Immagini della pagina
PDF
ePub

Acies Annibalis, 21, 55. 22, 4. 46.
30, 33. 35.

Antiochi, 37, 40.
Afdrubalis, 23, 29. 27, 48.
Gallorum, 38, 26.
Hifpanorum, 29, 2.
Macedonum, 33, 18.
Persei, 42, 58. 44, 40.
Punica, 28, 14.

Rhodiorum, 33, 18.
Aciliani libri Græci, 35, 14. in Lati-

num versi a Claudio, 25, 39.
C Acilius, trib. plcbis, 32, 29.
L. Acilius, 40, 31:
MC.Acil. legatus ad Ptolemæum, 27, 4.

in sententiam ejus senatus consultum

fit, 25.

nis, 32.

Acerræ direptæ & incensa a Poenis, 23,

17. reftituuntur, 27, 3.
Acerraviscivitas fine fuffragiodata, 8,17.
Achaja, 25, 15. 31, 26.
Achæi auxilium impetrant a Philip. con-

tra Machanidam & Ætolos, 27, 29.
Philippo ad Dymas occurrunt, 31.
cum Ætolis Eleisque ad Meffenen

prospere pugnant, 32.
Achæorum concilium Ægii, 28, 7.

8. & Argis, ubi de bello consultant
adversus Nabin, 31, 25.
Achæi pepigerunt, se quotannis juratu-

ros in verba Philippi, 32, 5. iis quæ-
dam urbes redduntur, ibid. eos a so-
cietate Philippi abducere conatur T.
Quinctius cof. 19. poft longam & an-
cipitem deliberationem Romanis se
adjungunt, 20. & se99.

prælio fundunt Androfthenem, 33,
14. omnem eorum oram vaftant co-
pix Philippi, ibid. iis luz redduntur
urbes, 34.

& Acrocorinthus traditur, 34, 50.

bellum adverfus Nabin decernunt,
35, 25. eos tentat Antiochus, 47.

obsident Messenen in Peloponneso,
36, 31. tradunt Zacynthum Roma-

depopulantur oram maritim. /Eto-
lorum, 37, 4. mittunt auxilium At-
talo Pergami obfeffo, 20. Seleucum
ex agro Pergameno (altra movere co-
gunt, 21..

decernunt bellum in Lacedæmo-
nios, 38, 32. eosque Achaïco conci-

lio contiibuunt, 34.
Achæos fibi reconciliare ftudet Perseus,

41, 28. Macedonib. interdixerant fini.

bus suis, ibid.
Achæi funditores, 38, 29.
Achæi Phthiotæ liberi cffe jubentur, 33,

32. vid. & 36, 15.
Achæorum portus, 37, 9.
Acharræ, oppid. 32, 13.
Achclous, amnis, 43, 21. 22.
Acheron, fiuv. 8, 24.
Acherufia aqua, ibid.
Achivi, I, I.
Achradina, 24, 21. 25, 24. circumsi-

detur a Marcello, 25, 26. deditur

Romanis, 31.
Aciei Rom. descriptio, 8, 8. ejus cum

phalange Macedonica collatio, 9, 19.
Acies quomodo ftructa apud Romanos

& Latinos, 8, 8.
Acies Romanæ, 21, 55. 22, 45. 27,

14. 30, 8. 33. 33, 8. 37, 39. 42, 58.

M6. Acil. Glabrio, trib. plebis, 30, 40.

Decemvir sacrorum, 31, 50.
Edilis plebis, 33, 25.

Prætor, 33, 24. fortitur jurisdic-
tionem inter cives & peregrinos, 26.
servos vincit in Etruria, 36.

ambit consulatum, 35, 10.

Consul creatur, 35, 24. fortitus
Græciam, ludos magnos Jovi vovet,
36, 1. 2. paludatus urbe egreditur, 3.
in Thessalia capit Limnxum & Pelli-
næum urbes, 14. proficiscitur ad There
mopylas, 16. ejus ad milites oratio,
17. inftruit aciem, 18. credit Antio-
chum, 19. cxpugnat Heracleam, 22.
23. 24. ab co pacem petunt Æroli,
27. 28. obsidet Naupactum, & Her-
culi facrificium facit. 30.

corona cingit Lamiam, 37, 4. eam
capit, 5. triunphat de Antiocho &
Ætolis, 46. petit censuram, fed, ac-
cusatus a duobus tribunis pl. petitione

defiitit, 57.
M". Acil. Glabrio duumvir Pietatis

ædem dedicat, 40, 34. ftatuam aura-
tam, omnium in Italia primam, ponit

patri Glabrioni, ibid.
Q. Acil. triumvir coloniæ deducendæ,

21, 25
Acilla, it. Acho!la, 33, 48.
Acræ, 24, 36.
Acraephia, oppid. 33, 29.
Acræus Jupiter, 38, 2. Acrza Juno

32, 23.
Acrillä urbs, 24, 35.
Acrocorinthus, 33, 31. 34, 49. 50.
Altor tragicus, 24, 24.
Actores fabellarum Atellanarum. vid.

Atellanz.
M. Acutius, trib. plebis, 5, 10.
Addicti. vid. Æs alicnum, Nexi,

[ocr errors]

Adherbalis cum Lælio pugna in freto

Gaditano, 28, 30.
Adoreus, mons, 38, 18.
Adramytteum, urbs, 37, 19.
Adria, 24, 10. Tuscorum colonia, 5, 33.
Adriani, 34, 45. ob servatam fidem a

Romanis laudantur, 27, 10.
Adrianus ager, 22, 9.
Adriaticum mare, 5, 33. 10, 6. 40, 21.

44, 31. 45, 14.
Adriaticus finus, 1, 1. 10, 2.
Adrumetum, 3c, 29.
Adverta, 45, 19.
Adulterii pæna pecuniaria, 10, 31.
Ehura, oppid. 40, 30.
Æbutia, anus honefta ex Aventin), 39,
L. Æbutius cos. moritur, 3, 6.
M. Ebut. trib. militum fecundæ lcgi-

onis, 41, 5.
M. Æbut. Elva, triumvir creatus ad co-
loniam Ardeam deducendam, 4, 11.

creatur prætor, 44, 17. sortitur
Siciliam, ibid.
Posthumus Æbut. Cornicen, col. 4, 11.
Pofthumus Æbut. Elva, mag. equitum,

[ocr errors]

11.

4, 21.

P. Æbut. 39, 9. eum pupillum Bacchis

initiari vult mater, ibid. rem aperit
consuli, 11. ei præmia dantur a senatu

ob detecta Racchanalia, 19.
T. Æbut. col. 2, 19. magist. equitum,

ibid.
T. Ætut. Carus, triumvir colonia de-

ducendæ, 39, 57. prætor, 41, 2. de
tumultu Sardinia senatui fcribit, 17.

decemvir agris dividundis, 42, 4.
Æcæ, urbs Appulorum, oppugnaræ,

Ædes Fortunæ Primigeniæ, 29, 36.
34, 53. 43, 15.

Herculis, 21, 62. 32, 1. 9.
38, 35.

Herculis rotunda, 10, 23.
Honoris, 27, 25.

Jovis Ariciæ, 24, 44. Cære, 27,
23. Cumis, ibid. Formiis, 32, 1. La.
nuvii, 32, 9. Minturnis. 27, 39. 36,
37. Oltix, 32, 1. Satrici, 28, 11.
Taracinz, 28, 11. 40, 45.

Jovis Acræi, 38, 2.

Jovis Capitolini, 1, 55. 2, 8. 4,
20. 27,4. 32, 1. 35, 41. 41, 25. 32.

Jovis Feretrii, 1, 10. 33. 4, 20.

Jovis Optimi Maximi, 7, 3. 36,
35

Jovis Statoris, 1, 12. 27, 37.
Jovis Vicilini, 24, 44.
Junonis, 5, 21. 10, 2. 21, 62.

Junonis Laciniz, 28, 46. 42,
2. 3.

Junonis Monetæ, 7, 28. 42, 7.
Junonis Reginz, 27, 37. 39. 2.

Junonis Sospitæ, 8, 14. 32, 30.
34, 53.

Juventatis, 36, 36.
Larium Permarinům, 40, 52.
Liberi & Libcræ, 3, 55: 41. 33.
Libertatis, 24, 16. vid. Libertas.
Lunæ, 42, 2.

Martis, 6, 5. 7, 23. 10, 23.
27, 23. 35, 9. 38, 28.

Matris Monx, 29, 37. 36, 36.

Matris Matutæ, 5, 19. 7, 27. 259
7. 28, II. 33, 27. 41, 33.

Mentis, 22, 10. 23, 31.
Mercurii, 2, 21. 27.
Minervze, 35, 36.
Monetz, 4, 7. 20.6, 20. 33, 26.
Opis, 39, 22.

Quirini, 4, 21. 8, 20. 10, 46.
28, 11.

Salutis, 9, 43. 10, 1. 28, 11.
Sanci, 32, 1.
Saturni, 2, 21. 22, 1. 41, 26. 32.
Spei, 21, 62. 25, 7. 40, 51.
Summani, 32, 29.
Telluris, 2, 41.
Veneris, 10, 31. 29, 37.41, 32.

Veneris Erycinæ, 22, 15. 23, 31.
30, 39. 40, 34.

Veftæ, 26, 27. 28, 11.
Victoriæ, 10, 33. 29, 14.
Virtutis, 27, 25. 29, II.
Vulcani, 32, 29.

Cassii publice dirutze, 2, 41. item
Sp. Mælii, 4, 16. & Vitruvii, 8, 20.

24, 20.

Ædes Æsculapii Carthagine, 41, 27.

Alba, Capuæ, 32, 9. 40, 45.

Apollinis, 3, 63. 4, 29. 7, 20.
27, 37. 34, 43. 37, 58. 39, 4. 41, 21.

Bellona, 26, 21. 28, 9. 30, 22.
31, 47. 33, 24. 41, 10.

Caftoris, 2, 20. 42. 8, II.
Cereris, 3, 55. 28, 11. 41, 33.
Cloacinæ, 3, 48.

Concordiæ, 9, 46. 22, 33. 26,
23.

Deorum Penatium, 45, 16.
Dianæ, 39, 2.
Fauni, 33, 42. 34, 53.

Feroniæ, 33, 26.
Fortunæ, 23, 19. 25, 7. 27, II.
23. 33, 27. 43, 15.

Fortis Fortunæ, 10, 46. 27, 11.
Fortunæ Equestris, 40, 40, 42, 3.

12.

Edicula Viétoriæ Virginis, 35, 9.

l'us, legatis ad Antiochum, 34,
Ædiles plebei, 3, 6. Ædilibus qui no- 59

cuiffet, ejus caput Jovi sacrum, 55. P. Elius, triumvir coloniz deducence,
SCta. in ædem Cer: ris ad eos dcfcrri

41, 17.
jubentur, ibid. eos kezes Decemvirales P. tel. Ligus, prætor, 41, 2. col. 42,
in us incisas in publico propofuille, 9. 10. lcgatus in Illyricum, 45;
sunt qui scribant, 57. jis negotium 17.
datum, ut animadverterent, ne qui, P. Æl. Pætus, cof. 8, 15
nisi Romani, Dii colerentur, 4, 39. P. Æl. Pætus, mag cquitum vitio crea-
inftaurant ludos plebejos, 38, 12. tus, abit mayitraili, 9, 7. augur,
vid. Ludi. Ædilis plebci esse non po- 1°, 9.
test, cujus pater, qui curuli fella se- P. Æl. Pætus, augur, 27, 36. moritur
derit, vivit, 27, 21. 30, 19.

pestilentia, 41, 26.
Ædiles ex Patribus, five curules, 6, 42.

P. tl. Pætus, ædilis pl. creatur præ-
7, 1. per quatriduum ludos scenicos tor, 29, 38. fortitur jurisdictionem
faciunt, 24, 43. instaurant ludos urbanami, 30, 1. mag «quitum, 39.
Romanos, 27, 6. 29, 10.

col. 40. decemvir agro dividundo, 31.
Ediles unde initium fumferint fori or- 4. triumvir rebus colonie Narniensis
nandi, 9, 40.

ordinandis, 32, 2. cenfor, 7.
dicunt plerisque diem, quia plus, P. Æl. Tubero, ædilis pl: vitio creatus,
quam lege finitum erat, agri poffide- abdicat se magistratii, 30, 39. prætor
rent, 10, 13. diem dicunt pecuariis, creatus fortitur Siciliam, 40. legatus
33, 42. 35, 10.

in Afiam, 37, 55. prætor iterum
Adiles incusantur ab senatu, quod non fortitur jurisdictionem urbanam, 41,

prohiberent novos ritus sacrificandi
precandique Deos, 25, I.

Q. Ælius, trib. plebis, 41, 10.
Ædilitii Scribæ & viatores, 30, 39.

El. Pætus, augur, 22, 35.
Æditui vjes facras omnes tota urbc ape- Æl. Pätus, pontifex, cadit in pre-
rire jubentur, 30, 17.

Tio Cannens, 23, 21.
Ædui, populus Galliæ, 5; 34.

Q. Æl. Pztus, in locum P. Ælii Pæti,
Ægæum mare, 44, 28. 29.

Tufficitur augur, 41, 26. prætor, 43,
Ægales, insulæ, 21, 10. 49. 22, 54. 4. col. 45, 14. sortitur Galliam prov.

23, 13. 30, 32.
Æzeleos, urbs, opprimitur ab Attalo, Q. Æl. Tubero, trib. plebis, fert ad ple-
31, 46.

bem de duabus coloniis Latinis dedu-
Ægimurus, insula, 29, 27. sinum Car- cendis, 34, 53. triumvir, 35, 9.
thaginiensem claudit, 30, 24.

Æl. Tubero, obviam mittitur Per-
Ægina, insula, 27, 30. 33. 28, 5. 7. reo, 45, 7. cura tuendi regis ci man-
31, 14. 33, 30. 36, 42.

darur, 8.
Æginienfes, 44, 46. 45, 27.

Q. Al. Tubero, annalium scriptor, 4,
Eginium, oppid. 32, 15 36, 13. 44, 23. 10, 9.
46. diripitur a Romanis, 45, 27.

Sex. Æl. Pætus, ædilis curulis, 31, 50.
Ægium, 38, 29. ibi Achæorum con- triumvir rebus coloniæ Narniensis or-
cilium, 28, 7. 35, 48. 36, 35.

dinandis, 32, 2. col. 7. in Capitolio
Egyptus, 8, 24.

fenatum habet, 8. proficifcitur in Gala
Ægypto imminent Philippus Ma- liam, 9. rihil memorabile gerit, 26.
cedoniæ, & Antiochus Syriæ, reges, cenfor, 34, 44. 35, 9.
31, 14.

T. Ælius, trib. militum tertiæ legionis,
Ægypti reges Romanis gratulan-
tur, 37, 3.

Æmilia porticus refecta, 41, 32.
Ægypto excedere jubent Antio. Æmilia tribus, 38, 36.
chum Eriphanem Romani, 45, 12. Æmilia, uxor P. Scipionis Africani,
C. Ælius, trib. militum tertiæ legionis, 38, 57.

C. Emilius, trib. militum consulari
C. Al Pætus, col. 40, 27.

poiettate, 5, 26. contra Æquos rem
L. Æl. Pærus, ædilis plebejus, ludos gerii, 28. trib. militum consulari pot.

facit ex mu claticia pecunia, 10, 23. iterum, Vollinienses vincit, 32.
P. Ælius, inter primos quxstores de L. Æmilius, cof. vincit Æquos & Vol-
plebe creatos, 4, 54.

scos, 2, 42. iterum cos. Vejentes pa-

17.

41, 5. 8.

41, 5. 8.

cem petere supplices cogit, 49. ter-

tium cos. 54.
L. Æmilius, trib. militum consulari

pot. 6, 1. iterum, 5. tertium, 21.
quartum, 22. quintum, 32. fundit

Volscos & Latinos, ibid.
L. Æmilius, interrcx, 7, 17.
L. Æmilius, quartus decimus interrex,

8, 23:

1. Æmilius, legatus, Carthaginem mit-

titur, 21, 18.
L. Æmil. Mamercinus, col. 7, 1. se-

cundum col. 3. mag. cquitun), 21.
L. Æmil. Mamercinus, mag. equitum.

7, 39. cof. 8, 1. dictator; 16. cor.

fecundum, 25. dictator iterum, 9, 21.
L. Æmil. Papus, col. 20, 36. trium-

vir inensarius, 23, 21.
L. Æmil. Papus, prætor creatus, sorti-

tur Siciliam, 28, 38.
L. mil. Papus, decemvir facrorum,

moritur, 42, 28.
L. mil. Paullus, col. 20, 59. trium-

phat, 63. accusatur, & ambuftus vix
evadit, ibid. col. iterum, 22, 35,0c-
ciuitur in pugna Cannenfi, 49. fucrat

ponuilex, 23, 25.
L. Emil. Paullus, triumvir colonize
deducendr, 34, 45.

Edilis, ex pecunia damnatorum
pecuariorum clypea ingurata in fa-
fiigio ædis Jovis pofuit, 35, 10. præ-
tur, 24. fortitur Hispaniam ult. 36, 2.

Procor. cæditur a Lufitanis, 37,
45. Luhranos fundit, 57.

retus candidatus, & fepe repulsam
paffus, 39, 32. col. 56.

in Ligures Ingaunos exercitum du-
cit, 40, 25. oppugnatur ab Ingaunis,
ibid. erumpit caitris, 27. vincit In-
gaunos Ligures, 28. deque iis trium-
phat, 34. nominatur patronus ab Hir-
pinis ult. 43, 2.

Cor. itcrum, forticur Macedoniam,
44, 17. ejus, antequam in Maced.
iret, ad populum oration, 22. multa
ab eo institutorum militarium in me-
lius mutata, 33. cjus oratio ad mi.
lites, 34. per Perrbabism it ad hof-
tes, 35. ejus prudens ad Nahcam ora-
tio, 36. instructo exercitii munit car-
tra, 37. cjus de pugna dilata oratio,
38. vincit Macedonas, 41.

acceptis a Perfeo literis, illacrima-
tur forti humans, 45, 4. ad eum ad-
ducitur Pericus, 7. benigne excipit
Perseum, cumque tacentem alloqui-
tur, 8. peragrat Græciam, 27, Am-

phipoli componit res Macedoniæ, 20.
luccendit arma holiium, 33. tiajicic
in Italiam, 36. triumphus, ci decrea
tus a senatu, impeditur a Ser. Sule
picio Galba, trib. militum, 35. 36.
triumphat de Perfen, 39, 40. amit-
tit duos filios, 43. ejus de sua fortu-

na oratio, 41.
L. Æmil. Paullus, legatus in decem ad

res Alix disceptandas componendas-
quc, 37, 55. refifiit Cn. Manlio, tria

umphum petenti, 38, 44. & feqq.
L. Æmil. Regillus, pretor, 36, 45. ei

evenit navalis prov. 37, 2. 4. 14. ad
cum caduceatores ab Antiocho misli,
qui de pace agerent, 18. habet confilia
um, 19. inv.dit agros Tejurum, 28.
contendit ad hoftem, 29. vincit clar-
sem Antiochi, 30. oppugnat Phoca-

am, 32. cjus viumphus navalis, 58.
L. Æmil. Scaurus Hellespontum mit-

titur, 37, 31.
Mam. Emil. trib. militum consulari

pot. 4, 16. dictator dicitur, 17. Ve-
jentes & Fidenates prælio vincit, 18.
19. triumphans urbem ingreditur,
20. iteruin dictator, 23. quinquen-
nalen censuram redigit ad anni unius
& fex mensium sparium, 24. a cen.
foribus tribu movetur, ibid. dictator
crcatur, paulo ante motus tribu, 31.
ejus oratio ad populum, 32. ejus ad
milites adhortatio, 33. Fidenas capit,

& triumphat, 34.
Mam. Æmilius, col. 4, 53.
M'. Emil. Mamercinus, trib. confu-

laris, 61. iterum, 5, 1. tertium, 1o.
M. Æmilius, trib. militum consulari

pot. 5, 32.
M. Æmilius, col. 10, 1. in fugam ver-

tit Græcos, cum Clconymo in Italiam

clafle advectos, 2.
M. Æmilius, prætor Sicilix, 21, 49.
M. Æmilitis, prætor urbanus, 22, 9.

33. 27, 33.
M. Æmilius, frater L. Æmilii Ree

gilli prætoris, decedit, 37, 22.
M. Æmilii Lepidi, bis confulis atque

auguris, tres filii, L. M. & Q. ludos
funebres patri, & gladiatorum paria
duo & viginti per triduum in foro

dant, 23, 30.
M. Æmilius, M. Lepidi filius, trib.

militum, 37, 43
M. Æmil. Lepidus, ædilis curulie, 24,

43. prætor, fortitur ji rifdi&ionem
inte ii & peregrinos, itid. decem-
vir sacrorum, 26, 23:

[ocr errors]

M. Emilius Lepidus, legatus ad Pro- condit, ibid. ut animos Aboriginum

lemæum, 31, 2. ferociter cum Phi- sibi conciliarci, Latinos utramque
lippo agit, 18. pontifex, 32, 7. ædi- gentem appellat, 2. ejus mors, ibid.
lis, 35, 10. prætor, 24. fortitur Si- Æneas Silvius, l'ex tertins Alox, 1, 3.
ciliam, 36, 2. col. 38, 42. & qui- Enci. vid. Ænus.
dem post duas repulsas, 39, 56. 40, Ænefidernus Dymæus, præfectus præ-
46. quum ædem Dianæ vovitiet, de- dii Achæorum Argis, 32, 25.
vincie Ligures 39, 2. viam ab Pla- Ænia. vidt. Ænea.
centia Ariminum perducit, ibid. tri- finianum fimus, 28, 5.
umvir coloniæ deducendæ, 55. poul- Anus, oppid. Thraciæ, proditione ca-
tifex maximus, 40, 42. censor, 45. pitur a Philip. 31, 16. Æno præsi-
in gratiam reconciliari se cum collega diuin Antiochi deducitur, 37. 60.
M. Fulvio patitut', 46. princeps fena- controverfiæ cum Philip. de Æni pos-
tus legitur, 51. col. iterum, 41, 22. feffione, 39, 24. 27. 28. Ænum sibi
lectus fecundo princeps senatus, 32. petit Attalus, 45, 20.
lectus tertio, 43, 15.

Ænci, 31, 31. Ænii, 37, 33. 45, 27.
M. Æmil. Numida decemvir sacrorum, Æolis, 33, 38. 37, 8. 12. 18. 25. 35.
moritur, 26, 23.

38, 16.
M. Æmil. Papus, di&tator, 9, 7. Æpulo, Iftrorum regulus, ne vivus ca.
M. Æmil. Papus, maximus curio, mo. piatur a Romanis, pectus ferro traji-
ritur, 27,
6.

cit, 41, 15.
M. Emil. Paullus, mag. cquitum, | Æqui, five Æquicolæ, gens antiqua,
male rem gerit, 10, 3.

1, 32. ab Æquicolis jus, quo res re-
M. Æmil. Regillus cof. dicitur a pre- petuntur, Ancus Marcius descripsit,

rogativa centuria, 24, 7. irrito even- ibid. Latinum agrum invadunt, 2,
tu, 8. 9. flamen Quirinalis, 8. fla- 30. vincuntur, 31. feditio inter Æ-

men Martialis, moritur, 29, II. quos & Volscos, & atrox prælium,
Q. Æmil. Barbula, cos. creatus, 9, 20. 40. Romanos bello petunt, 43. 01.
21. secundum cos. 30.

pugnant Ortonam, ibil. vexant La-
Q. Æmil. Cerretanus, cof. 8, 37. vid. iinos incursionibus, 48, 53. 58. vin-
Q. Aulius Cerretanus.

cuntur, 60,
Ti. Aemil. col. 2, 61. ejus res geflæ bello petiti, a Q. Servilio vincun-

in Sabinis, 62. col. iterum, dandi tur, 3, 2. depopulantur agrum Roma-
agri plcbi auctor, 3, 1.

num, & cæduntur, 3. oblidentes Fu-
Ti. Æmil. quinqucvir mensarius, 7, rium consulem in caftris, a T. Quin-
21. prætor, 8, 2.

tio cæduntur, 5. qui & Volsci de-
Ti. Emil. Mamercinus, cof. ejusque nuo Hernicoram & Romanorum agros
cum fenatu rixe, 8, 12.

depopulantur, 6. vincnntur a Lucre-
Æmus, mons, 40, 21. ex eo monte tio consule, 8. rebellant, 10. arcem

creditum vulgo fuit, Ponticum fimul Tusculanam capiunt, & cædunturg
& Adriaticum mare, & Iftrum am.

23. pacem petunt, & impetrant, 24.
nem, & Alpes conspici pofle, ibid. denuo bellum movent, 25. oblident
eum conscendit Philippus, & degreso Minucium consulem in castris, 26.

Tus nihil vulgatæ opinioni detrahit, 22. adversus eos L. Quintius Cincinnatus
Enaria, infula, S, 22.

dictator dicitur, ibid circumvallan-
Ænca, oppid. 40, 4. eadem Ænia, 44, tur, & sub jugum mittuntur, 28.

10. 32. Æncates, 40, 4. ftatum denuo Romanos bello lacessunt, 30.
neæ facrificium, quod conditori vincuntur, 31. bellum inftaurant,
Æneae quotannis fit, ibid.

38. fundunt Romanum exercitum,
Ænea in Capitolio limina. vid. Capito- 42. a Valerio confule vincuntur, 60.
lium.

61. iterum Romanis bellum inferunt,
Ænea ligna Deorum. vid. Sgnum. 66. vincuntur, 70.
Enei orbes, pofiti in facello Sanci, 8, rursum rebellantes vincuntur, 4,

26. & feqq. impetran: inducias an-
Æneæ po'tus ad montem Atho, 45, 30. norum octo, 30. Aqui & Lavicani
Æneas, Archilæ & Veneris filius, 1, Tusculanum agrum depopulantur, 4.

1. profugus venit in Macedoniam, vincuntur, 47. coloniam Volas de-
Siciliam, & Italiam, ubi Lavinium ducunt, sed cæduntur, 49. parant

20.

« IndietroContinua »