De landbouwkunst in de Nederlanden: Noord-Nederland

Copertina anteriore
Rogghé, 1867 - 234 pagine

Dall'interno del libro

Altre edizioni - Visualizza tutto

Parole e frasi comuni

Brani popolari

Pagina 111 - Neque quisquam agri modum certum aut fines habet proprios; sed magistratus ac principes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum qui una coierunt, quantum et quo loco visum est agri, attribuunt atque anno post alio transire cogunt.
Pagina 108 - Civitatibus maxima laus est, quam latissimas circum se vastatis finibus solitudines habere. Hoc proprium virtutis existimant, expulsos agris finitimos cedere, neque quemquam prope audere consistere : simul hoc se fore tutiores arbitrantur, repentinae incursionis timore sublato.
Pagina 205 - Noord-Nederl. bodem, als meer geschikt voor den landbouw, dan die van vele andere landen van Europa.
Pagina 207 - Opgave van eenige proeven, ten bewijze dienende, dat vele van Hollands duinen, die gansch nutteloos ledig liggen, met weinige kosten tot grooter voordeel zouden kunnen verbeterd en gewijzigd worden".
Pagina 65 - De wieding gebeurt zelden ; het veld zit vol met wild mostaardkruid , sinapis anensis, dat dikwijls in de lente het opschietende koorn geheel en al met een tapijt van gele bloemen bedekt.
Pagina 207 - Aanteekeningen omtrent den Landbouw in de veenkoloniën der provincie Groningen, door WJD VAN ITERSON.
Pagina 17 - Alkmaar 4,363,885 kil. kaas, te Hoorn 2,882,679, te Purmerend 1,771,387, te Medemblik 778,065, te Enkhuizen 739,788 en in geheel Noord-Holland ongeveer 12 miljoen kilog., verbeeldende >ene waarde van ongeveer 15 miljoen frank.
Pagina 69 - ... 3.° tarwe ; 4.° aardappelen ; 5.° tarwe ; 6.° haver, boonen, erwten of vlas.
Pagina 68 - Hollandsche akkerbouwkundigen zijn het eens, om te verklaren , dat van gansch het kleigedeelte , de streek der rivier-aanvloeiingen het minst wel bebouwd wordt en onder dit opzicht bij Groningen, Friesland en zelfs bij Zeeland ten achter staat.

Informazioni bibliografiche