Immagini della pagina
PDF
ePub

rerum , tamen in primis arduum videtur, res gestas scribere: .primum, quod facta dictis exæquanda sunt:

dehinc ; quia plerique , quæ delicta reprehenderis, malevolentia, & invidia dicta putant : ubi de magna virtute, atque gloria bonorum memores , quæ sibi quisque facilia factu putar , æquo animo accipit ; supra , ea, veluti ficta pro falsis ducit. Sed ego adolescentulus initio, sicuti plerique, à studio ad rempublicam latus sum: ibique mihi multa adversa fuere. Nam pro pudore , pro abstinentia , pro virtuté, audacia, largitio, avaritia vigebant. Quæ tametsi animus aspernabatur , insolens malarum artium , tamen inter tanta vitia imbecilla ætas ambitione corrupta tenebatur. Aç me , cum ab reliquorum malis moribus dissentirem ; nihilominus honoris cupido eadein ; quæ ceteros , fama, atque invidia vexabat.

IV. Igitur , ubi animus ex multis miseriis atque periculis requievit, & mihi reliquam ætatem à republica procul habendam decrevi; non fuit consilium , socordia , atque desidia bonum oțiuin conțerere ; neque vero agrum colendo, aut venando, servilibusve officiis intentuin ætatem agere , sed à quo incepto , studioque me ambitio mala. detinuerat , eodem regressus,

statui res gestas populi Romani carptim , atque ut quæque memoria digna videbantur, prescribere , eo magis, quod mihi à spe, metų , partibus reipublicæ anirnus liber erat. Igitur de Catiline coniuratione, quam verissume potero, paucis absolvam. Nam id facinus in priinis ego memorabile existimo, sceleris atque periculi novitate ; de

CU

30

Quod facta. Porque las sentencias Atque invidia vexabat. Con todo, el

han de igualar á los hechos. deseo de honras me aprisionaba Memores. Pero cuando se hace men- con el mismo aperito, y deseos cion

de fama que á los demas, Facilia factu. Que le son facil de hacer al que lee , lo escribe bieo:

iv.
pero si se cuentan cosas mayores Orium conterere. No me pareció bien
de lo que el alcanza , las juzga el pasar un honesto sosiego en la
falsas ó fingidas.

Hojedad, y pereza.
Ad Remp. latus sum. Me incliné & Eodem regressus, Vuelto á lo em-

los honores de la República. pezado deseado.
Insolens malorum. No estando mi: Carptim. Ligeramente, o tomando

doimo auo acostumbrado á malas de aqui , y de alli. mañas.

Paucis absolvum. Con la veracidad Imbecilla ætas. Mi flaca edad. posible escribiré en pocas palaTenebatur. Se hallaba bien,

bras, ó brevemente.

cuius hominis moribus pauca prius explananda sunt, quam
initium narrandi faciam.

V. L. Catilina , nobili genere natus , fuit magna vi &
animi & corporis , sed ingenio malo pravoque. Huic. ab
adolescentia bella intestina, cædes , rapinæ , discordia ci-
vilis grata fuere ; ibique iuventutem suam exercuit: corpus
patiens inediæ , vigiliæ , algoris, supra quam cuiquam cre-
dibile est : animus audax, subdolus, varius, cuiuslibet rei
simulator ac dissimulator ; alieni appetens, sui profusus,
ardens in cupiditatibus : satis eloquentiæ, sapientiæ pa-
rum, vastus animus inmoderata , incredibilia , nimis alta
semper cupiebat. Hunc, post dominationem L. Sulla, li-
bido maxima invaserat reipublicæ capiundæ : neque id qui-
bus modis adsequeretur, dum sibi regnun pararet , quicquam
pensi habebat: agitabatur magisque in dies animus ferox
inopia rei familiaris, & conscientiâ scelerum : quæ utraque
his artibus auxerat, quas supra memoravi. Incitabant præ-
terea corrupti civitatis mores : quos pessu.na , ac diversa
inter se mala , luxuria , atque avaritia vexabant.

XIV. In tanta itaque, tamque corruptà ci itate,
Catilina , id quod , factu facillimum erat , omuium Hagi-
tiosorum, atque facinerosorum circum se , tanquain sti-
patorum, catervas habebat. Nam, quicumque inpudi-
cus, adulter, ganeo, ventre, manu , bona patria lacera-
verat ; quique alienum æs grande conflaverat ; quo Hagi-
tium, aut facinus redimeret, præterea , omnes undi-

que

V.

Reip. capiundæ. De apoderarse del
Sed ingenio malo. Pero de lodole ma- dominio de la República.
ligna , y depravada.

Quicquam pensi &c. Se le daba un
Bella intestina. Gusto de guerras : pito.
civiles.

Consciencia scelerum. El conocimien-
Paciens inediæ. Su cuerpo estaba a- to que tenia de sus maldades.

costumbrado á la hambre, vigi. Quos vexabant. La coutrariedad de
lias, frios, mas de lo que se pue- pasiones daba o torcedor a las ma-
de creer.

las costumbres, porque querian
Subdolus. Taimado, fraudulento. cosas opuestas.
Cuiuslibet rei. Fiogia, y disimulaba

XIV.
todo lo que gustaba.

Flagitiosorum atque &c. Tenia al re-
Sui profesus. Desperdiciador de su dedor de sí, como guardias de su
hacieoda.

cuerpo, catervas de todos los mal.
Vastus animus. Su animo fiero, ó vados, y foragidos. Hace Meto-
soberbio , &c.

bimia.
Post dominationem , &c. Despues del Ganeo. Rufian.

tirano dominio de Sila. Véase el Quique alienum. Que habia contraido.
Indice.

grandes deudas, para redimir, &c.

que parricidæ , sacrilegi, convicti iudiciis, aut pro factis iudicium timentes ; ad hoc, quos manus, atque lingua, periurio, aut civili sanguine alebat; postremo, omnes, quos flagitium, egestas, conscius animus exagitabat, hi Catilinæ proxumi, familiaresque erant. Quod si quis etiam à culpa vacuus in amnicitiam eius inciderat : quotidiano usu, atque illecebris , facile par, similisque ceteris efficiebatur , postremo neque sumtui, neque modestiæ suæ parcere , dum illos obnoxios fidosque sibi faceret. Scio fuisse nonnullos , qui ita existimarent, iuventutem , quæ domum Catilinæ frequentabat, parum honeste pudicitiam habuisse. Sed ex aliis rebus magis, quam ex hoc, quod cuiquam in compertum foret, hæc fama valebat.

XVI. Sed iuventutem, quam, ut supra diximus illexerat, multis modis mala facinora edocebat : ex illis testes signatoresque falsos commodare , fidem , fortunas, pericula vilia habere. Post, ubi eorum famam atque pudorem atriverat, maiora alia imperabat. Si causa peccandi in præsens minus suppetebat ; nihilominus insontes, sicuti sontes, circumvenire , iugulare. Scilicet ne per otium torpescerent manus, aut animus, gratuito potius malus, atque crudelis erat. His amicis, sociisque confisus Catilina , simul, quod æs alienum per omnis terras ingens erat & quod plerique Sullani milites, largius suo usi, rapinarum, & victoriæ veteris memores,

ci

Convicti iudiciis. Condenados ya en falsificar testamentos. juicio.

Pericula vilia habere. Hacia ningua Ad hoc. A esto se juotaba los que caso de perder el pleyto, sus bie

su mano cruel, y su lengua ali- nes, esponerse á peligros. mentaba , &c.

Eorum. De los jóvenes. Conscius animus. Atormentaba su Circumvenire , iugulars. Erselaba á conciencia.

los suyos á ser traidores , y á maFacile par. Se hacia igual a los de- tar sin distincioo á inocentes y mas en las maldades, &c.

malvados. Dum illos obnoxios. Con tal que se Aut animus &c. O bien fuese que

los coocitiase, é biciese fieles à la iodole de Catilina era oaturalsu voluntad.

mente perversa y cruel. Hæc fama valebat. Corria esta voz Ær alienum. Las deudas eran gran

mas por otras cosas, que porque des. alguno lo hubiese visto,

&c. Sullani milites. Los soldados, que :

habian militado bajo de Sila haXVI.

bian gastado prodigamente, co• Signatoresque falsos. Empezó a sacar. mo que era dinero que les habia falsos testigos y notarios, para

costado poco

civile bellum exoptabant: opprimundæ reipublicæ consilium cepit. In Italia nullus exercitus : Cn. Pompeius in extremis terris bellum gerebat: ipsi consulatum petundi magna spes : senatus nihil sane intentus: tutæ , tranquillæque res omnes, sed ea prorsus opportuna Catiline.

XVII. Igitur circiter Kal. Iun. L. Cæsare & C. Figulo Coss. primo singulos adpellare : hortari alios , alios tentare: opes suas, imperatam rempublicam magna præmia coniurationis docere. Ubi satis explorata sunt, quæ voluit, in unum omnis convocat , quibus inaxiına necessitudo , & plurimum audaciæ inerat. Eo convenere senatorii ordinis P. Lentulus Sura, P. Autronius, L. Cassius Longinus, C. Cethegus, P. & Ser. Sullze, Servii filii , L. Vargunteius, Q. Annius, M. Portius Læca, L. Bestia, Q. Qurius, præterea , ex equestri ordine,

M. Fulvius Nobilior, L. Statilius, P. Gabinius Capito, C. Cornelius ; ad hoc, multi ex coloniis , & municipiis , domi nobiles. Erant præterea complures paulo occultius consilii huiusce participes nobiles : quos magis dominationis spes hortabatur, quam inopia , aut alia necessitudo. Ceterum iuventus pleraque, sed maxume nobilium, Catilinæ inceptis favebat. Quibus in otio vel magnifice, vel molliter vivere copia erat, incerta pro certis , bellum, quam pacem , malebant. Fuere item ea tempestate, qui crederent M. Licinium Crassum non ignarum eius consilii fuisse, quia Cn. Pompeius, invisus ipsi, magnum exercitum ductabat; cuiusvis opes voluisse con

tra

In Italia nullus. No habia ejército Ad hoc. Ademas de esto.

alguno en Italia. Porque Pompeyo Ex coloniis. De aquellos que el seestaba muy remoto coo la gente pado envió á las colonias, y Mupeleando contra Mitridates. nicipios , que ya antes eran famoPetundi. Con grande esperanza de

sos en Roma. alzarse con el consulado,

Inceptis favebat. Que favorecia las Nihil sane. Cuidándose poco el Se

empresas de Catilioa. nado de las cosas.

Copia erat. Que teoian facultades Sed ea prorsus. Pero aun esto era para vivir en el sosiego, ó con favorable á Catilina.

regalo, ó con abundancia.

Eius consilii. De la determinacion XVII.

de Catilina. Adpellare. sup. cæpit. Empezó á Invisus ipsi. Aborrecido de Craso.

tratar, á traer á sus intentos. Voluisse contra.Hubiera querido, que Magna præmia. A mostrarles los de qualquiera modo fuera destrui. grandes premios que les daria por do Pempeyo. los trabajos de la conjuracion.

tra illius potentiam crescere: simul confisum, si coniuratio valuisset, facile apud illos se principem fore. Sed antea coniuravere pauci contra rempublicam , in quibus Catilina fuit. De qua, quamverissime potero, dicam.

XVIII. L. Tullo, M. Lepido Coss. P. Autronius, & P. Sulla , designati consules , legibus ambitus interrogati, poenas dederant. Post paulo Catilina , pecuniarum repetundarum reus, prohibitus erat petere consulatum ; quod intra legitimos dies profiteri nequiverit. Erat eodem tempore Cn. Pišo, adolescens nobilis , summæ audaciæ , egens, factiosus : quem ad perturbandam rempublicam inopia, atque mali mores stimulabant: cum hoc Catilina , & Autronius , circiter Nonas Decembris consilio communicato, parabant in Capitolio Kalendis Ianuarii L. Cottam, & L. Torquatum Coss. interficere ; ipsi, fascibus correptis , Pisonem cum exercitu ad obtinendas duas Hispanias mittere. Ea re cognita , rursus in nonas Febr. consilium cædis transtulerunt. Iam tum non consulibus modo , sed plerisque senatoribus perniciem machinabantur , quod ni Catilina maturasset pro curia signum sociis dare ; eo die , post conditam urbem Romanam, pessumum facinus patratum foret : quia nondum frecuentes arınati convenerant, ea res consilium dirèmit.

XX. Catilina ; ubi eos, quos paulo ante ravi, convenisse videt ; tametsi cum singulis multa sæpe egerat ; tamen, in rem fore credens universos ap

pel

memo

[ocr errors]
[ocr errors]

XVIII.

las iosignias consulares , varas, y

mazas.

Buy

Legibus ambitus. Habian sido casti- Ea re cognita. Descubierta esta su

gados como convencidos de ha- conspiracion, la dilataroo , &c. ber codiciado los Magistrados con Maturasset pro curia. Y si Catilina no sobornos.

se hubiese acelerado á dar la señal Repetundarum reus. Acusado de co- delaote de la casa de la Curia.

hechos. Llamasé cohecho quan- Pessumum facinus. La mayor maldad
do el Magistrado vende la jus- que se hizo en Roma despues de
ticia por el interes, sea como su fundacion.
quiera.

Frequentes armati. Porque aun no
Legitimos dies. Porque no podia dar habian concurrido muchos arma-

su nombre libre de aquellos vi- dos. cios que maodaba la Ley.

XX. Consilio communicato. Habiendo co

municado entre si sus intentos. Sæpe egerat. Habia ya tratado mu. Ipsi fascibus. Apoderándose ellos de chas veces con ellos.

M

« IndietroContinua »