Immagini della pagina
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

LIPSIAE

SUMPTIBUS ET TYPIS B. G. TEUBNERI.

MDCCCLXXIII.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

PRAEFATIO.

Quartae decadis libri duobus codicum generibus ad nos videntur propagati esse, in quorum altero est Moguntinus (A), iam deperditus, in altero Bambergensis (B), cuius accuratissimam collationem et utilissimam confecit Th. Kreyssigius, V. D., et qui illi cognatus fuit, Spirensis (C), a Gelenio subinde commemoratus, tum libri a Gebhardo, Gronovio Drakenborchio usurpati, ex quibus Lovel.2. 4. 6. Lipsiensis, Vossianus passim meliora habent et digni sunt, qui accuratius inspiciantur. Et Moguntini quidem summam esse autoritatem, postquam Gronovius suam de emendationibus ex eo sumptis iudicium mutavit, nemo ausus est negare, quamquam non desunt, in quibus dubitari possis, utrum a Livio ita sint scripta an a viris doctis illata et mutata. De Bambergensis virtutibus et vitiis doctissime exposuit Kreyssigius, cf. etiam Iahnii Annales vol. XXVIII, p. 178 sqq.; et in iis libris, qui in A. non sunt servati, principatum eum tenere, in reliquis autem ceteris codicibus alterius generis praestare inter omnes constat. Iam cum haud pauca hic liber habeat aliter atque in A sunt scripta eaque his non minus apta atque probabilia, multis locis constare non potest, utrum in A an in altero codicum genere vera Livii manus sit servata. In quo delectu quantum fieri potuit Moguntinum sum secutus, sed cum haud raro incertum esset, num vulgata lectio ex hoc libro esset petita, ex Bambergensi certa recipere potius, quam dubia unde profecta sint relinquere malui.

Lib. XXXI, C. 1. duodenonaginta Kreyssigium secutus dedi, cdd. LXXVIII; Peter scriptum fuisse censet CCCCLXXXVII, cf. Ann. Darmstad. anni 1839, p. 631. ib. B.,,occupaverint, quod recipiendum erat. idem,,proximi“, sed servo „proximis“, quod hoc requirunt sequentia, illud abundaret. ib.,,profundum", servo quod ad profundam voc. velut minus recte additur. C. 2. „eam rem" B, quod in reliquis cdd. exstat huius interpretationem putaverim. ib.,,ut nuntiarent", e B servo, quod ea vera causa mittendi fuit. tum,,Ampium" e Lov. 1. 4 dedi, quod ita paulo post B hoc nomen scriptum habet. ib.,,foedus fecit" cum Besslero scripsi, cf. 21, 18, sed 40, 8 A icisse videtur habere. C. 4. et 6.,,C. Sergius" e B cum Bekkero servavi; ne 32, 1 quidem Cn. legitur. C. 5. cdd. ,,quadragesimo primo" em. Glarean. et Dodwell. ib.,,peractam“

a*

et,,precationi adnuisse" et,,responderi" e B recepi, cf. Bessler ad h. 1. C. 6.,,periculorum laborumque" e B Lips. restitui, cf. intrprtt. ad 21, 7, 7. C. 7. „si numquam alias“ e B dedi, cf. Hand Turs. I, 220., Duker ad 40, 38, 2; certe ante non prorsus necessarium est. ib. „dico“ cdd. „aequabitis“ a Iacobsio additum. ib. nec Carthaginiensibus B, quod et ipsum verum esse potest. ib. ,,arma esse" in B desiderantur. C. 8.,,Gillo ipse" e B dedi, is ipse legere iubetur, ceteris a consulibus exercitus dantur. ib.,,id praesidium" mal. Gron. C. 9. „,qui nuntiarent" B; i. e. missi ut nuntiarent. C. 10. „,augeri" e B servavi, cf. Dr. et Alsch. ad 3, 51, 2. C. 11.,,L. Furio" ed. Mediol., cdd. Q. Minutio. ib.,,qùae interim“ e B dedi; vulg. qui int. ib.,,eosdem― Carthaginem" addidit Gelenius. num e codice sumpserit non constat. ib.,,permittente" B, quod nescio an defendi possit, cf. Welz p. 26; permittenti Rubenius. ib ,,mutarive" Kr. secutus dedi, B mutari. C. 13. B,,tamquam noxiam“, an fuit,,tamquam noxia"? cf. Fabri ad 21, 28, 7; Alsch. ad 7, 4; 8, 28; 10, 19. C. 14.,,paludatus" e Voss. Lov. 1. servavi, rell. paludatis, cf. Becker Antt. Rom. II, 2, 64, ad 21, 63. ib. „mille militum" servavi mille in B m. 2. additum, cf. Iahn vol. 28. p. 201. ib. B,,sacerdotes insignibus"; fortasse: „,s. in insignibus“, cf. Hand Turs. III, 260. C. 15. „et neque illos“, Duker. sed n. i.; Vossius at n. c. scribendum censet. ib. cdd.,,Graeciae opportuna“ edd., em. Gron., et nescio an et h. 1. et multis aliis, ubi Thraecia et Thraeces in B est, ita scribendum fuerit. C. 16.,,per proditionem" B m. 2. addidit. ib. „Gallimedis" cdd., em. Becker. ib. B. classeacum, an fuit,,classe sua, cum“. C. 17. „iurare“ servo, iurat, quod B habet, pro illo positum videtur; sed,,coici" paulo ante ex eo restituendum putavi. C. 18.,,legatis" om. Romanis e B dedi, cf. c. 19 in. ib.,,trium consensu" num verum sit dubito, Polyb. 846, 11 nihil eiusmodi addit. ib. B,,et regnum et Macedonum nomen", quod recepi, sed dubito an L. scripserit,,regnum meum“; ib. recc.,,nobile bello sentiatis“, sed „bello“ praecedit et ,,sentietis" aptius est ad sententiam Philippi. C. 19. B exercitus rege, quod repetitis literis e v. responsum ortum videtur. C. 21. egregiae rei B quod non displicet. ib. vulg.,,in multitudine", delevi,,in“, in B om., cf. 21, 46, 5., Tac. H. 1, 79. Cic. Or. 1, 28, 126. est propter multitudinem. ib. „deo Iovi“ cdd. sed deo alicnum; Vales. Diiovi. ib. B,,cum in omni" quod verum esse posset, cf. Lippert ad Caes. b. g. p. 707. an,,cum iam omni“? C. 22. „ne extra" B, servavi,,nec extra", etsi probabilius videtur quidem intercidisse, cf. 38, 27; 44, 36 alieno loco insertum esse Kr. docuit; cf. tamen Alsch. ad 9, 6, ubi Med. habet. Paris. omisit, et Scheibii disputat. in Philol. V, 132 sqq. C. 24.,,milibus" B,,peditum" in rell. cdd. adiectum. ib. B,,in hostes" om. post concitat in recc. addita, et incuria in B. possunt intercidisse. C. 25.,,Nabim" ut est in B recepi. idemque aliis 11. feci. C. 26.,,discurrerant“

99

aptius videtur quam quod B habet discurrebant. tum ipse in B om. delevi, ex eoque,,dum" ascivi, cui cur cum substituatur causa non est. ib.,,et ornata" e B all. recepi, est explicatio praecedentium. C. 29.,,pacem servare" e B. all. dedi, cf. Drak. ad 1, 3, 9; Fittbogen Exercitatt. Livv. p. 40 sqq. tum,,vobis infensus" e E recepi, cf. Doederlein Syn. IV, 396. paulo ante B.,,si deiecta foret", quod aliqua ratione defendi posset, cf. 41, 2 praetorio deiecto. C. 30. Eleusiniae" B., quod cur verum esse non possit non perspicio. C. 31. B.,,legio Reginis", et nescio an,,a nobis" abesse possit; eandem v. post stipendiarias non habet, et ne ibi quidem requiritur. ib.,,atque cognationibus" e B dedi, atque ipsum ex antecedenti hoc pendere indicat. ib. cdd. dicta sunt, an fuit:,,dicta sunto"? C. 32.,,deliberationis eius" B., autem in rell, cdd. additum non requiritur, asyndeton etiam fortius est. ib.,,belloque" dedi, ut paulo post bello et pace. ib. „Pylaico" Gelen. B. Pyraea. ib. B. actum est, quod etiam,,actum sit“ esse potest. C. 33. cdd. Bactum;,,Bevum" Sigon. ib.,,hostes appropinquare" in B omissa. an,,hostes esse" intercidit, C. 34. pro eo Vossius delenda censet. ib. quattuor equitum B non habet, sed,,duobus milibus equitum" scriptum fuisse significat, cf. Kr., quod non recepisse paenitet. C. 35. „reæ vero“ servavi; B Lov. 4 rex non, quod ferri non potest, nisi alteram partem sententiae a Livio omissam statuis; sed ne vulgata quidem sana videtur, cum die insequenti rex ad decertandum paratus sit. ib. „,ab Romanis autem" restitui, est ab altera parte; Gron. ab R. item. C. 36. Lips. peltastas, B peltas, ut non constet, quid L. scripserit. ib. „Ottolobum, ut C. 40 in B est, recepi; eodem modo idem nomen alius loci 44, 3. in Laurish. scriptum est. C. 37. ,,vias inviaque" Drak., v. inviasque cdd. C. 38.,,facilius erat" e B dedi, pertinet ad fuere qui -- accusarent; facile tum ita dicere poterant quod effectu non tam facile erat. C. 39.,,Stuberram“ scripsi, ut h. 1. in B. est, cf. Polyb. 28, 8. ib. Pluinnam" potius quam incertam coniecturam admittere volui. tum Iacobsium secutus,propere permunit" scripsi, cf. Iahn 1. 1. 202. ib. „,quod peterent" recepi, ut singuli intelligerentur. C. 41. cum omnes cdd. "passuum" habere videantur, e B,,mille" posui. ib. ,,palati" in B om., quod e sqq. huc translatum videri possit, sed cf. Drak. ad 21, 61, 12. tum captique B., quidam in rell. a librariis additum videtur. C. 43.,,vexit" e B dedi, rell. avexit aut evexit. Gron. gesta, del. erant legi iubet. C. 44. B. Maleo Maleum, quam formam cum etiam alias passim exhibeat, cf. c. 47; 32, 16; 34, 32 all., dubitari potest an L. interdum ita scripserit. ib. B,,odio in Philippo", quod aliqua ratione defendi potest, cf. Vell. 1, 12, 7., sed librarii errorem esse probabilius est. ib.,,diesque festi" e B Lovel. 2 est; etiam infra,,loca quoque". ib. paenitet,,et exerci tibus" dedisse, cum et in B omissum sit, bina et hic et in sqq. iunguntur. C. 45. „Mendaeum" e B all. recepi, cum nomen varias

27

« IndietroContinua »