Immagini della pagina
PDF
ePub

HISTORIARUM

LIBRI QUI SUPERSUNT,

EX EDITIONE G. A. RUPERTI

CUM SUPPLEMENTIS

NOTIS ET INTERPRETATIONE

IN USUM DELPHINI

VARIIS LECTIONIBUS

NOTIS VARIORUM

RECENSU EDITIONUM ET CODICUM

INDICE LOCUPLETISSIMO

ET

GLOSSARIO LIVIANO

ACCURATE RECENSITI.

VOLUMEN QUINTUM.


LONDINI:

CURANTE ET IMPRIMENTE A. J. VALPY, A. M.
1828.

[blocks in formation]

T. LIVII PATAVINI

HISTORIARUM

AB URBE

URBE CONDITA

LIBER XXXII.

BREVIARIUM.

CAP. 1. Provinciæ et legiones divisa. Feriæ Latinæ instauratæ ob carnem non datam legatis Ardeatium. Prodigia nuntiata ac procurata. 2. Carthaginienses argentum in stipendium impositum primum Romam advehunt, iisque petentibus obsidum pars redditur, pars alio traducitur. Gaditanis petentibus remittitur, ne præfectus mittatur Gades; et Narniensibus colonorum numerus expletur. 3. P. Villius consul in Macedonia comprimit seditionem militum, missionem postulantium. 4. Philippus frustra oppugnat Thaumacos, et inde in Macedoniam in hyberna copias reducit. 5. Ibi popularium animos sibi conciliat, Heraclide in vincula conjecto; belloque magna cura apparato, cum Athenagora ad Aoum amnem idonea munit loca. 6. Consul adversus eum nihil memorabile gerit. 7. Censores creantur P. Cornelius Scipio Africanus et P. Ælius Pætus. L. Manlius Acidinus, ex Hispania decedens, ovans Urbem ingreditur. Cn. Bæbius Tamphilus prætor, circumventus a Gallis Insubribus, multos milites amittit, et, exercitu L. Lentulo consuli tradito, abire Romam jubetur. Creantur consules, (Sex. Ælius Pætus et T. Quintius Flamininus, qui consulatum ex quæstura petierat,) et prætores. Ludi plebeii et Romani. 8. Consules prætoresqne sortiuntur provincias, et delectus habetur. Attalus nuntiat senatui Rom. regnum suum invadi ab Antiocho. 9. Prodigiis procuratis Elins proficiscitur in Galliam, Quintius in Mace. doniam. 10. Philippus et consul in arctissimis Aoi ripis faucibusque Epiri veniunt in colloquium; sed re infecta recedunt. 11. Pastor quidam, a Charopo principe Epirotarum missus, partem exercitus Romani per saltum, a Macedonibus obsessum, supra caput eorum deducit in verticem montis. 12. Pugna inde exorta hostes circumventi fugiunt, petuntque Delph. et Var. Clas. Livius.

8 P

Thessaliam. 13. Ibi rex urbes sociorum, mox futuras hostium, incendit, et in Macedoniam regreditur: quo facto Ætoli, 14. Amynander et Athamanes, multa Thessaliæ oppida diripinnt. 15. Eandem terram vastat T. Quintius. 16. Interea frater ejus, L. Quintius, cum classe Rom. Piræeum, et inde, conjunctus Attali Rhodiorumque navibus, Eubœam petit, capitque Eretriam 17. et Caristum. Consul vero Atracem diu ac frustra oppugnat: 18. nec rationem procul a mari et in Thessalia belli cladibus evastata hybernandi ullam cernens transgreditur in Phocidem, et nonnulla ejus oppida castellaque expugnat. 19. Eo auctore a fratre, Atheniensibus, Attalo ac Rhodiis, Corinthum oppugnare parantibus, ad Achæos eorumque prætorem, Aristænum, qui Cycliadæ successerat Romanisque gentem jungi cupiebat, legati mittuntur : quorum perpetuis orationibus Sicyone absumitur dies. 20. 21. Aristænus suadet societatem Romanam. 22. Inter demiurgos seu magistratus Achæorum certamen oritur nihilo segnius, quam inter multitudinem, et prius, quam decretum fit, Dymæi, Megalopolitani ac quidam Argivorum relinquunt concilium. 23. Ceteri Achæorum populi societatem cum Attalo ac Rhodiis præsenti confirmant decreto, cum Romanis in id tempus differunt, quo Romam mitti possint legati. Tum Corinthus omni vi oppugnatur; sed irrito tandem incepto Attalus Piræeum, Romani Corcyram petunt. 24. Interim consul in Phocide scalis capit Elatiam. 25. Ceterum adventu in Achaiam Philoclis regii præfecti non Corinthus tantum liberatur obsidione, sed Argos quoque ei proditur.

26. Sex. Ælius in Gallia totum prope annum Cremonensibus Placentinisque cogendis redire in colonias consumit. Circa Urbem vero tumultus pæne excitatur a servis conjurantibus, quorum magna vis erat Setiæ cum obsidibus Carthaginiensium. 27. Attalus legatos Romam, et Masinissa triticum auxiliaque ad exercitum Rom. mittit. M. Porcius Cato e Sardinia fugat fœneratores, sumtusque a sociis in cultum prætorum factos circumcidit aut tollit. Consules creantur C. Cornelius Cethegus et Q. Minucius Rufus, primumque illo anno sex prætores. 28. Consulibus, Italiam Macedoniamque sortiri parantibus, bellum mandatur cum Gallis Cisalpinis, et Quintiis imperium in Macedonia prorogatur. 29. Prodigia procurantur; et quinque coloniæ deducuntur in oram maritimam. Consules ambo in Galliam proficiscuntur, et brevi omnia fere cis Padum sub ditionem Rom. redigunt. 30. Insubres a Cornelio vincuntur, et Cenomani, ad defectionem ab iis solicitati, dedunt se Romanis. 31. Minucius populatur agros Boiorum, et Ligustinos Ilvates subigit.

32. T. Quintius Opuntem oppugnare statuit, et Philippo petenti colloquium concedit prope Nicæam. 33-36. Res altercationibus, regis maxime sociorumque consulis, teritur, et bis differtur in alium diem. Tandem inducias facere placet, donec legati Romam mittantur ad senatum. 37. Hi infecta pace redeunt. 38. Philippus, de longinquis Achaiæ oppidis solicitus, Philocli solam Corinthum dat tuendam, et Argos Nabidi velut fiduciarium tradit. Is ibi sævit in principes, 39. et mox a Quintio atque Attalo colloquium petit impetratque, in quo de conditionibus amicitiæ agitur. 40. Auxilia mittit Romanis, et, Lacedæmonem regressus, Argos præsidio fir

« IndietroContinua »