Immagini della pagina
PDF
ePub

EXTERNIS:

Herodoto, Aristea, Bætone, Isigono, Cratete, Agatharchide, Calliphane, Aristotele, Nymphodoro, Apollonide, Phylarcho," Damone, Megasthene, Ctesia, Taurone, Eudoxo, Onesicrito, Clitarcho, Duride, Artemidoro, Hippocrate medico, Asclepiade medico, Hesiodo, Anacreonte, Theopompo, Hellanico, Damaste,14 Ephoro, Epigene, Beroso, Petosiri, Necepso, Alexandro Polyhistore, Xenophonte, Callimacho, Democrito, Diyllod historico,'s Stratone qui contra Ephori Eúpnuaтa 16 scripsit, Heraclide Pontico, Asclepiade qui Tpaydouμeva, Philostephano, Hegesia, Archimacho, Thucydide, Mnesigitone, Xenagora, Metrodoro Scepsio, Anticlide, Critodemo.

quod habet etiam cod. ap. Laet, deest in edd. vett.-12 Cod. Dalec. Fabio Vest. Cornelio Celso.-13 Edd. vett. Philarcho.-14 Edd. vett. Damasthe. -15 Duillio, Polyhistore historico edd. vett. Basil. Leyd. Lugd. Dalec. Elzev. et Gronov.-16 Ephori theoremata in iisdem edd.

NOTE

Diyllo] Prius Duillio, Polyhistore historico: male. Vide Auctorum syllabum. Expunximus et hanc vocem Polyhistore: ex superiori versu a librariis imprudenter iterum huc revo

catam.

e Ephori] Hunc locum ita correximus, cum antea legeretur, contra Ephori theoremata. Vide syllabum Auctorum.

LIBRO VIII. continentur terrestrium animalium naturæ.'

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

DE elephantis. De sensu 'eorum.

Quando primum juncti.

De docilitate eorum.

Mirabilia in factis eorum.

De natura ferarum ad pericula sua intelligenda.
Quando primum in Italia visi elephanti.3

1 Edd. vett. animalium terrestrium naturæ pedatim gradientium. Duæ ultimæ voces desunt in codd. Dalec.-2 De eleph. et sensu eorum cod. Dalec. De animalibus terrestribus, elephantorum commendatio, et de sensu eorum edd. vett.-3 Voces, visi elephanti, desunt in edd. vett.-4 Quomodo capiantur

VII.

VIII.

1X.

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.
XVIII.
XIX.

XX.

XXI.

XXII.
XXIII.
XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.
XXXIII.

XXXIV.
XXXV.

Pugnæ eorum.

Quibus modis capiantur.4
Quibus domentur.5

De partu eorum et reliqua natura.

Ubi nascantur: Discordia eorum et draconum.
De solertia animalium.

De draconibus.

Miræ magnitudinis serpentes."

De Scythicis animalibus: De bisontibus.
De Septemtrionalibus: Alce: achli: bonaso.
De leonibus: Quomodo gignantur.

Quæ genera eorum.

Quæ propriæ naturæ.

Quis primus leontomachiam Roma: Quis plu-
rimos in ea leones donaverit.
Mirabilia in leonum factis.

A dracone agnitus et servatus.
De pantheris.

Senatusconsultum et leges de Africanis. Quis
primus Romæ Africanas: Quis plurimas.
De tigribus. Quando primum Romæ visa ti-
gris. De natura earum.

De camelis. Genera eorum.

De camelopardali.

visa.

De chao: De cephis.

De rhinocerote.

Quando primum Romæ

De lynce, et sphingibus. De crocottis. De cercopithecis.

Indiæ terrestria animalia.

Item Æthiopiæ. Bestia visu interficiens.
De basiliscis serpentibus.

De lupis. Unde fabula versipellis.
Serpentium genera.

edd. vett.-5 Quomodo domentur edd. vett.-6 De serpentibus maximis, et bois

XXXVI. De ichneumone.

XXXVII. De crocodilo.

XXXVIII. De scinco.7

XXXIX. De hippopotamo.

XL.

Quis primus ostenderit eum Romæ, et crocodilum.

Medicinæ ab animalibus repertæ.

Prognostica periculorum ex animalibus.
Gentes ab animalibus sublatæ.

XLI.

XLII.

XLIII.

XLIV.

De hyænis.

XLV.

De corocottis. De mantichoris.

XLVI. De onagris.

XLVII.

XLVIII.

XLIX.

L.

LI.

LII.

LIII.

LIV.

LV.

LVI.

LVII.

LVIII.

LIX.

LX.

LXI.

LXII.

LXIII.

LXIV.
LXV.

De castoreo. De aquaticis, et iisdem terrestribus: De lutris.

De ranis rubetis.

De vitulo marino: De fibris. De stellionibus.
De cervis.

De chamæleonte.

De reliquis colorem mutantibus: tarando, lycaone, thoë.

[blocks in formation]

Canum naturæ. Exempla eorum circa dominos: qui præliorum causa canes habuerint.

De generatione eorum.

Contra rabiem remedia.
Equorum natura.

De ingeniis equorum. Mirabilia quadrigarum.

in iisdem.-7 De Scinco et hippotamo cod. Dalec. De scinco deest in edd. vett. -8 De ingeniis eorum Harduin. 1. 2. 3. Bipont. et Franz.-9 Harduin, 1. 2.

LXVI.

LXVII.

LXVIII.

LXIX.

LXX.
LXXI.

LXXII.

LXXIII.

LXXIV.

LXXV.

LXXVI.

LXXVII.

Generatio equorum.
Vento concipientes.

De asinis: Generatio in his.

Mularum natura, et reliquorum jumentorum.9
De bubus, et generatio eorum.

Apis in Ægypto.

Pecorum natura, et generatio eorum.

Genera lanæ et colorum.

Genera vestium.

De pecorum forma, et de musmone.

Caprarum natura et generatio.

Suum item.

LXXVIII. De feris subus. Quis primus vivaria bestiarum

instituit.

LXXIX. De semiferis animalibus.10

LXXX. De simiis.

LXXXI. De leporum generibus.

LXXXII. De nec placidis nec feris animalibus.

LXXXIII. Quæ quibus in locis animalia non sint. LXXXIV. Ubi et quæ advenis tantum noceant: Ubi et quæ indigenis tantum.

Summa. Res, et historiæ, et observationes DCCLXXXVII."

EX AUCTORIBUS:

12

Muciano, Procilio, Verrio Flacco, L. Pisone, Corn. Valeriano, Catone Censorio, Fenestella, Trogo, Actis, a Columella, Virgilio, Varrone, Lucilio, Metello Scipione," Corn. Celso, Nigidio, Trebio Nigro, Pomponio Mela, Mamilio Sura.14

EXTERNIS:

Juba rege,' Polybio,16 Herodoto, Antipatro, Aristotele,

3. Bipont. Franz. et recentt. addunt Generatio in his; quæ verba non ha bentur in Reg. Brot. 1.-10 Ita Reg. Brot. 1. Vox animalibus deest editionibus Harduin. 1. 2. 3. Bipont. Franz. et recentt.-11 Edd. vett. DCCLXXXVIII.-12 Actio edd. vett. Lugd. Dalec. Basil. Elzev, et Gronov. Actis cod. ap. Laet.-13 Varrone, L. Metello Sc. edd. vett.-14 Manilio Sura in iisdem.-15 Ap. Gronov. et al. vett. deest rege; sed Juba rege habet cod. Dalec.-16 Post Polybio edd. vett. inserunt Onesicrito, et pro Herodoto

Demetrio physico, Democrito, Theophrasto, Evanthe, Agrippa qui 'Oxμπiovíxαç, 17 d Hierone rege, Attalo rege, Philometore rege, Ctesia, Duride, Philisto, Archyta, Phylarcho, Amphilocho Athenæo, Anaxipoli Thasio, Apollodoro Lemnio, Aristophane Milesio, Antigono Cymæo,18 Agathocle Chio, Apollonio Pergameno, Aristandro Athenæo, Bacchio Milesio, Bione Solense, Chærea Athenæo, Diodoro Prienao, Dione Colophonio, Epigene Rhodio, Evagone Thasio,19 Euphronio Athenæo, Hegesia Maroneo, Menandris, Prienao et Heracleote, Menecrate poëta, Androtione qui de agricultura scripsit, Æschrione qui item, Lysimacho qui item,20 Dionysio qui Magonem transtulit, Diophane qui ex Dionysio epitomen fecit, Archelao rege, Nicandro.

f

habent Isidoro.-17 Olympionicas edd. vett. et mox: Hierone, Attalo rege, Philometore item; Harduin. 1. 2. 3. Bipont. et Franz. Hierone rege, Attalo Philometore item.-18 Cynao var. lect. ap. Dalec.-19 Thassio ed. Gronovii. -20 Lysimacho qui item desunt in edd. vett. Lugd. Leyd. Basil. Elzev. et Gronov.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

1.

II.

III.

IV.

LIBRO IX. continetur aquatilium natura.'

QUARE maxima in mari animalia.

Indici maris belluæ.

Quæ in quoque Oceano maximæ.

De Tritonum et Nereidum figuris. De elephantorum marinorum figuris.

1 Edd. vett. continentur animalium aquaticorum historiæ et naturæ. Exulat d

« IndietroContinua »