Immagini della pagina
PDF
ePub

DISCREPANTIA SCRIPTURAE.

INDEX NOTARUM.

[ocr errors]

A Mediceus.
C=Parisinus.
D = Bambergensis.
G = Helmstadiensis I.
H = Harleianus I.

Leidensis I.
K= Florentinus S. Marci.
KI. Klockianus.
Numeri 1. 2. 3. additi A1. A2. rell.

primam, alteram, tertiam eorum,
quibus additi sunt, codicum ma-

num indicant.
mell. cdd. (mll.) = supra comme-

morati aut omnes aut plures.
rcc.= libri recentiores aut plures

aut omnes; rc. unus ex recen-
tioribus; ex iis meliores, Love-

lianum IV, Lovelianum II, Vos-
sianum I, saepius, et si quis ex
reliquis propter memorabilem
lectionem nominandus erat, Dra-

kenborchii notis significavi.
edd. vv. editiones veteres,
bl. = Frobeniana 1531.
b2. Frobeniana 1535
Ald. = Aldus.
Al. = Alschefskius.
Dr. Drakenborchius.
Gr. = I. Fr. Gronovius.
IGr. =

- Iac, Gronovius.
Hn. Heerwagen.
Hz. Hertz.
Si. Sigonius.
Mdvg. (M) = Madvigius.

Ea, quae eiciienda videbantur, uncis [] inclusa, quae addenda ad
lacunas explendas literis inclinatis scripta sunt. In summo margine in
discentium usum Grysarii et Hertzii exemplum secntus iam annos ad
Varronianam aeram redactos adscripsi, si qui a Livio omissi aut in ora-
tione eius alii alque Varroniani erant commemorati, parenthesi inclusos
his adieci.

Liber VII. Periocha. se non rc.; se Naz. | cum .... foret om.
Naz. I expleta scripsi; expletat Naz.; expleta est rcc.; expletam Iahn;
expletast Hz. I desenditom. Nz. I pomplinia Nz. / ab ipso ed. pr., om. Nz.;
lege sua Iahn. I coruini Nz. I P. om. Nz. 1 1, 1. Initium libri mutilum
esse putat Niebuhr Hist. Rom. II, 207. I erit AC.; del. Gruter;
erat rcc. | duobus trabus, magis m. 3 add., A. I consulato C1. I 2. I.
sextio C.; 1. sexto H.; I. sergio sextio rcc.; m. (marcio) furio camillo
rcc. | cornelio scriptioni A. I ceperunt optt.; dederunt (dederint; dede-
rant) rcc. I t. aemilius A. i mamercus cdd.; Cassiodor., mamerci-
nus I Gr. e Diodor. Sic., cf. Th. Mommsen. Rheir. Mus. XV. p. 180.
! 3. et de C; et A; de rcc. I erat de edd. ante Ald. 1 4. proferentur

I prae

LIB. VII. 1, 4. – 3, 8. CI; proferrelur A; etiam proferrentur rc. 1 5. tacitum om. rc. testatos A. | assumsisset rc.; praesumsisset rcc. ! 6. praetoram A. I bisdem AC. I imposita senatui ... convenit maleb. Duker | conuenerani A. 1 7. et bello A, rcc. , 8. trebus plebis Al. I plebi I rc. , ferent Cl. I maxime rcc. I quamuis matura, quod in edit. Weidm. proposueram, probat Madvigius Emend. p. 139; quamui (uis 2) matura A; quam nemo sic matura AI all.; quam matura C, edd. / tam (tam 2) A; tam Crl. edd.; olim suspicabar: quam non immatura tam / 9. clarior exsilio ci. Duker; an clarior inde exilio? | felicitatem A1C, HI | secum om. A. I V et XXX C., edd. vv., v. Lachmann de fontt. Livii 1, 65. / secū dum C. / ferent A. I forent H. Il 2, 1. C. Sulpicio Cassiodor. Glar.; t. sulpicio AC rcc. | petico A, Cassiod.; poetico C Klock.; petito (potito) rcc. I 2. tertium rcc. | animi Al. | 4. parua quidem ut Bauer. ut firma (infirma) rcc. / et del. Bauer | ludiones cdd. pl.; ludii oēs (i. e. omnes) Haverc.; quod probat Koehler in commentat. qua raiione T. Livii annalibus usi sint historici lat. atq. graeci 1860 p. 59; cf. Val, Max. 2, 4, 4; ludit homines Madvig. Em. 139. verbum non inusitatum fuisse docet Dion. Hal. 2, 71: naloýu vol apos aútõv επίτης παιδιάς της υπό Λυδών εξευρήσθαι δοκούσης Λυδίωνες etc., cf. Iahn. annal. phil. et paed. 83, 858. / aut indechoros sinotus I. 1 6. artificiis rcc. | ister ACI; iter rcc. | ludios AHI: ludio C edd.; quod et ipsum verum esse potest. I 7. uersui Kl.; uersum rcc. | similem uersum ci. Gebhard.; uersu similem iocum, compositum Heusde stud. crit. in C. Lucil. p.240.1 8. annos A; annis CHI Kl.rcc. | ab sacris rc. | inserere rcc. duo, ut Klockius coni. I omnes timuerant I rcc. I certaminum actor A. / reuocatur A, Hz. / obtudisset cdd.; obtudisset et vel infra statuisse ci. Duker; obtudisse et Hz., cf. Val. Max. 1. I. | tibicinam A. / vigentem AIH; ingenti rcc. | 10. ad manum can. taris deuerbia trionibus coeptum degerbia quae A. | deuerbiaque CI rec. / ad manum saltari histrionibus ci. Salmasius. I 11. lege ac AI. | solutu C. | innenem A; iuuentus rll. I quae exodia rcc.; quae exordia

1 I rcc.; unde exodiaque exordia A; quae unde exodia C.; quae inde exodia cd. Gel. Kl., cf. Iahn Ann. 39, 272. , unde exorta quae exodia Al. | conseruataque Kl. | 12. atellenarum C. I rex in hanc Al; res ut banc Cl. / insaniam om. H. 3, 1. relegionibus ... religionem Al. | 2. tiberis Al. | impendisset 1. | plamina A. 1 3. C. Genucio cdd. Cassiod.; Cn. Genncio Sig. e Diod. 16, 2. / iterum Al.; secundum rll. edd., II AC. / Mamerco cdd.; Cassiod.; Mamercino edd. | 4. ea AC.; eaqua I; eaque rcc. / relegione C. 1 diciussit A. 1 5. septembus AC.; septembris rcc.; septemb. I; imbribus septembribus Kl. 1 clauum figat Kl. rcc. pangat tum addita adnotatio e margine antiquioris libri desumta A. 1 ex qua A; Gr.; ea qua rll., edd. 1 8. fuisse fecerunt A. 7. inque tum dicatum susp. Ruperti | a minerua (mineruae) inuentus rcc. I uolsinus C. I indicis A. I nursciae rcc. duo; prob. Lipsius et Klockius. | etruscae dae A. | cinnus 1, cf. Hz. de Luciis Cinciis p. 23; act. litt. Ien. 1844. p. 934. I 8. m. vel inde horatius Dr. Ibb. | ea lege Gr.; ex lege cdd.; an ex ea lege ? eam legem templo susp. Gr.; er lege vel ea lege templo Dujatius ; et legem et templum Mdug. Em.

.

LIB. VII, 3,

9 6, 140, sed dubitari licet, num lex dedicari eodem modo possit quo dicari, cf. Mommsen d. roem. Chronol. p. 178; Marquardt. ant. Rom. IV, 225; Eichhoff de consecrat, dedicationisque apud Rom. generibus Duisburgi 1859 p. 22; 17; ex lege primum fixit clauum is qui tem

. plum lovis etc. Stroth. I maius om. I. l 'est om. 'I. rcc. 1 9. rei publicae cd. Gel. Hall.; Gr.; rei AC all. / soluendae religione A cd. Gel.; soluendę relegiones C.; soluendae religionis HI Kl.all. I aceruo AC. I in eum omnibus 1. | cohortis A. || 4, 1. que seruilio A. | pompinio 1.1 2. laeta Mdvg. ed., quod ad ingenium aptius est quam ad acerbitatem cf. 28, 22, 3, sed me quoque lata iam diu offendit. I caessis Cl. | uincla 1 rcc. ) inuiserat C11. 1 3. genium 1. | adsitum A. I ipse rcc.; ipso mll.; om. rcc. 1 4. criminique rei rcc.; ei om. Rotterd. prb. Gr. | nullus Al. / urbem Al. I in opes Cl. 1 5. somno loco Cl.; uir summo etc. A3. I loco conatus 1. cottidiana A. I adquam ACI all.;

ac quam rcc. | noxiam C rcc. ) inpromptus quod caeperent signum, c. 14, 9, A; in mrg. legitur no continuat nouü et multū deficit; hic omissa posita sunt c. 25, 4: litoresan naturae; interiecta ea, quae a c. 14,9 usque ad. c. 25,4 scribenda erant. I 6. nutriendum displicet Madvigio Em. 141. 1 an om. rcc.; an id all., ac 1. / aduexatione A. 1 7. ad (ab vel ac) herculo rcc. | agere H. , uigorissit A. | culin et rustico I. || 5, 1. inrilates est Al. i parentis rc. 1 2. laudabilis rc. | 3. alque porta rcc. | M. cum (Marcum ?) 1. | tribunum pl. (plebis) rcc. ' cxemplo I. | nunciare 1. rcc. 1 1. (lucinm) furium esse rcc. 1 4. etenim om. rcc. prob. Gr. | remotus Cl. I iussit Cl. / 5. nisinique Cl. I accussandi C. causam Al. | umquam C. 1 6. se om. I. I et illum edd. ante Ald. | illum ..... iuuenem om. Hi destitisse se A. 1 7. sibi C all.; sisi A.; sui 1. I aegre abstulit HI.; aegre lulit rcc.; cf. Nipperd. ad Tac. Ann. 12, 48. / erat om. Hl. rcc. I nil I. rcc.; nulla rc. | 8. remisae Cl.; remissae C2HI. | dictio A. | 9. tribunos mil. HI. rcc.; tribunos pl. rcc.; tör mital, al eras. C.; lusimit A., et antea cdd.; et abesse vult Duker; cf. Sartorius quaestiunculae Livianae Baruthi 1860, p. 11; inclus. Mdog.; cf. 37, 56, 7. , ut ad A. | iumentam A.

6, 1. seuquaui terrae in C. om. in mrg. posita. I 2. coniecto C. I quam pro ci. Gr., cf. Stroth. I regeret A.; gererent ci. Gr. / expleri K. rcc. cf. Val. Max. 5, 6, 2: compleri; Köhler 1. 1. p. 60; explere mil. rcc. pleriq. 1 3. idem illi, inter m et i m2 m scrips., A.1 dictandum Kl., dican H. | fertur cf. Reisigii schol. lat. p. 792. | dubi tanles an, v. Bake ad Cic. de legg. p. 284; dubitantes quaerendo, an, Koch emend. Livv. p. II, 5. / anullum CA, a in A eras.; ullum rcc., allo Kl. 1 bonum) bellum Kl. I arma virumque esse tentat Mdug. Em. 142, v. Val. Max. 5, 6, 3; Köhler l. l. ) esset, et silentio Mdvig. Em. 141, v. Seyffert. Iahn. ann. 83, 72. 1 4. ad deos (rcc.) edd.; deos ACHI all., cf. Iahn. A. 39, 254. 1 5. equo C. (eoque A. ap. Dr.) | se in conspectum H. I a fruges C. | Tatii om. CI. I metcio i.; melio rcc. 1 6. sed ab hoc qua aduersum uiam inquirentem rủ. omm. A. / aduer. sum Voss. 2. | famae rcc.; edd. multae. | insignius rcc. 1 7. lanta Cl. I eodem anno superesse videtur, v. S. 1. / senatus conseciales 1. I aequi quam missis sed primo A. I prima 1. I 8. sorte (certe) venit rcc. LIB. VII. 6, 9 - 10, 8. | eueniret res I? rcc. edd. ante Beckerum. I communicatus A. | pbere A; pro bono (probent) rcc. 1 9. praecipitaret et Duker, cf. Mdug. Em. 143; praecipitar et A; praecipitaret2 C; praecipitaretur Dr. 1bb. edd. pl., v. 25, 16, 15; 36, 30, 4; Tac. H.2, 25. l 'egionionibus A; legio. nibusque ed. v. 1 intercepissent Mdvig.; interfecissent cdd., quod aliqua ratione defendi posse docet Krüger Untersuchungen etc. II, 288, cf. lahn. 39, 249; in quem incidissent ci. Gr. | occideretur (H ?) rcc.; occiderent (occiderens ap. Dr.) A; occideret CIKI. all., ab insciisq. intersectus occideret Lov.4. | 10. premunt CKI. I irent (item)creatum rcc. / transferent A. / 11, contracta ACr. rc. / documenla C rcc. duo | neinde I rcc. | 12. lege 1. | nunc Al; cum CARI. all.; fort. tunc. || 7, 1. Sulpici A; sulpicii C all. I 2. romanorum rcc. / dubie C. | oppugnamdi A. | hortantes IH. I legatos H. / ad (2 a) spe A. , affuit (aufuit

) rcc. 1 3. sustollit 1. | 4. neque sergius Cl. / ad A'C2, et l apud rc. I el hostes bellum apparaut Lov. 2. | hosti ci. Gr. | quadrigenariae CIKI. rc.; quadragenariae rcc. I 5. animorum I; seruati 1. pro om. H. / 6. in om. Kl. / dun milinm Al. | ernicis A. I palri ferme IH. 1 8.' conati sequibus romanis A. | ingenti om. rcc. pauci, prob. Gr.; revoc. Crevier. 1 9. sustinere 1 rcc. / extrahordinariae Cl. , ani. marumque C1. Il 8, 1. belli Si. (A?) bello cdd.; cf. Iahn 39, 254. 1 2 aliis alium Kl." ) restauret C an restarent fuit? | querendū si neque ex eque spe pulissent hostes aeque pedites A. / ante pugnam feroces 1. | 3. primo Arcc. | inferunt pepulerant om. I. 14. tam pares uires ci. Gr. / quae super auertit res.... ul priusquae populi A. I populi extolle re et rcc. | 5. romanos Al. I oppugnationem 1. 1 6. postera (H?) rcc. quidem Kl. | Signinis Crevier et Reiz.; signis cdd. I conspectu A.

7. caecidere C1. || 9, 1. C. Cassiod. Sig.; lucius cdd. | Gaius AC rcc.; iunius rc. | uico possent I: 12 antea Dr. 166. ? | cur om. I; cum rcc. I feciales C; fecliāles A. 1 3. Peanum Lov. 5 edd.; poenum C. all.; penum pars lbb. Dr.; poenom A. | Ser. AC all.; seruium Il rcc.; sergium I? rcc. | 4. lucinio Cl. I continuante cons A. | 5. propriae (H?) rcc.; propria ACI rcc. I linium A. 1 5. facit commentionem Ì. 1 'ul) ubi A: fort. uti“ Hz. | arbiler A. | indignat animus 1. 6. cerlo 1. ) solaria H. / alienis 1.'eduxisset C1. 1 7. põs in A. | eum rumpentibus b. 2; rompentibus Kl.; erumpentibus rll. I poterentur ACI; potirentur C2 Dr. lbb. 1 decerni ci. Gr. 1 8. potuit om. rcc.; poluit uoce Voss. pr. all. I inquid C1. I fortissimum uirum agendum 1. / noster om. Kl. Il 10, 1. primos tum edd. a. Ald. / silentio A. I adnuere 1. I 2. pt manlius A., non si] nisi rcc. | 3. ergo A. / ostendere om. Kl. I exilla rcc. / tarpei ci all. I deiecit A3; diecit Al; diiecit H; adiecit CI. / a pietate 1; atque piet. Neapol.; hac piet. edd. a. Gr. I el t. A. 1 5. iuuenū C. I priorem A; propriorem I rcc.; porem i supra o Kl. I et memoria rll. omm. Kl. I ad memoria (memoriā 2) A. | exherentem 1. I 6. accipiunt I. / stationem ceteri Si. 1 more magis I. | destinantur Kl. / a (ac 2) specie A; ac speciem 1. | aestimantur A. 1 7. uersicolore Voss. pr. rcc. duo; uniuersicolori H. / staura Al. | 8. non catus 1. | uaria rcc. I pectus animosum edd. a. 6. 2. .1 irae om. 1. | plenum; omnem Mdvig. Em. 145, cf. 2, 16, 9; 8, 33, 6 all. I

.

. . . .

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

LIB. VII. 10, 9 – 13, 3. in dis ipsum Cl. 1 9. animi Gebhard. / superimminens rc. | caesi 1 om. Kl. | 10. inferior Glarean.; integrior Ienicke. I pertudisset vel pertulisset rcc.; periculis sed I rc. / adque A, ac rc. I 11. torque nno rcc. | 12. dexerat pauor Al. I progressi Dr. lbb. pl.; praegressi AC rc.; v. Iahn. 39, 255. 1 13. iaculantes 1. , inter carminum licentiam inconditosque ac militares iocos Tan. Faber; carminum prope in modum Mdog. Em. 141. , cognomentum cd. Fuld.; nomen Kl. | auditu I; additnm Si. I familiaeque AC; et familiae rc.; familiae Al all.; prob. Duker. | 14. addit rcc. edd. a. Ald.

11, 1. iturtibus Al. / societatem 1. I campania 1. I 2. cnm collega I rcc. | m. om. I rcc. , ambustus to A. , prouinci (prouici 1) euenisset CII. | iusso A. 1 3. redisset (ēt 2) foede tori iuuentus in militiam populationis in labicano A; populationis etiam C. 1 4. contempla A rcc. I gallicos Cl. / abala H; hala rcc. ) quintium AC. I et om. A. 1 5. tiburtis C, tiburtes A rll. I 6. colligna A. I quae magis rcc. duo. ! misericordia A. 17. fugati tibur ci. Si. | tibur sič aciem belli A. Galli cd. Neap. I ferendum A. 1 8. ab hac dictatore I. I postremum 1. | hostem c. | adhorti C; adortus rcc. ! 9. populo I; populos rc. I magni. fico Cl. ( remiso C1. I laudantis 1. tiburlìbus I. | 10. petili AC. I enim secum Kl. rcc. | conflixisset spectatores Cl; conflixistis epectatores A; speculatores Ald. Fr. 1. | fuga trepidationis 1. I uiderunt rcc. 1 coedi

1 A. | caedere cepisse 1. I 11. neminis C1; deminus rc. , ipsos dalionem A. ) 12, 1. pompilio ACHI; papirius Cassiodor. I cn. manilio A; coñ manlio 1. I aburbem Cl. / 2. exercitatis I. | adhuc 1. | hostis aduenisset H. / ant menia A. | ostem A. ) utriumque A. / murum A. I 4. bona 1. I eorum om. rcc. multi. I cos tabat A. 1 5. proximo cdd.; proximis Mdvig. Em. 146; sed quae loca hostes petiuerint in sqq. S. 6 adiicitur; etiam vv. ordo offendit; proximus Freudenberg. observo. Livv. 1862. p. 6. / anno 1'. Faber; bello cdd.. quod ex belli ortum uidetur, qui S. 6 noni consules commemorantur, eius anni sunt, qui n. l. proximus dicitur, cf. 2, 7, 2 all. 1 6. maxima 1. I quae ex A. Etruriam cdd. v. Schaefer in Gloss. Liv. $. v. adiacere; etruriae Drk. I cos. is ē fabius A.; cong. is c. fabius C.; consules is cons, fabius H.; consules is c. f. alia rcc.; C. plautius et c. fabins Cassiod. I hernicae uenere H.; herniciae uenere 1. 1 7. increbresbebat Al; increpescebat I; increbescebat rcc. pauci. / ab bis AC. | 8. cum fulta rcc., consulta CI; cum cumfulta À; cum confulta Al., cf. Iahn. 39, 272. | gallus C. I padum rcc. 1 9. consolaribus A. | gallos om. H.( utrimque A1Cl.; utrinque H. I cum romanus miles ineundo rcc. ( 11. et locis alienis cdd., cf. Seyffert l.l.; et locus alienus edd. pl.; in dies faceret, [et] locis alienis Mdog. Em. p. 146; in dies [et] locis alienis faceret idem ed. / sine praeparato cdd. pl.; sine praeparatu commeatus ro., cf. Iahn l. 1. 273. | animis corporibusque (rcc.) edd. ante Al. I uiis C1. I 12. id acgre I. I capere H. \ 14. iam A; om. C rll., v. Iahn 1. I. 252. / circul C1. | turba om. I. | uociferare ACI all.; nociferari (H) edd.; v. Iahn 1.1. 248. || 13, 1. pilum om. Cl. Kl. I stipendia om. rcc. 1 3. scilicet AHI rcc.; edd. pleraeq., referendum ad id, quod

« IndietroContinua »