Immagini della pagina
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

LONDINI:
CURANTE ET IMPRIMENTE A. J., VALPY, A. M,

1828.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

CAP. 1. Provinciæ et legiones divisæ. Feriæ Latinæ instauratæ ob carnem

non dalam legatis Ardeatium. Prodigia nuntiata ac procurata. 2. Carthaginienses argentom in stipendium impositum primum Romam adve. hunt, iisque petentibus obsidum pars redditur, pars alio traducitur. Ga. ditanis petentibus remittitur, ne præfectus mittatur Gades ; et Narnien. sibns colonorum numerus expletur. 3. P. Villius consul in Macedonia comprimit seditionem militum, missionem postulantiam. 4. Philippus frustra oppugnat Thaumacos, et inde in Macedoniam in hyberna copias reducit. 5. Ibi popularium animos sibi conciliat, Heraclide in vincula conjecto ; belloque magna cara apparato, cum Athenagora ad Aoum amnem idonea munit loca. 6. Consul adversus enm nihil memorabile gerit. 7. Censores creantur P. Cornelius Scipio Africanus et P. Ælius Pætus. L. Manlius Acidinns, ex Hispania decedens, ovans Urbem ingreditur. Cn. Bæbius Tamphilus prætor, circumventus a Gallis Iosubribus, multos milites amittit, et, exercitu L. Lentulo consuli tradito, abire Romam ju. betur. Creantur consules, (Sex. Ælius Pætus et T. Quintius Flamininus, qui consulatum ex quæstura petierat,) et prætores. Ludi plebeii et Romani. 8. Consules prætoresqne sortiuntur provincias, et delectus habetur. At.

talas puntiat senatui Rom. regnum suum invadi ab Antiocho. 9. Prodigiis procuratis Ælias proficiscitur in Galliam, Quintios in Mace.

doniam. 10. Pbilippos et consul in arctissimis Aoi ripis faucibusqne Epiri veniunt in colloquium ; sed re infecta recedunt. 11. Pastor quidam, a Charopo principe Epirotarum missus, partem exercitus Romani per sal. tum, a Macedonibus obsessum, supra caput eorum deducit in verticem montis. 12. Pagna inde exorta hostes circumventi fugiunt, petuntque Delph. et Var. Clas. Livius.

8 P

[ocr errors]

Thessaliam. 13. Ibi rex urbes sociorum, mox futuras hostinm, incendit, et in Macedoniam regreditur : qno faclo Ætoli, 14. Amynander et Athamanes, multa Thessaliæ oppida diripinnt. 15. Eandem terram vastat T. Quintias. 16. Interea frater ejus, L. Quintios, cum classe Rom. Piræenim, et inde, conjunctns Attali Rhodiorumque navibus, Eubeam petit, capitque Eretriam 17. et Caristom. Consul vero Atracem diu ac frostra oppugnat: 18. nec rationem procul a mari et in Thessalia belli cladibus evastata hybernandi ullam cerpens transgreditur in Phocidem, et nonnulla ejus oppida castellaque exprigoat. 19. Eo auctore a fratre, Atheni. ensibus, Attalo ac Rhodiis, Corinthum oppngnare parantibns, ad Achæos eorumque prætoremn, Aristæpum, qui Cycliadæ successerat Romanisque gentem jungi cnpiebat, legati mittuntur : quorum perpetuis orationibus Sicyone absumitur dies. 20. 21. Aristænns suadet societatem Romanam. 22. Inter demiurgos seu magistratus Achæorum certamen oritur nihilo segnius, qnam inter multitudinem, et prins, quam decretum fit, Dymai, Megalopolitani ac quidam Argivornm relinquunt concilium. 23. Ceteri Achæorum populi societatem cum Attalo ac Rhodiis præsenti confirmant decreto, cum Romanis in id tempus differunt, quo Romam mitti possint legati. Tum Corinthns omni vi oppugnatur ; sed irrito tandem incepto Attalus Piræeum, Romani Corcyram petunt. 24. Interim consnl in Phocide scalis capit Elatiam. 25. Ceterum adventu in Achaiam Philoclis regii præfecti non Corinthus tantum liberatur obsidione, sed Argos quoque ei

proditur. 26. Sex. Ælius in Gallia totum prope annum Cremonensibus Placentinisqne

cogendis redire in colonias consumit. Circa Urbem vero tumultus pæne excitatur a servis conjurantibus, quorum magna vis erat Setiæ cum obsidibos Carthaginiensium. 27. Attalus legatos Romam, et Masinissa triticum auxiliaque ad exercitum Rom. mittit. M. Porcius Cato e Sardinia fugat fæperatores, sumtusque a sociis in cultum prætorum factos circumcidit aut tollit. Consules creantur C. Cornelius Cethegus et Q. Minncins Rufus, primumque illo anno sex prætores. 28. Consulibus, Italiam Macedoniamque sortiri parantibus, bellum mandatur cum Gallis Cisalpinis, et Quintiis imperium in Macedonia prorogatur. 29. Prodigia procurantur ; et quinque coloniæ deducuntur io oram maritimam. Consules ambo in Galliam proficiscuntur, et brevi omnia fere cis Padom sub ditionem Rom. redigunţ. 30. Insubres a Cornelio vincuntur, et Cenomani, ad defectio. nem ab iis solicitati, dedant se Romanis. 31. Minucius populatur agros

Boiorum, et Ligustinos Ilvates subigit, 32. T. Quintius Opuntem oppugnare statuit, et Philippo petenti colloquium

concedit prope Nicæam. 33-36. Res altercationibus, regis maxime socio. rumque consulis, teritor, et bis differtur in alium diem. Tandem inducias facere placet, donec legati Romam mittantur ad senatum. 37. Hi ivfecta pace redeunt. 38. Philippus, de longinquis Achaiæ oppidis solicitus, Philocli solam Corinthum dat tuendam, et Argos Nabidi velut fiduciarium tradit. Is ibi sævit in principes, 39. et mox a Quintio atque Attalo colloquium petit impetratque, in quo de conditionibus amicitiæ agitur. 40. Auxilia mittit Romanis, et, Lacedæmonem regressus, Argos præsidio fir

« IndietroContinua »