Immagini della pagina
PDF
ePub

se loco nuper calce harenaque perpolito inlatoque igni qui vim odoris excitaret, simul exitiali hausto spiritu, simul incluso suo, mortem magis voto quam arbitrio inimicorum obiit. Omnia erant praecipitia in republica, nec tamen adhuc quisquam inveniebatur, qui bona civis Romani aut donare auderet aut petere sustineret; postea id quoque accessit, ut saevitiae causam avaritia praeberet et modus culpae ex pecuniae modo constitueretur et qui fuisset locuples, fieret inde nocens, suique quisque periculi merces foret, nec quicquam videretur turpe quod esset quaestuosum.

4. Sullas Krieg gegen Mithridates (Vell. II, 23. 24). XXIII. Sulla interim cum Mithridatis praefectis circa Athenas Boeotiamque et Macedoniam ita dimicavit, ut et Athenas reciperet et plurimo circa multiplicis Piraei portus munitiones labore expleto amplius ducenta milia hostium interficeret nec minus multa caperet. Si quis hoc rebellandi tempus, quo Athenae oppugnatae a Sulla sunt, imputat Atheniensibus, nimirum veri vetustatisque ignarus est; adeo enim certa Atheniensium in Romanos fides fuit, ut semper et in omni re quicquid sincera fide gereretur, id Romani Attica fieri praedicarent: ceterum tum oppressi Mithridatis armis homines miserrimae condicionis cum ab inimicis tenerentur, oppugnabantur ab amicis et animos extra moenia, corpora necessitati servientes intra muros habebant. Transgressus deinde in Asiam Sulla parentem ad omnia supplicemque Mithridatem invenit, quem multatum pecunia ac parte navium Asia omnibusque aliis provinciis, quas armis occupaverat, decedere coëgit, captivos recepit, in perfugas noxiosque animadvertit, paternis id est Ponticis finibus contentum esse iussit.

XXIV. C. Flavius Fimbria, qui praefectus equitum ante ad

[ocr errors]
[ocr errors]

den Todesstoss zu führen. loco] Gemach. nuper perpolito] das eben erst getüncht worden war perlito oder dealbato.

hausto spiritu] Er wollte sich dadurch betäuben, um den Tod nicht zu fühlen.

praecipitia] Es herrschte die grösste Willkür. sustineret] a se inpetrare audere. que periculi merces] C. 28 ut plus rimum haberet qui plurimos interemisset neque occisi hostis quam civis uberius foret praemium fieretque quisque merces mortis suae.

C. 23. cum Mithridatis praefectis] Archela os hatte sich Athens bemächtigt (88); deshalb rückte Sulla

sui quis

(87) gegen Attika vor u. eroberte die Stadt u. den Piräeus nach hartnäckiger Gegenwehr (86). Archelaos zog sich nach Munychia zurück. Bald darauf vereinigte er sich mit Taxiles, dem Führer eines zweiten Heeres, über beide Feldherrn siegte Sulla bei Chäronea (86). Im J. 85 siegte Sulla wiederum über ein neues Heer des Mithridates anter Dorylaos bei Orchomenos. transgressus in Asiam] durch Thessalien u. Makedonien ging Sulla über den Hellespont; jetzt bat Mithr, um eine persönliche Unterredung mit ihm u. gab in allen Punkten nach. Zu Dardanum wurde der Friede bewilligt.

ventum Sullae Valerium Flaccum consularem virum interfecerat, exercituque occupato imperator appellatus forti Mithridatem pepulerat praelio, sub adventum Sullae se ipse interemit, adulescens, quae pessime ausus erat, fortiter exsecutus. Tum Sulla compositis transmarinis rebus cum ad eum primum omnium Romanorum legati Parthorum venissent et in iis quidam magi ex notis corporis respondissent caelestem eius vitam et memoriam futuram, revectus in Italiam haud plura quam triginta armatorum milia adversum ducenta amplius hostium exposuit Brundusi. Vix quicquam in Sullae operibus clarius dixerim, quam quod, cum per triennium Cinnanae Marianaeque partes Italiam obsiderent, neque inlaturum se bellum iis dissimulavit, nec quod erat in manibus omisit, existimavitque ante frangendum hostem quam ulciscendum civem, repulsoque externo metu, ubi quod alienum esset vicisset, superaret quod erat domesticum. Ante adventum L. Sullae Cinna seditione orta ab exercitu interemptus est, vir dignior qui arbitrio victorum moreretur quam iracundia militum; de quo vere dici potest, ausum eum quae nemo auderet bonus, perfecisse quae a nullo nisi fortissimo perfici possent, et fuisse eum in consultando temerarium, in exequendo virum. Carbo nullo suffecto collega solus toto anno consul fuit.

[ocr errors]

5. Sullas Rückkehr (Vell. II, 25—27).

XXV. Putares Sullam venisse in Italiam non belli vindicem, sed pacis auctorem: tanta cum quiete exercitum per Calabriam Apuliamque cum singulari cura frugum, agrorum, hominum, urbium perduxit in Campaniam temptavitque iustis legibus et aequis condicionibus bellum componere; sed iis quibus res pessima et immodica cupiditas erat, non poterat pax placere. Crescebat interim in dies Sullae exercitus confluentibus ad eum optimo quoque et sanissimo. Felici deinde circa Capuam eventu Scipionem Nor

[ocr errors]

C. 24. interfecerat] cf. zu II, 22. stium] der Marianer. Die herr

pepulerat] Er nahm Pergamum, schende Stimmung in Italien war die zeitweilige Residenz des Mithri- dem Sulla feindlich.

superaret] dates, dann Pitane u. zerstörte von quod abhängig superandum schliesslich Ilium. Als nun Sulla

putabat

interemptus] Vgl. zu jede Unterhandlung mit Fimbria C. 22. Carbo] Cn. Papirius Carbo ablehnte, sah sich dieser bald von war Consul 85 u. 84 v. Chr. seinem Heere verlassen; er floh des- C. 25. venisse in Italiam] im J. 83 halb nach Pergamum u. gab sich

tanta cum quiete] d. h. er dort den Tod. caelestem eius vi- fand nicht den geringsten Widertam] Plut. Sulla c. 37 ás åvayuaiov stand. - in Campaniam] Hier stan

είη τούτον τον άνδρα μέγιστον γε- den die beiden Consuln des Jahres végðar. Um diese Zeit nahm Sulla 83 C. Norbanus u. L. Scipio, jener den Beinamen Felix an. -ho- am Volturnus bei Casilinum, Scipio

v. Chr.

banumque consules superat, quorum Norbanus acie victus, Scipio ab exercitu suo desertus ac proditus, inviolatus a Sulla dimissus est. Adeo enim Sulla dissimilis fuit bellator ac victor, ut dum vincit, aequissimo lenior, post victoriam audito fuerit crudelior. Nam et consulem, ut praediximus, exarmatum, Quintumque Sertorium, pro quanti mox belli facem! et multos alios, potitus eorum, dimisit incolumis, credo ut in eodem homine duplicis ac diversissimi animi conspiceretur exemplum.

XXVI. Deinde consules Carbo tertium et C. Marius, C. Marii septiens consulis filius, annos natus sex et viginti, vir animi magis quam ingeni paterni, multa fortiterque molitus neque usquam inferior nomine suo. Is apud Sacriportum pulsus a Sulla acie, Praeneste quod arte et natura munitum praesidiis firmaverat, se exercitumque contulit. Ne quid usquam malis publicis deesset, in qua civitate semper virtutibus certatum erat, certabatur sceleribus, optimusque sibi videbatur, qui foret pessimus: quippe dum ad Sacriportum dimicatur, Damasippus praetor L. Domitium consularem et Mucium Scaevolam eundem pontificem maximum et divini humanique iuris auctorem celeberrimum, et C. Carbonem praetorium, consulis fratrem, et Antistium aedilicium velut faventis Sullae partibus in curia Hostilia trucidavit. Non perdat nobilissimi facti gloriam Calpurnia, Bestiae filia, uxor Antisti, quae iugulato, ut praediximus, viro gladio se ipsa transfixit.

XXVII. At Pontius Telesinus, dux Samnitium, vir domi bellique fortissimus penitusque Romano nomini infestissimus, contractis circiter quadraginta milibus ferocissimae pertinacissimaeque in retinendis armis iuventutis, Carbone ac Mario consulibus kal. Novembribus ita ad portam Collinam cum Sulla dimicavit, ut ad summum discrimen et eum et rempublicam perduceret, quae non maius periculum adiit Hannibalis intra tertium miliarium castra conspicata, quam eo die, quo circumvolans ordines exercitus sui Telesinus dictitansque adesse Romanis ultimum diem vociferabatur eruendam

bei Teanum Sidicinum. - acie victus]
Bei dem Berge Tifata. Vgl. Heft I,
124. Scipio) Er begab sich in das
Exil nach Massilia, cf. Cic. p. Sest.
$
$7. - belli facem] in Spanien (82-
72 v. Chr.).

C. 26. Carbo tertium et C. Marius] für das J. 82. Carbo liefs Sulla u. seine Anhänger für Feinde des Vaterlandes erklären. animi .. . ingeni] Er hatte die Tapferkeit des Vaters geerbt, nicht das atrox et violentum ingenium. Doch hat die Überlieferung nicht ingeni, sondern aevi (quâmgeni?). – apud

Sacriportum] In der Nähe von Prä

[merged small][ocr errors]

delendamque urbem, adiciens nunquam defuturos raptores Italicae libertatis lupos, nisi silva in quam refugere solerent, esset excisa. Post primam demum horam noctis et Romana acies respiravit et hostium cessit. Telesinus postera die semianimis repertus est victoris magis quam morientis vultum praeferens, cuius abscisum caput praefigi gestarique circa Praeneste Sulla iussit. Tum demum desperatis rebus suis C. Marius adulescens per cuniculos qui miro opere fabricati in diversas agrorum partis ferebant, conatus erumpere cum foramine e terra emersisset, a dispositis in id ipsum interemptus est. Sunt qui sua manu, sunt qui concurrentem mutuis ictibus cum minore fratre Telesini una obsesso et erumpente occubuisse prodiderint. Utcumque cecidit, hodieque tanti patris imagine non obscuratur iuvenis memoria. De quo iuvene quid existimaverit Sulla, in promptu est: occiso enim demum eo Felicis nomen adsumpsit, quod quidem usurpasset iustissime, si eundem et vincendi et vivendi finem habuisset. Oppugnationi autem Praenestis ac Mari praefuerat Ofella Lucretius, qui cum ante Marianarum fuisset partium, proditor ad Sullam transfugerat. Felicitatem diei quo Samnitium Telesinique pulsus est exercitus, Sulla perpetua ludorum Circensium honoravit memoria, qui sub eius nomine Victoriae celebrantur.

[ocr errors]

6. Sullas Diktatur und Proskription (App. b. c. I, 100.

Plut. Sulla c. 33. 31).

Ο δ' ες μέν πρόσχημα της πατρίου πολιτείας υπάτους αυτοϊς επέτρεψεν απoφήναι, και εγένοντο Μάρκος Τύλλιος και Κορνήλιος Δολοβέλλας: αυτός δ', οία δή βασιλεύων, δικτάτωρ επί τοϊς υπάτοις ήν. πελέκεις τε γάρ έφέροντο πρό αυτού, οία δικτάτορος, είκοσι και τέσσαρες, όσοι και των πάλαι βασιλέων ηγούντο, και φυλακήν του σώματος περιέθετο πολλήν.

[ocr errors]

plötzlich gegen Rom, um dieses zu Dolabella] So lange Sullas Einfluss überrumpeln u. zu zerstören. Da- dauerte, kamen regelmässig je ein her die Vergleichung mit Hannibal. Patricier u. Plebeier zum Consulat; - raptores] räuberisch. – Tupos] In weiter konnte er nicht gehen, denn Bezug auf die Abstammung der alle Koryphäen seiner Partei waren Römer u. das Symbol der Stadt. Plebeier. Dies war für jene Zeit

Felicis nomen] Vgl. zu c. 24. eine fast kindische Einrichtung. sub eius nomine] d. b. der Victoriae Nieb. Vorl. R. G. II, 383. δικτάSullanae.

τωρ] = τύραννος μέν γάρ ή των ]

yao v

δικτατόρων αρχή και πάλαι ολίγω App. Β. C. Ι, 100 ες μέν πρόσχημα] χρόνο οριζομένη (6 Monate), τότε denn Sulla war nicht gesonnen, sich δε πρώτον (82 v. Chr.) ές αόριστον an die Verfassung zu binden; er Žigovod (dictaturd perpetua) TVschaltete in Rom nach seiner vollen ραννίς εγίγνετο εντελώς. App. Ι, 99. Willkür. M. Tullius u. Corn. - ] .

ηγούντο] vorangingen. - πριν

νόμους τε εξέλυε, και ετέρους ετίθετο και στρατηγείν απείπε πρίν ταμιεύσαι και υπατεύειν πρίν στρατηγήσαι, και την αρχήν την αυτήν αύθις άρχειν εκώλυσε πρίν έτη δέκα διαγενέσθαι. την δε των δημάρχων άρχήν ίσα και άνεϊλεν, ασθενεστάτην απoφήνας, και νόμω κωλύσας μηδεμίαν άλλην τον δήμαρχος αρχήν έτι άρχειν· διό και πάντες οι δόξης ή γένους αντιποιούμενοι την αρχήν ες το μέλλον εξετρέποντο. τη δε βουλή, διά τάς στάσεις και τους πολέμους πάμπαν ολιγανδρούση, προσκατέλεξεν αμφί τους τριακοσίους εκ των αρίστων ιππέων, ταϊς φυλαϊς αναδούς ψήφον περί εκάστου. το δε δήμω τους δούλους των ανηρημένων τους νεωτάτους τε και ευρώστους, μυρίων πλείους, ελευθερώσας εγκατέλεξε, και πολίτας απέφηνε Ρωμαίων, και Κορνηλίους αφ' εαυτού προσεϊπεν, όπως ετοίμοις εκ των δημοτών προς τα παραγγελλόμενα μυρίοις χρώτο. το δ' αυτό και περί την Ιταλίαν επινοών, τέλεσι τοίς υπέρ εαυτού στρατευσαμένοις τρισι και είκοσιν επένειμεν, ώς μοι προείρηται, πολλήν εν ταις πόλεσι γήν, την μεν έτι ούσαν ανέμητον, την δε τας πόλεις αφαιρούμενος επί ζημία.

ΧΧΧΙΙΙ. "Έξω δε των φονικών και τα λοιπά τους ανθρώπους έλύπει. Δικτάτορα μεν γαρ εαυτόν ανεγόρευσε δι' ετών εκατόν είκοσι τούτο το γένος της αρχής αναλαβών. 'Εψηφίσθη δε αυτώ πάντων άδεια των γεγονότων, προς δε το μέλλον εξουσία θανάτου, δημεύσεως, κληρουχιών, κτίσεως, πορθήσεως, αφελέσθαι βασιλείαν, ώ βούλοιτο χαρίσασθαι. Τάς δε διαπρά

1

έτη δέκα διαγένεσθαι] Er ging also
auf das Plebiscit von 342 zurück:
ne quis eundem magistratum intra
decem annos caperet. Cäsar band
sich bereits an dieses Gesetz nicht
mehr. μηδεμίαν... άρχειν] Sulla
ging in allen seinen Gesetzen auf
eine abgelebte Vorzeit zurück. Ehe-
mals konnte kein Tribun ein kuru-
lisches Amt bekleiden, eben weil
sie Plebeier waren; Sulla gab jetzt
diese Verordnung, um zur Vorzeit
zurückzukehren und zugleich das
Tribunat zu beschränken. εξετρέ-
Trovto] devitabant. αμφί τους
τριακοσίους] Wie hoch jetzt die Ge-
samtzahl war, ist nicht zu estim.
men: zu Cic. Zeit stimmten einmal
415 Mitglieder, so dass die Gesamt-
zahl sich wohl auf 600 belaufen

mochte. Κορνηλίους] vgl. Cornelius Chrysogonus.

πολλήν εν ταϊς πόλεσι γήν] Es sind dies die Militärkolonien (coloniae Romanae militares), wozu er 23 Legionen bestimmte, besonders in Etrurien. Den Bewohnern wurde ihr ganzes Gebiet entzogen, oder, wenn sie nicht ausgerottet wurden, so mussten sie an die Soldaten Grundsteuer zahlen für die Hufen, die sie behielten.

Ρlut. Salla c. 33 δι' ετων εκατόν είκοσι] ebenso Vell. II, 28 dictator creatus, cuius honoris usurpatio per annos CXX intermissa. Der letzte Diktator war 202 v. Chr. erwählt. Nach Cäsars Tod wurde die Diktatur durch ein Gesetz für immer ab

« IndietroContinua »