cn. Octavius et cx privatis“ sine dubio etiam in A omissa sunt. C. 39. hunc P. Scipionem D, quare iam praefero. ib. D atque in Italia" recte fortasse. ib. videretur cdd., sed dubito an vulg. praestet. C. 40. „et acluruinrestitui, sed iam video et rectius abesse, et D omittit. ib. D „viribus adhuc fortasse recte. C. 41. pluris faciamAlsch. addidit, quae h. l. omitti potuisse putaverim; idem ande ,quid periculumsumpserit non constat. ib. ,,fecerunt“ scripsi, D ,fecerinhabet, neque cur coniunctivus positus sit apparet. ib. deficiet D nescio an recte. C. 42. „Emporias“ revocavi, ita c. 44. in B est perfidii pro perfidia. ib. D „prosequitur quod num inter reliqua futura locum habere possit dubito, ib. „traiciendi in Africamsine dubio etiam in Ā desiderantur. C. 43. e BD. all. „inveteratae“ recepi, cf. Drak. ad. 1, 9, 13. ib. „perfunctumque" iure in dubium vocatur. ib. D recte viris comparets.

[ocr errors]
[ocr errors]

ib. „nec mihirestitui, ut in D est, cf, 21, 40; Haud Turs. IV, 179. ib. ,,propteri servo, cf. Fabri ad Sall. J. 18., etsi post uero facile nomen omittebatur. C. 44. quae post „opus est in recc. cdd. leguntur apta quidem sed nun prorsus necessaria sunt

9

ib. nescio an scribendum fuerit, in Italia ad se deficerent populi, quat defecerunt. ib. D „meas gestas res“. ib. „si nulla alia res defendii Kreyssigius ad Liv. lib. XXXIII. p. 130. C. 45. hi et sortirentur. servavi, dum in A constabit non esse vi et sortirentur. C. 46. A praefuisse facilius, qnae in recc. adiecta sunt, ut sententia constaret, servavi. ib. „ea litteris resAlsch. coni., sed res non suo loco positum videtur. ib. et montanorum D, qnod nor: debebam mutare.

Lib. XXIX, 1. ,multisque proeliis rempublicam dubito num in A exstent. ib. BD. romani habebant, quod aut servandum, aut r. habeant reponendum videtur. C. 2. fortasse hosticu tam quamscribendum, cf. Halm ad C. Sest. S. 120. ib. BD. exstruxissent, correxit Alsch. ib. A ut perculsos; supplevit Absch.; sed qnod perculs os in cdd. est aliud intercidisse indicat. an „ul urgeant (fundant) perculsos? cf. 32, 10 s. f. ib. „decem tria“, servandum erat. C. 3. „in consilium“ D, qnod iam non spernam. ib. „regem Sy. phacem“ nescio an servari potuerit. C. 4. ad suos in Italiamdedi; in facile omittebatur, et duos in cdd. melioribus esse non constabat, iam in D esse video. C. 6. nisi clamor D recte forlasse. ib. AD. habebantur victoribus, inde Alsch. „habebant, ut victoribus“. C. 8. cdd. asportabat extulerat, etsi asportabat aliqua ratione defendi potest, tamen quod nares praecedit, cf. c. 18., „asportabant", servavi. C. 9. num suppliciis in A exstet, non certum est. C. 10. A idaeapissinunte romanam; a Pessinunte restitui, et paenitet „urbem Romanamnon servasse, cnm in D sit ,,plssinum ero manam". C. 11. per Attalum regem ferunt, tum propinquas gentes alias D. C. 12. A eos verterant auxilio irati, reliqna in recc, cdd. addita; tamen sententia nescio an staret, si reliqnis omissis pro auxilio substitueretur Aelolis. ib. A motus maior in finitimis correxit Alsch. ib. legato Laetorio D. C. 14. virum bonum optimum cdd., qnod recipere dubitavi, cum etiam in titulo antiqnissimo duonoro optimo legatur. ib. D traditorem, qnare Fabri coni. „tradiderim". ib. D megalesiam; an fuit „Megalesia inde appellati. C. 15. „quam ira irritatanescio an etiam in A desiderentur. ib. cdd. recusarent retinerent, ut durior verborum structura evitaretur restitui vulg. retineri, quamquam etiam retinere defendi potest. C. 16. D. inopiae aerariae, ubí cum ae bis positum esse videretur, vulg. revocavi. C. 17. recepit cdd.; et addidit Alsch., quod non prorsus necessarium videtur. ib. v. lamen - sumas in D abesse Fabri non notavit. ib. fuit virgines optt., in qno quid lateat non constat. ib. cum in D „singuli quaelegatur, iam probandum puto. ib. „cives“ in BD. non inventam et propterea suspectum est. C. 18. animos cdd., an animo scribendum? ib. A patres conscripsi prius quam eo gesseritis, quae desunt alii aliter expleverunt; suspicabar ,priusquam eorum sce

[ocr errors]

lera(an eos? cf. paulo post eoagitare) expiaritis, ne quid uequam gesseritis. ib. cdd. cesserat, quod propter nunc non videtur ferri posse. ib. recte fortasse labet edd. scriptura „trucidatos cruciando“. ib. vox ex delubro D. nescio an recte. C, 19. „cognita causa tribunos“ vum A habeat non constat. ib. D principium orationibus, tum cdd. „segniler molliter quod servavi, etsi durius est asyudeton. C. 20. iussu ac voluntate D recte fortasse. ib. pum elata in A fuerit non constat. c. 21 in D est attinet, quod praeferendum videtur. ib. „quaeque apud Pleminium erat“ e recc. recipere malui quam quaequae formam insolitam admittere. ib. ,,81 quid" non est in A; nou absurda sunt quae recc. addiderunt ,extulissel, quod suum non esset. ib. cum A liabeat aliumque aliumve, vulg. aliumve quem non reicienda videtur. C. 22. von male Mog. ed. „sese praeparavit“ cum in optt, sit sese reparavit. ib. D faceret, quod iam praefero, itemque „extollentes fecerunt. C. 24. BD. ne fas quod nescio an recipiendum fuerit. ib. D avertit vero. ib. A admirantemque ut aut, Alsch. supplevit, malim ., adhortantemaddere. ib. ut et sibi optt. an satis fuit ,,ut ipse sibi? ib. „paratiss omissum erat, cf. Lectt. Livv. II, 7. c. 23. A militum aitque, quare Alsch. edidil „ait atque“; sed dubito, num ait requiratur, et in D aitque scriptum, sed i deleta est. ib. BD. curam dat recte fortasse. tum obedientesque“ Fabri suspicatur, ib. recc. rectius „quam a Carthagine's, C. 26. ingenti dedi, cf. Lectt. Livv. II, 3. cf. c. 32. ib. nulli ante eo bello ducı trahendum ex sicilia, reliqua recc, adiecerunt. etiam templata servavi, quod sine participio sententia non videbatur constare, suspicor autem data esse omissum, cf. 30, 30. ib. A vulgalerat, D vulgata erat. ib. A sed tamen terra etiam tum spectaculo per praeconem, utroque loco aliquid deesse ratus pro tamen scripsi ,,de mari“ , cf. 37, 23 in., neque enim prospectantibus e terra ipsa terra spectaculo erat, in seqq. fortasse plura desunt. C. 27. postque gerentur apte recc. adiecerunt. ib. cdd. profecti, propter ea quae praecedunt: vento vehementi „provecti“ scribendum pulavi. ib. D nebula excepit“, quod Alsch. olim nescio an recte probaverit. C. 28. Regulun ei L. Manlium ne in A quidem exstare puto. ib. longe ante v. primus, tum ipso om. D fortasse recte; idem C. 29. Oesalcen habet. et C. 30. convenere ratus, quod non spernendum est. ib. intenderat. C. 31. eius usquam cdd., quod Alsch. probavit. ib. pecoribusquevisarum D, an fuit pecoribusque suis, ea enim. Č. 32. gurgite in obliquum et ingens gaudium D. ib. „at duos servavi, cdd. ac duo. C. 33. BD, igitur iam rem, quod nescio an probandum fuerit. ib. gentemque ad C. Laelii optt., reliqua recc. addiderunt, inde Alsch. C. 34. primum erum equitum augeret A. adieci ut et agere. C. 35. expeditionibus ad oppugnandum optt., si quid excidit, fortasse fuit „expeditionibus parvis agrorumque populationi

[ocr errors][ocr errors]
« IndietroContinua »