Immagini della pagina
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

PRAEFATIO.

In posteriore primae decadis parte cum Vormacieusis codex, quo usus est Rhenanus, sex tantum priores libros continuisse videatur, ex Helmstadiensi I. (D) perpanca modo enotata sint, Harleianus I. (F) in libro octavo desinat et pariter atque Leidensis I. (E) pluribus in his quam in prioribus libris vitiis inquinatus sit, Mediceus (A) et Parisinus (C) fere soli ad integram Livii orationem inveniendam certi duces habendi sunt. Hos igitur potissimum secutus sum, neque tamen eos, qui praeter Leid. I. et Harl. I. propius ad illos accedere videbantur, Vossianum II.; Lovelianum IV.(G) alios negligendos, neque corruptorum locorum emendationes quae passim in recentissimis libris inveniuntur spernendas esse putavi. Atque initium libri septimi quamquam nulla lacunae in optt. cdd. sunt vestigia, Niebuhr. Hist. Rom. vol. II. p. 207. mutilum esse censet, neque tamen satis firma attulit argumenta. Cap. 1. verba: quam maturanon omnino certa sunt, in A. enim legitur ,quamvi maturain E. F. quam nemo sic matura“, ut suspicari possis scriptum fuisse : ,,quam non immatúra; ib. pro cdd. lectione „clarior in exsilio“ quae iure Dukero displicuit, scripsi ,cl, inde exsilio, cf. Jahnii Anal. vol. 39. p. 273. Cap. 2. „quae exodia

consertaque" dedi, quae praeterea in cdd. leguntur alterins lectionis vestigia esse ratus, cf. Jahn. 1. 1. p. 272. ib. vol. 5. p. 141. C. 3. nescio an „pangat. adfixa“ praestet. C. 6. „ad deos manes restitui, ne ipsi terrae hiatus dei dici viderentur. C. 8. communis Mars bellipropter Livii aliorumque scriptorum consuetudinem revocavi. C. 10. Jenicke V.D. integrior periculos scribendum esse censet; ib. „progressió cdd. lectioni: „praegressipraetuli, cf. Jahn. I. I. p. 255. C. 12. „Novi consules iis“ ex A, C. all. dedi, quod minus probabile videtur is esse partem v. consules; ih. „locus alienus“ ne durior iusto structura esset revocavi; et nescio an „non praeparato commeatu“ requiratur. C. 13. ex A. E. F. scilicet dictator" dedi, cf. 40, 9.; 42, 34.; si quod C. G. habent „si licetverum esset, ut loqueretur Tullius dictatorem permisisse addendum erat, cf. 3, 71, C. 14. dubito an „in se recepit“ scribendum sit. ib. „moveri“ ex A. restitui, quod movere“ propter „evadere“ etc. positum esse veri simile est. C. 16. A. scriptura „scivit accepit videtur indicare hoc illius esse explicationem, que á librariis adiectum. C. 18. „victa perseverantia" in A. C. est, in quo non tam victae p. quam invicta pers. latere putaverim. C. 20.

a
*

9

senatus consulta Alschefskium secutus scripsi, quamquam sc haud raro etiam singularem indicat, cf. 3, 21, 6.; 4, 50, 8.; 51, 2.; 7, 21 extr. all. C. 21. quarum taedioservavi, ut esset: quas ne inter publica certamina audirent; ib. Jenicke quae una animosnescio an recte coniecerit. C. 22. ubi in A. est reciperanturiusscripsi reciperaturi iuscf. 1.53. p. 73. v. 20.; sin verum est: reciperando ius ablativum esse putaverim: dum reciperant. C. 24. quod

occurrere oculis“ in A. legitur, quo significari videtur ,quod occurreret oc.“ i, e, cum id occurreret. C. 25. ,,socialis coctusnon minus est dubium quam apud Tacitum Hist. 4, 56.: conventum, sed audacius videtur v. coetus tollere, fortasse Gron, recte foedusóc corruptum putavit. C. 26. ut auguriumex A. restitui; quod in C. Klock, iegitur: ut in aug. minus aptum videtur ad vv. caelo missum. ib. „perceperatGronovio et Drak, obsecutus scripsi. ib. „ac mare inferumservavi, sed dubito an Qui m. in.sit legendum, quamquam probabilius est superumrecte a recc. librariis esse positum. ib. ad vv. cuiusque gentis“, quae Scheibio suspecta sunt, cf. 42, 30 in. 42, 51 s. f. 43, 71. videtur Livius Graecos in ipsa Graecia, in Sicilia, in Magna Graecia habitantes cogitasse. Eidem V. D. non immerito displicet „tyrannos, neque tamen h. v. eiiciendum, sed „tyrannorumscribendum putaverim; recte idem ut Gron. c. 29. offendit in v. »

spatio", quod uncis circumdedi. C. 30, nescio an , qui eam implorantibusscriptum sit pro quimiam impl. i. e. qui misericordiam impl. ib. supra non ascenditex A. C. all. restitui, cf. Jahn. Ann. suppl. vol. I. p. 425. ib. quidquid idcur ferri non posse putarem, exposui Jahn. v. 39. p. 281. ib. pendentibus animi. restitui, Gron. coniecturam. C. 32. non factionibus modosi verum et non modo e versu praecedente repetitum est , non poterit nisi ita explicari, ut modo a v. non seiungatur, cf. Reisigii Schol. grammi. S. 250. ib. Corvini et ipse e cdd. servavi, sed dubito, num L. ita scripserit, cum 7, 16; 26; 39; 8, 16 all. Corvus in opit. cdd. legatur, neque probabile sit Livium modo hanc modo illam formam admisisse; cf. Drumann. Hist. Rom. vol. V. p. 409. C. 34. demitteretur agmenRuperti non male coniecit. C.35. restituendam putavi A. scripturam ,arcuerint circumdederint, cf. Jahn. 1. 1. p. 248. C. 36. in castra“ servavi, cf. 45, 6 extr.; Gron. in deleri iubet. C. 37. cum non probabile esset privis a librariis esse additum singuli bubus binis privisque etc. scripsi, cf. Jahn, I. I. p. 272. ib. contulerunt, e C. dedi, propter id quod sequitur: omnia gerebantur, et quod contulerant in A. propter fuerant mutatum videbatur. ib. exploratum quamservavi, cf. Jahn. 1. 1. p. 271; Alschefskius „exploratum postquam, quamsuspicatus est, quod in cdd. legitur: expl. quamquam. ib. „duabus legionibussi non aut Livii aut librariorum error subest, ea ratione, quam Niebuhr. II. p. 142. significavit, videtur explicandum esse. C. 38. ne nimis coutortus esset vy. ordo vulg. „comperta haberet et aetateservavi. C. 39. „eiectos

[ocr errors]

e cdd. dedi, sed non dubito, quin Puteanus recte exsectos coniecerit, quod et ad v. nervos aptius est et ad id, quod arte consulis factum dicitur. item vv.: ubi restitaret mortem ni sequeretur iure Gronovio videntur turbata esse. C. 40. Duker, maluit „ventum est et“. ib. geretur utin cdd. est; sed cum aut sit aut sim vix abesse possit, nescio an ut ortum sit ex ultimis v. geretur literis. C. 41. locam difticillimum „quod semper -- fugissent“ alii alio modo emendare conati sunt; mihi id comma videtur intercidisse, ad quod: qui fugissent est referendum, fortasse scriptum fuit: eos secutus esset, qui.

Lib. VIII. Cap. 2. quo bellare" servavi ,,quod bellare“, ut in cdd. est num aptum sit ad prohibeantur dubito. C. 4. nescio an ,,Societas, sileg. sit. C. 4. ,,unde hacc, quod in C. est, oratio h. 1. sedatior videtur requirere. C.5.

nunc Latium

et ad tandem iam accommodatum, et a condicionali vv. tempus erat vi non alienum est. ib. cum in A. E. Romanlegatur, ex autem quod sequitur ad Roma referri nequeat, scripsi: Romanum. C. 8. Huschkius non male: „postrema

instruebatur " coniecit. quae sequuntur ordo habebatcur pro glossemate haberem, exposui Jahn. 1. 1. p. 269. ib. prima foris in aciemin cdd. est, quod cum vix intelligatur vulg. retineo. ib. „primam quamque" Gronovium alios secutus dedi; nam „unum quamque primar, quod Lipsius suaserat num recte dicatur dubitare licet. ib. „vexilla III., Huschkii et Al. schefskii coniecturam recepi; sed dubito an „vexillumquod in cdd. exstat prorsus tollendum sit, cum uno verbo interposito tria vexilla fuisse sit dictum. Jenickius „vcxillorumsuadet. ib. duxerunt“ in optt. cdd. est, sed nescio an recte reco, libri „ducerant exhibeant. C. 9. pro pop. R. QuirilibusNiebuhr. III. p. 157. Livium scripsisse putat. C. 10. funusque eirestitui, ut est in A. 2. C. 2. F., neque causa cur L. et h. 1. addiderit intelligitur. ib. „piaculum hostiam“, quod in D, all, inventum iure fortasse Gron. probavit. C. 11. hastatosque ex principibusque ortum putaverin. C. 12. Ut utrumque plebeium fieri“ cum Alschefskio optt. cdd. secutus dedi, sed res ipsa et obscura et parum probabilis est, cf. Beckeri Ant. Rom. II, 2. p. 191. paulo ante ,cuius tumrestitui, sed in tum aliud quid videtur latere. C. 14. „ad mille pondoservandum putavi, cf. Jahn. 1. 1. p.256; Liv. 7, 38. p. 267. v. 4. C. 15. dextra viam stratam", optt. cdd. scripturam, recepi, cf. Festus s. v. petrarum genera. C. 17. e C. comparatoscripsi, nam comparatus exercitus magis quam comparandus ingens dici potest. c. 18. „recondita vitaliain A.; recondita aliain C. all. legitur; quorum neutrum cum probari posset, scripsi „rec. letalia, cf. Lambin. ad Lucret. 3, 831. ib. factas esseAlschefskius pro fecisse legendum esse censet; an captas vel simile participium ante alienatasque omissum est? C. 19. Fundos restitui, cf. Jahn. 1.1. p. 256. ib. Fundanum censuerint, quod populum in A. G. non legitur, cf. Scheibius in Philolog. III. p.558. C. 20. dicionem, Gron. coniecturam, recepi, cf. Kreyssig. ad Liv.

[ocr errors]
« IndietroContinua »