Immagini della pagina
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

LONDINI:
CURANTE ET IMPRIMENTE A. J., VALPY, A. M.

1828.

[ocr errors][ocr errors]

T. LIVII PATAVINI

HISTORIARUM

AB URBE CONDITA

LIBER XXXII.

BREVIARIUM.

CAP. 1. Provinciæ et legiones divisæ. Feriæ Latinæ instauratæ ob carnem

non datam legatis Ardeatium. Prodigia nuntiata ac procurata. 2. Care thaginienses argentom in stipendium impositum primum Romam adve. hunt, iisque petentibus obsidum pars redditur, pars alio traducitnr. Ga. ditanis petentibus remittitur, ne præfectus mittatur Gades ; et Narnien. sibns colonorum numerus expletur. 3. P. Villius consul in Macedonia comprimit seditionem militum, missionem postulantiam. 4. Pbilippus frustra oppugnat Thanmacos, et inde in Macedoniam in hyberna copias redncit. 5. Ibi popularium animos sibi conciliat, Heraclide in vincula conjecto; belloque magna cara apparato, cum Athenagora ad Aoum amnem idonea munit loca. 6. Consul adversus eum nihil memorabile gerit. 7. Censores creantur P. Cornelius Scipio Africanus et P. Ælius Pætus. L. Manlius Acidinns, ex Hispania decedens, ovans Urbem ingreditur. Cn. Bæbius Tampbilus prætor, circumventus a Gallis Iosubribus, moltos milites amittit, et, exercitu L. Lentulo consoli tradito, abire Romam jn. betur. Creantur consules, (Sex. Ælius Pætus et T. Quintins Flamininus, qui consnlatum ex quæstora petierat,) et prætores. Ludi plebeii et Romani. 8. Consules prætoresqne sortiuntur provincias, et delectus habetur. At.

talas puntiat senatui Rom. regnum suum invadi ab Antiocho. 9. Prodigiis procuratis Ælias proficiscitur in Galliam, Quintios in Mace.

doniam. 10. Philippus et consul in arctissimis Aoi ripis faucibusqne Epiri veniunt in colloquium ; sed re infecta recedunt. 11. Pastor quidam, a Charopo principe Epirotarum missus, partem exercitus Romani per saltum, a Macedonibus obsessum, supra caput eorum deducit in verticem montis. 12. Pugna inde exorta hostes circumventi fugiunt, petuntque Delph. et Var. Clas, Livius.

8P

Thessaliam. 13. Ibi rex urbes sociorum, mox futuras hostium, incendit, et in Macedoniam regreditur : quo facto Ætoli, 14. Amynander et Athamanes, multa Thessaliæ oppida diripinnt. 15. Eandem terram vastat T. Quintius. 16. Interea frater ejus, L. Quintius, cum classe Rom. Piræenm, et inde, conjunctns Attali Rhodiorumqne navibus, Eubeam petit, capitque Eretriam 17. et Caristom. Consul vero Atracem diu ac frustra oppugnat : 18. nec rationem procul a mari et in Thessalia belli cladibus evastata hybernandi ullam cerpens transgreditur in Pbocidem, et nonnulla ejus oppida castellaque expugoat. 19. Eo auctore a fratre, Atheniensibus, Attalo ac Rhodiis, Corinthum oppngnare parantibns, ad Achæos eorumque prætorem, Aristænum, qni Cycliadæ successerat Romanisque gentem jungi cupiebat, legati mittuntur : quorum perpetuis orationibus Sicyone absumitur dies. 20. 21. Aristænus suadet societatem Romanam. 22. Inter demiurgos seu magistratus Achæornm certamen oritur nihilo segnius, quam inter multitudinem, et prins, quam decretum fit, Dymæi, Megalopolitani ac quidam Argivornm relinquunt concilium. 23. Ceteri Achæorum populi societatem cum Attalo ac Rhodiis præsenti confirmant decreto, cum Romanis in id tempus differunt, quo Romam mitti possint legati. Tum Corinthns omni vi oppugnatur ; sed irrito tandem incepto Attalus Piræeum, Romani Corcyram petunt. 24. Interim consul in Phocide scalis capit Elatiam. 25. Ceterum adventu in Achaiam Philoclis regii præfecti non Corinthus tantum liberatur obsidione, sed Argos quoque ei

proditur. 26. Sex. Ælius in Gallia totum prope annum Cremonensibus Placentinisqne

cogendis redire in colonias consumit. Circa Urbem vero tumultus pæne excitatur a servis conjurantibus, quorum magna vis erat Setiæ cum obsidibus Carthaginiensium. 27. Attalus legatos Romam, et Masinissa triticum auxiliaque ad exercitum Rom. mittit. M. Porcius Cato e Sardinia fugat fæperatores, sumtusque a sociis in cultum prætorum factos circumcidit aut tollit. Consules creantur C. Cornelius Cethegus et Q. Minncins Rufus, primumque illo anno sex prætores. 28. Consulibus, Italiam Macedoniamque sortiri paraptibus, bellum mandatur cum Gallis Cisalpinis, et Quintiis imperium in Macedonia prorogatur. 29. Prodigia procurantur; et quinque coloniæ deducuntur io oram maritimam. Consules ambo in Galliam proficiscuntur, et brevi omnia fere cis Padum sub ditionem Rom. redigunt. 30. Insubres a Cornelio vincuntur, et Cenomani, ad defectio. nem ab iis solicitati, dedant se Romanis. 31. Minucius populatur agros

Boiorum, et Ligustinos Ilvates subigit, 32. T. Quintius Opuntem oppugnare statuit, et Philippo petenti colloquium

concedit prope Nicæam. 33-36. Res altercationibus, regis maxime socio. rumque consulis, teritor, et bis differtur in alium diem. Tandem inducias facere placet, donec legati Romam mittantur ad senatum. 37. Hi infecta pace redeunt. 38. Philippus, de longinquis Achaiæ oppidis solicitus, Philocli solam Corinthium dat tuendam, et Argos Nabidi velut fiduciarium tradit. Is ibi sævit in principes, 39. et mox a Quintio atque Attalo colloquium petit impetratque, in quo de conditionibus amicitiæ agitur. 40. Auxilia mittit Romanis, et, Lacedæmonem regressus, Argos præsidio fir

« IndietroContinua »