Immagini della pagina
PDF
ePub

matos uxorem remittit ad fæminas spoliandas. Quintius, Philocle et Corintho frustra tentatis, Aoticyram; Attalus Sicyonem et inde Cenchreas trajicit.

1. CONSULES prætoresque, cum Idibus Martiis magistratum inissent, provincias sortiti sunt. L. Cornelio Lentulo Italia,' P. Villio Macedonia; prætoribus, L. Quintio urbana, Cn. Bæbio · Ariminum, L. Valerio Sicilia, L. Villio Sardinia evenit. Lentulus consul novas legiones scribere jussus; Villius a P. Sulpicio exercitum accipere. In supplementum ejus, quantum militum videretur, ut scriberet, ipsi permissum. Prætori Bæbio legiones, quas C. Aurelius consul habuisset, ita decretæ, ut retineret eas, donec consul novo cum exercitu succederet. In Galliam ; ubi is venisset, omnes milites exauctorati domum dimitterentur, præter quinque millia socium. His obtineri circa Ariminum provinciam satis esse. Prorogato imperio prætoribus prioris anni, (Cn. Sergio, ut militibus, qui in Hispania, Sicilia, Sardinia stipendia per multos annos fecissent, agrum assignandum curaret:44 Q. Minucio, ut in Bruttiis idem de conjurationibus quæstiones, quas prætor cum fide

1. Videtur Livias scripsisse Consulibus prætoribusque, cui Idibus Martiis magistratum inissent, provinciis sortitis, L. Cornelio Lentulo Italia. Nam et vul. go nomen alterius consulis abest L. Lentulo. Sed, nt posuimus, integre Barber. et Pet.' J. F. Gron. Iniissent Doujat, Crev.-2 Č. Babio edd. ante Sigon.-3 In Gallia edd. antt.—4'J. F. Gron. emendandum putat vel Prorogata imperia prætoribus prioris anni, Cn. Sergio, ut militibus cett. vel Prorogato imperio prætores prioris anni, Cn. Sergius militibus, qui ... agrum assignari cu.

NOTÆ b Circa Ariminum provinciam] Iotel- ipsi visum, nisi quod paulo est proligitur provincia Gallia Circumpada- lixior. Sensus saltem facile constat, na, quæ tunc ab Arimino incipiebat, si contionata oratione legas, Proroubi et sedes prætoris, Rubicone quip- gato imperio prætoribus prioris anni, pe vicino amne dirimebatur Italia ea lege at bæc et illa facerent, &c. proprie dicta a Gallia Cisalpina. feriæ Latinæ, &c. instauratæ sunt :

Agrum assignandum curaret] Ma- quasi ea quæ scripta sunt post vervult Gron. assignari cururet, conjec- ba, prorogato imperio, parenthesi es. tura ex libro Vossiano ducta, ubi as. sent ipclasa. signare. Nec laborat periodus, ut

[ocr errors][ocr errors]

curaque exercuisset,“ perficeret, et eos, quos sacrilegii compertos d in vinculis Romam misisset, Locros mitteret ad supplicium, quæque sublata ex delubro Proserpinæ essent, reponenda cum piaculis curaret') feriæ s Latinæ pontificum decreto instauratæ sunt; quod legati ab Ardea questi in senatu erant, sibi in monte Albano Latinis carnem, ut assolet, datam non esse. Ab Suessa puntiatum est, duas portas, quodque inter eas muri erat, de colo tactum ; et Formiani legati ædem Jovis, item Ostienses ædem Jovis, et Veliterni Apollinis et Sanci ædes, et in Herculis æde capillum enatum : 7 et ex Bruttiis ab Q. Minucio proprætore scriptum, equuleum cum quinque pedibus, pollos gallinaceos tres cum ternis pedibus natos esse. Inde a P. Sulpicio proconsule ex Macedonia literæ allatæ, in quibus inter cetera scriptum erat, lauream in puppi navis longæ enatam. Priorum prodigiorum causa senatus censuerat, ut consules majoribus hostiis, quibus Diis videretur, sacrificarent.8 Ob hoc unum prodigium haruspices in senatum vocati, atque ex responso eorum supplica

Inquisitiones conjuratorum quas antea instituerat. Factis sacrificiis expiatoriis.

raret : Q. Mincius in Bruttiis idem.' Doering.-5 Curaret. Feria, signis parentheseos omissis, Gron. Doujat. Crev.--6 Malit J. F.Gron. nuntiarunt. abs pro ab Gron. Crev.-7 Mihi in mentem veniebat et in Herculis ære capillum enatum, ut æs de signo æreo dictum sit, nti apud Virg. Georg. 1. 480. Sed, at fatear, ipse de hujns conjecturæ probabilitate addubito. Accesserim potius Rob. Titio pro capillum enatum forte caprificum enatam legendum esse snspicanti.' Doering.-8 Olim legebatur ut consul . .. sacrificaret. Paulo ante majoribus, omisso verbo hostiis, Donjat.

NOTÆ d Sacrilegii comperlos] Convicti lib. 1. c. 52. enim fuerant expilasse Proserpinæ o Sanci (Sangi] ædes) Nomen est templum ; qua de re lib. XXIX. C. 8. Jovis fidei præsidis apud Dionys. Vide et c. 21.

Halic. lib. iv. Idem Deus Fidias • Latinis carnem] Feriis Latinis priscis Latinis dictns ex Varrone. tauri in commune immolati carnes De eo dictum supra. dividebantur quinquaginta, minus le ob hoc unum] Postremo scilicet tribus populis, id est, incolis oppido- loco narratum prodigium, coronæ rum Latii septem et quadraginta, ad laureæ, vel folii nati in pappi navis. eas convenientibus, ex foedere de que

tio populo in diem unum edicta, et ad omnia pulvinaria res divinæ factæ.

2. Carthaginienses eo anno argentum in stipendium impositum primum Romam advexerunt. Id quia probum non esse quæstores renuntiaverant, experientibusque pars quarta decocta erat, pecunia Romæ mutua sumta, intertrimentum argenti ' suppleverunt. Petentibus deinde, ut, si jam videretur senatui, obsides sibi redderentur, centum redditi obsides. De ceteris, si in fide permanerent, spes facta. Petentibus iisdem, qui non reddebantur obsides, ut ab Norba, ubi parum commode essent, alio traducerentur, concessum, ut Sigoiam nok et Ferentinum transirent. Gaditanis item petentibus remissum, ne præfectus Gades mitteretur,' adversus quod iis, in fidem populi Romani venientibus, cum L. Marcio Septimo convenisset. Et Narniensium legatis querentibus, ad numerum sibi colonos non esse, et immixtos quosdam non sui generis pro colonis se gerere, earum rerum causa tresviros" creare L. Cornelius consul jussus. Creati P. et Sex. Ælii (Pætis fuit ambobus cognomen) et C. Cornelius Lentulus. Quod Narnien

Quæstores, cum experimentum fecissent, urgenti Punici, excoquendo probati, eranuerat, et in fumum abierat quarta pars.

& Contra id quod convenerat.

Minorem esse numerum civium suorum quam qui frequentandæ coloniæ necessarius videretur.

9 Explererunt Kreyssig.–10 Sigon. Setiam pro Signiam legendum esse sue

NOTÆ | Intertrimentum argenti] Dicitur bujus libri c. 26. intertrimentum pro diminutione, eo | Prefectus Gades mitteretur] Tanquod duo, quæ inter se teruntur, at- quam in urbem deditam, cum tamen tritu ipso dimiouantur; quemadmo. fæderata esset, suoque jure uteretur: dum detrimentum a detritu dicitur, qua de re Cic. in Orat. pro Coro. quod ea quæ trita sunt minoris sint Balbo, ubi de populis Fundir ; suum pretii.

deinde senatum habuit tanquam ci. Ut Signiam] Non abs re Sigo- vium Romanorum colonia, teste Cic, pins anguratur non Signjam, sed Se. eadem orat. et Plinio, apud quem tiam, translatos nunc fuisse obsides caput fuisse dicitar unius e quatuor. Carthaginiensium; nam eos Setiæ post decim juridicis Hispaniæ conventihæc custoditos fuisse, ubi et propter bus. eos excitata fuit seditio, constat ex

sibus datum erat, ut colonorum numerus cogeretur,'a m id Cosani petentes non impetraverunt.

3. Rebus, quæ Romæ agendæ erant, perfectis, consules in provincias profecti. P. Villium, in Macedoniam cum venisset, atrox seditio militum, jam ante irritata, nec satis in principio compressa, excepit. Duo millia ea '3 militum fuere, qui ex Africa post devictum Hannibalem in Siciliam, inde anno fere post in Macedoniam pro voluntariis transportati erant. Id voluntate factum negabant : 'Ab tribunis recusantes in naves impositos. Sed utcumque, seu injuncta, seu suscepta foret militia, 14 h et eam exhaustam, et finem aliquem militandi fieri æquum esse. Multis annis sese Italiam non vidisse. Consenuisse sub armis in Sicilia, Africa, Macedonia. Confectos jam se labore,'s opere, exsangues tot acceptis vulneribus esse.' Consul, 'causam postulandæ missionis probabilem,« si modeste peteretur, videri,' dixit. 'Seditionis nec eam, nec ullam aliam satis justam causam esse. Itaque si manere ad signa et dicto parere velint, se de missione eorum ad senatum scripturum. Modestia facilius, quam pertinacia, quod velint, impetraturos.'

4. Thaumacoso eo tempore Philippus summa vi oppug.

Et militiam illam a se jam toleratam esse, 8 Quæ approbari deberet.

spicatur.—11 Triumviros Gron. Doujat. Crev.-12. Ita Mss. et primæ edd. ante Frob. qui augeretur substitnit; ut in edd. Donjat. Kreyssig.

13 Td ea, Gelenio anctore, expunxit Crev. Mox particula post primum in edit. Gruter, et deinde in aliis editt. omissa est; sed librr. scripti eam ser.

Rectins fortasse in cod. Voss. et Lov. 1. apud Drakenb. omissa est particula fere, risus enim loquendi ferme postulat. Doering.–14 Vid. Not. Delph. inf.-15 Et inserunt Gron. Doujat. Crev.

vant.

NOTÆ m Ut colonorum numerus cogeretur incita, probat Gron. ex cod. Oxon. [augeretur] In manuscriptis et ple. quod vulgo legebatur, injuncta ; qnod risque antiquis editionibus numerus verbum est onerum munerumque fun. cogeretur, id est, congregaretnr, con- gendorum. Facit Plin, ab eo lauda. ficeretur ; idqne sive dissipatos re. tus lib. viii. ep. 16. “Qao libentius vocando, sive novos ascribendo co. suscipio, deposco etiam quod injun. lonos.

gis.' Seu injuncta, seu suscepta foret mi- Thaumacos) Nomen urbis in Phthio. litia] Ultro scilicet suscepta. Pro tidis et Thessaliotidis fivió, irca

nabat aggeribus vineisque ; et jam arietem muris admoturus erat. Ceterum incepto absistere eum coëgit subitus Ætolorum adventus, qui, Arcbidamo duce inter custodias Macedonum monia ingressi, nec die, nec nocte finem ullum erumpendi, nunc in stationes, nunc in opera Macedonum, faciebant. Et adjuvabat eos natura ipsa loci. Namque Thaumaci a Pylis 9 sinuque Maliaco per Lamiam' eunti loco alto siti sunt, ipsis faucibus imminentes, quas Cæla vocant:16. Thessaliæque transeunti confragosa loca implicatasque flexibus vallium vias, ubi ventum ad hanc urbem est, repente, velut maris vasti, sic immensa panditur planities, ut subjectos campos terminare oculis haud facile queas. Ab eo miraculo' Thaumaci appellati. Nec altitu

16 'Alii quas Cælen vocant, et quam Cælen v. Hoc elegantius est ; Gron. Sed ita malim, quæ Cæle vocant. conj. Drak. quas Cæla vocant. Thessaliæ quæ transeunti, vel quas Cæla vocant Thessaliæ. quæ transeunti cet. et posterius etiam Crev. Sed ille jungebat quæ confragosu loca transeunti, quæ (Thessalia)

NOTÆ Othrin montem ad sinum Maliacom; Leosthene: quo in obsidione Lamiæ valgo Thamaco. Stephano Thauma, cæso, victi atque iterum subacti cia dicitur, diversa a Thaumacia Mag- fuere Athenienses. Hodie Lamina nesiæ.

vocatur. p Finem ullum erumpendi] Gall. Qui Faucibus imminentes, quas Cæla ne cessoient de faire des sorties jour et (quam Cælen) cocant) Aut supplendum nuit sur les traraux et sur les corps de regionis, ut sit faucibus regionis quam garde.'

Cælen vocant ; aut cum Reg. et Colb. 4 Pylis] Intelligit Thermopylas, legendum, quas Cæle, vel potius Cæla quæ per antonomasiam Pylæ vocan. vocant : quas scilicet fauces appellant tur, id est, portæ : sunt enim alia Cæla, id est, cava, plurali numero ; ejus nominis loca, ob angnstias sic Gall, les creux ; nt hæ inter Lamiam dicta, nt portæ ferrex et Caucaseæ, et Thaumacos angustie sint Κοίλα Λαportæ Ciliciæ et Amanicæ, &c. flas. Mallem tamen, quam Cælen vo.

r Per Lamium] Oppidum fuit Thes- cant Thessaliæ, quæ transeunti confrasaliæ Lamia in Phibiotide, non pro- gosa loca, &c. quas nempe fauces, &c. cul Sperchio fluvio, e regione Hera- transeunti. Certe enim Cæle, id est, cleæ Trachiniæ. Inde sinum Malia. cava, appellabatur hæc Thessaliæ recum quidam inversis literis dixere gio, ceteris humilior, quasi planitiem Lamiacum, quod non procul ab ejus dicas : quemadmodum Cæle Syria, jittore absit ea urbs. Iude quoque Cæle Elis, apud Strabonemn, Cæle Lamiacum appellatum bellum, quod Eubæa apud Ptolemæum, de qua

lib. post Alexandri mortem exarsit inter priore c. 45. Antipatrum et Athenienses, duce Quas Cala] Sie pro quam Cælen

« IndietroContinua »