Euchologion to mega: periechon tas tōn hepta mystēriōn akolouthias, tas tōn cheirotoniōn taxeis, kata tēn en tō archieratikō hermēneian : tēn te tōn eukainiōn tou naou akolouthian, kata tēn en Voukorestiō ekdosin : tas te allas akolouthias kai euchas, kai ta Apostoloeuangela tōn episēmoterōn heortōn

Copertina anteriore
Ek tēs Hellēnikēs Typographias tou Phoinikos, 1869
 

Pagine selezionate

Parole e frasi comuni

Informazioni bibliografiche