Immagini della pagina
PDF
ePub

6

[ocr errors]

que silentium, ne inriti dissuaderent, an eo descensum credebant, ut, nisi praeveniretur Agrippina, pereundum Neroni esset. Post Seneca, hactenus promptior, respicere Burrum, ac sciscitari, an mi• liti imperanda caedes esset ? Ille Praetorianos toti Caesarum domui obstrictos, memoresque Germanici, nihil adversus progeniem eius atrox ausuros, respondit, perpetraret Anicetus promissa.? Qui, nihil cunctatus, poscit summam sceleris. Ad eam vocem Nero, 'illo · sibi die dari Imperium, auctoremque tanti muneris libertum' profitetur. * iret propere, duceretque promptissimos ad iussa.' Ipse, audito, 'venisse missu Agrippinae nuntium 'Agerinum,' scenam ultro criminis parat: gladiumque, dum mandata perfert, abiicit inter pedes eius. tum, quasi deprehenso, vincla inici' iubet, ut exitium Principis molitam matrem, et pudore de

prehensi sceleris sponte mortem sumpsisse, con8 fingeret.

Interim vulgato Agrippinae periculo, quasi casu evenisset, ut quisque acceperat, decurrere ad litus. Hi molium obiectus, hi proximas

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Neroni eius criminis facit. idque a fide dignis multis traditum esse.

'Αλλ' εμον ουπoτε θυμον Ενι στηθεσσιν επειθε. Lips Hoc 'Tacitus. addit, ut aliquid daret invido rumori, qui utrumque huius culpae alligavit. quod Tacitus affirmare noluit. Et sine dubio intelligit ignaros insidiarum in Agrippinam, non huius tantum irriti coepti. Neque obstant argumenta Vertranii. Quid enim? Burrus promisit Agrippinae mortem, si facinoris coargueretur : ergo et conscius fuit, cum sine crimine, sine accusatione, interficeretur ? Dein, Seneca A«ten immisit, ut praeveniret incestum, ergo parricidium probavit. Immo tum nemo credebat, ad caedem matris filii odia duratura. Denique Dio cum compluribus suis bac in re nulla fide dignus est, optimorum e Romanis obtreciator. Gron.

Hi molium objectus] Nihil in Italia ac forte toto orbe Baiano litore gratius. Horat. 1. Epist. 4. 83.

Nullus in orbe sinus Balis praelucet amoenis. Huc ergo cum Principes, et locupletissimi quique Romani villas habere vellent, non litus tantum, sed mare molium objectu aedifica

m, ne inriti dissuaderent, an eo desceniant, ut, nisi praeveniretur Agrippina, Neroni esset. Post Seneca, hactenus respicere Burrum, ac sciscitari,an mi. nda caedes esset ? Ille • Praetorianos rum domui obstrictos, memoresque Ger nil adversus progeniem eius atrox auondit, perpetraret Anicetus promissa.?

[ocr errors]

scaphas scandere : alii, quantum corpus sinebat, vadere in mare, quidam manus protendere : questibus, votis, clamore diversa rogitantium, aut incerta respondentium, omnis ora compleri : adfluere ingens multitudo cum luminibus, utque, ubi incolumem esse pernotuit, ut gratandum, sese expedire, donec adspectu armati et minitantis agminis disiecti sunt. Anicetus villam statione circumdat, refractaque ianua, obvios servorum adripit, donec ad fores cubiculi veniret : cui pauci adstabant, ceteris terrore inrumpentium exterritis. Cubiculo modicum lumen inerat, et ancillarum una : magis ac magis anxia Agrippina, quod nemo a filio, ac ne Agerinus quidem. aliam fere litore faciem, nunc solitudinem ac repentinos strepitus et extremi mali indicia. Abeunte debioc ancilla, Tu quoque me deseris, prolocuta, respicit Anicetum, trierarcho Herculeo, et Oloarito, Centurione classiario, comitatum ac, si ad visendum venisset, refotam nuntiaret : sin facinus patraturus, nihil se de ilio credere i 'non imperatum parricidium.' . Circumsistunt lectum percussores, et prior trierarchus fusti caput eius adfixit : iam in mortem Centurioni ferrum destringenti, protendens uterum, ventrem feri, exclamavit: multisque vulneribus confecta est. Haec con- 9 sensu produntur. Adspexeritne matrem exanimem

6

unctatus, poscit summam sceleris. Ad

Nero, illo sibi die dari Imperium,
e tanti muneris libertum' profitetur.
e, duceretque promptissimos ad iussa.'
1, "venisse missu Agrippinae nuntium

scenam ultro criminis parat: gladium.
andata perfert, abiicit inter pedes eius.
deprehenso, vincla iniici' iubet, ut


ncipis molitam matrem, et pudore de.
leris sponte mortem sumpsisse,' con-
aterim vulgato Agrippinae periculo,
enisset, ut quisque acceperat, decur-

Hi molium obiectus, hi proximas

[ocr errors]

6

6

lis facit. idque a fide digois multis traditum esse, 1 OUTOTE Gypor end OTHJETOn etside. itus addit , ut aliquid daret invido rumori

, qui ulpae alligavit. quod Tacitus affirmare noluit. lligit ignaros insidiarum in Agrippinam, non kuins pti. Neque ohstant argumenta Vertranii

. Quid romisit Agrippinae mortem, si facinoris coarguerecius fuit, cum sine crimine, sine accusatione, in), Seneca Acten immisit

, ut praeveniret incesium, probavit

. Immo tum nemo credebat, ad caedem tratura. Denique Dio cum compluribus suis hac jus est, optimorim e Romanis obtrectator. Gron. (tus). Nihil in Italia ac forte toto orbe Baiano rat. 1. Epist. 1. 83. orbe sinus Balis praelucet amoenis.

et locupletissimi quique Romani villag

sed mare molium objectu aedifica

tam. Unde idem Horatius eleganter aeque ac sapienter, li. Od. XVIII. 17.

Tu secanda marmora
Locas sub ipsum funus, et sepulchri

Immemor, struis domos :
Marisque Baiis obstrepentis urgues

Submovere litora,
Parum locuples continente ripâ.

Nero, et formam corporis eius laudaverit, sunt, qui tradiderint, sunt, qui abnuant. Cremata est nocte eadem, convivali lecto, et exsequiis vilibus : neque, dum Nero rerum potiebatur, congesta aut clausa humus. mox domesticorum cura, levem tumulum accepit, viam Miseni propter, et villam Caesaris Dictatoris, quae subiectos sinus editissima prospec. tat. Accenso rogo libertus eius, cognomento Mnester, ipse ferro se transegit; incertum caritate in patronam, an metu exitii. Hunc sui finem multos ante annos crediderat Agrippina contempseratque. Nam consulenti super Nerone responderunt Chal

daei, fore ut imperaret, matremque occideret : atque 10 illa, Occidat, inquit, dum imperet. Sed a Caesare,

perfecto demum scelere, magnitudo ejus intellecta est. reliquo noctis, modo per silentium defixus, saepius pavore exsurgens et mentis inops, lucem opperiebatur, tamquam exitium adlaturam. Atque eum, auctore Burro, prima Centurionum Tribunorumque adulatio ad spem firmavit, prensantium manu gratantiumque, quod discrimen inprovisum et matris facinus evasissct. Amici dehinc adire templa, et, coepto exemplo, proxima Campaniae municipia

[ocr errors]

Convivali lecto] Non funebri et legitime parato. Lips.

Perfecto demum scelere] Ita fit. currimus ad scelus praecipites, quod, sedente impetu, veris mox pretiis aestimamus.

Aurea gnoine, sumptane a Menandro ? certe ab illo antea sic elata, apud Stobaeum Serm. 4. Ουδεις ξυνοιδεν εξαμαρτανων, ποσον Αμαρτάνει το μεγεJos, votegov do óga. Lips.

Tanquam exitium alluturam] Barthius exitum i. e. finem moeroris. Quasi non lam tristium expectatio torqueat et cruciet, quam laetorum delectat. Petronius c. 125. Dii Deaeque, quam male est extra legem viventibus ! quicquid meruerunt, semper expectant. Seneca ep. 105. Dat poenas, quisquis exspectat; quisquis autem meruit, exspectat. Gron.

[ocr errors]

mam corporis eius laudaverit, sunt, qui sunt, qui abouant. Cremata est nocte ivali lecto, et essequiis vilibus : neque, rum potiebatur, congesta aut clausa huomesticorum cura, levem tumulum ac

Miseni propter, et villam Caesaris jae subiectos sinus editissima prospec. o rogo libertus eius, cognomento Mnesse transegit; incertum caritate in pametu exitii. Hunc sui finem multos rediderat Agrippina contempseratque.

[ocr errors]
[ocr errors]

victimis et legationibus laetitiam testari : ipse, diversa simulatione, maestus, et quasi incolumitati suae infensus, ac morti parentis inlacrimans. Quia tamen non, ut hominum vultus, ita locorum ficies mutantur, obversabaturque maris illius et litorum gravis adspectus (et erant, qui crederent, sonitum tubae collibus circum editis, planctusque tumulo matris audiri) Neapolim concessit, litterasque ad Senatum misit, quarum summa erat: “Repertum 11 cum ferro percussorem Agerinum, ex intimis Agrip'pinae libertis, et luisse eam poenam conscientia, qua scelus paravisset.' Adiiciebat crimina longius repetita; quod consortium Imperii, iuraturasque in feminae verba Praetorias cohortes, idemque dedecus Senatus et Populi speravisset : ac, 'posteaquam frustra optata sint, ipfensa militi Pa

tribusque et plebi, dissuasisset donativum et congiarium, periculaque viris inlustribus instruxisset. Quanto suo lahore perpetratum, ne inrumperet curiam, ne gentibus externis responsa daret ?' Temporum quoque Claudianorum obliqua insectatione, cuncta eius dominationis flagitia in matrem transtulit, publica fortuna extinctam referens. namque et naufragium narrabat: quod fortuitum fuisse, quis adeo hebes inveniretur, ut crederet ? aut a muliere naufraga missum cum telo unum, qui cobortes, et classes Imperatoris perfringeret? Ergo non iam Nero, cuius inmanitas omnium questus anteibat, sed adverso rumore Seneca erat, quod oratione tali confessionem scripsisset. Miro tamen 1: certamine procerum decernuntur supplicationes apud * omnia pulvinaria, utque Quinquatrus, quibus aper

enti super Nerone responderunt Chal

imperaret, matremque occideret : atque , inquit, dum imperet

. Sed a Caesare, um scelere, magnitudo ejus intellecta

noctis, modo per silentium defixus, are exsurgens et mentis inops, lucem tamquam exilium adlaturam. Atque Burro, prima Centurionum Tribuno. io ad spem firmavit, prensantium maque, quod discrimen inprovisum et maasissct. Amici dehinc adire templa, mplo, proxima Campaniae municipia

6

Non funebri et legitime parato. Lips. scelere] Ita fit. currimis ad scelus praecipites, tu, veris mox pretiis aestimamus. Aurea gnome, tro? certe ab illo antea sic elata, apud Stobaeum τυνοιδεν εξαμαρταναν, πoσoν Αααρτανει το μεγε- Lips. m alluturam] Barthius erilum i. e. finem moeam tristium expectatio torqueat et cruciet, quam Petronius c. 125. Dii Deaeque, quam male est ibus! quicquid meruerunt, semper expectant. Dat poenas, quisquis exspectat; quisquis autem

Gron.

.tae essent insidiae, ludis annuis celebrarentur: aureum Minervae simulacrum in curia, et iuxta • Principis imago statueretur: dies natalis Agrip'pinae inter nefastos esset.' Thrasea Paetus, silentio vel brevi adsensu priores adulationes transmittere solitus, exiit tum Senatu; ac sibi caussam periculi fecit, ceteris libertatis initium non praebuit, Prodigia quoque crebra et inrita intercessere, anguem enixa mulier: et alia in concubitu mariti fulmine exanimata. iam sol repente obscuratus, et tactae de caelo quatuordecim urbis regiones. quae adeo sine cura Deum eveniebant, ut multos post annos Nero imperium et scelera continuaverit. Ceterum, quo gravaret invidiam, matris, eaque demota, auctam lenitatem suam testificaretur, feminas inlustres, Iuniam et Calpurniam, Praefectura functos Valerium Capitonem et Licinium Gabolum, sedibus

[ocr errors]

Thrasea Paetus] Ut scriptis Seneca, ita Publius Thrasea Paetus moribus Stoicus, rigidusque virtutis satelles. Mortis contemptu adversus pericula firmatus, dicere erat solitus : “Ο μεν Νερών αποκτειναι με δυναται, βλαψαι δε ου. Plura vide apud Dion : LXI.

P
696.

Brot.
Sol repente obscuratus] Hac temporum notâ nihil illustrius. De
ea Plinius 11. 70. Solis defectum, Vipstano et Fonteio consulibus, qui
fuere ante paucos annos, factum pridie Calendas Maias, Campania
hora diei inter septimum et octavam sensit : Corbulo dux in Armenia
inter horam diei decimam et undecimam prodidit visum. Accidit
Eclipsis die 30. Aprilis post meridiem, visaque in Campania inter
horam 1. et 2. ut nos computamus; in Armenia inter horam 4. et 5.
Vel juxta accuratiores Petavii, Doctrin. Temporum XI. 9. calculos,
coepit eclipsis in Campania 0.39' a meridie : desiit hora 2.59'.
digitorum fuit 9 ferè.

Sine cura Deum eveniebant] 'Etixougisel et hic et alibi noster. Lips. i, e apparuit, in his portentis nil Divini fuisse, non porteudere iis Deos perniciem Neronis voluisse, ut iis creditum est, quae ante mortem Claudii evenere, Irridit igitur potius portenta, et eorum vanitatem indicat. Ern.

Sine cura Deum eveniebant] Forte tantum innuit Tacitus in memoratis naturae eventibus nihil fuisse, quod coelestem iram manifesto adstrueret. Brot.

:

« IndietroContinua »