Āvartana

Copertina anteriore
Mauja Prakāśana Gr̥ha, 1996 - 116 pagine

Dall'interno del libro

Cosa dicono le persone - Scrivi una recensione

Nessuna recensione trovata nei soliti posti.

Sommario

Sezione 1
1
Sezione 2
14
Sezione 3
17
Copyright

22 sezioni non visualizzate

Parole e frasi comuni

अगदी अभिजित अशी असं असतं असा असे असेल आई आणि आत आता आपण आपलं आपला आपली आपल्या आपल्याला आलं आला आली आले आहे आहेत आहेस आहोत इथं इला उभी एक कदाचित कधी कमला करत करायचं करू करून कसं का काम काय कारण काही काहीच किती की कुठं कुणी केलं केला केली कोण खरं खूप गेला गेली गेलो घर घरी घेऊन जवळ जाऊ जागा झालं झाला झाली तर तरी तरीही तसं तिचं तिची तिच्या तिथं तिनं तिला ती तुला तू ते तेव्हा तो त्या त्यांना त्याच्या त्यात त्यानं त्याला दिवस दीदी नं नको नकोस नव्हतं नव्हे ना नाही नाहीत नीनी नीनीनं नीनीला पण परत पाहत पाहिलं पुन्हा फार बरं बाहेर मग मनात मला माहीत मी म्हणजे म्हणाली म्हणून या येऊन येत राहिली लग्न लक्षात लागली वाटत वाटतं वाटलं विचार विचारलं वेळ वेळी श्रीरंग सगळं सुरुची सुरुचीनं सुरुचीला स्वरूप स्वरूपनं हवं हा हात ही हे होतं होता होती होते होतो

Informazioni bibliografiche