Immagini della pagina
PDF
ePub

consuetudini concessisse, et privilegium, quod de Cn. Pompeii Magni patris reditu ferebatur, legem appellasse.'

Nam procul, et diversis ex regionibus. Caris. Asper, procul, inquit, est e loco.'

Obviam fuere. Charis. ibidem. Asper, ait, ' vetuste obviam fuere, adverbio quam nomine uti maluit.'

Urbe, patriaque extorres. Messus.
Genus militum suetum a pueritia latrociniis. Idem.

Inter læva monium, et dextrum flumen Turiam, quod Valentiam parvo intervallo præterfluit. Prisc. 1. v. et vi. • Turiam dixit, qui accusativus generis masculini est, non neutri.'

In fiducia, quam argumentis, purgatiores dimittuntur. Donat. Phorm. act. 1. sc. 3. et Hecyr. act. iv. sc. 4. Nonius. · Fiducia est audacia.' Sero.

Antequam regressus Sertorius instrueret pugnä suos. Arusianus.

Ipse animi atrox. Idem.
Copiis integra. Idem.

Eodem anno in Macedonia C. Curio, principio veris cum exercitu profectus in Dardaniam, quibus potuit modis, dictas pecunias coëgit. Nonius, ' dicere, est promittere.'

Post, ubi in fiducia nimius. Arusian.

Sed ipsi ferunt tantum ex grege, quem prope littora regebat Corsak noniine Ligus mulier.

Prisc. 1. vi. Nam quædam Corsa nomine Ligus mulier cum taurum ex grege, quem prope littora regebat, transnatare solitum, atque per intervalla, corpore aucto, remeare videret, cupiens scire incognita sibi pabula, taurum a ceteris degredientem

NOTÆ

i

e Turiam] Turia rivus est Hispaniæ Macedoniam, ad Septentrionem. Tarraconensis, qui non est cum Du- h Corsa] De Corsicæ insulæ exordio rio flumine confundendus, cum ille in agitur. mare Mediterraneum, hoc vero in Nam] Et istud fragmentum ex eoOceanum devolvatur.

dem Isidoro studet augere Douza. f Valentium] Urbs est Hispaniæ Sed nihil certi video. Tarraconensis.

k Aucto] Quia, scilicet, luxuriante & Dardaniam] Regio est supra herba egregie pastus erat.

usque ad insulam navigio prosecuta est. Cujus regressn insulæ fertilitatem cognoscentes Ligures, ratibus eo profecti, eamque nomine mulieris auctoris et ducis appellaverunt. Isidor. XIV. 6.

Ne illa tauro parata sint. Donat. act. iv. sc. 2. Andria.

Dædalum' ex Sicilia profectum, cum Minonism fugeret iram, atque opes. Prisc. 1. vi. Serv.

Quem ex Mauritania rex Leptasta proditionis insimulatum cum custodibus miserat. Prisc. 1. 1.

Quos adversum multi ex Bithynia" volentes occurrere, falsumo filium arguituri. Prisc. l. x.

Ut actione desisteret. Messus.
Vespera. Carisius, 1. 11.
Argentum mutuum arcessivit. Prisc. l. x.

Eam deditionem senatus, per nuncios Orestis cognitam, approbat. Prisc. I. vi.

Nisi qua flumen Lurda Taurop monte defluens. Idem ibidem.

Frugum, pabulique lætus ager. Arusian. Serv. Æn. I.

Neque virgines nuptum a parentibus mittebantur, sed ipsæ belli promtissimos delegebant. Messus.

Modestus ad omnia alia, nisi ad dominationem. Donat. Phorm. act. 1. sc. 2.

Noctu diuque stationes et vigilias tentare. Carisius, l. II. At Lucullum regis cura machinata fames brevi fatigabat.

NOTÆ

Dædalum] Faber fuit Atheniensis Septentrionem. ingeniosissimus, idemque insignis Ma- Falsum] Optime de Nusa Nicothematicus, qui omnium primus vela medis filio hic agi, suspicatus est et antennas navi aptasse dicitur ; Douza. Vide ea de re epistolam Mi. unde ejus alarum nata est fabula. De thridatis ad Arsacem. Labyrintho vero, quem Minoi in Creta p Tauro] Mons est Taurus omnium insula construxit, nihil opus est loqui, nobilissimus et maximus, qui univercum ejus irremeabiles vias fama apud sam Asiam in duas partes dividit, omnes vulgaverit.

quarum altera, quæ ad Septentrionem m Minonis] Minos rex fuit Cretæ, spectat, Asia intra Taurum ; altera, quem ob insignem justitiam, judicem quæ ad meridiem, Asia extra Tau. apud inferos Poëtæ fabulati sunt. rum,

dicitur. Bithynia] Asiæ minoris regio, ad 9 Lucullum] Consul fuit Lucullus,

n

Multique commeatus interierant insidiis latronum. Prisc. 1. vii. et Nonius.

Namque primum Jasonem' novo itinere maris Æetæ. hospitis domum violasse. Prisc. 1. VIII.

Tartessum Hispaniæ civitatem, quam nunc Tyrii, mutato nomine Gadir," habent. Prisc. 1. v.

Neque subsidiis, uti soluerat, compositis. Prisc. l. x. Soluerat autem est solitus fuerat.'

Neque inermes ex prælio viros quenquam agniturum. Idem ibid.

Ea continentia vir gravis, et nulla arte cuiquam inferior. Arusian. Non. in Gravis.

Omnes qui circum sunt, præminent' altitudine millium passuum duorum. Arusian.

* et Pani serunt adversus A. N. C. M. Donat.

Quia corpore et lingua percitum, et inquietem, nomine histrionis vix sani, Barbuleium appellabant. Prisc. 1. vi.

Audaciter. Idem xv.

Ibi Fimbriana seditione, qui regi per obsequelam orationis, et maxime odium Syllæ, graves, carique erant. Nonius : Obsequium neut. genere, obsequela fem.'

Monibus deturbat. Non. Deturbare.
E muris canes sportis demittebant. Idem.

Ad hoc rumoribus, adversa in pravitatem ; secunda in casum; fortunam in temeritatem declinando, corrumpebant. Idem.

At Metellus in ulteriorem Hispaniam post annum regres

NOTÆ

vir clarissimus et ditissimus, qui bel- sima fuit civitas inter duo Bætis, vel, lum adversus Mithridatem feliciter prout hodie dicitur, Guadalquivir gessit; deinde privatus factus, in ostia. ædificiis, convictibus, et apparatibus, u Gadir] Per errorem Tartessi profusæ adeo fuit luxuriæ, ut Xerxes nomen Gadibus, et Gadium seu Gatogatus vocaretur.

dir Tartesso tributum esse docet in * Jasonem] Dux fuit Argonautarum, Geographia sacra vir incomparabilis nulli Poëtarum non decantatus.

Bochartus. Æetæ] Æetes vel Æeta rex fuit v Præminent] Lipsius legit præmiColchorum, Medeæ pater.

net, ut de monte quopiam reliquis * Tartessum] Tartessus opulentis- editiore, intelligatur.

sus; magna gloria concurrentium undique virile et muliebre secus," per vias ac tecta omnium visebatur. Cum quæstor C. Urbinus aliique, cognita voluntate, eum ad coenam invitaverant; ultra Romanorum, et mortalium etiam morem curabant: exornatis ædibus per aulæa* et insignia, scenisque ad ostentationem histrionum fabricatis: simul crocoj sparsa humus, et alia, in modum templi celeberrimi. Præterea cum sedenti transenna” demissum victoriæ simulacrum cum machinato strepitu tonitruum coronam capiti imponebat: tum venienti thure quasi Deo supplicabatur. Toga picta plerumque amiculo erat ei accumbenti: epulæ quæsitissimæ : neque per omnem modo provinciam, sed trans maria, ex Mauritania volucrum et ferarum incognita antea plura genera: quibus rebus aliquantam partem gloriæ demiserat, maxime apud veteres et sanctos viros, superba illa, gravia, indigna R. imperio existimantes. Macrob. Satur. l. 111. c. 13. Nonius. Sosipater. l. I.

Ruuntque pars magna suismet, aut proximorum telis, ceteri vice pecorum obtruncabantur. Nonius.

Occurrere duci, et prælium accendere, adeo uti Metello in sagum, Hirtuleio in brachium tela venirent. Idem.

Avidisqued ita, promtisque ducibus, uti Metellus ictu tragulæ sauciaretur. Idem.

NOTÆ

w Secus] Id est, sexus: atque ita torias cum palmis intextas haberet, ut veteres locutos esse multis et bene placet Isidoro : vel potius de toga ab persequitur Carrio.

Etruscis sumta, purpurei coloris, auro * Aulæa] Gall. Des tapisseries. distincta, a triumphantibus geri so

y Croco] Eum in odoribus habebant, lita. et ideo aqua diluebant; unde ab Apu- b Amiculo] Id est, loco simplicis leio odorus, a Seneca odoratus imber

togæ ; nam ea quoque amiculi nomine dicitur. Optimus ex Cilicia mitte- intelligitur. batur; hinc Martialis,

© Sagum] Vestimentum erat mili. Et Cilices nimbis hic maduere suis. tare a Gallis mutuatum.

2 Transenna] Servius extensum fu- d Avidisque] Douza hic de pugna nem, Nonius fenestram interpreta- agi credit, in Saguntinis campis a Sertur.

torio commissa, in qua Metellus a * Picta] Intelligendum vel de pal- Sertorio sauciatus est. mata, quam merebantur ii, qui de hos- agulæ] Genus est teli, similitu. tibus palmas reportabant, quod vic. dine hastæ.

e

Sed Metellus in vulnere. Don. act. y. sc. 2. And.

Primo incidit forte per noctem in renunculof piscantis. Non.

Ad hoc pauca piraticæ adjungit actuaria pavigia. Idem in Piratice navicula.

Omnia sacrata" corpora in ratem imposuisse. Arusian. Suos equites hortatus vado transmittit. Idem.

Ictu eorum qui in flumine ruebant, necabantur. Donat. Adelph. act. III. sc. 2.

Circumventi dextra, unde ferrum erat, saxa, aut quid tale capiti affligebant. Arusian.

Sed Metellus in ulteriore provincia. Donat. ad Phorm. act. J. sc. 4.

Immane quantum animi exarsere. Non. ' nomen positum pro adverbio'

At illi quibus res incognita erat, ivere cuncti ad portas incognita tendere. Serv. F. Ursini.

Murum ab angulo dextri lateris ad paludem haud procul remotam duxit. Sero. Fuldan.

NOTÆ

f

Renunculo] Carrio hanc vocem piendos aptæ. pro navigio piscatorio Gellium acci- h Sacrata] Morti et Diis Manibus de. pere dicit; sed, in Gellii codicibus, vota. remunculus scribitur, et pro eo le- i At illi] In Servio Danielis, qui nunculum reponi volunt. Lenunculus Fuldano præstantior est, hoc fragcerte navigii genus est; at sine ma- mentum ita legitur: At illi quibus adenuscriptorum auctoritate non ausim rant, ruere cuncti ad portas, incondita te. vocem aliquam extra Latinam lingnam nere: ex quo corrupte in illo altero eliminare.

ivere pro ruere positum esse, mihi & Actuaria] Naves erant veloces, quidem, clarum videtur. ad impetus, et recursus, flexusque ca

« IndietroContinua »