Immagini della pagina
PDF
ePub

C. 46. „transvecti sunt“ restitui, quod in A. transvectis“ legitur. ib. cum in A, E, G. all. dariexstaret, etiam „praestariscribere malui, quam propter praestare, quod ad militare facilius se accommodare poterat, dare e C. recipere. C. 47. dubitavi an „sufficit“, quod in cdd. est, ab h. 1. alienum esset, et suffecitrestitui.

In tertia decade antiquissimum et integerrimum omnium codicum esse Puteanum (A) et antea erat cognitum, et nuper diligentissima Alschefskii collatione , cuius partem certe in editionis maioris volumine tertio publici iuris fecit, confirmatum et comprobatum est. Ad eum proxime accedunt et si non ex ipso Puteano tamen ex codicibus ei similliinis ducti sunt Mediceus (B), Colbertinus (C), Bambergensis (D) quique non multo his inferior est Cantabrigiensis (E); qui libri quamquam non prorsus liberi sunt coniecturis et emendationibus librariorum, cf. Annal. Marburg. a. 1847 p. 1000 sqq., tamen haud pauca afferunt subsidia ad Livii orationem integritati restituendam. Itaque quantum fieri potuit hos codices secutus rarius ad recentiores confugi, et quae in iis probabiliter correcta videbantur recipienda putavi. Sed ne sta quidem omnes locos sanari potuisse nemo mirabitur, qui quam multis erroribus vel optimi libri obsiti sint, reputaverit. Ita lib. XXI, 3. verba „in Hasdrubalis sequeretur prorsus incerta sunt, nam et „praerogativa militaris quam, et „sequebaturs in cdd. legitur et ipsa verborum structura Öffendit. Itaque nescio an mutilus locus, et praedicatum vv. praerogativa militaris omissum sit. C. 5. „iungendoque" in cdd. est, sed cum h. v. vix usquam ita usurpatum sit, aliquid intercidisse videtur, sive ulteriora fuit sive ceteras, quae Böttcheri est sententia, sive aliud vocabulum. ib. reposui Heerwageni coniecturam: „impeditum agmenpro ,.pedilum ngmen“. Sed cum pedites non longe a ripa abfuisse ex sequentibus appareat, nescio an L. scripserit, peditum elephantos ante eoss; paulo supra „Arbocala eorum" servavi, sed populi nomen in cdd. si icari puto. C. 6. „orantes in B. non legitur, et aut oratum aut oraturi exspectatur. c.7. B. C. procul muros habent, et aliis locis procul cum accusativo in optt. cdd. coniunctum legitur, neque tamen insclitam constructionem admittere ausus sum. C. 8. „coepti sunt, non sufficiebant in cdd. est; sed asperius videtur dicendi genus, itaque „sunt“ seclusi; Heerwagen „oppidani dum“ suspicatus est. C. 9. nescio an L. scripserit „eos ad se adituros“. C. 10. „Non cum adsensuAlsch. dedit, fortasse „nec c. ad." scriptum erat. ib. „Sagunti non abstinemus“ reciperem a me impetrare non potui, praesertim cum Tarento praecedat. ib. „deposcit“ num recte habeat dubito, et „depoposcerit scriptum fuisse puto. C. 13. cum in cdd. esset ,,audiatis scd non“ scribendum putavi ,,audiatis et non“. C. 17. milia scripta“ dedi, quod V. sunt nullum est vestigium, nisi quod in A. & errore bis posita

ut

ib. „celoces deductie cdd. Alsch. reposuit, quod dubito, num satis certum sit. ib. pro ,,eodem" Gronovius malebat ,nondum, su

est.

""

spicabar,,et ea dein". C. 19. cum in B. legatur,,additum est“ nescio an,,additum siť“ praestet. ib. „perdidiť“ restituendum putavi, cf. Gron. Obss. III, 20; Drak. ad 26, 36, 9; Ann. Marb. 1. 1. p. 1016. C. 20.,,advertere in se“ ex cdd. reposui, avertendo enim ab Italia bello in se advertebant. ib. nescio an ferri possit quod in A. legitur,finibusque in Italia“ i, e. agro finibusque, quos in Italia obtineant. ib. in A. est: ,, populisq." ut suspicari possis, Livium scripsisse terris (gentibus?) populisque, cf. c. 30 in. C. 21. „Hispani in Africa“ reposui, quod ibi Hispani facilius excidere poterat, neque hoc genus chiasmi a Livii usu alienum est. paulo supra in optt. cdd. est,,aut et iam“ in quo fortasse latet,,aut ante iam“. C. 22.,,haud minus" quod in B. all. est, etsi aliqua ratione potest explicari, tamen probabilius est haud e sqq. esse sumptum, et recte in C. m. 1. omissum. C. 22.,,maritimam oram“ e cdd. recipere non sustinui, aut m non recte additum aut per omissum videtur. C. 25. ubi in cdd. est,,pro aulo servilio quem acilium“ scripsi,,pro Annio Servilioque M'. Acilium“; etiam ante non Annius sed annilus in cdd. est. ib. non certa sunt ,, per patentia apparuit", cum in cdd. sit,per impacientia cum apparuit" quare Drak. probavit, Alsch. recepit,,comparuit". C. 26. „erat scripta“ posui, quod nova legio non facile transcribi potest, et in C. exstat,praetoretrascripta". C. 27.,,prodito" iure multis offensioni fuit; Walchius „ex loco praedicto" suasit, fortasse ex praedicto" solum verum est; proditum autem idem esse quod editum vix probari potest. C. 28. ,,et ex adverso“ servavi; alteram partem sententiae alia forma additam habemus. pergit enim L.: iam satis etc. ib. C. 2. secutus ,,militumque" dedi. ib.,,utroque" ex E. servavi, cf. Fabri Quaest. Livv. decas. p. 15, Annal. Darmstad. a. 1837, p. 1204. ib. in aquam, inde nantem" suspicabar. ib.,,cum elephanti ubi in minorem" in cdd. est, sed aut cum aut ubi abundat, itaque ubi seclusi, sed aut,,ut cum“ aut „,ubi acti“ corruptum putaverim. C. 30. „,et exercitibus“ a Wolfio et Alsch. profectum est, posses etiam suspicari,,non esse exercitibus“. C. 32.,,erat exercitus“ e cdd. reposui. ib. inanimaliaque“ num magis certum sit quam Cic. Fin. 4, 14, 36. dubito. C. 33.,,perversis rupibus" quid sit non perspicuum est. ib.,,captivo cibo" Vossium et Heusingerum secutus recepi. C. 35.,,praebebant" ex ed. Mog. pro cdd. scriptura:,,praecedebant" servavi, cf. Ann. Marburg. 1. 1. p. 1C17. ib.,,et iumenta in homines“ e cdd. reposui, cf. 1. 1. p. 1006. C. 36. „pedes fallente“ Drak. coniecturam probavi et propter usum dicendi et quod quanta incommoda glacies attulerit explicatur, et quod antequam resurgendi conatum facerent, concidisse dicendum erat. Deinde cum Alsch, ex cdd. scripsi,,ut seu“, quamquam dubito, num primo casu effectum dici possit, ut iterum corruerent, et probabilius puto,,et" scriptum et quod in C. legitur,,corruerant" verum esse. quae sequuntur: ,,interdum etiam tamen" neque satis perspicua neque a cdd. omnino

""

[ocr errors]

[blocks in formation]

66

""

""

""

99

certa sunt, suspicor,,int. etiam per tabem aut in tabe" latere.
ib.,,alte“ revocavi, ne concreta ad iumenta referre cogamur. C.'37.
apricosque" scripsi quod in C. quaedam omissa sunt, cf. tamen
22, 9. Praetutianum Hadrianum sqq. C. 38.,,verissimum est“ du-
bito num Livii modestiae conveniat. ib. Taurinis" probavi, cf.
Ann. Marb. I. I. p. 1206. ib. quod in B. est,,negalli“ nescio an
fuerit ea aut haec Galliae". C. 39. volentes veniebant" e
recc. restitui, nam quod in B. C. all. est volentis veniebat mi-
nus apte sequentibus opponitur, et volentis ita abundaret. paulo ante
Jenickius suspicatur,,et, ut in novis iynominis“. ib. ,,expugnarat
iunxisset" in cdd. est, et addidit Alsch., fortasse ac omissum est.
ib.,,se secuturos" ex E. scripsi, ne praesentem ad consulem, qui
praesens erat, referretur. C. 40. „,quia plures paene" etc. aut to-
tum comma aut,,paene "certe abundat, itaque hoc uncis inclusi.
ib. e B. habetis scripsi, quod modo scripsit perpaucos superesse, hos
iam habere dicit, cum quibus pugnaturi sint. ib. ,, quam ne vos
cum" restitui, quae quo modo perturbata sint ex E. intelligitur. C. 41.
cum cdd. lectio „neque regressus“ etc. non possit nisi artificiosis-
sima ratione explicari, Drak. secutus,,atque regressus" scripsi, cf.
Polyb. 3, 64, sed aliud vitium subesse arbitror. ib.,pugnaverunt"
restitui,,,pugnaverint" propter reliquos coniunctivos scriptum vide-
tur. C. 42.,,ut cuiusque“ revocavi, quod non constat de hoc 'v.
quisque pro quicumque usu, et facile et e voc. praecedente repe-
tebatur. C. 43. Gronovium secutus „cum dimisisset" reposui,
nam ut imperfectum conj. cum v. dum coniunctum ferri potest, ita
dubius est plusquamperfecti usus.
ib.,,ne
habentes" Gron. ma-
lebat, sed,,viam" aut cogitando addendum est ad claudunt, aut
post maria excidit. C. 44.,,cum patriam" est in cdd.; an fuit,,cum
pro patria"? ib. fortasse scribendum,,adimis? adimis etiam Hi-
spanias?" Heerwagen,,ademisti? adimis“ coniecit. ib.,,nihil us-
quam" servatum mallem, cum de terris non de temporibus dictum
sit; Jenicke,,nihil ut unquam esset" et paulo post,,fortuna titu-
babit" coniecit. ib. nescio an L. scripserit,,nullum eo contemptu
telum“ cf. Sen. Quaest. Nat. 6, 32, 3. C. 46. ubi in cdd. est,,addespu-
gnaiverat" nescio an voces distractae sint et significetur,,ea pugna
desierat". ib. „et equorum“ scripsi, cum saepius ante equi exci-
derit ct. C. 48.,, iactati", N. Heinsii coniecturam, servavi, cf. Fa-
bri ad h.1. C. 49. „advertiť“ e cdd. reposui, ut propius Messanam
delatas significetur. ib. fortasse
,, monetque et suadet
tenere"
scriptum erat, cf. Alschefski ad 24, 8. ib.,,ad apparatum“ servavi
quod ad facillime omittebatur. ib.,,extemplo datum" în optt. cdd.
est; fortasse fuit,,extemplo allatum“. C. 50.,,ut quo animo“ num
ferri possit dubitans,,ut" uncis inclusi, sed subesse aliquid puto
quod opponatur verbis priore bello. ib. de Alsch. coniectura „ar-
matam" addidi. C. 52. pro „,et minutus" scribendum erat „demi-
nutus“. ib. „ut illa vetustate"" fortasse propius ab A. scriptura ab-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

est. ib. „primos quosque emendavit Alsch., sed cum de hoc usu V. quisque non satis constet, cf. Reisigii Schol. gramm. p. 350, nescio an ,,primos, quicunque" sit corruptum. ib. cum in A. C. „Romanos famasit, et s saepe addita inveniatur, Romanoscripsi; num quam adiiciendum sit dubito, cf. Fabri ad h. 1. Halm ad Cic. p. Sulla p. 141, Reisig. 1. 1. p. 679. C. 53. „utrisques servavi etsi in cdd. est „utriusque, ut 22, 44 in. ib. „vellet, quod vulgo legitur fortasse praeferendum est. C. 54. dubito num „iaculandoque stationes, etsi Horat. Od.3, 12, 11. ita dixit, satis certum sit. C. 55. effusos sequentes“ servavi, quod non facile oe pro e scribitur, cf. Fabri ad h. 1. ib. „ab resistentibus“ non satis aptum est, suspicor

ab refugientibus et resistentibus a L. dictum fuisse, cf. Polyb. 3, 72.

C. 56. cum in A. esset trepidantisque in" scribendum videbatur „trepidantisque inde“, cf. Alsch. v. III

. p. 246, 8, tum ,et prope" aut ,,propeque emendari potuit. ib. in A. est Hannibalí, emendavit Alsch. sed potest etiam ,,Hannibal. ibi“ latere. tum ,quoque

cum minus apte h. l. cum participio iungatur, scripsi ,e0que“ tum: „alibipro cdd. lectione, alii. ih. „,ex magna parte" quam vim habeat non satis apparet , „ex magna stragevel simile voc. videtur requiri. C. 57. „quo" revocavi, quod etiam 22, 4. in. in qua abiit. ib. „et ut quaeque" de Fabri coniectura posui; an fuit ,et qua quaeque?“ C. 58. „, torpentibus rigorerestitui, torrentibus ad rigorem minus convenire ratus. C. 59. ubi in A. est „ulla'aea" Vallam secutus „ulla saeva“ dedi, quod alterum adiecti. vum, ad magis addendum, vix videbatur abesse posse. C. 60. „facilitatis adieci; Alsch. lenitatis". C. 62. non discessi a cdd. scriptura Romae aut circa", urbs enim et quae circa urbem sunt disiungi poterant. ib. „et junoni in cdd. est, sed et abundat et aliunde illatum videtur. C. 63. A. C. m. 1. hic in provincias habent, quod propter memori num ferri possit, dubito, et rei indignitas satis significatur v. in provincia. ib. „paludatis inde cum lictoribus" in optt. est cdd. quamquam autem etiam in Bamberg. 31, 14. paludatis legitur, tamen contra reliquorum scriptorum consensum recipere dubitavi, cf. Becker. Ant. Rom. II, 2. p. 379; an fuit „paludatus paludatis cum lictoribus?"

Lib. XXII, 1. fortasse appetebat atque cdd. lectione significatar.

ib. nescio an in eo, quod in cdd. est ,ipsorum herculis loci nomen lateat. ib. inde Feroniae ex A. C. Alsch. recepit, sed consilii significatio requiri videtur. C. 2. pervenisse“ restitui, cf. Ann. Marb. 1. 1. p. 1017. ib. gid omne robur Gron. secutus scripsi, ne v. erat delendum esset. Heerwagen „etid - erat malebat. C. 3. cdd. in rem erant“, sed „in rem erat restitui, quod usus postulare videbatur. ib. nescio an propter locorum situm scribendum sit „inde medio Etruriae", cf. Polyb. 3, 82. ib. vetcnt" e cdd. reposui, cf. Ann. Marb. l. 1. p. 1005. C. 4. pro „SubitHeerwagen suadet subsidunt. C. 6. „consulem en inquit

[ocr errors]

firmatur Sil. It. 5, 649, neque aptum videtur consulem nominari a Gallo, qui se eum despicere signiticat. ib. mallem: „humerisve“. C. 7. haustum ex vano“ verum esse probare conatus sum Lectt. Livv. I. p. 2 sqq. ib. A. dispraeti animi“ habet, in quo fortasse distracti animilatet. ib. „complexu“ edidit Alsch., cf. p. 657. v. 6. C. 10. quod duellum Alpes sunt“ in cdd. post v. p. rom. Quiritium leguntur, cf, 22, 32. ib. stet ut velim, eamque salvam servaverit sc. Iuppiter scripsi, ubi in cdd. est: sic velim eamque" etc. cf. An. Marb. 1. 1. p. 1008. ib. „clepset“ si pro clepsit positum censeas, ferri fortasse potest, sed „clepsit- servavi. C. 11. „ut ii commigrarent“ pro cdd. lectione uti comm. reposui. ib. si in A. est „ex agris dimigrarent“, mallem „et exc agris dem.“. ib. fortasse verbum omissum est: „progredientem procedit (substitit?) — misso.“ C. 12. „tandem quos in cdd. est; t. suos Salmasius coni.; et videtur vitium latere; suspicabar „victos tandem ? quo Martios", Jenickius „tandem antiquos. ib. A., finitimorum receptumque“ habet, quod propter coeptorum corruptum et alterum substantivum omissum videtur. C. 13. „et cladibusdedi, ubi in cdd. est cladibus. an fuit ,ac clad.". ib. ab latinorum nominum pro casino“ in optt cdd. exhibetur, reliqua addidi. C. 14. cdd. „praeter quam per oram. optt. itaque scripsi: pr. q. nuper oram. ib. „et Hannibalem“ aliquid intercidisse indicat. ib. quae nunc busta G. s.“ in B. C. all. est, quod servari posset, si non totum comma glossemati simillimum esset. ib. fortasse ,,istis segnibus“ praestat. c. 15. ab aliisa cur non probarem exposui Ann. Marb. 1. 1. p. 1020. ib. „ad castra ipsumnescio an fuerit „ad c. ipsa' eum. C. 16. „expeditis equitibusque" in cdd. est, addidi „peditibus“. ib. poenus inter“ etc. non certa sunt, cf. Ann. Marb. p. 1010. ib. ante ,praeliganturque, quod cdd. optt. exhibent alterum voc. videtur omissum, cf. 1. 1. p. 1013. ib. nescio an primis tenebrise cap. 17. huc translatum et „Nocte

per noctem“ scribendum sit, Polyb. 3, 93. C. 17. ho

iure displicuit, et nescio an ea, quae Plutarchus significat, interciderint. ib. fortasse ,saltus insidendos“ leg. est, cf. c. 16 extr. c. 17. vias angustas. C. 18. „ac leviorque“ in cdd. est, dedi atque levion“. ib. „ac respirasse“ quod in cdd. est, aliquid intercidisse indicat. C. 19. „evehunturs servavi, cf. Ann. Marb. p. 1020. C. 20. in cdd. est: periectas oras“; scripsi „praevecla est“, cf. 1. 1. p. 1006 sq. Corte ad Lucan. 7, 342. C. 21. „legatos miserant" de Gron. coniectura scripsi, ne durissimum zeugma exsistat. C. 22. expromit" servavi, quod de usu v. „exprimitós non constat. C. 23. quod sic primos C. m. 2. secutus scribendum putavi. ib. in eo quod cdd. habent „quae pars prius“ fortasse latet ,quae p. pluress: ib. corrupta cdd. scriptura „ħaud paucas indicari putavi, cf. Polyb. 3, 100. C. 24. „tum utiques scripsi, ubi A. habet „tumutitaque". ib. e castris Hannibalist glossema esse patet. ib. „, aberat iam fame“ quod in optt. exstat, et quae Polyb. 3, 102. tradit hunc locum

aut

num

[ocr errors]
« IndietroContinua »